Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2003 matusiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2003 matusiak."— Zapis prezentacji:

1 © 2003 matusiak

2

3 BIBLIOTEKA WCKMed. POLECA WYBRANE KSIĄŻKI Z MEDYCYNY W 2013 R.

4 ABC of major trauma [abc postępowania w urazach] / red. Peter Driscoll, David Skinner, Richard Earlam. - Wyd [b.m.] : BMJ, s. : fot., rys. ; 29 cm ABC oparzeń / red. Shehan Hettiaratchy, Remo Papini, Peter Dziewulski ; tł. Jacek Smereka. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, s. ; 30 cm. - (Seria ABC) ABC postępowania w urazach / red. Peter Driscoll, David Skinner, Richard Earlam ; red. wyd. pol. Juliusz Jakubaszko. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, , [1] s. ; 29 cm ABC resuscytacji / tł. Bogdan Kamiński. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, VII, [3], 94 s. ; 30 cm ABC strażaka ochotnika : pierwsza pomoc : praca zbiorowa / Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ; red. Waldemar Machała. - Gdańsk : Zarz. Woj. Związku OSP RP, [4], 119 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. - (ABC Strażaka Ochotnika ; 3.) Administracja bezpieczeństwa chemicznego : analiza zagrożeń, ratownictwo chemiczne, ekologiczne i medyczne / red. Jerzy Konieczny. - Inowrocław ; Poznań, Warszawa : Garmond, , [1] s. ; 23 cm Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych / John Elias Skandalakis, Panajiotis N Skandalakis, Lee John Skandalakis ; tł. Wojciech Rowiński. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop s. : il. ; 21 cm Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów i lekarzy / red. Witold Woźniak. - wyd. 2 popr. i uzup.. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 24 cm Anatomia człowieka ; Anatomia ogólna: kości, stawy i więzadła: mięśnie t.1 ; Trzewa t.2 ; Układ naczyniowy t.3 ; Układ nerwowy ośrodkowy t.4 ; Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów t.5 / Adam Bochenek, Michał Reicher. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 951, [1]; 799; 503; 474, [1]; 595, [1] s. ; 24 cm Anatomia i fizjologia człowieka / Halina Sobczak. - Wyd Warszawa : Wydaw. Spółdzielcze, , [2] s. : il. ; 21 cm

5 Anatomia i fizjologia człowieka / Janina Chlebińska
Anatomia i fizjologia człowieka / Janina Chlebińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. ; 25 cm Anatomia i fizjologia człowieka : podręcznik dla średnich szkół medycznych / Witold Sylwanowicz, Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, XIV, [2], 525, [1] s. : fot., rys., wykr. (głównie kolor.) ; 25 cm Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby / Anne Waugh, Allison Grant ; il. Graeme Chambers ; red. Bogdan Ciszek, Ryszard Maciejewski. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, XIV, 510, s. : fot., rys., wykr. (głównie kolor.) ; 31 cm Anatomia patologiczna : podręcznik dla studentów medycyny / red. Stefan Kruś. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, XV, 669, [1] s. : il., 1 portr., tab. ; 25 cm Anatomia prawidłowa człowieka : Nauka o trzewiach- splanchnologia, nauka o naczyniach- angiologia / Tadeusz Marciniak ; red. Mieczysław Ziółkowski. - Wyd Wrocław : Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich Akademii Medycznej, [8], 496 s. : fot., rys. (w tym kolor.) ; 25 cm Anatomia prawidłowa człowieka : Układ nerwowy- systema nervosum, narządy zmysłów- organa sensuum / Tadeusz Marciniak, Mieczysław Ziółkowski. - Wyd Wrocław : Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich Akademii Medycznej, [12], 513, [2] s. : fot., rys. (w tym kolor.) 1 portr. ; 25 cm Anatomia prawidłowa człowieka : Układ ruchu bierny i czynny : nauka o kościach- osteologia, nauka o więzadłach- syndesmologia, nauka o mięśniach- myologia / Tadeusz Marciniak ; red. Mieczysław Ziółkowski. - Wyd Wrocław : Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich Akademii Medycznej, [12], 562, [2] s. : rys. (w tym kolor.) ; 25 cm Anatomia układu ruchu / Zofia Ignasiak. - Wyd. 1 dodruk. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 28 cm Anestezja praktyczna / Neville Robinson, George M Hall ; tł. Marcin Kołacz ; red. Ewa Mayzner-Zawadzka. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. ; 24 cm Anestezjologia / Reinhard Larsen ; red. Andrzej Kubler. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, t.: 753; [6]; s. ; 27 cm Anestezjologia dla studentów medycyny / Thomas Babington Boulton, Colin E Blogg ; przedm. Christopher Langton Hewer ; tł. Bogdan Kamiński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : rys. ; 21 cm

6 Anestezjologia i intensywna opieka : klinika i pielęgniarstwo / red
Anestezjologia i intensywna opieka : klinika i pielęgniarstwo / red. Laura Wołowicka, Danuta Dyk. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm Anestezjologia i intensywna terapia : dla studentów medycyny / red. Bogdan Kamiński, Andrzej Kubler. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Angielski w praktyce ratownika medycznego = Practical English for paramedics / Anna W. Kierczak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 21 cm. - (Ratownictwo medyczne) Antybiotykoterapia praktyczna / Danuta Dzierżanowska. - wyd Bielsko-Biała : a-medica press, s. ; 23 cm Astma u młodzieży i dorosłych / Wacław Droszcz, Alicja Grzanka. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 21 cm Atlas anatomii człowieka / Franik Henry Netter ; tł. Kazimierz S. Jędrzejewski, Witold Woźniak. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, il. kolor. ; 29 cm Atlas anatomii człowieka / Steve Parker ; tł. Adam Tuz ; wstęp Robert M. L. Winston. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop s. : il. kolor. + DVD ; 31 cm Atlas anatomii człowieka ; Głowa, szyja, kończyna górna t.1 ; Tułów, narządy wewnętrzne, kończyna dolna t..2 / Johannes Sobotta ; oprac. Witold Woźniak, Kazimierz S. Jędrzejewski. - Wyd.22; wyd. 3 pol.. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, t.: 430; 399 s. : il. kolor. + tabele ; 20 cm Atlas anatomii człowieka ; Ogólne pojecia anatomiczne. Narządy ruchu. T. 1 ; Narządy wewnętrzne klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. T.2 Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3 / Johannes Sobotta ; oprac. Witold Woźniak, Kazimierz S. Jędrzejewski. - Wyd.23; dodr.. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, t.: 400; 262; 360 s. : il. kolor. ; 31 cm Atlas anatomii człowieka = Atlas anatomiae corporis humani / Ferenc Kiss, Janos Szentagothai. - Wyd. 2 pol. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 313, [2] ; 225, [2] ; 307, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm Atlas anatomii palpacyjnej : badanie manualne powłok : Kończyna dolna / Serge Tixa ; tł. Joanna Józefowicz-Pacuła. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop X, 200 s. : il. ; 26 cm

