Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sympozjum KUL 14.10.2013 Ruch Światło-Życie i związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność. Wojciech Kosmowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sympozjum KUL 14.10.2013 Ruch Światło-Życie i związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność. Wojciech Kosmowski."— Zapis prezentacji:

1 Sympozjum KUL 14.10.2013 Ruch Światło-Życie i związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność. Wojciech Kosmowski

2 Koncepcja Osoby Prace Związek z Ruchem Światło-Życie Dziedzictwo Współczesność

3 1964-1995

4 Powołanie przez Konferencję Episkopatu Polski w 1964 po ogłoszeniu Konstytucji o Świętej Liturgii 3.12.1963 w celu wprowadzania w życie soborowej reformy liturgicznej Pierwsza nazwa: Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów Krajowe Duszpasterstwo Służby Ołtarza od 1967 r. Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej od 1971 r.

5 Ujednolicenie koncepcji duszpasterstwa ministrantów Rozwój duszpasterstwa ministrantów Prowadzenie duszpasterstwa służby liturgicznej Formowanie parafialnych zespołów służby liturgicznej Tworzenie diakonii parafialnej

6 Odpowiedzialni, wykładowcy, duszpasterze służby liturgicznej

7

8 Krajowi duszpasterze Ks. Jan Wurcel SDB (1964 – 1967) Ks. Franciszek Blachnicki (1967 – 1981) Ks. Wojciech Danielski (1981 – 1986) Ks. Henryk Bolczyk (1986 – 1995) Bp Paweł Latusek, Wrocław (1964 – 1973) Bp Tadeusz Błaszkiewicz, Przemyśl (1973 – 1985) Bp Kazimierz Górny, Kraków, Rzeszów (1985 – 1987) Bp Marian Duś (1987 – 1995) Biskupi delegaci

9 1964197319851987-1995

10 Ks. Stanisław Czerwik Ks. Stanisław Hartlieb Ks. Jan Szymborski Ks. Stanisław Małysiak Ks. Zygmunt Bochenek Ks. Waldemar Dekiel Ks. Józef Ścibor, CSSR Ks. Dionizy Jackowski Ks. Wolfgang Globisch Ks. Józef Wilk SDB Ks. Zdzisław Bernat Ks. Ireneusz Pawlak Ks. Hubert Lupa SVD Ks. Jan Kwieciński Bp Stefan Cichy Ks. Jerzy Grześkowiak Ks. Józef Grygotowicz Ks. Franciszek Chowaniec Ks. Marek Boruc Ks. Stanisław Czenczek Ks. Stanisław Szczepaniec Ks. Maciej Ostrowski (zob. S. Szczepaniec, 1991)

11

12 Gizela Skop (1972, 1975) Teresa Kukołowicz (1974) Mirosława Hankiewicz (1979) Irena Kucharska (1985) Ewa Jabłońska-Deptuła (1986) Regina Przyłucka (1987) Marek Marczewski (1989) Barbara Szier (1989) Ewa Kusz (1990) (w nawiasach – rok wygłoszenia referatu na zjazdach KDSL)

13 Sympozja – 53, w różnych miejscach w Polsce Referaty – około 150 Celebracje liturgii, spotkania w małych grupach, pielgrzymki, rekolekcje

14 I Zjazd - Wrocław 26 V 1964 II Zjazd - Częstochowa 9 III 1965 III Zjazd - Lublin 14 IX 1965 IV Zjazd - Opole 1 III 1966 V Zjazd - Kraków 20 IX 1966 VI Zjazd - Warszawa 4 IV 1967 VII Zjazd - Panewniki Śląskie 13 II 1968 VIII Zjazd - Krościenko 26-31 VIII 1968 IX Zjazd - Sandomierz 11 II 1969 X Zjazd - Gdańsk-Oliwa 29-30 IX 1969 XI Zjazd - Łódź 6 IV 1970 XII Zjazd - Leżajsk 25-26 X 1970 XIII Zjazd - Lublin 7 VI 1971 XIV Zjazd - Tarnów 7-8 II 1972 XV Zjazd - Łomża 26-27 X 1972 XVI Zjazd - Gostyń (św. Góra) 22-23. X. 1973 XVII Zjazd - Zakroczym 4-5 III 1974 XVIII Zjazd - Niepokalanów 18-19 XI 1974 XIX Zjazd - Lublin 21-22 IV 1975 XX Zjazd - Pobiedziska 24-25. XI. 1975

15 XXI Zjazd - Krościenko 15-15 VI 1976 XXII Zjazd - Kołobrzeg 9-10 XI 1976 XXIII Zjazd – Kodeń n. Bugiem, 19-20 IV 1977 XXIV Zjazd – Zakopane Olcza, 16-18 XI 1977 XXV Zjazd – Nowa Huta 20-21 XI 1978 XXVI Zjazd - Konin 20-21 XI 1979 XXVII Zjazd - Olsztyn 29-30 IV 1980 XXVIII Zjazd - Przemyśl 30 XI - 1 XII 1981 XXIX Zjazd - Zakopane 21-22 IV 1982 XXX Zjazd - Rokitno XI 1982 XXXI Zjazd – Częstochowa 26-27 IV 1982 XXXII Zjazd - Leśna Podlaska 22-28 XI 1983 XXXIII Zjazd - Laskowice Pomorskie 1-2 V 1984 XXXIV Zjazd - Lutomiersk 21-22.XI.1984 XXXV Zjazd - Laskowice Pomorskie 30 IV – 1 V 1985 XXXVI Zjazd - Sandomierz 20-22 XI 1985 XXXVII Zjazd - Pszów 30 IV – 01 V 1986 XXXVIII Zjazd - Trzebnica 20-21 XI 1986

