Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis treści 1.Co oznacza właściwe odżywianie? 2.10 zasad prawidłowego żywienia. 3.Piramida zdrowego żywienia. 4.Podstawowe składniki odżywcze i ich znaczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis treści 1.Co oznacza właściwe odżywianie? 2.10 zasad prawidłowego żywienia. 3.Piramida zdrowego żywienia. 4.Podstawowe składniki odżywcze i ich znaczenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Spis treści 1.Co oznacza właściwe odżywianie? 2.10 zasad prawidłowego żywienia. 3.Piramida zdrowego żywienia. 4.Podstawowe składniki odżywcze i ich znaczenia dla organizmu. 5.Błędy żywieniowe. 6.Skutki złego odżywiania. 7.Rola rodziców, czyli recepta na sukces. 8.Fast-food kontra posiłek domowy. 9.Zasady żywienia wyrażone przez prof. Bergera jako 5 razy U: PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE = dostarczanie niezbędnych składników pokarmowych + regularność posiłków

3 Właściwe odżywianie: regularne spożywanie takich produktów, które dostarczają optymalnych ilości energii i zalecanych składników odżywczych we właściwych proporcjach i z odpowiednią częstotliwością zapewnia pokrycie wszystkich potrzeb żywieniowych organizmu, warunkuje normalne jego funkcjonowanie oraz utrzymanie należytej masy ciała

4 10 zasad prawidłowego żywienia 1.Dbaj o różnorodność spożywanych produktów. 2.Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej. 3.Produkty zbożowe powinny być dla Ciebie głównym źródłem energii (kalorii). 4.Spożywaj codziennie co najmniej dwie duże szklanki mleka. Mleko można zastąpić jogurtem, kefirem, a częściowo także serem. 5.Mięso spożywaj z umiarem. 6.Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców. 7.Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych, a także produktów zawierających dużo cholesterolu i izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych. 8.Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy. 9.Ograniczaj spożycie soli. 10.Pij wystarczającą ilość wody.

5

6 Najważniejsze produkty spożywcze to te, które powinieneś jeść codziennie: chleb makaron ryż kasza inne produkty

7 Bardzo ważne są owoce i warzywa Dostarczaj ą twojemu organizmowi niezb ę dnych witamin i minera ł ów. Wzmacniaj ą twój organizm. Reguluj ą procesy zachodz ą ce w tkankach. Pozwol ą zachowa ć dobre zdrowie i kondycj ę

8 Białko Najwięcej białka znajduje się w: mięsie, rybach, produktach mlecznych, nabiale, orzechach. Bia ł ko jest niezb ę dne dla naszego zdrowia i ż ycia. Jest podstawowym budulcem naszych tkanek. Organizm cz ł owieka nie potrafi magazynowa ć bia ł ka, wi ę c pami ę tajmy, ż eby je regularnie dostarcza ć.

9 Tłuszcze Skoncentrowane ź ród ł o energii. Jednak t ł uszcz w nadmiarze doprowadza do rozwijania si ę t ł uszczyku. Zachowajmy wi ę c rozwag ę i dostarczajmy go w umiarkowanych ilo ś ciach.

10

11 nadmierne u ż ywanie soli upodobanie do smaku s ł odkiego zbyt ma ł a liczba posi ł ków i brak regularno ś ci w ich spo ż ywaniu pojadanie mi ę dzy posi ł kami niezdrowych produktów ł atwy dost ę p do ż ywno ś ci typu fast-food brak czasu, zniecierpliwienie i nerwowa atmosfera w czasie posi ł ków korzystanie z pó ł produktów i produktów wysoko- przetworzonych

12 Choroby uk ł adu kr ąż enia (nadci ś nienie t ę tnicze; mia ż d ż yca i jej powik ł ania np. udar mózgu i niedokrwienna choroba serca z zawa ł em w łą cznie); Nowotwory; Cukrzyca insulino niezale ż na; Choroby jelita grubego; Kamica ż ó ł ciowa; Próchnica z ę bów; Osteoporoza; Oty ł o ść ; Bulimia, anoreksja;

13 Otyłość Otyłość Oty ł o ść - czyli nadmierne Nagromadzenie t ł uszczu w ciele zwi ę ksza ryzyko utraty zdrowia i wi ąż e si ę ze zwi ę kszonym zagro ż eniem wyst ę powania chorób serca, nadci ś nienia t ę tniczego, mia ż d ż ycy, cukrzycy, kamicy P ę cherzyka ż ó ł ciowego, zmian Zwyrodnieniowych uk ł adu kostno stawowego a nawet niektórymi rodzajami nowotworów. Z bada ń przeprowadzonych w Polsce wynika, ż e nadwaga i oty ł o ść dotyczy 65% m ęż czyzn i kobiet w wieku 35-65 lat.