7 Atlas anatomii palpacyjnej : badanie manualne powłok : Szyja, tułów i kończyna górna / Serge Tixa ; tł. Joanna Józefowicz-Pacuła. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop VIII, 196 s. : il. ; 26 cm Atlas anatomii rentgenowskiej człowieka / Bohdan Daniel. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 30 cm Atlas funkcjonalny mózgu / William W. Orrison ; red. nauk. tł. Jerzy Walecki. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Atlas histologii : cytologia i histologia / Johannes Sobotta ; oprac. Ulrich Welsch ; tł. Maciej Zabel. - Wyd.4. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, IX, 258 s. ; 20 cm Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera / David L. Felten, Ralf Józefowicz ; il. Franik Henry Netter ; red. Andrzej Szczudlik. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 27 cm Atlas scyntygrafii klinicznej / Zbigniew Toth, Janusz Przedlacki. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : il. ; 28 cm Atlas technik iniekcyjnych w leczeniu bólu / Steven D. Waldman ; red. Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, t.: 249; 193; 235 s. ; 25 cm Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie : standardy międzynarodowe / red. Joanna Różyńska, Marcin Waligóra. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 25 cm Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położonych / red. Elżbieta Krajewska, Marek Szczepański. - Lublin : Wydaw. Czelej, XIX, 563 s. + CD ; 24 cm. - (Seria podręczników dla studentów studiów pielęgniarskich) Badanie neurologiczne : to proste / Geraint Fuller ; tł. Mariusz Górnicz. - wyd. 3 uakt.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 21 cm

8 Bandażowanie / Anna Chrząszczewska ; il. Krzysztof Dobrowolski
Bandażowanie / Anna Chrząszczewska ; il. Krzysztof Dobrowolski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, ,[1] ; 20 cm Basic Trauma Life Support: dla paramedyków i ratowników medycznych / red. John Emory Campbell. - Kraków : Medycyna Praktyczna, s. ; 28 cm Biochemia Harpera : ilustrowana / Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell. - wyd. 6 uaktualn.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 23 cm Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna chorób układu krążenia / red. Dariusz Sitkiewicz. - Warszawa : Oinpharma, s. ; 21 cm. - (Biblioteka diagnosty laboratoryjnego) Biofizyka : podręcznik dla studentów / red. Feliks Jaroszyk. - wyd. 2 uakt. i rozsz. dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt / Bogdan Sadowski. - wyd. 3 dodr.. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, , [2] s. ; 20 cm Bioterroryzm : zasady postępowania lekarskiego / Krzysztof Chomiczewski, Janusz Kocik, Marek Tomasz Szkoda. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. ; 21 cm Brzuch / red. Andrzej Skawina. - Wyd Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. : il. ; 24 cm. - (Anatomia prawidłowa człowieka) Chirurgia / Bruce E. Jarrel, Anthony R. Carabasi. - Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, XIII, [3], 763 s.: il ; 24 cm Chirurgia / red. Wojciech Noszczyk. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t: 520, s. : fot. (w tym kolor.), ; 29 cm

9 Chirurgia : podręcznik dla studentów / red. Jan Fibak. - wyd. 2 dodr
Chirurgia : podręcznik dla studentów / red. Jan Fibak. - wyd. 2 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s/. Chirurgia : podręcznik dla studentów / współred. James O. Garden ; red. wyd. pol. Tadeusz Popiel. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, XII, 637 s. ; 27 cm. - (Seria Davidsona) Chirurgia : repetytorium / Jan Fibak. - wyd. 2 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s/. Chirurgia : repetytorium / Wojciech Noszczyk. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 21 cm Chirurgia dziecięca : podręcznik dla studentów / red. Jerzy Czernik. - Wrocław : Akademia Medyczna, , [1] s. ; 24 cm. - (Seria Davidsona) Chirurgia onkologiczna / red. Arkadiusz Jeziorski, Andrzej W. Szawłowski, Edward Towpik. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: s. ; 29 cm Chirurgia plastyczna / Jurgen Holle ; tł. Józef F. Schier. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 29 cm Chirurgia praktyczna / Rafał Józef Czerwiakowski ; oprac. Eugeniusz Grzelak. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, , [3] s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm Chirurgia stanów nagłych / red. Marek Maruszyński. - Warszawa : MediPage, s. ; 24 cm Chirurgia szczękowo-twarzowa / red. Leszek Kryst. - wyd. 5 zm. i uzup.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Choroby cywilizacji / Marek E Jurczak. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, , [3] s. : il., tab. ; 20 cm. - (Oddziaływanie Czynników Współczesnego Środowiska na Organizm Człowieka)