16 XXXIX Zjazd - Pławniowice 30 IV – 01 V 1987 XL Zjazd - Kraków 17-18 XI 1987 XLI Zjazd - Kleosin 18-20 X 1988 XLII Zjazd - Szelków 03-04 V 1989 XLIII Zjazd - Wesoła 22-23 XI 1989 XLIV Zjazd - Szczecin 2-3 V 1990 XLV Zjazd - Rokitno 23-24 X 1990 XLVI Zjazd - Pasierbiec 22-23 IV 1991 XLVII Zjazd - Kokoszyce 21-22 X 1991 XLVIII Zjazd - Leśna Podlaska 6-7 V 1992 XLIX Zjazd - Szelków 20-21 X 1992 L Zjazd - Wigry 11-12 X 1993 LI Zjazd - Oświęcim 20-21 IV 1994 LII Zjazd - Częstochowa, 17-18.X.1994r. LIII Zjazd - Myczkowce 23 X 1995 r.

17 II spotkanie KDM Powołanie komisji zwanej Konsultą 1965 (archiwum, biblioteka, teczki pomocy, inne opracowania) III spotkanie KDM, 1965 centralny ośrodek liturgiczny VII spotkanie KDSO, 1968, pierwsze po powołaniu ks. Franciszka Blachnickiego, określenie programu pracy, m. in. duszpasterstwo kantorów, akolitów, lektorów, żeńskich zespołów służby liturgicznej, opracowanie ogólnopolskiego dyrektorium duszpasterstwa s. l., powołanie nowej Konsulty VIII spotkanie, 1968, czterodniowy kurs dla kapłanów w Krościenku (organizowano też wczasy rekolekcyjne i oazy dla kapłanów)

18 XI spotkanie, 1970, informacje o działalności Coetus Internationalis Ministrantium, zaplanowano nawiązanie kontaktów z tą organizacją XIII spotkanie, Lublin 1971, poświęcenie Ośrodka KDSL w Lublinie – Sławinek (kaplica, sekretariat i redakcja pomocy dydaktycznych oraz muzycznych, studium nagrań, pracownia graficzno – fotograficzna, zakład małej poligrafii) 4.12.1972 pierwsza ogólnopolska pielgrzymka lektorów do Niepokalanowa XV spotkanie, 1972, referat ks. F. Blachnickiego Koncepcja formacji s. l. w świetle dekretu Ministeria quedam, nakreślenie wizji parafialnej szkoły liturgicznej, wzgl. scholi liturgicznej

19 1973 – systematyczne wydawanie Pomocy dla formacji liturgicznej XVII Spotkanie w 1974 r. w Zakroczymiu – dziesięcioletni program formacyjny służby liturgicznej XVIII spotkanie w 1974 r. w Niepokalanowie – formacja żeńskiej służby liturgicznej XIX spotkanie 1975 w Lublinie – Zespół służby liturgicznej w zgromadzeniu liturgicznym XXI spotkanie 1976 – Program i metody szkoły liturgicznej w oazach rekolekcyjnych poszczególnych stopni i typów

20 XXVIII spotkanie w Przemyślu – jutrznia i nieszpory W latach 1980-1985 opracowanie materiałów do formacji ministrantów i scholi, prezentacja całości – ks. S. Szczepaniec na XXXV spotkaniu w 1985 r. XXXVI zebranie, 1985 – prezentacja opracowań dla służby liturgicznej Triduum Paschalnego (ks. S. Hartlieb, I. Kucharska), Plan wielkiej Ewangelizacji Ad Christum Redemptorem (ks. L. Irek), Organiczny wzrost Ruchu Światło-Życie we wspólnocie parafialnej (ks. Jan Kruczyński)

21 XXXVIII Zjazd, Trzebnica 1986 – wprowadzenie do nowego Mszału, prezentacja Ceremoniału służby liturgicznej XXXIX Zjazd, Pławniowice 1987 – zespoły śpiewacze, pomocnicy w rozdawaniu Komunii św. XLIII Zjazd, Wesoła 1989 – formacja liturgiczna w seminariach i w diecezji XLVI Zjazd, Pasierbiec 1991 – komentarz w liturgii, Seminarium Diakonii Parafialnej 1992-93 m. in. Liturgia w pracach Synodu Plenarnego, rola KDSL LI Zjazd, Oświęcim 1994 – sakrament małżeństwa, świadectwa par Kościoła Domowego LII Zjazd, Częstochowa 1994 – Sympozjum Posługi świeckich w liturgii

