Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Współczesne zagrożenia rodziny" 6 marca 2014, parafia św. Dominika Warszawa dr Paweł Kwas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Współczesne zagrożenia rodziny" 6 marca 2014, parafia św. Dominika Warszawa dr Paweł Kwas."— Zapis prezentacji:

1 "Współczesne zagrożenia rodziny" 6 marca 2014, parafia św. Dominika Warszawa dr Paweł Kwas

2 Nadzwyczajny Synod Biskupów 5 października 2014 - 19 października 2014 Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji

3 Synod z 1980 r. Rodzina przedmiotem i podmiotem misji

4 Jan Paweł II, adhortacja Familiaris consortio

5 błędne pojmowanie niezależności małżonków zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców trudności napotykane przez rodzinę w przekazywaniu wartości rozwody mentalność przeciwna życiu niewłaściwe pojmowanie i przeżywanie wolności z jednej strony brak możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb z drugiej konsumpcjonizm i wygodnictwo

6

7 Kan. 1095 Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy: 1. są pozbawieni wystarczającego używania rozumu; 2. mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych; 3. z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich.

8 egoizm!!!

9 Niech rodziny zawsze znajdą w duszpasterzach wsparcie autentycznych ojców i przewodników duchowych, którzy będą je chronili przed zagrożeniami negatywnych ideologii … Przesłania Papieża Franciszka do Biskupów Polskich z 7 lutego 2014 r.

10 Niczym Sybir – niczym knuty I cielesnych tortur król! Lecz narodu duch otruty – To dopiero bólów ból! Zygmunt Krasiński Psalm miłości

11 gender – ang. rodzaj gramatyczny (męski, żeński, nijaki) płeć kulturowa

12 zbiór poglądów służących danej grupie społecznej do całościowego interpretowania i przekształcania świata (bez uwzględniania poglądów przeciwnych) Na podstawie słownika Kopalińskiego i Encyklopedii PWN

13 W skład ideologii wchodzą koncepcje filozoficzne, ekonomiczne, prawne, etyczne, religijne. Ideologia określa wartości i cele, które mają uzasadniać działania polityczne Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska

14 Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu, Sala Klementyńska Pałacu Apostolskiego, 21 grudnia 2012 r.

15 Człowiek …zaprzecza swojej własnej naturze i postanawia, że nie została ona jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie stworzyć" Nowa filozofia seksualności

16 płeć integralna (całościowa) rzeczywistość uwarunkowana biologicznie (wynikająca z naturalnego tzn. anatomiczno-fizjologicznego wyposażenia człowieka), wyrażająca się w różny, kulturowo kształtowany sposób płeć biologiczna płeć kulturowa

17 płeć biologiczna Gender -płeć kulturowa

18 Genderyzm – wielowymiarowy i zróżnicowany nurt społeczny nauka prawodawstwo kultura i sztuka, media medycyna szkolnictwo

19 genderyzm marksizmfeminizmśrodowiska LGBT Środowiska szerzące seksualizacje, aborcje, antykoncepcje Niektóre nurty nauk społecznych

20 Sposoby wprowadzanie genderyzmu

21 Antonio Gramsci (1891 - 1937 ) włoski działacz komunistyczny, teoretyk marksizmu "długi marsz poprzez instytucje"

22 Żeby zmienić państwo, trzeba zmienić pojęcia Konfucjusz

23 wolność miłość tolerancja otwartość samowola seks akceptacja dysfunkcji i patologii bezkrytycyzm

24 płeć gender rodzina rodzina homoseksualna małżeństwo małżeństwa homoseksualne

25 mąż partner żona partnerka ojciec rodzic matka rodzic

26 Działania Parlamentu Europejskiego i Rady Europy: Rezolucje wzywające do legalizacji aborcji, do zmiany praw przeciwnych homoseksualistom, w sprawie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej, walki z homofobią itp.

27 Wpływy genderyzmu - działania legislacyjne w Polsce Projekt ustawy o uzgodnieniu płci Projekty dotyczące tzw. mowy nienawiści Projekt ustawy o edukacji seksualnej "Uznając nadrzędną wartość godności i wolności każdej jednostki ludzkiej, jej prawo do samostanowienia o własnej tożsamości.. z preambuły ustawy o uzgodnieniu płci

28 22 kwietnia 2013 r. w siedzibie PAN w Warszawie odbyła się konferencja współorganizowana przez resorty zdrowia, edukacji i WHO, na której przedstawiono propozycje zmian w edukacji seksualnej, według dokumentu przygotowanego i rekomendowanego przez Biuro Regionalne WHO pt. Standardy edukacji seksualnej w Europie.

29 Wśród tematów głównych dla grup wiekowych 0-4 oraz 4-6 znaleźć można m.in. Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja we wczesnym dzieciństwie. Między 9. a 12. rokiem życia dziecko powinno nauczyć się już "skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości". Powinno też umieć "brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne". Powinno także potrafić "komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu.

