Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOKROTKA - Sto pomysłów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i promocji zdrowego trybu życia w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOKROTKA - Sto pomysłów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i promocji zdrowego trybu życia w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej."— Zapis prezentacji:

1 STOKROTKA - Sto pomysłów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i promocji zdrowego trybu życia w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży

2 Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Józef w Opolu przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Opola Termin realizacji: 11.04.2011 – 30.11.2011 Miejsce: Opole, Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Wróblewskiego 7 Beneficjenci: dzieci i młodzież

3 Cel główny projektu Zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych. Przeprowadzenie akcji profilaktycznej służącej zapobieganiu uzależnień od narkotyków, alkoholu, papierosów czy innych używek połączonej z promocją zdrowego stylu życia.

4 Sposób realizacji Wyżej wymieniony cel został zrealizowany poprzez prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo- wychowawczej STOKROTKA działającej od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15.00 do 19.00, w ramach której odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, psychoedukacyjne, rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania, zajęcia językowe, korekcyjno- kompensacyjne, a także miały miejsce porady specjalistów: pedagoga, terapeuty i logopedy. Poprzez wielokierunkową ofertę zajęć uwzględniającą integralny rozwój dzieci i młodzieży świetlica promowała zdrowy styl życia dzieci i młodzieży oraz wszechstronny rozwój osobowościowy.

5 W ramach świetlicy: twórczo zagospodarowano dzieciom i młodzieży czas wolny wdrażano dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażano do troski o samorozwój i samodyscyplinę, ukazywano młodzieży alternatywy dla nudy i poszukiwania emocji w środkach odurzających poprzez uczenie wspólnego bycia w sposób twórczy i rozwijający, zapewniono dzieciom bezpieczne schronienie po wyjściu ze szkoły rozwijano procesy poznawcze oraz umiejętności interpersonalne, ćwiczono zasady prawidłowej komunikacji oraz budowano postawę otwartości; wdrażano młodzieży do odpowiedzialności za siebie i innych; uczono szacunku dla osób nowo poznanych, reprezentujących odmienne cechy charakteru, mentalność, sposób bycia, zachowania się, wywodzące się z innych szkół i środowisk zorganizowano 7-dniowy wyjazd edukacyjno – wypoczynkowy podczas trwania wakacji letnich pt. Radosne wakacje

6 W ramach świetlicy: popularyzowano dawną i współczesną kulturę regionu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej rozbudzano i ukierunkowano zainteresowania odrabiano z dziećmi zadania i nadrabiano zaległości w nauce doskonalono umiejętność robótek ręcznych aktywizowano dzieci pod względem twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, a także lepszej integracji z grupą dostarczano odpowiednich zorganizowanych doświadczeń społecznych mających na celu skorygowanie zaburzonych zachowań, negatywnych sądów poznawczych i zaburzeń emocjonalnych. zorganizowano wycieczki krajoznawczo-edukacyjne i wyjścia kulturalno – sportowe rozwijano postawy wolontariackie poprzez włączenie młodzieży akademickiej i nauczycieli w opiekę nad dziećmi podczas wyjść i wycieczek oraz regularnych zajęć

7 Zajęcia prowadzone w świetlicy I. Blok multimedialno-czytelniczy Rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki. Kształtowanie nawyku czytania. Kształtowanie szacunku dla książki, która jest rzetelnym źródłem wiedzy. Wzbogacanie wiedzy poprzez zabawę i rozrywkę. Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy, logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Przyjemne spędzanie wolnego czasu. Pomoc w odrabianiu lekcji, wspólne czytanie książek, wskazywanie ciekawych pozycji z literatury pięknej i popularnonaukowej, zapoznanie z różnorodną ofertą czasopism dla dzieci i młodzieży, wspólne rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek, wskazywanie ciekawych stron internetowych i gier edukacyjnych

8 Zajęcia prowadzone w świetlicy II. Blok przyrodniczy Mały odkrywca Rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem przyrody. Prowadzenie obserwacji zjawisk przyrodniczych i wykonywania prostych eksperymentów. Propagowanie zdrowego trybu życia i postaw proekologicznych Pomoc w odrabianiu lekcji w przedmiotach przyrodniczych, poznawanie przyrody podczas przeprowadzania prostych eksperymentów lub podczas oglądania filmów przyrodniczych, wspólne rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek przyrodniczych.