10 Choroby pasożytnicze : epidemiologia, diagnostyka, objawy / Alicja Buczek. - Wyd Lublin : Koliber, s. ; 24 cm Choroby skóry / Stefania Jabłońska, Tadeusz Chorzelski. - Wyd.3. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : fot. (w tym. kolor.), rys. ; 24 cm Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową / Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm Choroby układu nerwowego / red. Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 29 cm Choroby wewnętrzne / Rachael Hough, Haq Iftikhar Ul ; red. Franciszek Kokot. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 24 cm Choroby wewnętrzne / red. Andrzej Wojtczak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 718, [1]; 865, [3]; 678, [1] s. : il., tab., wykr. ; 25 cm Choroby wewnętrzne : podręcznik akademicki / red. Franciszek Kokot. - wyd. 8 zm. i unowocz.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 829, XXXI; s. ; 25 cm Choroby wewnętrzne : podręcznik dla studentów / red. Franciszek Kokot. - Wyd. 5 zm. i unowocześnione. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [3] s. : fot., rys., wykr. ; 25 cm Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2010 / red. Andrzej Szczeklik. - Wyd.3. - Kraków : Medycyna Praktyczna, XXXVII, 2374 s. 71 s. indeksu ; 29 cm Choroby wewnętrzne 2011 / red. Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski. - Wyd.3. - Kraków : Medycyna Praktyczna, s. ; 19 cm

11 Choroby wewnętrzne 2012 / red
Choroby wewnętrzne 2012 / red. Piotr Gajewski ; na podstawie Andrzej Szczeklik. - Wyd.4. - Kraków : Medycyna Praktyczna, s. ; 19 cm Choroby wewnętrzne 2013 / red. Piotr Gajewski ; na podstawie Andrzej Szczeklik. - Wyd Kraków : Medycyna Praktyczna, , [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 19 cm. - (Kompendium Medycyny Praktycznej) Choroby zakaźne i inwazyjne : podręcznik dla studentów medycyny / red. Jerzy Januszkiewicz, Bertold Kassur. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : fot., portr., rys. ; 24 cm Choroby zakaźne i pasożytnicze / red. Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk. - Wyd Lublin : Wydaw. Czelej, t.: XIII, [1], 554, 24 ; XIV, , I 24s. : il., err. ; 30 cm Choroby zakaźne i pasożytnicze / red. Zdzisław Dziubek. - wyd. 4 uakt. dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 23 cm Choroby zakaźne i pasożytnicze : zapobieganie i zwalczanie / red. Wiesław Magdzik. - Wyd Kraków : Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne Vesalius, s. : err. ; 16 cm Choroby zawodowe / Ryszard Andrzejak ; red. Kazimierz Marek. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. ; 24 cm Cień Hipokratesa : tajemnice domu medycyny / David H. Newman ; tł. Mateusz Borowski. - Kraków : Wydaw. Znak, , [5] s. ; 21 cm Cięcie : opowieść o chirurgii / Gabriel Weston ; tł. Magdalena Czech. - Kraków : Wydaw. Znak, , [4] s. ; 21 cm Combat Medic : Filed Reference. - Canada : Jones and Bartlett Publishers, s. : il. kolor. ; 13x21 cm Cud w medycynie : na granicy życia i śmierci : opowieści lekarzy / oprac. Anna Mateja. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [4] s. : il. ; 20 cm

12 Cukrzyca / red. Jacek Sieradzki. - Gdańsk : ViaMedica, t.: XXVII, 516; XXV, s. ; 31 cm Cukrzyca : kompendium / red. Jacek Sieradzki. - Gdańsk : ViaMedica, s. ; 24 cm Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta / Urszula Drozdowska. - Warszawa : Wydaw. C.H.Beck, s. ; 20 cm. - (Monografie prawnicze) Czaszka / red. Andrzej Skawina. - Wyd Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. : il. ; 24 cm. - (Anatomia prawidłowa człowieka) Ćwiczenia z otolaryngologii / Stanisław Iwankiewicz. - 4 wyd. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : fot. ; 24 cm Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga : Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru / Jurgen Thorwald ; tł. Albin Bandurski, Janina Sczaniecka. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s., [8] s. tabl. kolor. : faks., fot., mapy, portr. ; 21 cm Depresja : dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać / Paul Hauck ; tł. Jarek Król. - Warszawa : Książka i Wiedza : Ofic. Wydaw. Polczek, , [1] s. ; 21 cm Dermatologia / red. Franciszek Miedziński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: XI, [1], 462, [1]; XI, [1], , [1] s.: il. tab. 1 wykr. ; 25 cm Diagnostyka internistyczna : podręcznik dla lekarzy i studentów / Jan Tatoń, Anna Czech. - wyd. 3 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [8] s. tabl. ; 24 cm Diagnostyka kliniczna w okulistyce / Jacek J Kański ; red. Jerzy Szaflik ; tł. Justyna Izdebska, Alicja Krawczyk. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop IX, [1], 606 s. : il. kolor. + 1 CD ; 29 cm +

13 Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / red
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / red. Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W. Naskalski. - wyd. 3 popr. i uzup.. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, XXIV, 1120 s. ; 21 cm Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych / Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych / red. Franciszek Kokot. - wyd. 3 zm. i unowocz.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 29 cm. - (Złota seria interny polskiej) Diagnostyka różnicowa w chorobach wewnętrznych / Eric R. Beck, John L. Franci, Robert L. Souhami ; tł. Bogdan Kamiński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : rys., wykr. ; 24 cm Diagnostyka różnicowa w neurologii / Marco Mumenthaler, Claudio Bassetti, Christof Deatwyler ; red. Ryszard Podermski. - wyd. 2 dodr.. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 27 cm Diagnostyka ultradźwiękowa / red. Wiesław Jakubowski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm Diagnostyka w ortopedii / Wolfgang Rüdiger Hepp, Hans Ulrich Debrunner ; red. Tadeusz Szymon Gaździk ; tł. Rafał Rokicki. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. ; 24 cm Diagnozy i interwencje pielęgniarskie : podręcznik dla studiów medycznych / red. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 23 cm Do historii medycyny wprowadzenie / Zdzisław Gajda. - Kraków : Wydawnictwo WAM, s. ; 24 cm Dyktatorzy i medycyna / Anton Neumayr ; tł. Juliusz Zychowicz. - Warszawa : Politeja : Świat Książki, , [1] s., [36] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm

