Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dążenie polaków do odzyskania niepodległości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dążenie polaków do odzyskania niepodległości"— Zapis prezentacji:

1 Dążenie polaków do odzyskania niepodległości

2 I rozbiór Polski Konfedercja Barska zakończyła się I rozbiorem Polski .Dokonała go Katarzyna z Józefem II i Fryderykiem II. Rosja zagarnęła ziemie Białoruskie nad Dźwiną i Górnym Niedprem. W rękach Prus pojawiło się Pomorze bez Gdańska i Torunia , Warmia i część Wielkopolski , natomiast Austria otrzymała ziemie Ukraińskie pod rzekę Wzgrócz i część Małopolski .

3 Mapa Polski po I rozbiorze

4 II rozbiór Polski Reformy Sejmu Wielkiego nie spodobały się stronnictwu hetmańskiemu ,dlatego też podpisany został akt Konfederacji Targowickiej .Rosja wkroczyła wtedy do osłabionej Polski i mimo kilku jej zwycięstw w końcu się poddała. Doszło wtedy do II rozbioru Polski. Nie uczestniczyła w nim Austria. Rosja pod panowanie objęła tereny tj.: Podole, Ukrainę i większość Białorusi. Prusy dostały: Gdańsk , Toruń , Wielkopolska i część Mazowsza.

5 Mapa Polski po II rozbiorze

6 III rozbiór Polski 1795r. W 1794r. wybuchła Insurekcja Kościuszkowska . Po wielu stoczonych bitwach powstanie upadło , a polacy ponieśli klęskę. POLSKA ZNIKNĘŁA Z MAPY NA 123 LATA . Podczas III rozbioru Prusy zagarnęły Mazowsze z Warszawą , część Małopolski i Podlasia ,Rosja tereny na wsch. Od rzeki bug i Niemen , a Austria Małopolske z Krakowem , Lubelszczyznę ,część Mazowsza i Podlasia .

7 Mapa Polski po III rozbiorze

8 Kilka bitew przed upadkiem Rzeczpospolitej

9 Zwycięstwo polaków pod Zielenicami

10 Klęska polaków pod Maciejowicami 10 października 1794r.

11 Racławice 4 kwietnia 1794r.

12 Upadek Rzeczpospolitej

13 Legiony Polskie Legiony Polskie utworzone zostały w roku 1797 przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego we Włoszech . Również w tym samym roku powstał hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”, którego autorem jest Józef Wybicki. Oficjalnym hymnem polski stał się dopiero w 1927r.

14 Jeździec Legionów Polskich

15 Generał Jan Henryk Dąbrowski

16 Józef Wybicki

17 Księstwo Warszawskie Księstwo Warszawskie powstało w 1807r. dzięki zawarciu pokoju w Tylży. Objęło tereny Gdańska , Torunia , Wielkopolski , części Mazowsza ,Małopolski i Podlasia . Zapanowała tam monarchia konstytucyjna . Królem został Fryderyk August – książe Warszawski.

18 Sytuacja gospodarcza księstwa
- monarchia konstytucyjna -zawarcie unii personalnej z Saksonią -władca dziedziczny - na czele Rady Ministrów stał prezes -zniesienie poddaństwa chłopów zgodnie z Dekretem Grudniowym (1807r.) jedynym właścicielem miał być pan. Chłop opuszczając wieś nie może zabrać majątku . „dekret zdejmował chłopu kajdany z nóg razem z butami” .

19 Wielkie Księstwo Poznańskie Rzeczpospolita Krakowska
Kongres wiedeński zadecydował o podzieleniu Księstwa Warszawskiego na : Wielkie Księstwo Poznańskie Rzeczpospolita Krakowska - Królestwo Polskie

20 Próby odzyskania niepodległości
- Wiosna Ludów 1848r. - Powstanie Listopadowe 1830/31 - Powstanie Styczniowe 1863/64 - Protesty , na przykład : *wóz Michała Drzymały * dzieci z Wrześni Strajki - Manifestacje

21 Powstanie Listopadowe 1830/31
Polacy zaczęli organizować tajne spiski, ponieważ car zaczął łamać konstytucje. Tajne spiski : Wolnomularstwo Narodowe Towarzystwo Patriotyczne Sprzysiężenie Podchorążych Filomaci Filareci

22 Dyktatorzy powstania Generał Józef Chłopicki (uczestniczył w Insurekcji Kościuszkowskiej ) Generał Jan Krukowiecki (brał udział w wojnach napoleońskich , był przeciwny powstaniu listopadowemu ) Generał Maciej Rybiński (ostatni wódz powstania listopadowego) Generał Jan Skrzynecki (był w armii Księstwa Warszawskiego )

23 Najważniejsze bitwy powstania listopadowego
Stoczek ( zwycięstwo - Polacy) Białołęka ( zwycięstwo – Polacy) Grochów ( nierozstrzygnięta ) Wawer ( zwycięstwo – Polacy) Dębe Wielkie ( zwycięstwo – Polacy) Iganie ( zwycięstwo – Polacy) Ostrołęka ( zwycięstwo – Rosjanie) Warszawa ( zwycięstwo – Rosjanie )

