Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej"— Zapis prezentacji:

1 Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
Wojciech Kosmowski Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Sympozjum KUL Ruch Światło-Życie i związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność.

2 Plan referatu: Koncepcja Osoby Prace Związek z Ruchem Światło-Życie
Dziedzictwo Współczesność

3 KONCEPCJA

4 KDSL – powstanie i nazwy
Powołanie przez Konferencję Episkopatu Polski w 1964 po ogłoszeniu Konstytucji o Świętej Liturgii w celu wprowadzania w życie soborowej reformy liturgicznej Pierwsza nazwa: Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów Krajowe Duszpasterstwo Służby Ołtarza od 1967 r. Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej od 1971 r.

5 Ewolucja celów KDSL Ujednolicenie koncepcji duszpasterstwa ministrantów Rozwój duszpasterstwa ministrantów Prowadzenie duszpasterstwa służby liturgicznej Formowanie parafialnych zespołów służby liturgicznej Tworzenie diakonii parafialnej

6 Osoby Odpowiedzialni, wykładowcy, duszpasterze służby liturgicznej

7 XXXV Zjazd KDSL Laskowice Pomorskie, 30 IV- 1 V 1985

8 KDSL - liderzy Krajowi duszpasterze Biskupi delegaci
Ks. Jan Wurcel SDB (1964 – 1967) Ks. Franciszek Blachnicki (1967 – 1981) Ks. Wojciech Danielski (1981 – 1986) Ks. Henryk Bolczyk (1986 – 1995) Bp Paweł Latusek, Wrocław (1964 – 1973) Bp Tadeusz Błaszkiewicz, Przemyśl (1973 – 1985) Bp Kazimierz Górny , Kraków, Rzeszów (1985 – 1987) Bp Marian Duś (1987 – 1995)

9 Biskupi delegaci - KDSL
1964 1973 1985

10 Współpracownicy, kapłani - wybór
Ks. Stanisław Czerwik Ks. Stanisław Hartlieb Ks. Jan Szymborski Ks. Stanisław Małysiak Ks. Zygmunt Bochenek Ks. Waldemar Dekiel Ks. Józef Ścibor, CSSR Ks. Dionizy Jackowski Ks. Wolfgang Globisch Ks. Józef Wilk SDB Ks. Zdzisław Bernat Ks. Ireneusz Pawlak Ks. Hubert Lupa SVD Ks. Jan Kwieciński Bp Stefan Cichy Ks. Jerzy Grześkowiak Ks. Józef Grygotowicz Ks. Franciszek Chowaniec Ks. Marek Boruc Ks. Stanisław Czenczek Ks. Stanisław Szczepaniec Ks. Maciej Ostrowski (zob. S. Szczepaniec, 1991)

11 XXXV Zjazd KDSL

12 Współpracownicy KDSL - świeccy
Gizela Skop (1972, 1975) Teresa Kukołowicz (1974) Mirosława Hankiewicz (1979) Irena Kucharska (1985) Ewa Jabłońska-Deptuła (1986) Regina Przyłucka (1987) Marek Marczewski (1989) Barbara Szier (1989) Ewa Kusz (1990) (w nawiasach – rok wygłoszenia referatu na zjazdach KDSL)

13 Prace KDSL Sympozja – 53, w różnych miejscach w Polsce
Referaty – około 150 Celebracje liturgii, spotkania w małych grupach, pielgrzymki, rekolekcje

