Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja drobiarska w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja drobiarska w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Produkcja drobiarska w Polsce
Tytuł wykładu Wykład 2 Produkcja drobiarska w Polsce Prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów Wykład 2 W wykładzie zostaną poruszone następujące zagadnienia: 1. Systemy produkcji i utrzymania ptaków grzebiących. 2. Organizacja hodowli i produkcji drobiarskiej w Polsce. 3. Zasady wychowu kur. 4. Warunki chowu oraz charakterystyka użytkowa kur i indyków. 1

2 Systemy produkcji drobiu
intensywny (wielkotowarowy) pół-intensywny ekstensywny Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny

3 Systemy utrzymania drobiu w chowie wielkotowarowym
(budynki bezokienne, bezwybiegowe, o kontrolowanych warunkach środowiskowych) Podłogowy (na głębokiej ściółce) Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 3

4 Systemy utrzymania drobiu w chowie wielkotowarowym
Ściółkowo - rusztowy Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 4

5 Systemy utrzymania drobiu w chowie wielkotowarowym
Klatkowy (bateryjny) Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 5

6 Systemy utrzymania drobiu w chowie wielkotowarowym
Systemy alternatywne Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 6

7 w produkcji drobiarskiej
Tytuł wykładu Praca hodowlana w produkcji drobiarskiej Wykład … - tu wpisuje się numer wykładu. 7

8 Schemat organizacji hodowli i produkcji drobiu w Polsce
Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 8

9 Schemat krzyżowań przy produkcji broilerów
Linie męskie Linie żeńskie Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny Stado towarowe 9

10 Znaczenie pracy hodowlanej
Jedna kura stada zarodowego daje: 80 kurek stada prarodzicielskiego Zapoznaj się z ekranem szkoleniowym. 6 400 kurek stada rodzicielskiego kurek stada towarowego 180 mln jaj konsumpcyjnych

11 Kierunki doskonalenia kur nieśnych
przeżywalność, odporność na choroby, zmniejszenie upadków w okresie produkcji do 0,1% tygodniowo lub 5,2% rocznie, obniżenie kosztów żywienia - zużycie poniżej 2kg paszy/kg jaj zgodnie z zasadami ochrony środowiska,

12 Kierunki doskonalenia kur nieśnych
optymalizacja jakości jaj: - duża wytrzymałość skorupy, - zapewnienie masy handlowej 60-66g, - ujednolicenie barwy skorupy jaj, - jaja o dużej zdolności do magazynowania, - zmniejszenie występowania plam mięsnych i krwistych w jaju, - zapewnienie cech jakościowych, - barwa i jakość żółtka jaja, - dobrostan ptaków. Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 12

13 Kierunki doskonalenia kur w kierunku mięsnym
obniżenie kosztów produkcji, podwyższenie wskaźnika zapłodnienia jaj, podwyższenie wylęgowości piskląt, zwiększenie liczby piskląt od nioski, zachowanie dobrostan ptaków, tempo wzrostu, wydajność rzeźna, jakość mięsa, różnorodność produktów, niższe spożycie paszy, wskaźniki produkcyjne brojlerów.

14 Źródło i poziom zmienności w liniach hodowlanych kur mięsnych
GENETYCZNE ŚRODOWISKOWE STADO HODOWLANE: Dojrzałość płciowa Masa jaja Zapłodnienie Wylęgowość Przeżywalność STADO TOWAROWE: Tempo wzrostu Wykorzystanie paszy Tłuszcz sadełkowy Wydajność rzeźna Przeżywalność Jakość tuszki

15 Chów kur kierunku nieśnego
Tytuł wykładu Chów kur kierunku nieśnego Wykład … - tu wpisuje się numer wykładu. 15

16 Linie kur do intensywnej produkcji nieśnej
NIOSKI JAJ O BIAŁYCH SKORUPACH NIOSKI JAJ O BRĄZOWYCH SKORUPACH

17 Linie do wielkotowarowej produkcji nieśnej
ISA + HENDRIX – POULTRY BREEDERS BOVANS BROWN BOVANS WHITE HISEX WHITE HISEX BROWN SHAVER WHITE SHAVER BROWN BABCOCK BROWN BABCOCK WHITE BABCOCK 380 ISA WHITE ISA BROWN ISA WARREN DEKALB WHITE DEKALB BROWN DEKALB AMBERLINK

