Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY"— Zapis prezentacji:

1 ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
MOŻNA SIĘ ZACHWYCIĆ !

2 Czym są Światowe Dni Młodzieży?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

3 Kiedy odbywają się ŚDM? ŚDM odbywają się każdego roku w Niedzielę Palmową we wszystkich diecezjach w wymiarze lokalnym, a co dwa lub trzy lata mają miejsce wielkie spotkania międzynarodowe.

4 Skąd wziął się pomysł organizowania ŚDM?

5 Skąd wziął się pomysł organizowania ŚDM?
Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem ŚDM był Jan Paweł II. Pierwsze spotkania, „na próbę” odbyły się w Rzymie: w 1984 r. w ramach obchodów Jubileuszu Odkupienia i w 1985 r. w ramach obchodu Roku Młodzieży, ogłoszonego przez ONZ.

6 r. Tą datę uznaje się za dzień ustanowienia ŚDM. Wtedy właśnie Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

7 Cel ŚDM

8 Cel ŚDM Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

9 ŚDM- spotkanie na temat
Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM. W czasie ŚDM treści te są pogłębiane podczas trzydniowych spotkań zwanych triduum katechetycznym.

10 ŚDM- jak długo trwają? ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.

11 ŚDM- najważniejszy tydzień
Czas, który młodzież spędza w głównym mieście organizacyjnym jest dokładnie zaplanowany. poniedziałek – przyjazd w wyznaczone miejsce wtorek - ceremonia otwarcia środa, czwartek, piątek –katechezy, festiwal młodych sobota - pielgrzymka na miejsce czuwania , wieczorne spotkanie z Papieżem niedziela - uroczysta Mszy św. kończąca ŚDM Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Expo-vocation.

12 ŚDM- SYMBOLE Każde spotkanie ma swoje symbole: niezmienne Krzyż ŚDM
Ikona Matki Bożej Salus Popul Romani każdego roku inne: Hasło Hymn Logo

13 KRZYŻ ŚDM

14 KRZYŻ ŚDM W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, który Kościół katolicki obchodził w okresie od Wielkiego Tygodnia 1983 r. do Wielkiego Tygodnia 1984 r., w Bazylice św. Piotra, w pobliżu głównego ołtarza umieszczono prosty, drewniany krzyż o wysokości 3,8 metra. Na zakończenie Roku Jubileuszowego, po zamknięciu Drzwi Świętych, towarzyszący obchodom krzyż – symbol bezgranicznej miłości Chrystusa – Papież Jan Paweł II przekazał młodym.

15 Z tej okazji Papież wypowiedział następujące słowa:
KRZYŻ ŚDM Z tej okazji Papież wypowiedział następujące słowa: "Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie". Odtąd, na życzenie Ojca Świętego, krzyż ŚDM pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do obu Ameryk, Azji, Afryki i Australii, był obecny podczas każdych międzynarodowych obchodów Światowych Dni Młodzieży. W 1994 r. powstała nowa tradycja związana z peregrynacją krzyża: od tej pory podróżuje on przez cały rok po diecezjach kraju organizującego kolejny międzynarodowy Światowy Dzień Młodzieży. Pielgrzymka ta stanowi formę duchowego przygotowania danego kraju do przyjęcia Papieża i młodzieży z całego świata.

16 IKONA MATKI BOŻEJ SALUS POPULI ROMANI

17 IKONA MATKI BOŻEJ SALUS POPULI ROMANI
W 2003 roku papież Jan Paweł II podarował młodzieży drugi symbol wiary: Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Jest to współczesna kopia prastarego, świętego obrazu znajdującego się w pierwszej i największej na Zachodzie bazylice poświęconej Maryi Matce Bożej – Bazylice Matki Bożej Większej (Śnieżnej). „Dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę! Ikona będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł Jan zostali wezwani, aby przyjąć ją do swojego życia.” 

18 "Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.” Bł. Jan Paweł II


Pobierz ppt "ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google