14 Zjazdy KDSL cz. 1 I Zjazd - Wrocław 26 V 1964
II Zjazd - Częstochowa 9 III 1965 III Zjazd - Lublin 14 IX 1965 IV Zjazd - Opole 1 III 1966 V Zjazd - Kraków 20 IX 1966 VI Zjazd - Warszawa 4 IV 1967 VII Zjazd - Panewniki Śląskie 13 II 1968 VIII Zjazd - Krościenko VIII 1968 IX Zjazd - Sandomierz 11 II 1969 X Zjazd - Gdańsk-Oliwa IX 1969 XI Zjazd - Łódź 6 IV 1970 XII Zjazd - Leżajsk X 1970 XIII Zjazd - Lublin 7 VI 1971 XIV Zjazd - Tarnów 7-8 II 1972 XV Zjazd - Łomża X 1972 XVI Zjazd - Gostyń (św. Góra) X. 1973 XVII Zjazd - Zakroczym 4-5 III 1974 XVIII Zjazd - Niepokalanów XI 1974 XIX Zjazd - Lublin IV 1975 XX Zjazd - Pobiedziska XI. 1975

15 Zjazdy KDSL cz. 2 XXI Zjazd - Krościenko 15-15 VI 1976
XXII Zjazd - Kołobrzeg 9-10 XI 1976 XXIII Zjazd – Kodeń n. Bugiem, IV 1977 XXIV Zjazd – Zakopane Olcza, XI 1977 XXV Zjazd – Nowa Huta XI 1978 XXVI Zjazd - Konin XI 1979 XXVII Zjazd - Olsztyn IV 1980 XXVIII Zjazd - Przemyśl 30 XI - 1 XII 1981 XXIX Zjazd - Zakopane IV 1982 XXX Zjazd - Rokitno XI 1982 XXXI Zjazd – Częstochowa IV 1982 XXXII Zjazd - Leśna Podlaska XI 1983 XXXIII Zjazd - Laskowice Pomorskie 1-2 V 1984 XXXIV Zjazd - Lutomiersk XI.1984 XXXV Zjazd - Laskowice Pomorskie 30 IV – 1 V 1985 XXXVI Zjazd - Sandomierz XI 1985 XXXVII Zjazd - Pszów 30 IV – 01 V 1986 XXXVIII Zjazd - Trzebnica XI 1986

16 Zjazdy KDSL cz. 3 XLVI Zjazd - Pasierbiec IV 1991 XLVII Zjazd - Kokoszyce X 1991 XLVIII Zjazd - Leśna Podlaska 6-7 V 1992 XLIX Zjazd - Szelków X 1992 L Zjazd - Wigry X 1993 LI Zjazd - Oświęcim IV 1994 LII Zjazd - Częstochowa, X.1994r. LIII Zjazd - Myczkowce 23 X 1995 r. XXXIX Zjazd - Pławniowice 30 IV – 01 V 1987 XL Zjazd - Kraków XI 1987 XLI Zjazd - Kleosin X 1988 XLII Zjazd - Szelków V 1989 XLIII Zjazd - Wesoła XI 1989 XLIV Zjazd - Szczecin 2-3 V 1990 XLV Zjazd - Rokitno X 1990

17 Kalendarium prac KDSL cz. 1
II spotkanie KDM Powołanie komisji zwanej Konsultą (archiwum, biblioteka, teczki pomocy, inne opracowania) III spotkanie KDM, 1965 centralny ośrodek liturgiczny VII spotkanie KDSO, 1968, pierwsze po powołaniu ks. Franciszka Blachnickiego, określenie programu pracy, m. in. duszpasterstwo kantorów, akolitów, lektorów, żeńskich zespołów służby liturgicznej, opracowanie ogólnopolskiego dyrektorium duszpasterstwa s. l., powołanie nowej Konsulty VIII spotkanie, 1968, czterodniowy kurs dla kapłanów w Krościenku (organizowano też wczasy rekolekcyjne i oazy dla kapłanów)