14 Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej / red
Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej / red. Jezry Kuch, Andrzej Śródka. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, , [1] s. ; 24 cm EKG : sztuka interpretacji / Tomas B. Garcia, Neil E. Holtz ; red. Rafał Baranowski, Piotr Jędrusik ; tł. Anna Budaj. - Warszawa : MediPage, cop XVI, 536 s. : il. kolor. ; 28 cm Elektrokardiografia praktyczna / Stanisław Bober, Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : il. tab. wykr. ; 24 cm Embriologia / Hieronim Bartel. - Wyd. 5. rozsz. i uaktualnione. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. ; 24 cm. - (Podręczniki Akademickie PZWL) Embriologia medyczna : ilustrowany podręcznik / Hieronim Bartel. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 30 cm Encyklopedia dla pielęgniarek / red. Józef Bogusz. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 25 cm Encyklopedia pierwszej pomocy / tł. Sławomir Janeczek. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, s. ; 24 cm Encyklopedyczny słownik psychiatrii / red. Lucjan Korzeniowski, Stanisław Pużyński. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [5] s. ; 21 cm Epidemie w dawnej Polsce / Szymon Wrzesiński. - Zakrzewo : Replika, cop s., [12] s. tabl : il. ; 21 cm Epidemiologia działań wojennych i katastrof / red. Krzysztof Chomiczewski, Wiesław Gall, Jacek Grzybowski. - Bielsko-Biała : a-medica press, s. ; 21 cm Epidemiologia w zdrowiu publicznym / red. nauk. Jerzy Bzdęga, Anita Gębska-Kuczerowska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2]s. ; 24 cm

15 Etyka i medycyna / Edward Rużyłło. - Łomża : Ofic. Wydaw. Stopka, 1999
Etyka i medycyna / Edward Rużyłło. - Łomża : Ofic. Wydaw. Stopka, s. : 3 il. ; 21 cm Etyka lekarska / Tadeusz Brzeziński. - Wyd. 2 uakt. dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 25 cm Ewakuacja i transport poszkodowanego / Red. Lilianna Styka. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, s. : il. ; 30 cm Farmakologia / Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow, Jacek Jawień ; red. Ryszard Korbut. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm Farmakologia ogólna i kliniczna / red. Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor ; red. wyd. pol. Włodzimierz Buczko ; tł. Urszula Baranowska. - Lublin : Wydaw. Czelej, t.: XIII, [1], 657; XI, s. : il. ; 30 cm Farmakologia : podstawy farmakoterapii / red. Wojciech Kostowski, Zbigniew S. Herman. - wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 787; 782 s. ; 25 cm Farmakologia Goodmana i Gilmana / red. Laurence L. Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker. - Lublin : Wydaw. Czelej, t.: 1026; [6], s. ; 25 cm Farmakologia i toksykologia : podręcznik / wspólaut. Ernest Mutschler ; red. Włodzimierz Buczko. - wyd Warszawa : MedPharm, XXX, 1168 s. ; 27 cm Farmakologia kliniczna / red. Alfons Chodera, Zbigniew Stanisław Herman. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2] s. : rys., wykr. ; 21 cm Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej / red. Krystyna Orzechowska-Juzwenko. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, s. ; 23 cm Filozofia postępowania lekarskiego / Piotr Zaborowski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2] s. : rys., wykr. ; 21 cm FizjoloFizjologia człowieka : podręcznik dla studentów medycyny / red. Stanisław Konturek. - Wyd Wrocław : Elsevier Urban & Partner, XXV, 801 s. ; 30 cm gia człowieka w zarysie / Władysław Z. Traczyk. - Wyd. 8 uaktualn.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 20 cm

16 Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej / red. Władysław Z. Traczyk, Andrzej Trzebski. - wyd. 3 zm. i uzup.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 30 cm Fizjologia patologiczna : podręcznik dla studentów medycyny / Antoni Horst. - Wyd. 8 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : il. tab. wykr. err. ; 25 cm Fizjologiczne mechanizmy zachowania / Bogdan Sadowski. - Wyd Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, , [3] s. : il. tab. wykr. ; 26 cm Fizjoterapia w otolaryngologii : dla studentów fizjoterapii / Jurek Olszewski. - Bielsko-Biała : a-medica press, s. ; 23 cm Gastroenterologia i hepatologia kliniczna / red. Stanisław Konturek. - wyd. 5 zm. i unowocz.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm. - (Złota seria interny polskiej) Gastroenterologia kliniczna : praca zbiorowa / red. Stanisław Konturek. - wyd. 5 zm. i unowocz.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm Genetyka medyczna / red. Gerard Drewa, Tomasz Ferenc. - Dodruk. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 24 cm Genialna maszyna : biografia serca / Stephen Amidon, Thomas W Amidon ; tł. Adriana Celińska. - Kraków : Wydaw. Znak, , [2] s. ; 21 cm Ginekologia / red. Rudolf Klimek. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : il. (w tym kolor.) tab. wykr. ; 25 cm Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii / Franciszek Kokot. - wyd. 6 zm.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 23 cm. - (Złota seria interny polskiej) Harrison - choroby zakaźne / red. Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci, Robert Flisiak ; tł. Marta Anna Adamczyk-Korbel. - Lublin : Wydaw. Czelej, t.: XVII, [1], 946 ; XV s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm

17 Histologia : non nova, sed novae / Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk
Histologia : non nova, sed novae / Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk. - Wyd. 6 uakt. i rozszerz.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop s. : il. ; 24 cm. - (Podręczniki Akademickie PZWL) Histologia : podręcznik i atlas / współaut. Barbara Young ; rys. Philip J. Deakin ; red. Jacek Malejczyk. - wyd. 1 pols.. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, XI, 436 s.: il. kolor. ; 30 cm Historia medycyny / red. Tadeusz Brzeziński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 25 Historia medycyny filozoficznie ujęta / Władysław Szumowski. - Wyd Warszawa : Sanmedia, s. ; 23 cm Historia medycyny wojskowej na przestrzeni dziejów / red. Andrzej Felchner, Bożena Płonka-Syroka. - Wrocław : Arboretum, s. : 1 mapa, rys. ; 21 cm. - (Studia z Dziejów Kultury Medycznej ; t. 1.) Immunologia / współred. David Male ; red. Jan Żeromski. - wyd Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop XII, 546 s. ; 30 cm Immunologia / red. Jakub Gołąb, Grzegorz Władysław Basak. - Wyd. 6. zm. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, s. : il. ; 28 cm Immunologia kliniczna / red. Marek L. Kowalski. - Łódź : Mediton, s. ; 24 cm Informatyka medyczna / red. Robert Rudowski. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, , [3] s., [2] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm Inna strona pediatrii : poradnik codziennej opieki nad chorymi dziećmi / June Jolly ; tł. Daria Finke ; il. Gillian Simmonds. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [4] s. : rys. ; 21 cm