9 Zajęcia prowadzone w świetlicy III. Blok profilaktyczno – artystyczny Zabawy twórczością UWOLNIJ SWOJE TALENTY - zajęcia z filcowania, z szydełkowania, z robótek na drutach [poznawanie zasad filcowania na sucho, szydełkowania, robótek na drutach. Wykonywanie prostego wzoru, dalsze doskonalenie technik, wykonanie samodzielne broszki z filcu, aniołka na szydełku, szalika na drutach.] ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE JA I MÓJ ŚWIAT – obejmować będą następujące bloki tematyczne: moja przestrzeń, moja tożsamość, moja rodzina, moi koledzy i przyjaciele, mój świat wolny od nałogów EDUKACJA PRZEZ RUCH - WARSZTATY PLASTYCZNO - MUZYCZNE oparte na wybranych elementach systemów kształcenia i terapii Edukacji przez ruch D. Dziamskiej

10 III. Blok profilaktyczno – artystyczny Zabawy twórczością cd. WIELE NAS ŁĄCZY- zabawy integracyjne i komunikacyjne poprawiające współdziałanie w grupie i komunikację międzyludzką (m.in. z wykorzystaniem Chusty KLANZA, pacynek i innych nowoczesnych pomocy do zajęć psychoedukacyjnych) CZTERY PORY ROKU - warsztaty artystyczne: – Wykonywanie dekoracji okolicznościowych stosownie do pór roku i obchodzonych świąt (tworzenie ciekawych i gustownych dekoracji z naturalnych surowców tj gałęzie, mech, łupiny orzechów) – lepienie z gliny (przygotowywanie koralików do zajęć tworzenia biżuterii, lepienie donic) – tworzenie biżuterii (wykorzystanie różnych koralików i kamieni ozdobnych do tworzenia sztuki użytkowej) – tworzenie kompozycji z masy papierowej (tworzenie wspomnień z wakacji) – wykonywanie figurek z masy solnej (prezenty z okazji Dnia Matki i Ojca) Zajęcia prowadzone w świetlicy

11 IV. Blok językowo – humanistyczny zajęcia z języka niemieckiego w formie gier i zabaw pomoc w odrabianiu zadań z języka niemieckiego, angielskiego i przedmiotów humanistycznych zajęcia historyczno-regionalne OPOLE - MOJE MIASTO – MÓJ REGION V. Blok matematyczno – informatyczny Wesoła matematyka czyli gry i zabawy matematyczne Z komputerem za pan brat – zajęcia poszerzające umiejętności pracy z komputerem

12 Zajęcia prowadzone w świetlicy VI. Blok komunikacyjno – teatralno – muzyczny: zajęcia teatralno – komunikacyjne i zajęcia muzyczne: cel psychoedukacyjny ( dostarczenie dzieciom informacji o nowych, korzystnych dla nich zachowaniach, reakcjach emocjonalnych, sposobach rozwiązywania problemów, poszerzanie wachlarza możliwych zachowań w danej sytuacji, przyswajanie prawidłowych postaw i zachowań). cel relaksacyjny ( rozluźnienie, uspokojenie dzieci) cel terapeutyczno-wychowawczy (uwolnienie dzieci od zalegających emocji, okazanie im uwagi, akceptacji, bliskości emocjonalnej, dostępności fizycznej i psychicznej dorosłego, doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji, usprawnianie wymowy, rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, muzycznych i plastycznych, pokonywanie przez dzieci tremy i nieśmiałości)

13 Zajęcia prowadzone w świetlicy VII. Blok sportowo – taneczny Regularne treningi z tańca nowoczesnego prowadzone przez wykwalifikowanego trenera prowadzącego własną szkołę taneczną z długoletnim doświadczeniem. Zajęcia miały na celu: odstresowywać, ćwiczyć koordynację ruchową, VIII. Blok sportowo – szachowy Celem zajęć szachowych był rozwój logicznego myślenia u beneficjentów, zdrowej rywalizacji i samodyscypliny IX. Blok sportowo – piłkarski Celem regularnych zajęć z piłki nożnej był rozwój zainteresowań uczestników i wdrożenie do regularnej aktywności fizycznej zajęcia miały na celu polepszenie kondycji uczestników, wdrożenie do samodyscypliny i współpracy w grupie, a także naukę zdrowej rywalizacji

14 Zajęcia świetlicowe na dziecięcej fotografii

15

16

17

18

19 Dziękujemy! Dziękujemy tym wszystkim, którzy pomogli w jakikolwiek sposób przy realizacji projektu, tym którzy wzięli w nim udział oraz tym wszystkim którzy wsparli finansowo działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej STOKROTKA, a w szczególności Urzędowi Miasta Opola, który był głównym grantodawcą projektu.


Pobierz ppt "STOKROTKA - Sto pomysłów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i promocji zdrowego trybu życia w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google