Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Karski.. Ż yciorys. Jan Karski-pseudonim Witold (ur. 24 kwietnia 1914 w Łodzi, zm. 13 lipca 2000 w Waszyngtonie) – polski prawnik i dyplomata, historyk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Karski.. Ż yciorys. Jan Karski-pseudonim Witold (ur. 24 kwietnia 1914 w Łodzi, zm. 13 lipca 2000 w Waszyngtonie) – polski prawnik i dyplomata, historyk,"— Zapis prezentacji:

1 Jan Karski.

2 Ż yciorys. Jan Karski-pseudonim Witold (ur. 24 kwietnia 1914 w Łodzi, zm. 13 lipca 2000 w Waszyngtonie) – polski prawnik i dyplomata, historyk, od 1939 w konspiracji, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek Holokaustu. Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności. M ł odo ść. Wychował się w katolickiej rodzinie, w środowisku wielokulturowej Łodzi. Rodzina Kozielewskich mieszkała przy ulicy Kilińskiego 71, w kamienicy czynszowej, w której większość lokatorów była pochodzenia żydowskiego. Ukończył wydział prawa i dyplomację na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1935), był prymusem w Szkole Podchorążych artylerii konnej we Włodzimierzu Wołyńskim. Po odbyciu praktyki dyplomatycznej, w styczniu 1939 roku został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

3 Pocz ą tek II wojny ś wiatowej Po ataku ZSRR na Polsk ę dostał si ę do niewoli sowieckiej, jednak dzi ę ki fortelowi obj ę ty został wymian ą je ń ców pomi ę dzy Niemcami i ZSRR, która odbyła si ę w Przemy ś lu. W listopadzie 1939 roku uciekł z niemieckiego transportu, dotarł do Warszawy i podj ą ł działalno ść konspiracyjn ą. Od stycznia 1940 roku działał z ramienia władz podziemnych w misjach kurierskich do rz ą du polskiego na uchod ź stwie we Francji. W czerwcu tego roku wpadł w r ę ce gestapo na Słowacji. Po akcji ZWZ został odbity ze szpitala w Nowym S ą czu (21 sierpnia 1941 w Biegonicach w odwecie za to Niemcy rozstrzelali z karabinów maszynowych 32 zakładników). Nast ę pnie działał w Biurze Propagandy i Informacji Komendy Głównej AK. Działacz Frontu Odrodzenia Polski.

4 Raport w sprawie holocaustu. Latem 1942 roku Cyryl Ratajski, Delegat Rz ą du na Kraj, powierzy ł mu misj ę do premiera, genera ł a W ł adys ł awa Sikorskiego. Karski wype ł niaj ą c powierzon ą mu misj ę uda ł si ę do okupowanej Polski. By ł kurierem i emisariuszem politycznym. W podziemiu znany by ł pod pseudonimem Witold. U ż ywa ł tak ż e innych: Piasecki, Kwa ś niewski, Znamierowski, Kruszewski, Kucharski. Dwukrotnie, w tajemnicy przed administracj ą niemieck ą, udawa ł si ę do getta warszawskiego. Aby zebra ć dalsze materia ł y, w przebraniu niemieckiego ż o ł nierza wszed ł do obozu zag ł ady, który pó ź niej zidentyfikowa ł jako Belzec. Po wojnie przyzna ł, ż e by ł to obóz przej ś ciowy dla Ż ydów w Izbicy. Jesieni ą 1942 roku wyprawi ł si ę do Wielkiej Brytanii z najwa ż niejsz ą misj ą swojego ż ycia, podczas której jako naoczny ś wiadek zda ł relacj ę o eksterminacji Ż ydów. Przekaza ł tak ż e informacje o strukturze, organizacji i funkcjonowaniu Pa ń stwa Podziemnego w okupowanej Polsce. Rz ą d genera ł a Sikorskiego postanowi ł Raport Karskiego przekaza ć z pro ś b ą o pomoc rz ą dom Anglii i USA. Na podstawie dokumentów przywiezionych przez Karskiego w postaci mikrofilmów i potwierdzonych jego ś wiadectwem, ówczesny minister spraw zagranicznych w rz ą dzie RP w Londynie, Edward Raczy ń ski, przygotowa ł i 10 grudnia 1942 przedstawi ł aliantom szczegó ł owy raport o holokau ś cie.

5 Wizyta za oceanem. W lipcu 1943 roku Karski został przyjęty przez Franklina Delano Roosevelta, prezydenta USA. Polski wysłannik apelował do przedstawicieli najwyższych władz alianckich o ratunek dla Żydów. Proponował wystosowanie ultimatum wielkich mocarstw wobec Niemiec, że jeżeli nie zaprzestaną mordu na Żydach, zbombardowane zostaną ich miasta. Innym rozwiązaniem byłoby bombardowanie linii kolejowych do obozów zagłady lub dostarczanie broni dla oddziałów partyzanckich. Najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby otwarcie granic i ułatwienie wystawiania paszportów dla uciekających przed zagładą Żydów. Podczas tego spotkania, w pewnym momencie prezydent Roosevelt przerwał raport polskiego emisariusza na temat Żydów i zapytał: "...Policzymy się z Niemcami po wojnie. Panie Karski, proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, ale czy Polska jest krajem rolniczym? Czy nie potrzebujecie koni do uprawy waszej ziemi?