18 Intensywna terapia / Paul L Marino ; red. Andrzej Kubler. - wyd. 3
Intensywna terapia / Paul L Marino ; red. Andrzej Kubler. - wyd Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 23 cm Intensywna terapia dorosłych : kompendium / Zbigniew Rybicki. - Lublin : Wydaw. Makmed, s. ; 17 cm Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej : repetytorium / Wojciech Gaszyński. - Wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : il. ; 23 cm Interna Harrisona. - Wyd. 3. na podstawie 17. wyd. oryg. - Lublin : Wydaw. Czelej, cop t.:. XXXVI, 844; : il. (w tym kolor.) + CD Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012 / aut. oryginału Andrzej Szczeklik ; red. Piotr Gajewski. - Kraków : Medycyna Praktyczna, XLII, 2504 s s. indeksu ; 29 cm Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2013 / red. Piotr Gajewski ; współaut. Andrzej Szczeklik. - Kraków : Medycyna Praktyczna, XLII, 2504, 62 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm. - (Medycyna Praktyczna) Interna. T. 1 / red. Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot. - Wyd.1 (dodruk). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, X, 600, XXXI s., [2] s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm Interna. T. 2 / red. Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot. - Wyd.1 (dodruk). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, S. VI, , XXXI, [2] s. tabl. kolor.: il. ; 30 cm Interna. T. 3 / red. Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot. - Wyd.1 (dodruk). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, S. VI, , XXXI : il. ; 30 cm International trauma life support : Ratownictwo przedszpitalne w urazach / red. John Emory Campbell ; tł. Liliana Czukowska. - Kraków : Medycyna Praktyczna, cop s. : il. kolor. ; 28 cm Kardiologia : podręcznik oparty na zasadach EBM / red. Andrzej Szczeklik, Michał Tendera. - Kraków : Medycyna Praktyczna, t.: XII, 696; XZIII, s. ; 28 cm

19 Kardiologia dla lekarzy rodzinnych / Cezary Ściborski, Tomasz Pasierski. - wyd. 2 uakt.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 19 cm. - (Biblioteka lekarza rodzinnego) Kardiologia dziecięca / red. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 587; [3], s. ; 28 cm Kardiologia, gastroenterologia, alergologia, neurologia, psychiatria / Akademia Medyczna (Wrocław). Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ; Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych (Wrocław) ; red. Andrzej Steciwko. - Wrocław : Continuo, s. ; 24 cm. - (Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego ; 8) Kardiologia, nefrologia, diabetologia, alergologia, pulmonologia, psychiatria, ginekologia, pediatria / Akademia Medyczna (Wrocław). Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ; Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych (Wrocław) ; red. Andrzej Steciwko. - Wrocław : Continuo, s. ; 24 cm. - (Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego ; 7) Kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka / Akademia Medyczna (Wrocław). Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ; Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych (Wrocław) ; red. Andrzej Steciwko. - Wrocław : Continuo, s. ; 24 cm. - (Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego ; 10) Kardiologia, nefrologia, gastroenterologia, narkomania, bioterroryzm / Akademia Medyczna (Wrocław). Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ; Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych (Wrocław) ; red. Andrzej Steciwko. - Wrocław : Continuo, s. ; 24 cm. - (Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego ; 3) Kardiologia, nefrologia, psychologia, pediatria, geriatria / Akademia Medyczna (Wrocław). Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ; Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych (Wrocław) ; red. Andrzej Steciwko. - Wrocław : Continuo, s. ; 24 cm. - (Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego ; 13) Kardiologia, nefrologia, pulmonologia, ból i zespoły bólowe, aspekty społeczne i prawne medycyny / Akademia Medyczna (Wrocław). Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ; Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych (Wrocław) ; red. Andrzej Steciwko. - Wrocław : Continuo, s. ; 24 cm. - (Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego ; 6) Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne / red. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka. - Wyd. 2 uzup.. - Kraków : Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne Vesalius : Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. ; 24 cm Klatka piersiowa / Jerzy Walocha, Andrzej Skawina, Janusz Gorczyca ; red. Andrzej Skawina. - Wyd Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. : il. ; 24 cm. - (Anatomia prawidłowa człowieka

20 Kliniczne badanie ortopedyczne / Ronald McRae ; tł
Kliniczne badanie ortopedyczne / Ronald McRae ; tł. Marcin Drygalski ; red. Tadeusz Szymon Gaździk. - Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, s. : il. ; 28 cm Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera / red. Włodzimierz Buczko. - Wrocław : MedPharm, cop XIX,507 s. ; 24 cm Kompendium histologii : dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych / Tadeusz Cichocki, Jan A. Litwin, Jadwiga Mirecka. - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, , [1] s. : il. ; 24 cm. - (Podręczniki Akademickie PZWL) Kompendium intensywnej terapii / red. Tadeusz Szreter, Marin H. Kollef ; tł. Elżbieta Byrska-Maciejasz. - Warszawa : MediPage, cop s. : il. ; 24 cm Kompendium neurologii / red. Ryszard Podermski. - Gdańsk : ViaMedica, s. ; 21 cm Kompendium traumatologii / red. Damian Kusz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. ; 21 cm Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu : praca zbiorowa / red. Jan Gawęcki, Teresa Mossor-Pietraszewska. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, , [2] s. : tab., wykr., rys. ; 21 cm Kruchy dom duszy / Jurgen Thorwald ; tł. Wawrzyniec Sawicki. - Wyd. 2 przejrz. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [2] s. ; 25 cm Kto jest kim w polskiej medycynie : informator biograficzny. - Warszawa : Interpress, , [5] s. ; 21 cm Leczenie obrażeń bojowych od broni palnej : zarys historii / Andrzej Obara, Mirosław Dziekiewicz ; oprac. Marek Maruszyński. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop s., [40] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm

