Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moralność i etyka Moralność – system norm, ocen czy wartości, który uważa się za słuszny; sposób postępowania jednostki przyjęty przez większość jako.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moralność i etyka Moralność – system norm, ocen czy wartości, który uważa się za słuszny; sposób postępowania jednostki przyjęty przez większość jako."— Zapis prezentacji:

1

2 Moralność i etyka Moralność – system norm, ocen czy wartości, który uważa się za słuszny; sposób postępowania jednostki przyjęty przez większość jako norma Celem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności, badanie efektów jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby się tworzyć zbiory nakazów moralnych

3 Postępowanie wbrew etyce Prace badawcze Cel społecznie szkodliwy Stosowanie niedopuszczalnych środków Ignorowanie szkodliwych skutków ubocznych Sprzeniewierzenie się prawdzie

4 Postępowanie wbrew etyce Sprzeniewierzenie się prawdzie Efekt obserwatora Manipulowanie danymi i wynikami Fałszowanie danych Plagiat Przywłaszczanie sobie pomysłów Nadużywanie autorytetu

5 Dylematy etyczne badań Stanfordzki eksperyment więzienny P. Zimbardo, 1971 Cel: określenie, jaki wpływ ma pełnienie funkcji więźnia oraz strażnika na ludzką psychikę Siła oddziaływania sytuacji na postępowanie człowieka

6 Dylematy etyczne badań Stanfordzki eksperyment więzienny Etyka absolutna: eksperyment był nieetyczny, ponieważ powodował cierpienie ludzkie Etyka relatywna eksperyment nie był nieetyczny z pewnych względów

7 Dylematy etyczne badań Eksperyment S. Milgrama S. Milgram, 1961/62 Cel: zbadanie posłuszeństwa wobec autorytetu

8 Postępowanie wbrew etyce Zachowania studentów DopuszczalneNiedopuszczalneZależy od okoliczności Brak odpowiedzi Ściąganie49,14,645,11,2 Przystąpienie do egzaminu bez przygotowania 46,49,942,81,1 Wyłudzenie zaliczenia14,146,238,21,5 Posłużenie się lewym zwolnieniem lekarskim 44,410,843,71,0 Podanie nieprawdziwych danych przy staraniu się o stypendium 7,373,218,21,2 Przedstawienie do zaliczenia nie swojej pracy 13,947,637,51,2 * Zachowania dopuszczalne i niedopuszczalne w opinii studentów (w %) na podstawie badań Student 1987

9 Postępowanie wbrew etyce Argumenty za przyzwoleniem Odwołanie się do własnego interesu czy własnej wygody Szkolny obyczaj Sztywny regulamin, formalna dyscyplina Morale nauczycieli akademickich Zachowania niemoralne jako dowód sprytu, zaradności

10 Postępowanie wbrew etyce Zachowania nauczycieli akademickich Nierzetelne wywiązywanie się z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych Dopuszczanie się zachowań sprzecznych z etyką w ramach prowadzonej aktywności naukowo – badawczej Brak szacunku dla studentów

11 Podsumowanie Postęp cywilizacyjny jest źródłem szans, ale też i zagrożeń dla człowieka. Dylematy etyczne towarzyszą pracy dydaktycznej i badawczej, dlatego też refleksja etyczna winna stać się podstawą wszelkiej działalności nauczyciela akademickiego. Zadaniem nauczyciela akademickiego jest namysł nad sferą psychiki i cielesności człowieka, aby efekty jego pracy wspierały integralny rozwój współczesnego człowieka.

12 Bibliografia Sawczuk W. (2009), Etos pedagogów/nauczycieli akademickich – między akademickim sacrum a rynkowym profanum, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Wilska – Duszyńska B. (1991), Etyczne aspekty stosunku studentów do studiów i uczelni, Dydaktyka Szkoły Wyższej, nr 3. Zimbardo P. (2008), Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, PWN, Warszawa. Pozostałe źródła: Wykład prof. dr hab. Andrzeja Wiszniewskiego Dobra czy zła nauka? wygłoszony podczas konferencji Wiedza - Technologia – Przyszłość (16.11.2010)


Pobierz ppt "Moralność i etyka Moralność – system norm, ocen czy wartości, który uważa się za słuszny; sposób postępowania jednostki przyjęty przez większość jako."

Podobne prezentacje


Reklamy Google