6 Jan Karski w Ameryce spotkał się z wieloma wybitnymi osobistościami, takimi, jak Felix Frankfurter, Cordell Hull, William Joseph Donovan, Samuel Cardinal Stritch czy Stephen Wise. Przedstawiał swój raport wszędzie, gdzie udało mu się dotrzeć - politykom, biskupom, przedstawicielom mediów i przemysłu filmowego z Hollywood oraz artystom. Wyuczył się go na pamięć i streścił w 18 minutach, tak aby nie nudzić słuchaczy. Jednak nigdzie nie znalazł zainteresowania tragedią narodu żydowskiego. Wiele osób, z którymi rozmawiał, nie wierzyło w jego relacje i uznawało je za propagandę polskiego rządu na wychodźstwie. To, co opowiadał Karski, niektórzy jego rozmówcy określali jako niewiarygodne i być może byli szczerzy. Ale polski emisariusz nie był jedyny. Napływały inne relacje, w tym od samych Żydów. Możliwości weryfikacyjne rosły w szybkim tempie. W 1944 roku Jan Karski napisał bestseller Tajne państwo. Nakład książki osiągnął wielkość 360 tysięcy egzemplarzy. Po wyzwoleniu obozów koncentracyjnych dominującą reakcją był szok. To, co tam zastawano, szokowało wkraczających żołnierzy sowieckich, amerykańskich i brytyjskich. Zdjęcia obiegały cały świat, gazety biły na trwogę, opinia publiczna była zszokowana.

7 Okres powojenny, USA Po wojnie związał się z jezuickim Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie, gdzie przez 40 lat wykładał na Wydziale Służby Zagranicznej stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu. W 1970 roku napisał fundamentalną monografię Great Powers and Poland (1918-1945). Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie(od 1985). W 1965 roku poślubił 54 letnią tancerkę i choreografkę Polę Nireńską, polską żydówkę. Nie mieli dzieci. Udział w filmie Shoah (1985) Claude'a Lanzmanna odkrył dla światowej opinii publicznej Jana Karskiego i jego próbę powstrzymania Holocaustu. W 1982 roku otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata i posadził drzewko na terenie Yad Vashem w Jerozolimie. Przyjął go prezydent Izraela. W 1994 roku otrzymał honorowe obywatelstwo państwa Izrael. W 1995 roku otrzymał Order Orła Białego. Osiem uniwersytetów amerykańskich i polskich (m.in. Uniwersytet Warszawski, 18 czerwca 1991 [, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 28 czerwca 1995, i Uniwersytet Łódzki, 1996) uhonorowało go doktoratami honoris causa. W 1996 roku zrealizowano o nim dokumentalny film Moja misja, Waldemara Piaseckiego i Michała Fajbusiewicza. W 1998 roku, w 50 rocznicę powstania państwa Izrael, otrzymał nominację do Pokojowej Nagrody Nobla.

8 Jan Karski zmarł 13 lipca 2000 roku w Waszyngtonie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu Góry Oliwnej. Podczas uroczystości żałobnych hołd oddali mu prezydenci USA i Polski: Bill Clinton oraz Aleksander Kwaśniewski. Prestiżowy amerykański tygodnik Newsweek uznał Karskiego za jedną z najwybitniejszych postaci XX wieku, jego wojenną misję określił zaś mianem jednego z moralnych kamieni milowych cywilizacji upływającego stulecia. Francuski pisarz Yannick Haenel opisał losy Karskiego w wydanej w sierpniu 2009 powieści pt. Jan Karski, która wywołała wiele kontrowersji we Francji. Opisany w książce Claude Lanzmann, autor filmu Shoah, zarzucił autorowi manipulowanie historią. Autor książki postawił z kolei dokładnie ten sam zarzut reżyserowi na łamach Le Monde. W kwietniu 2012 roku Jan Karski został pośmiertnie odznaczony MedalemWolności przez prezydenta Baracka Obamę. 29.05.2012 r. były minister spraw zagranicznych RPAdam Daniel Rotfeld odebrał w Białym Domu w Waszyngtonie w imieniu Ś.P. Jana Karskiego medal z rąk prezydenta USA Baracka Obamy. Kontrowersje wzbudziło użycie przez Prezydenta USA podczas tej uroczystości określenia polski obóz śmierci. Wydarzenia XXI wieku.

9 Zosta ł oznaczony orderami: Orderem Orła Białego Krzyżem srebrnym orderu Virtuti Militari Prezydenckim Medalem Wolności(USA)


Pobierz ppt "Jan Karski.. Ż yciorys. Jan Karski-pseudonim Witold (ur. 24 kwietnia 1914 w Łodzi, zm. 13 lipca 2000 w Waszyngtonie) – polski prawnik i dyplomata, historyk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google