21 Leczenie operacyjne obrażeń narządu ruchu / James P. Stannard, Andrew H. Schmidt, Philip J. Kregor ; red. Wojciech Marczyński. - Warszawa : MediPage, t.: XXI, 258; XXIV, ; XXI, ; XXII, s. ; 28 cm Leczenie ran w praktyce / red. Joseph E. Grey, Keith G. Harding ; tł. Jerzy Strużyna. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [3] s. : il. kolor. ; 24 cm Lekarz : przyjaciel człowieka / Edward Rużyłło. - Łomża : Ofic. Wydaw. Stopka, , [1] s. ; 21 cm Leki w intensywnej terapii od A do Z / Henry G.W. Paw, Rob Shulman ; red. nauk. tł. Hanna Misiołek. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 19 cm Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii / Frank Flake, Boris Lutomsky ; red. Andrzej Kubler. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, , [1] s. ; 19 cm Lepiej : zapiski chirurga o efektywności medycyny / Atul Gawande ; tł. Kamila Sławińska, Robert Sławiński. - Kraków : Wydaw. Znak, , [1] s. ; 20 cm Major incident medical management and support : the practical approach in the hospital / Simon Carley, Kevin Mackway-Jones. - [b.m.] : BMJ, s. : fot., rys. ; 29 cm Mały atlas anatomiczny / Ryszard Aleksandrowicz. - Wyd. 5 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. ; 22 cm Medical dictionary: concise colour. - Wyd Oxford : Oxford Univ. Press, s. : il. ; 20 cm Medycyna a prawa człowieka : normy i zasady prawa międzynarodowego, etyki oraz moralności katolickiej, protestanckiej, żydowskiej, muzułmańskiej i buddyjskiej / tł. Iwona Kaczyńska. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, , [3] s. ; 25 cm

22 Medycyna hitlerowska w służbie III Rzeczy / Jan Mikulski
Medycyna hitlerowska w służbie III Rzeczy / Jan Mikulski. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, , [3] s. ; 21 cm Medycyna i lekarze dawnej Warszawy / Marcin Łyskanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, , [5] s., [20] k. tabl. : il., portr. ; 21 cm. - (Biblioteka Syrenki) Medycyna katastrof chemicznych / Marek Kowalczyk, Sławomir Rump, Zbigniew Kołaciński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : rys., tab. ; 21 cm Medycyna ratunkowa : an illustrated colur text / red. Paul Atkinson, Richard Kendall, Rensburg Lee Van, Juliusz Jakubaszko. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, X,III, 258 s. : il., rys., wykr. ; 30 cm Medycyna ratunkowa / Scott H. Plantz ; współait. dodr. E. John Wipfler ; współaut. wyd. 1 Janathan N. Adler ; red. Juliusz Jakubaszko ; tł. Jarosław Bogdański. - wyd. 2 dodr.. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 24 cm. - (Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych) Medycyna ratunkowa : evidence-based medicine / Jesse M. Pines, Worth W. Everett ; red. wyd. pol. Juliusz Jakubaszko. - (Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych) Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego / red. Juliusz Jakubaszko. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, IX, [1] s., 447 s. : il., rys., wykr. ; 30 cm Medycyna ratunkowa = Emergency Medicine / red. Juliusz Jakubaszko. - Warszawa : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, cop s. ; 20 cm Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych / red. Andrzej Zawadzki. - Wyd. 2 uakt.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Medycyna ratunkowa na dyżurze / red. Samuel M. Keim ; red. tł. Franciszek Kokot. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 22 cm Medycyna rodzinna / red. Bożydar J. Latkowski, Witold Lukas. - wyd. 2 uakt.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 590, XXXII; , XXXII s. DVD ; 29 cm

23 Medycyna rodzinna : repetytorium / red. Bożydar J
Medycyna rodzinna : repetytorium / red. Bożydar J. Latkowski, Witold Lukas. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm Medycyna sportowa w praktyce / red. Zdzisław Zajączkowski. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 19 cm Medycyna stanów nagłych / Christopher M. Ball, Robert S. Phillips ; tł. Piotr Szymański. - Warszawa, XI, 680 s. ; 21 cm Medycyna wewnętrzna : repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy / Gerd Herold. - Wyd. 5 uakt. i rozsz.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 727, XXV ; s. ; 24 cm Medycyna wokół nas / red. Jan Stradowski. - Warszawa : G+J Gruner+Jahr Polska, cop s. ; 19 cm. - (Focus Medycyna. Poznać i Zrozumieć Człowieka) Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych / red. Marek K Janiak, Andrzej Wójcik. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s., [3] s. tabl. kolor. : fot., rys., wykr. ; 21 cm Medycyna, moja miłość : opowieści lekarza / Jacek Imiela. - Kraków : Wydaw. Literackie, cop , [4] s. : il. ; 22 cm Medyczne czynności ratunkowe w zatruciach i skażeniach chemicznych / red. Janusz Pach, Jerzy Konieczny. - Inowrocław ; Poznań, Kraków : Garmond, s. ; 23 cm Mianownictwo anatomiczne / red. Mieczysław Stelmasiak ; Polskie Towarzystwo Anatomiczne. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, XII, 330, [1] s. ; 21 cm Mianownictwo anatomiczne / red. Ryszard Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 21 cm