24 Stoczek – 14 luty 1831r.

25 Grochów – 25 luty 1831r.

26 Ostrołęka – 26 maja 1831r.

27 Skutki powstania listopadowego
Wielka Emigracja – masowy wyjazd Polaków z kraju po powstaniu listopadowym Ogłoszenie stanu wojennego Zlikwidowanie sejmu i rządu Unieważnienie konstytucji Królestwa Polskiego Rozpoczęto proces rusyfikacji

28 Stronnictwa polityczne
Emigranci zaczęli tworzyć stronnictwa polityczne ,np.: Komitet Narodowy Polski (J. Lelewel) Hotel Lambert ( A.J.Czartoryski) Towarzystwo Demokratyczne Polski (T. Krępowiecki) Gromady Ludu Polskiego (

29 Praca organiczna - rozwijanie gospodarki za pomocą polskiego kapitału
Praca u podstaw – szerzenie oświaty wśród wszystkich warstw społecznych

30 Wiosna ludów na ziemiach polskich 1848
Rabacja galicyjska – w 1846 roku przeciwko szlachcie w Galicji stanęli Austriacy i chłopi , którzy napadli na dwory szlacheckie . W 1848 doszło do powstania w Wielkopolsce , któro zakończyło się klęską dla Polaków , ale mimo to zyskali reprezentacje w sejmie pruskim.

31 Powstanie Styczniowe -1863/64
Dyktatorzy powstania: Ludwik Mierosławski Marian Langiewicz Romuald Traugutt

32 Ugrupowania polityczne w zaborze rosyjskim
Czerwoni – kapitan Jarosław Dąbrowski domagał się pełnej niepodległości Polski w wyniku powstania i uwłaszczenia chłopów bez odszkodowań. Biali –Hrabia Jan Zamoyski i bankier Kronenberg byli zwolennikami manifestacji pokojowych i autonomi królestwa oraz dążył do uwłaszczenia chłopów za odszkodowaniem.

33 Przyczyny powstania styczniowego
chęć odzyskania niepodległości Branka czyli masowy pobór młodych Polaków do wojska carskiego wiosna posewastopolska

34 Skutki - 1864r. uwłaszczenie chłopów
- Królestwo Polskie przestaje istnieć - śmierć powstańców

35 Zabór rosyjski Szybki rozwój handlu i przemysłu . Ludzi zsyłano na Sybir ,więziono , torturowano . Walczono z kościołem katolickim , a język rosyjski był obowiązkowy . Polacy zakładali przeciwko rosjanom tajne organizacje spiskowe . Była obecna praca organiczna i praca u podstaw .

36 Zabór pruski Rolnictwo i przemysł był rozwinięty ,ale pracowano jedynie na potrzeby Niemiec. Zaborcy germanizowali ludność polską , wysiedlali polaków z państwa Niemieckiego ,ograniczali role kościoła i zabraniali posługiwania sie ojczystym językiem . Dzieci urządzały protesty jak i również polscy osadnicy .

37 Zabór austriacki W tym zaborze były ciężkie warunki życia , ale za to polacy mieli większą swobode polityczną .

38 Partie polityczne ziem polskich

39 nurt socjalistyczno-rewolucyjny
Wielki Proletariat (Ludwik Waryński) Socialdemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (Róża Luksemburg , Julian Marchlewski)

40 nurt socjalistyczno -niepodległościowy
-PPS Bolesław Limanowski (Józef Piułsudzki)

41 nurt narodowy -Liga Polska -Liga Narodowa
-Narodowa Demokracja (Roman Dmowski)

42 nurt ludowy Stronnictwo Ludowe (Wincenty Witos)

43 nurt chrześcijańsko demokratyczny
Chrześcijańska Demokracja –chadecja (Wojciech Korfanty)

44 I wojna światowa Bezpośrednia przyczyna wybuchu I wojny światowej był zamach na arcyksięcia Franciszka Fredynanda - 28czerwca 1914r.

45 Pierwsza wojna światowa to wojna totalna
Pierwsza wojna światowa to wojna totalna . Objęła ona wszystkie kontynenty. Zginęło mnóstwo ludzi . Podczas wojny powstały dwie organizacje polityczne i wojskowe nazwane tak samo , czyli ; Proaustriacka i Prorosyjska .

46 Sprawa Polska Ziemie Polskie zostały zjednoczone pod panowaniem Rosji dzięki odezwie księcia Mikołaja Mikołajewicza . Dwuwładza w Rosji sprawiła , że Polska została odbudowana. Polska niepodległa z dostępem do morza - takie orędzie wygłosił prezydent USA Wilson w 1918r.

47 Woodrow Wilson – dwudziesty ósmy prezydent USA (1913-1921)


Pobierz ppt "Dążenie polaków do odzyskania niepodległości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google