Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„STOKROTKA - Sto pomysłów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i promocji zdrowego trybu życia w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„STOKROTKA - Sto pomysłów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i promocji zdrowego trybu życia w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej."— Zapis prezentacji:

1 „STOKROTKA - Sto pomysłów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i promocji zdrowego trybu życia w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży”

2 Projekt został zrealizowany
przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Opola Termin realizacji: – Miejsce: Opole, Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Wróblewskiego 7 Beneficjenci: dzieci i młodzież

3 Cel główny projektu Zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych. Przeprowadzenie akcji profilaktycznej służącej zapobieganiu uzależnień od narkotyków, alkoholu, papierosów czy innych używek połączonej z promocją zdrowego stylu życia.

4 Sposób realizacji Wyżej wymieniony cel został zrealizowany poprzez prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „STOKROTKA” działającej od poniedziałku do piątku w godzinach: od do 19.00, w ramach której odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, psychoedukacyjne, rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania, zajęcia językowe, korekcyjno-kompensacyjne, a także miały miejsce porady specjalistów: pedagoga, terapeuty i logopedy. Poprzez wielokierunkową ofertę zajęć uwzględniającą integralny rozwój dzieci i młodzieży świetlica promowała zdrowy styl życia dzieci i młodzieży oraz wszechstronny rozwój osobowościowy.

5 W ramach świetlicy: twórczo zagospodarowano dzieciom i młodzieży czas wolny wdrażano dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażano do troski o samorozwój i samodyscyplinę, ukazywano młodzieży alternatywy dla nudy i poszukiwania emocji w środkach odurzających poprzez uczenie wspólnego bycia w sposób twórczy i rozwijający, zapewniono dzieciom bezpieczne schronienie po wyjściu ze szkoły rozwijano procesy poznawcze oraz umiejętności interpersonalne, ćwiczono zasady prawidłowej komunikacji oraz budowano postawę otwartości; wdrażano młodzieży do odpowiedzialności za siebie i innych; uczono szacunku dla osób nowo poznanych, reprezentujących odmienne cechy charakteru, mentalność, sposób bycia, zachowania się, wywodzące się z innych szkół i środowisk zorganizowano 7-dniowy wyjazd edukacyjno – wypoczynkowy podczas trwania wakacji letnich pt. „Radosne wakacje”

6 W ramach świetlicy: popularyzowano dawną i współczesną kulturę regionu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej rozbudzano i ukierunkowano zainteresowania odrabiano z dziećmi zadania i nadrabiano zaległości w nauce doskonalono umiejętność robótek ręcznych aktywizowano dzieci pod względem twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, a także lepszej integracji z grupą dostarczano odpowiednich zorganizowanych doświadczeń społecznych mających na celu skorygowanie zaburzonych zachowań, negatywnych sądów poznawczych i zaburzeń emocjonalnych. zorganizowano wycieczki krajoznawczo-edukacyjne i wyjścia kulturalno – sportowe rozwijano postawy wolontariackie poprzez włączenie młodzieży akademickiej i nauczycieli w opiekę nad dziećmi podczas wyjść i wycieczek oraz regularnych zajęć

7 Zajęcia prowadzone w świetlicy
I. Blok multimedialno-czytelniczy Rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki. Kształtowanie nawyku czytania. Kształtowanie szacunku dla książki, która jest rzetelnym źródłem wiedzy. Wzbogacanie wiedzy poprzez zabawę i rozrywkę. Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy, logicznego myślenia i kojarzenia faktów . Przyjemne spędzanie wolnego czasu. Pomoc w odrabianiu lekcji, wspólne czytanie książek, wskazywanie ciekawych pozycji z literatury pięknej i popularnonaukowej, zapoznanie z różnorodną ofertą czasopism dla dzieci i młodzieży, wspólne rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek, wskazywanie ciekawych stron internetowych i gier edukacyjnych

8 Zajęcia prowadzone w świetlicy
II. Blok przyrodniczy „Mały odkrywca” Rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem przyrody. Prowadzenie obserwacji zjawisk przyrodniczych i wykonywania prostych eksperymentów. Propagowanie zdrowego trybu życia i postaw proekologicznych Pomoc w odrabianiu lekcji w przedmiotach przyrodniczych, poznawanie przyrody podczas przeprowadzania prostych eksperymentów lub podczas oglądania filmów przyrodniczych, wspólne rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek przyrodniczych.