24 Mianownictwo embriologiczne / red. Marek Wawrzyniak. - Wyd. 2 popr
Mianownictwo embriologiczne / red. Marek Wawrzyniak. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 20 cm Miednica / Jerzy Walocha, Andrzej Skawina, Janusz Gorczyca ; red. Andrzej Skawina. - Wyd Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. : il. ; 24 cm. - (Anatomia prawidłowa człowieka) Mikrobiologia / Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller ; red. Anna Przondo-Mordarska, Gayane Martirosian, Andrzej Szkaradkiewicz. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 29 cm. - (Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych) Mikrobiologia : pytania testowe / Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal ; red. Anna Przondo-Mordarska. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 29 cm. - (Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych) Mikrobiologia : podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych / Piotr B. Heczko. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 23 cm Mikrobiologia i choroby zakaźne / Gabriel Virella ; red. Piotr B. Heczko. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 24 cm. - (Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych) Mikrobiologia lekarska : podręcznik dla studentów medycyny / Maria Lucyna Zaremba, Jerzy Borowski. - wyd. 3 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała / red. Leszek Brongel, Krzysztof Duda. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Chirurga i Anestezjologa, ISSN ; 45.) Na obraz i podobieństwo swoje : klonowanie człowieka / David M Rorvik ; tł. Danuta Wideman, Janusz Wideman. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [2] s. ; 17 cm. - (Opowieści 2000 Roku) Nadciśnienie tętnicze : vademecum lekarza praktyka / Włodzimierz Januszewicz, Aleksander Prejbisz. - Lublin : Wydaw. Czelej, s. ; 20 cm Nagłe zagrożenia zdrowotne u dzieci : postępowanie ratunkowe / Herwig Stopfkuchen ; red. Juliusz Jakubaszko. - Polska : MedPharm, , [4] s. ; 17 cm

25 Napięcia mięśniowe : od diagnostyki do leczenia / Gilles Peninou, Serge Tixa ; red. nauk. tł. Marian Majchrzycki ; tł. Małgorzata Domżała. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 27 cm Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop s. ; 21 cm NATO : AMedP-5(B) wielojęzyczny słownik wyrażeń medycznych / oprac. Jerzy Malewicz, Jacek Krążel, Stefan Antosiewicz ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej. - Warszawa : Instytut Tech. Wojsk Lądowych, 2000 ; 23 cm Nefrologia / red. Michał Myśliwiec. - [b.m.] : Medical Tribune, XVI, 520 s. ; 30 cm. - (Wielka interna / red. Adam Antczak, Michał Myśliwiec, Piotr Pruszczyk) Nelson Pediatria / współaut. Karen J. Marcdante ; red. Andrzej Milanowski. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, t.: XIII, 365, [15]; XIII, , [14] s. ; 29 cm Neuranatomia / Turlough M.J. Fitzgerald, Gregory Greuner, Estomih Mtui ; red. Janusz Moryś. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 28 cm Neurologia / red. Wojciech Kozubski, Paweł Liberski. - Wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm Neurologia : kompendium / Peter Berlit ; tł. Antoni Prusiński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Neurologia kliniczna w zarysie : podręcznik dla studentów medycyny / Władysław Jakimowicz ; red. Mieczysław Goldsztajn. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2] s. : il., tab. ; 24 cm Neurologia Merritta / Lewis P. Rowland, Timothy A. Pedley ; red. Hubert Kwieciński, Anna M. Kamińska. - Wyd Wrocław : Elsevier Urban & Partner, t.: XXII, [2], 410, [7];XXIV, , [8]; XXII, , [6] s. : il. ; 31 cm Neurotyczna osobowość naszych czasów / Karen Horney ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, , [3] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Psychologii Współczesnej) Nietrzymanie moczu : klasyfikacja, epidemiologia, diagnostyka i terapia / Akademia Medyczna (Wrocław). Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ; Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych (Wrocław) ; red. Andrzej Steciwko. - Wrocław : Continuo, s. ; 24 cm. - (Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego ; 9)

26 Nietrzymanie moczu : problem interdyscyplinarny, choroby gruczołu krokowego / Akademia Medyczna (Wrocław). Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ; Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych (Wrocław) ; red. Andrzej Steciwko. - Wrocław : Continuo, s. ; 24 cm. - (Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego ; 4) Nowa książka praw pacjenta. - Poznań : Wydaw. Forum, s. ; 20 cm Ochrona zdrowia na świecie / red. Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm Ochrona zdrowia pracujących : poradnik dla lekarzy i pracodawców / Lech T. Dawydzik. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 21 cm Oddychanie i klatka piersiowa : Kraków, kwietnia 2013 r / red. Janusz Andres, Mirosław Ziętkiewicz, Marcin Wąsowicz. - Kraków : Ośrodek Regionalny CEEA : Fall, s. : il. ; 24 cm Oksfordzki podręcznik anatomii czynnościowej : Głowa i szyja / Pamela C. B MacKinnon, John F Morris ; tł. Stanisław Nitek. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop s. : fot., rys. kolor. ; 28 cm Oksfordzki podręcznik anatomii czynnościowej : Klatka piersiowa i brzuch / Pamela C. B MacKinnon, John F Morris ; tł. Radosław Michalik. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop s. : fot., rys. kolor. ; 28 cm Oksfordzki podręcznik anatomii czynnościowej : Układ mięśniowo-szkieletowy / Pamela C. B MacKinnon, John F Morris ; tł. Cezary Michalak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop s. : fot., rys. kolor. ; 28 cm Okulistyka : podstawy kliniczne / Maria Hanna Niżanowska. - Wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Okulistyka kliniczna / Jacek J. Kański ; red. Jerzy Szaflik. - Wyd. 3 polskie. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 28 cm Onkologia : podręcznik dla studentów medycyny / red. Andrzej Kułakowski, Anna Skowrońska-Gardas. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. wykr. ; 24 cm

27 Onkologia dla stomatologów / red. Arkadiusz Jeziorski
Onkologia dla stomatologów / red. Arkadiusz Jeziorski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. wykr. ; 24 cm Onkologia ginekologiczna / red. Ludwika Tarłowska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s., [16] s. tabl. kolor. : fot., rys., wykr. ; 24 cm Onkologia w praktyce / red. Andrzej Deptała. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 19 cm. - (Biblioteka lekarza rodzinnego) Onkologia, kardiologia, nefrologia, seksuologia / Akademia Medyczna (Wrocław). Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ; Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych (Wrocław) ; red. Andrzej Steciwko. - Wrocław : Continuo, s. ; 24 cm. - (Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego ; 5) Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy / red. Radzislaw Kordek. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Gdańsk : ViaMedica, s. ; 24 cm Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach / red. Jerzy Strużyna. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s., [1] k. tabl. złoż. : rys., tab., wykr. ; 21 cm Opatrunki / Ernst Stenger, Bernolf Eibl-Eibesfeldt, Sigurd Kessler ; red. i tł. Elżbieta Sobolewska ; tł. z niem. Stefan Kwiatkowski. - Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, , 236 s., [1 k.złoż.] ; 21 cm Opatrywanie ran: wiedza i umiejętności / Małgorzata Budynek, Cyprian Nowacki. - Wyd. 2 popr.. - Lublin : Wydaw. Makmed, s. ; 23 cm Opatrunki i techniki unieruchamiające w ortopedii / Stephen R. Thompson, Dan A. Zlotolow ; red. Tadeusz Szymon Gaździk. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 19 cm Organizacja zaopatrzenia medycznego w medycynie ratunkowej i katastrof / red. Jan Hołyński, Jarosław Hołyński ; Akademia Medyczna (Łódź). - Łódź : Akademia Medyczna, , [7] s. : il., mapy ; 30 cm Ortopedia i reumatologia / Annabel Coote, Paul Haslam ; red. Tadeusz Szymon Gaździk ; tł. Andrzej Barczyński. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop XI, [1], 297 s. : il. ; 24 cm. - (Crash Course)