18 Linie do wielkotowarowej produkcji nieśnej
HY-LINE - LOHMANN TIERZUCHT

19 Linie kur firmy Lohmann
Białe, brązowe, kremowe – to barwy skorup jaj poszczególnych linii kur. białe brązowe kremowe LB Classic LB Lite LB Extra Tradition Silver Sandy LSL Classic LSL Extra LSL Lite

20 Chów kur kierunku mięsnego
Tytuł wykładu Chów kur kierunku mięsnego Wykład … - tu wpisuje się numer wykładu. 20

21 Linie kur mięsnych na rynku polskim
Flex F15 Hubbard HI - Ye Hubbard HI – Y Cobb 500 Hybro PN Ross 308 Ross 508 Lohmann Meat Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 21

22 Zasady wychowu kur

23 Co chcemy osiągnąć ? Prawidłowy wychów ptaków decyduje o ich późniejszych efektach produkcyjnych.

24 Cel wychowu uzyskanie młodych ptaków o dobrych warunkach kondycyjnych i zdrowotnych, uzyskanie wysokiego wyrównania stada, uzyskanie odpowiedniej masy jaj, prawidłowe rozpoczęcie nieśności: Metody zootechniczne: 1) program świetlny, 2) żywienie. poniesienie niskich kosztów produkcji i znikomych strat w stadzie. O warunkach kondycyjnych i zdrowotnych ptaków świadczy m. in. odpowiednia masa ciała, rozwój przewodu pokarmowego. Wyrównanie prawidłowo wychowanego stada powinno być na poziomie ok. 80%. Jaja o zbyt niskiej masie nie nadają się do wylęgu. Moment rozpoczęcia nieśności można regulować z jednej strony poprzez doskonalenie genetyczne stada a także zastosowanie odpowiedniego programu świetlnego i żywienia stada. 24

25 Wyrównanie stada zależy od:
jakości wyklutych piskląt i ich genotypu (pisklęta wolno opierzające mają wolniejsze tempo wzrostu i niższe masy ciała), właściwych warunków mikroklimatycznych, jakości paszy, obsady ptaków, dostatecznej liczby karmideł i poideł, prawidłowo przyciętych dziobów, właściwych szczepień ptaków (odpowiednio podanych szczepionek). O jakości paszy decyduje odpowiednie zbilansowanie składników pokarmowych, właściwy dobór komponentów, jakość komponentów. Przy zbyt dużej obsadzie ptaków często dochodzi do walk o hierarchię w stadzie. 25

26 Jak osiągnąć cel wychowu?
odpowiedni dobór materiału hodowlanego, zapewnienie właściwych, bezstresowych warunków mikroklimatycznych w okresie wychowu, prawidłowe żywienie, higiena i zapobieganie chorobom. Właściwe warunki mikroklimatyczne dotyczą temperatury, wilgotności, oświetlenia, wymiany i ruchu powietrza). 26

27 Warunki mikroklimatyczne w wychowie kurcząt
Prawidłowy wychów decyduje o późniejszej produkcyjności ptaków Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 27

28 Temperatura 2 tydz. - 31 - 33 0C 3 tydz. - 29 - 31 0C
od 6 tyg C Temperatura Temperaturę w wychowalni należy obniżać stopniowo, o 1 oC w ciągu 3-4 dni. 28

29 Temperatura zbyt wysoka Zbyt niska temperatura
Właściwa temperatura pisklęta rozproszone równomiernie na całej powierzchni kręgu, spokojne, cicho popiskują Temperatura zbyt wysoka pisklęta uciekają od źródła ciepła ciężko oddychają, opadają im skrzydła Zbyt niska temperatura pisklęta tłoczą się pod sztuczną kwoką nerwowo piszczą Przeciągi w budynku pisklęta skupiają się w jedną lub kilka grupek na obrzeżach kręgu; reakcja na duży hałas lub obecność obcych osób

30 Wymiana powietrza latem - prędkość: 0,6 m/s 4,5 - 8,0 m3/kg/h
zimą - prędkość: 0,2 m/s 1,8 - 3,6 m3/kg/h Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 30

31 Wilgotność % Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 31

32 Stężenie szkodliwych gazów
CO2 - 0,2-0,3 % NH3 - 0,0026 % H2S - 0,0010 % Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 32

33 Obsada kurcząt Stada typu nieśnego: do 6 tyg. - 20 - 18 szt./m2
od 18 tyg. - 6,5 – szt./m2 Stada typu mięsnego: do 8 tyg. - ♂ 7 szt.; ♀ 8 szt. / m2 tyg. - 7/6 szt./m2 powyżej 20 tyg. - 6 szt./m2 Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 33