22 Osoby, prace, koncepcje

23 Osoby Krajowymi duszpasterzami służby liturgicznej byli moderatorzy Ruchu Światło- Życie Pierwszych trzech biskupów delegatów zajmowało się też Ruchem Wielu spośród najbliższych współpracowników stanowili moderatorzy Ruchu – diecezjalni i zakonni Sekretariat stanowiły panie z INMK W prace KDSL włączali się świeccy członkowie Ruchu formacja Ruchu Światło-Życie jest formacją do liturgii i przez liturgię w najpełniejszym stopniu realizuje ona postulaty KDSL zgodnie ze sformułowaną przez ks. F. Blachnickiego (w latach 1973 - 1974) zasadą minimalnego i maksymalnego programu Formacja

24 KlasaChłopcyDziewczęta III podstawowaKANDYDATKANDYDATKA IVCHORALISTACHORALISTKA ODB Iº VMINISTRANT ŚWIATŁASCHOLISTKA ODB IIº VIMINISTRANT KSIĘGISŁUŻBA ŁADU ODB IIIº I gimnazjumMINISTRANT OŁTARZASŁUŻBA DARÓW

25 OCWD Formacja RŚŻ EwangelizacjaPreewangelizacja, ewangelizacja (indywidualna i rekolekcje) PrekatechumenatPraca w grupach poewangelizacyjnych Obrzęd przyjęcia do katechumentatuONŻ I st. KatechumenatOkres po ONŻ I st. do formacji po II st. ONŻ (przed Wielkim Postem) Obrzęd wybrania, wpisania imienia, okres oświecenia i oczyszczenia, udzielenie sakramentów wtajemniczenia Wielki Post i Triduum Paschalne podczas formacji po II st. ONŻ MistagogiaOd ONŻ III st.

26 I rok formacji KANDYDAT - KANDYDATKA · Kandydat, Kraków 1985 · Notatnik kandydata, Kraków 1985 II rok formacji: CHORALISTA - CHORALISTKA · Choralista, Kraków 1982 · Notatnik choralisty, Kraków 1981 III rok formacji: MINISTRANT ŚWIATŁA - SCHOLISTKA Część I - Rekolekcje wakacyjne · Podręcznik Oazy Dzieci Bożych I stopnia, bdmw · Notatnik uczestnika, Tarnów 1993 Część II - Praca w ciągu roku · Ministrant światła, Kraków 1983 · Notatnik ministranta światła, Kraków 1983 IV rok formacji: MINISTRANT KSIĘGI - SŁUŻBA DARÓW Część I - Rekolekcje wakacyjne · Podręcznik Oazy Dzieci Bożych II stopnia, Kraków 1983 · Notatnik uczestnika, Kraków 1983 Część II - Praca w ciągu roku · Ministrant księgi, Kraków 1984 · Notatnik ministranta księgi, Kraków 1985 V rok formacji: MINISTRANT OŁTARZA - SŁUŻBA ŁADU Część I - Rekolekcje wakacyjne · Podręcznik Oazy Dzieci Bożych III stopnia, Kraków 1985 · Notatnik uczestnika, Kraków 1985 Część II - Praca w ciągu roku · Ministrant ołtarza, Kraków 1986 · Notatnik ministranta ołtarza, Kraków 1986

27 KDSL

28 Tysiące kapłanów i setki tysięcy świeckich uformowanych przez KDSL 4 metry bieżące materiałów (akta) i wiele nagrań w Archiwum w Lublinie Materiały formacyjne używane do dzisiaj: KATECHIZM SŁUŻBY LITURGICZNEJ; materiały do formacji ministrantów (ODB, schola); śpiewnik liturgiczny EXSULTAE DEO; TRIDUUM PASCHALNE. PODRĘCZNIK

29 Katechizm służby liturgicznej (wyd. 1978, 1995, 2012) Ceremoniał posług liturgicznych (wyd. 1987, zaaprobowany przez KDSL w Trzebnicy 1986)

30 Wpływ KDSL na duszpasterstwo służby liturgicznej, obecnie

31 Kontynuacja spotkań duszpasterzy służby liturgicznej, pod patronatem Podkomisji ds. Służby Liturgicznej Komisji Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów (od 2003) Kontynuacja prac nad programem służby liturgicznej wg zasad wypracowanych przez KDSL: DYREKTORIUM DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009 OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW SŁUŻBY LITURGICZNEJ Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012 SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ. Program formacyjny służby liturgicznej – tekst roboczy, przygotowany na tegoroczne Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej

32 Ruch Światło-Życie podejmuje swój program formacyjny wypracowany m.in. przez KDSL Różne inne wspólnoty służby liturgicznej także korzystają z tego programu Materiały wypracowane przez KDSL są dostępne dla zainteresowanych w Archiwum Ruchu Światło –Życie oraz w Internecie Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13 20-806 Lublin e-mail: archiwum@oaza.pl www.oaza.pl/cdl/


Pobierz ppt "Sympozjum KUL 14.10.2013 Ruch Światło-Życie i związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność. Wojciech Kosmowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google