30

31

32

33

34

35 Standardy edukacji seksualnej w Europie

36

37 Równościowe przedszkola

38 Dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz Przewodnicząca Zespołu Edukacji Elementarnej Opinia programu autorstwa Pań Anny Dzierzgowskiej, Joanny Piotrowskiej, Ewy Rutkowskiej pt. Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć Istotnym uchybieniem proponowanych nauczycielom treści wychowania jest utożsamianie wprowadzania idei wychowania równościowego w przedszkolu z wychowaniem apłciowym

39 Tolerancja, NIE dla dyskryminacji, równość … a praktyka

40

41

42 Peter Truong i Mark Newton

43 Naukowość film norweskiego komika Rebelya.TV: Gender Equality Paradox (polskie napisy) - norweski komik na tropach absurdów gender Andrzej Margasiński, Dorosłe dzieci wychowywane przez homoseksualnych rodziców. Komentarz i refleksje na marginesie raportu Marka Regnerusa, Fides et Ratio, 4(16) 2013

44 Pan Bóg przebacza zawsze… …człowiek – czasami… …natura – nigdy!!!

45 Urodzeni w ośrodkach Lebensborn to ludzie, którzy po dziś dzień żyją ze skazą, że przyszli na świat anonimowo, że byli niechciani, oddani obcym pod opiekę i źle traktowani. Wielu z nich nie poznało okoliczności swych narodzin i ma nadal problemy tożsamościowe.

46 Izraelskie kibuce – połączenie idei syjonistycznej z komunistyczną

47 Genderowe eksperymenty Dr John Money

48 Biskupi hiszpańscy w dokumencie "Prawda ludzkiej miłości" z lipca 2012 r. analizują ideologię gender i stwierdzają, że prowadzi ona do kultury, która nie rodzi życia, ale śmierć. Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, kard. Zenon Grocholewski stwierdził, że w kwestii ideologii gender i wychowania seksualnego, które demoralizuje dzieci, musi być pełna jasność: jest to zło, któremu należy się przeciwstawić. Benedykt XVI, Przemówienie z 21 grudnia 2012 r.

49 W kwietniu 2013 francuscy biskupi wyrazili niepokój "zorganizowaną i wojującą inwazją teorii gender, szczególnie w sektorze edukacji". Biskupi Słowacji w liście pasterskim na pierwszą niedzielę Adwentu (1 grudnia 2013) zdecydowanie i jednoznacznie zaprotestowali wobec współczesnego zmasowanego kwestionowania natury człowieka i ataków na rodzinę, którą tworzą ojciec, matka i dzieci. Episkopat Portugalii w liście pasterskim z listopada 2013 na temat chrześcijańskiej wizji seksualności w związku z szerzącą się ideologią gender stwierdzili, że wypacza ona prawdę o człowieku i ludzkiej miłości.

50 rozprzestrzenianie się genderyzmu duża aktywność środowisk genderowych – nieświadomość i bierność społeczna

51 art. 18 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. art.48 ust. 1 Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. (...).

52 Fundacja Rodzice Szkole

53 Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie Ignacy Loyola

54 Prośmy Ducha Świętego, aby udzielał nam nieustannie światła rozumienia i widzenia prawdy w tym, co jest niebezpieczeństwem i zagrożeniem nie tylko dla rodziny, ale dla naszej Ojczyzny i całej ludzkości List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku

55 Warto zapoznać się: G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, Kraków 2013, Homo Dei J.A. Reisman, E. W. Eichel, Kinsey – seks i oszustwo, Warszawa 2002, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski M. A. Peeters, Gender - światowa norma polityczna i kulturowa, Warszawa 2013, Wydawnictwo Sióstr Loretanek

56 http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl warto obejrzeć, w służbie miłości, małżeństwu, rodzinie wyzwania wobec ideologii gender Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem, O godności i powołaniu kobiety

57

58 Zestawy literatury w ramach gender study

59

60 Sytuacja rodziny – pozytywy (wg Familiaris consortio) żywe poczucie wolności osobistej zwracanie uwagi na jakość relacji interpersonalnych w małżeństwie podnoszenie godności kobiety odpowiedzialne rodzicielstwo zwrócenie uwagi na wychowanie potrzeba zacieśniania więzów między rodzinami, aby wzajemnie duchowo i materialnie się wspierać pełniejsze odkrywanie posłannictwa kościelnego właściwego rodzinie

61 Ponadto: rozwój ruchów i stowarzyszeń rodzin rozwój instytucji badawczych wspierających rodzinę (familiologia) potrzeba zdobywania wiedzy i umiejętności, kursy małżeńskie, akademie wychowania, akademie rodzinne

62 www.akademia-rodziny.pl

63 Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę FC 86 wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia Flp 4, 13

64 Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza Adhortacja Evangelii gaudium, n.1

65 Bardzo dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt ""Współczesne zagrożenia rodziny" 6 marca 2014, parafia św. Dominika Warszawa dr Paweł Kwas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google