34 Program świetlny Najważniejsze reguły przy tworzeniu programów świetlnych W okresie wychowu nie wolno wydłużać dnia świetlnego, a w okresie produkcyjnym nie wolno go skracać !!! W okresie produkcyjnym intesywność oświetlenia powinna być nieco wyższa niż w czasie wychowu !!! Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 34

35 Wychów kurek kierunku nieśnego i mięsnego
Wychów kurek i kogutków stad kierunku nieśnego odbywa się wspólnie (kogutki stanowią 12-13%). Wychów kurek i kogutków stad kierunku mięsnego odbywa się oddzielnie. Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 35

36 Wychów kur kierunku mięsnego
W wychowie kurek i kogutków ze stad kierunku mięsnego obowiązkowe jest ważenie ptaków: do 6. tyg. co tydzień, od 6. tyg. co dwa tygodnie. Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 36

37 Wskaźniki wydajności nieśnej
wiek rozpoczęcia nieśności szczyt nieśności masa jaj wykorzystanie paszy przeżywalność (temperament) jakość jaj barwa skorupy masa ciała Notatki do slajdu w powinny być sformatowane jako Calibri rozmiar 16 font czarny 37

38 Wskaźniki użytkowe stad towarowych kur kierunku nieśnego
Linia kur ISA White ISA Brown Okres nieśności (tyg.) Przeżywalność (%) , ,2 Wiek przy 50% produkcji (dni) Szczyt nieśności (%) Średnia masa jaja (g) , ,1 Przykładowe wskaźniki użytkowe stad towarowych kur przeznaczonych do chowu intensywnego, podane przez firmę ISA – ISA White – linia kur znoszących jaja o białej skorupie; ISA Brown - linia kur znoszących jaja o brązowej skorupie. Wskaźniki te można uzyskać przy zapewnieniu odpowiednich warunków mikroklimatycznych i żywieniowych, z zachowaniem odpowiedniej profilaktyki weterynaryjno-zootechnicznej. 38

39 Wskaźniki użytkowe stad towarowych kur kierunku nieśnego - cd.
Linia kur ISA White ISA Brown Liczba jaj na nioskę (szt.) Masa jaj na nioskę (kg) , ,1 Dzienne spożycie paszy (g) Zużycie paszy (kg/kg jaj) , ,14 Masa ciała w 80 tyg. życia (g) 39

40 Wskaźniki użytkowe stad reprodukcyjnych kur kierunku mięsnego
Wiek dojrzewania (tyg.) Masa ciała kur w 20 tyg. (kg) ,1 - 2,2 Masa ciała kur w 64 tyg. (kg) ,6 - 3,8 Wiek przy 50% produkcji (tyg.) Szczyt nieśności (%) Liczba jaj / nioskę stanu początkowego (szt.) ,4 Przykładowe wskaźniki użytkowe stada rodzicielskiego kur mięsnych linii FLEX przeznaczonych do chowu intensywnego, podane przez firmę HUBBARD. Wskaźniki te można uzyskać przy zapewnieniu odpowiednich warunków mikroklimatycznych i żywieniowych i zachowaniu odpowiedniej profilaktyki weterynaryjno-zootechnicznej. 40

41 Wskaźniki użytkowe stad reprodukcyjnych kur kierunku mięsnego - cd.
Wiek dojrzewania (tyg.) Liczba jaj wylęgowych / nioskę stanu początkowego (szt.) , Średnia wylęgowość (%) ,1 Liczba piskląt / nioskę stanu początkowego (szt.) ,0 41

42 Wskaźniki produkcyjne kurcząt brojlerów
Masa kurcząt (kg/m2) Obsada ptaków (szt./m2) Liczba dni odchowu Końcowa masa ciała (g) Zużycie paszy (kg/kg masy ciała) ,6 - 2,3 Upadki i brakowania zdrowotne w okresie odchowu (%) Wydajność rzeźna (%) z podrobami: do 74 Obsada kurcząt uzależniona jest przede wszystkim od warunków mikroklimatycznych możliwych do zapewnienia w brojlerni. Końcowa masa ciała oraz zużycie paszy na kilogram masy ciała zależą zarówno od materiału genetycznego i warunków środowiskowych, ale również od długości okresu odchowu. 42