9 Zajęcia prowadzone w świetlicy
III. Blok profilaktyczno – artystyczny „Zabawy twórczością” UWOLNIJ SWOJE TALENTY - zajęcia z filcowania, z szydełkowania, z robótek na drutach [poznawanie zasad filcowania na sucho, szydełkowania, robótek na drutach. Wykonywanie prostego wzoru, dalsze doskonalenie technik, wykonanie samodzielne broszki z filcu, aniołka na szydełku, szalika na drutach.] ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE „JA I MÓJ ŚWIAT” – obejmować będą następujące bloki tematyczne: moja przestrzeń, moja tożsamość, moja rodzina, moi koledzy i przyjaciele, mój świat wolny od nałogów „EDUKACJA PRZEZ RUCH” - WARSZTATY PLASTYCZNO - MUZYCZNE oparte na wybranych elementach systemów kształcenia i terapii „Edukacji przez ruch” D. Dziamskiej”

10 Zajęcia prowadzone w świetlicy
III. Blok profilaktyczno – artystyczny „Zabawy twórczością” cd. WIELE NAS ŁĄCZY- zabawy integracyjne i komunikacyjne poprawiające współdziałanie w grupie i komunikację międzyludzką (m.in. z wykorzystaniem Chusty KLANZA, pacynek i innych nowoczesnych pomocy do zajęć psychoedukacyjnych) CZTERY PORY ROKU - warsztaty artystyczne: Wykonywanie dekoracji okolicznościowych stosownie do pór roku i obchodzonych świąt (tworzenie ciekawych i gustownych dekoracji z naturalnych surowców tj gałęzie , mech, łupiny orzechów) lepienie z gliny (przygotowywanie koralików do zajęć tworzenia biżuterii, lepienie donic) tworzenie biżuterii (wykorzystanie różnych koralików i kamieni ozdobnych do tworzenia sztuki użytkowej) tworzenie kompozycji z masy papierowej (tworzenie wspomnień z wakacji) wykonywanie figurek z masy solnej (prezenty z okazji Dnia Matki i Ojca)

11 Zajęcia prowadzone w świetlicy
IV. Blok językowo – humanistyczny zajęcia z języka niemieckiego w formie gier i zabaw pomoc w odrabianiu zadań z języka niemieckiego, angielskiego i przedmiotów humanistycznych zajęcia historyczno-regionalne OPOLE - MOJE MIASTO – MÓJ REGION V. Blok matematyczno – informatyczny „Wesoła matematyka” czyli gry i zabawy matematyczne „Z komputerem za pan brat” – zajęcia poszerzające umiejętności pracy z komputerem

12 Zajęcia prowadzone w świetlicy
VI. Blok komunikacyjno – teatralno – muzyczny: zajęcia teatralno – komunikacyjne i zajęcia muzyczne: cel psychoedukacyjny ( dostarczenie dzieciom informacji o nowych, korzystnych dla nich zachowaniach, reakcjach emocjonalnych, sposobach rozwiązywania problemów, poszerzanie wachlarza możliwych zachowań w danej sytuacji, przyswajanie prawidłowych postaw i zachowań). cel relaksacyjny ( rozluźnienie, uspokojenie dzieci) cel terapeutyczno-wychowawczy (uwolnienie dzieci od zalegających emocji, okazanie im uwagi, akceptacji, bliskości emocjonalnej, dostępności fizycznej i psychicznej dorosłego, doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji, usprawnianie wymowy, rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, muzycznych i plastycznych, pokonywanie przez dzieci tremy i nieśmiałości)

13 Zajęcia prowadzone w świetlicy
VII. Blok sportowo – taneczny Regularne treningi z tańca nowoczesnego prowadzone przez wykwalifikowanego trenera prowadzącego własną szkołę taneczną z długoletnim doświadczeniem. Zajęcia miały na celu: odstresowywać, ćwiczyć koordynację ruchową, VIII. Blok sportowo – szachowy Celem zajęć szachowych był rozwój logicznego myślenia u beneficjentów, zdrowej rywalizacji i samodyscypliny IX. Blok sportowo – piłkarski Celem regularnych zajęć z piłki nożnej był rozwój zainteresowań uczestników i wdrożenie do regularnej aktywności fizycznej zajęcia miały na celu polepszenie kondycji uczestników, wdrożenie do samodyscypliny i współpracy w grupie, a także naukę zdrowej rywalizacji

14 Zajęcia świetlicowe na dziecięcej fotografii

15 Zajęcia świetlicowe na dziecięcej fotografii

16 Zajęcia świetlicowe na dziecięcej fotografii

17 Zajęcia świetlicowe na dziecięcej fotografii

18 Zajęcia świetlicowe na dziecięcej fotografii

19 Dziękujemy! Dziękujemy tym wszystkim, którzy pomogli w jakikolwiek sposób przy realizacji projektu, tym którzy wzięli w nim udział oraz tym wszystkim którzy wsparli finansowo działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „STOKROTKA” , a w szczególności Urzędowi Miasta Opola, który był głównym grantodawcą projektu.


Pobierz ppt "„STOKROTKA - Sto pomysłów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i promocji zdrowego trybu życia w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google