18 Kalendarium prac KDSL cz. 2
XI spotkanie, 1970, informacje o działalności Coetus Internationalis Ministrantium, zaplanowano nawiązanie kontaktów z tą organizacją XIII spotkanie, Lublin 1971, poświęcenie Ośrodka KDSL w Lublinie – Sławinek (kaplica, sekretariat i redakcja pomocy dydaktycznych oraz muzycznych, studium nagrań, pracownia graficzno – fotograficzna, zakład małej poligrafii) pierwsza ogólnopolska pielgrzymka lektorów do Niepokalanowa XV spotkanie, 1972, referat ks. F. Blachnickiego „Koncepcja formacji s. l. w świetle dekretu Ministeria quedam”, nakreślenie wizji parafialnej szkoły liturgicznej, wzgl. scholi liturgicznej

19 Kalendarium prac KDSL cz. 3
1973 – systematyczne wydawanie „Pomocy dla formacji liturgicznej” XVII Spotkanie w 1974 r. w Zakroczymiu – dziesięcioletni program formacyjny służby liturgicznej XVIII spotkanie w 1974 r. w Niepokalanowie – formacja żeńskiej służby liturgicznej XIX spotkanie 1975 w Lublinie – „Zespół służby liturgicznej w zgromadzeniu liturgicznym” XXI spotkanie 1976 – „Program i metody szkoły liturgicznej w oazach rekolekcyjnych poszczególnych stopni i typów”

20 Kalendarium prac KDSL cz. 4
XXVIII spotkanie w Przemyślu – jutrznia i nieszpory W latach opracowanie materiałów do formacji ministrantów i scholi, prezentacja całości – ks. S. Szczepaniec na XXXV spotkaniu w 1985 r. XXXVI zebranie, 1985 – prezentacja opracowań dla służby liturgicznej Triduum Paschalnego (ks. S. Hartlieb, I. Kucharska), Plan wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” (ks. L. Irek), „Organiczny wzrost Ruchu Światło-Życie we wspólnocie parafialnej (ks. Jan Kruczyński)

21 Kalendarium prac KDSL cz. 5
XXXVIII Zjazd, Trzebnica 1986 – wprowadzenie do nowego Mszału, prezentacja „Ceremoniału służby liturgicznej” XXXIX Zjazd, Pławniowice 1987 – zespoły śpiewacze, pomocnicy w rozdawaniu Komunii św. XLIII Zjazd, Wesoła 1989 – formacja liturgiczna w seminariach i w diecezji XLVI Zjazd, Pasierbiec 1991 – komentarz w liturgii, Seminarium Diakonii Parafialnej m. in. Liturgia w pracach Synodu Plenarnego, rola KDSL LI Zjazd, Oświęcim 1994 – sakrament małżeństwa, świadectwa par Kościoła Domowego LII Zjazd, Częstochowa 1994 – Sympozjum „Posługi świeckich w liturgii”

22 Związek z Ruchem Światło-Życie
Osoby, prace, koncepcje

23 Związek KDSL i RŚŻ Osoby Formacja
formacja Ruchu Światło-Życie jest formacją do liturgii i przez liturgię w najpełniejszym stopniu realizuje ona postulaty KDSL zgodnie ze sformułowaną przez ks. F. Blachnickiego (w latach ) zasadą minimalnego i maksymalnego programu Krajowymi duszpasterzami służby liturgicznej byli moderatorzy Ruchu Światło- Życie Pierwszych trzech biskupów delegatów zajmowało się też Ruchem Wielu spośród najbliższych współpracowników stanowili moderatorzy Ruchu – diecezjalni i zakonni Sekretariat stanowiły panie z INMK W prace KDSL włączali się świeccy członkowie Ruchu

24 Oaza Dzieci Bożych - schemat formacji
Klasa Chłopcy Dziewczęta III podstawowa KANDYDAT KANDYDATKA IV CHORALISTA CHORALISTKA ODB Iº V MINISTRANT ŚWIATŁA SCHOLISTKA ODB IIº VI MINISTRANT KSIĘGI SŁUŻBA ŁADU ODB IIIº I gimnazjum MINISTRANT OŁTARZA SŁUŻBA DARÓW