43 Europejski Wskaźnik Wydajności (EWW)
średnia masa ciała kurcząt (kg) x przeżywalność (%) x 100 EWW = okres odchowu (dni) x zużycie paszy na 1 kg masy ciała (kg) Wielkość Europejskiego Wskaźnika Wydajności uzależniona jest od czterech parametrów, najistotniejszych w odchowie ptaków rzeźnych: końcowej, średniej masy ciała, upadków w okresie odchowu, długości odchowu i średniego zużycia paszy na 1 kg masy ciała. Jednakże równie ważnymi elementami rzutującymi na opłacalność produkcji są: cena piskląt, paszy, nośników energii, cena jednostkowa kilograma żywca, klasyfikacja tuszek w rzeźni, termin płatności za żywiec, koszt obsługi stad w tym usługi weterynaryjne, oprocentowanie kredytów, koszt amortyzacji budynków i urządzeń. 43

44 Skład mieszanek pełnoporcjowych dla kurcząt rzeźnych
Składniki Starter Grower Finiszer Białko (%) Energia (kcal/kg) Wapń (%) , , ,90 Fosfor (%) , , ,40 Sód (%) , , ,16 Metionina (%) , , ,44 Metionina+cystyna (%) 0, , ,84 Lizyna (%) , , ,0 W tabeli podano przykładowy skład mieszanek pełnoporcjowych stosowanych w żywieniu kurcząt rzeźnych. Każda ferma hodowlana publikuje broszury ze szczegółowymi zaleceniami odnośnie warunków utrzymania i żywienia produkowanych przez siebie linii ptaków. 44

45 HODOWLA I CHÓW INDYKÓW

46 TYPY UŻYTKOWE INDYKÓW Typ lekki (mini) Typ średnio ciężki (midi)
Jedynym kryterium podziału indyków na typy użytkowe jest masa ciała: Typ lekki (mini) Typ średnio ciężki (midi) Typ ciężki (maxi)

47 LINIE INDYKÓW NA RYNKU POLSKIM
TYP CIĘŻKI Hybrid Converter Hybrid XL BIG 6 Nicholas 700 TYP ŚREDNIO-CIĘŻKI Hybrid Grade Marker Hybrid Medium Nicholas 300 BUT 8 BUT 9 Podobnie jak w przypadku kur, Polska nie ma własnego materiału hodowlanego do produkcji indyków rzeźnych.

48 MAKSYMALNA OBSADA INDYKÓW NA M2 POWIERZCHNI POMIESZCZENIA PRZY UTRZYMANIU PODŁOGOWYM
INDYKÓW HODOWLANYCH: a) do 8. tygodnia życia - 7 sztuk, b) powyżej 8. do 14. tygodnia życia - 4 sztuki, c) powyżej 14. do 29. tygodnia życia - 3 sztuki, d) powyżej 29. tygodnia życia - 2 sztuki; INDYKÓW RZEŹNYCH: a) do 3. tygodnia życia - 32 sztuki, b) powyżej 3. do 6. tygodnia życia - 12 sztuk, c) powyżej 6. do 16. tygodnia życia - 4 sztuki, d) powyżej 16. tygodnia życia - 3 sztuki.

49 DOPUSZCZALNY POZIOM ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZNYCH I OPTIMUM WYMIANY POWIETRZA W INDYCZNIKACH
Amoniak ppm Dwutlenek węgla max 0,3% Siarkowodór ppm Zapylenie 4 mg/m3 Wymiana powietrza m3 /h m.c. Ruch powietrza 0,3 m/s (0,5 m/s) Wilgotność względna %

50 WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE
INDYKÓW RZEŹNYCH SYSTEM ODCHOWU jednofazowy - ♂ i ♀ razem do 16 tyg. dwufazowy - ♀ do 16 – 18 tyg. - ♂ do 22 – 24 tyg.

51 WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE
INDYKÓW RZEŹNYCH KOŃCOWA MASA CIAŁA typ ciężki: ♂ - 20,0 - 24,0 kg ♀ - 11, ,0 kg typ średnio-ciężki ♂ - 14,0 - 15,0 kg ♀ - 8,0 - 8,5 kg typ lekki ♂ - 8, 0 - 9,0 kg ♀ - 5,0 - 6,0 kg

52 WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE
INDYKÓW RZEŹNYCH Obsada (kg/ m2) Zużycie paszy (kg/kg m.c.) 2,5 - 3,2 kg Upadki i brakowania zdrowotne (%) do Wydajność rzeźna (%) Mięśnie piersiowe stanowią od 27 do 32% masy tuszki patroszonej.

53 Zakończenie KONIEC WYKŁADU To już koniec wykładu. Dziękujemy. 53


Pobierz ppt "Produkcja drobiarska w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google