14 Anoreksja Anoreksja Anoreksja (jad ł owstr ę t psychiczny) Jest to choroba o pod ł o ż u psychicznym. Objawia si ę siln ą obaw ą przed utyciem prowadz ą c ą do unikania jedzenia. Osoby chore postrzegaj ą siebie jako du ż o grubsze i brzydsze ni ż s ą w rzeczywisto ś ci, nierzadko czuj ą wstr ę t do swojego cia ł a i maj ą zani ż one poczucie w ł asnej warto ś ci. Cz ę sto te ż stwierdzaj ą, ż e s ą syte, zanim zaczn ą je ść.

15 Żarłoczność psychiczna (bulimia) Żarłoczność psychiczna (bulimia) Jest równie ż chorob ą o pod ł o ż u psychicznym. S ą to okresowe napady ż ar ł oczno ś ci z utrat ą kontroli nad ilo ś ci ą spo ż ywanych pokarmów. Chorzy na bulimi ę czuj ą si ę g ł odni nawet bezpo ś rednio po jedzeniu.

16 zmiana swoich nieprawid ł owych nawyków i zwyczajów ż ywieniowych unikanie miejsc i okoliczno ś ci, w których serwowana jest niezdrowa ż ywno ść zaanga ż owanie dziecka w robienie zakupów wspólne przygotowywanie zdrowych posi ł ków i wspólne ich spo ż ywanie u ś wiadamianie dziecka na temat warto ś ci i roli sk ł adników pokarmowych ograniczanie dziecku czasu sp ę dzanego przed telewizorem (unikanie reklamy)

17 Nawyki ż ywieniowe: kszta ł tuj ą si ę do 10 roku ż ycia, a potem jedynie ulegaj ą modyfikacjom, kszta ł tuj ą si ę do 10 roku ż ycia, a potem jedynie ulegaj ą modyfikacjom, raz wykszta ł cone nieprawid ł owe nawyki bardzo trudno jest zmieni ć raz wykszta ł cone nieprawid ł owe nawyki bardzo trudno jest zmieni ć

18 Posi ł ek fast-food kontra posi ł ek domowy Big Mac z serem - 810 kcal Frytki duże - 610 kcal Coca-cola - 205 kcal suma 1625kcal różnica Zupa jarzynowa 250g - 120kcal Pierś z kurczaka - 400kcal Ziemniaki - 154 kcal Marchewka z groszkiem - 96 kcal suma 770 kcal 855 kcal

19 Jeden big Mac 564 kcal = wydatki energetyczne: Koszykówka 61 min Jazda na rowerze (ok.10km/h) 112 min Piłka nożna 52 min Pływanie 84 min Spacer w umiarkowanym tempie170 min

20 Przyk ł adowy jad ł ospis dla dziecka w wieku 6 lat I śniadanie: 1 kromka chleba pszenno – żytniego z masłem twarożek z 2 plastrów białego sera półtłustego z rzodkiewką, szczypiorkiem i jogurtem naturalnym szklanka kakao II śniadanie 1 kromka chleba pszenno – żytniego z masłem 2 plasterki polędwicy liść sałaty ¼ średniej papryki szklanka herbaty 1 średnie jabłko Obiad: mały talerz rosołu z kluskami lanymi ziemniaki puree ( 2 łyżki) plaster pieczeni wieprzowej z sosem surówka z białek kapusty i marchewki z dodatkiem oleju słonecznikowego szklanka soku pomarańczowego Podwieczorek: jogurt owocowy 1 małe opakowanie kiwi Kolacja: makaron z serem białym półtłustym z dodatkiem łyżki jogurtu naturalnego i cukrem szklanka soku marchwiowego

21 Zasady ż ywienia wyra ż one przez prof. Bergera jako 5 razy U: U-rozmaicenie (szeroki asortyment produktów spożywczych, każda grupa żywności w każdym posiłku); U-miar (nieprzejadanie się, odchodzenie od stołu z lekkim niedosytem, jedzenie według potrzeb i utrzymywanie optymalnej masy ciała); U-nikanie (nadmiaru soli, cukru, tłuszczów, cholesterolu, a także używek, takich jak alkohol czy papierosy); U-regulowanie (stałe pory i liczba posiłków w ciągu dnia); U-prawianie (regularny wysiłek fizyczny dobrany do potrzeb i możliwości)

22 Jan Kochanowski Na zdrowie Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, Jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie I sam to powie, że nic nad zdrowie Ani lepszego, ani droższego; Bo dobre kamienie, także wiek młody I dar urody, miejsca wysokie, Władze szerokie, dobre są, ale - Gdy zdrowie w cale. Gdzie nie masz siły, I świat niemiły, klejnocie drogi, Mój dom ubogi oddany tobie Ulubuj sobie!

23


Pobierz ppt "Spis treści 1.Co oznacza właściwe odżywianie? 2.10 zasad prawidłowego żywienia. 3.Piramida zdrowego żywienia. 4.Podstawowe składniki odżywcze i ich znaczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google