25 Formacja liturgiczna w RŚŻ a OCWD
Formacja RŚŻ Ewangelizacja Preewangelizacja, ewangelizacja (indywidualna i rekolekcje) Prekatechumenat Praca w grupach poewangelizacyjnych Obrzęd przyjęcia do katechumentatu ONŻ I st. Katechumenat Okres po ONŻ I st. do formacji po II st. ONŻ (przed Wielkim Postem) Obrzęd wybrania, wpisania imienia, okres oświecenia i oczyszczenia, udzielenie sakramentów wtajemniczenia Wielki Post i Triduum Paschalne podczas formacji po II st. ONŻ Mistagogia Od ONŻ III st.

26 Materiały – do formacji ODB
IV rok formacji: MINISTRANT KSIĘGI - SŁUŻBA DARÓW Część I - Rekolekcje wakacyjne · Podręcznik Oazy Dzieci Bożych II stopnia, Kraków 1983 · Notatnik uczestnika, Kraków 1983 Część II - Praca w ciągu roku · Ministrant księgi, Kraków 1984 · Notatnik ministranta księgi, Kraków 1985 V rok formacji: MINISTRANT OŁTARZA - SŁUŻBA ŁADU · Podręcznik Oazy Dzieci Bożych III stopnia, Kraków 1985 · Notatnik uczestnika, Kraków 1985 · Ministrant ołtarza, Kraków 1986 · Notatnik ministranta ołtarza, Kraków 1986 I rok formacji KANDYDAT - KANDYDATKA · Kandydat, Kraków 1985 · Notatnik kandydata, Kraków 1985 II rok formacji: CHORALISTA - CHORALISTKA · Choralista, Kraków 1982 · Notatnik choralisty, Kraków 1981 III rok formacji: MINISTRANT ŚWIATŁA - SCHOLISTKA Część I - Rekolekcje wakacyjne · Podręcznik Oazy Dzieci Bożych I stopnia, bdmw · Notatnik uczestnika, Tarnów 1993 Część II - Praca w ciągu roku · Ministrant światła, Kraków 1983 · Notatnik ministranta światła, Kraków 1983

27 Dorobek KDSL

28 Dorobek KDSL Tysiące kapłanów i setki tysięcy świeckich uformowanych przez KDSL 4 metry bieżące materiałów (akta) i wiele nagrań w Archiwum w Lublinie Materiały formacyjne używane do dzisiaj: KATECHIZM SŁUŻBY LITURGICZNEJ; materiały do formacji ministrantów (ODB, schola); śpiewnik liturgiczny EXSULTAE DEO; TRIDUUM PASCHALNE. PODRĘCZNIK

29 Materiały do formacji ceremoniarzy i animatorów
Katechizm służby liturgicznej (wyd. 1978, 1995, 2012) Ceremoniał posług liturgicznych (wyd. 1987, zaaprobowany przez KDSL w Trzebnicy 1986)

30 Współczesność Wpływ KDSL na duszpasterstwo służby liturgicznej, obecnie

31 KDSL - kontynuacja Kontynuacja spotkań duszpasterzy służby liturgicznej , pod patronatem Podkomisji ds. Służby Liturgicznej Komisji Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów (od 2003) Kontynuacja prac nad programem służby liturgicznej wg zasad wypracowanych przez KDSL: DYREKTORIUM DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009 OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW SŁUŻBY LITURGICZNEJ Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012 SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ. Program formacyjny służby liturgicznej – tekst roboczy, przygotowany na tegoroczne Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej

32 KDSL - inspiracje www.oaza.pl/cdl/
Ruch Światło-Życie podejmuje swój program formacyjny wypracowany m.in. przez KDSL Różne inne wspólnoty służby liturgicznej także korzystają z tego programu Materiały wypracowane przez KDSL są dostępne dla zainteresowanych w Archiwum Ruchu Światło –Życie oraz w Internecie Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie  ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13  Lublin


Pobierz ppt "Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google