28 Ortopedia i traumatologia / red. Tadeusz Sz. Gaździk. - wyd. 3 uaktualn.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop t.: 335, XVII; , XVII s. ; 24 cm Ostatni wykład / Randy Pausch, Jeffrey Zaslow ; tł. Jan Kabat. - Warszawa : Nowa Proza, s. : il. ; 19 cm Osteologia / Jerzy Walocha, Andrzej Skawina, Janusz Gorczyca ; red. Andrzej Skawina. - Wyd Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. : il. ; 24 cm. - (Anatomia prawidłowa człowieka) Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych / red. Franciszek Kokot. - Wyd. 3 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2] s. ; 23 cm Ostre zatrucia / współaut. Lech Panasiuk. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 29 cm. - (Praktyka lekarza rodzinnego) Ostry dyżur chirurgiczny / Red. Adam Brooks ; red. David J. Humes, Jacek Gawrychowski ; tł. Małgorzata Arłukiewicz, Mirosław Kiedrowski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop IX, [1], 226, [1] s. : il. ; 29 cm Ośrodkowy układ nerwowy / red. Andrzej Skawina. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop s. : il. ; 24 cm. - (Anatomia prawidłowa człowieka) Oznaki życia : przypadki z intensywnej terapii / Ken Hillman ; tł. Urszula Jachimczak. - Kraków : Wydaw. JAK, s. ; 20 cm Pacjenci / Jurgen Thorwald ; tł. Mieczysław Oziembłowski. - Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, , [2] s. ; 23 cm Pandemie : od dżumy do ptasiej grypy / Paolo Gulisano ; tł. Arkadiusz Soćko. - Poznań : W drodze, , [3] s. ; 19 cm Parazytologia i akaroentomologia medyczna / red. Antoni Deryło. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, , [20] s. tabl. ; 24 cm

29 Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym / red. Zbigniew S
Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym / red. Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2] s. tabl. ; 24 cm Patofizjologia / red. Sławomir Maśliński, Jan Ryżewski. - wyd. 4 uakt. dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 544, XIX; XVI, s. ; 24 cm Patofizjologia człowieka / red. Anna M. Badowska-Kozakiewicz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop XXVIII, 690 s. : il. ; 24 cm Patologia / Alan Stevens, James Lowe ; red. Elżbieta Korobowicz. - Lublin : Wydaw. Czelej, s. ; 28 cm Patologia / Vinay Kumar, Ramzi S. Cotran, Stanley L. Robbins ; red. Włodzimierz T. Olszewski. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 28 cm Patologia : słowo o chorobie. T. 1 / Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała ; Polska Akademia Umiejetności. Wydział Lekarski. - Wyd. 2 zm. i popr.. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, XVI, 717 s. ; 31 cm Patologia : znaczy slowo o chorobie . T. 2 / Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała ; Polska Akademia Umiejetności. Wydział Lekarski. - Wyd. 2 zm. i popr.. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, XVIII, CD ; 31 cm Patologia obrażeń i schorzeń wywołanych współczesną bronią w działaniach wojennych i terorystycznych. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, s. ; 28 cm Patomorfologia : podręcznik dla studentów medycyny / Janusz Groniowski. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : il. tab. wykr. ; 25 cm Patomorfologia kliniczna / red. Stefan Kruś, Ewa Skrzypek-Fakhoury. - Wyd. 3 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 22 cm Patomorfologia płuc / Aleksander Wasiutyński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : il. 3 tab. 2 wykr. ; 25 cm

30 Pediatria / red. Bolesław Górnicki, Barbara Dębiec. - Warszawa : Wydaw
Pediatria / red. Bolesław Górnicki, Barbara Dębiec. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 978; 893, [2] s., : faks., fot., portr., rys., wykr. ; 25 cm Pediatria / red. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec. - wyd. 3 zm. i uzup.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: 460, XV; XIV, s. ; 29 cm Pielęgniarki w drugiej wojnie światowej / Jan Masłowski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2] s. : il., portr. ; 20 cm Pielęgniarstwo : ćwiczenia / red. Wiesława Ciechaniewicz. - Wyd.1(dodruk). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop ,[1] s. ; 24 cm Pielęgniarstwo internistyczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. - Wyd.1(dodruk). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, ,[1] s. ; 24 cm Pielęgniarstwo ogólne / Stefania Wołynka. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm Pielęgniarstwo ratunkowe / red. Maria Kózka, Barbara Rumian, Marek Maślanka. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop XIV, [2], 474, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm Pierwsza pomoc : obowiązkowe instrukcje postępowania podczas wypadków i w sytuacjach kryzysowych. - Poznań : Wydaw. Forum, cop , [1] s. : il. ; 21 cm Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów / Mariusz Goniewicz. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm Pierwsza pomoc okulistyczna / Lennox A. Webb ; przedm. Jacek J Kański ; red. Krystyna Pecold. - Wyd Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, s. ; 20 cm Pierwsza pomoc przedlekarska : poradnik / Bronisław Bieś, Zofia Mazur. - Wyd Tarnobrzeg : Tarbonus, s. : rys., tab. ; 24 cm

31 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia : postępowanie przedmedyczne z zastosowaniem automatycznego defibrylatora / red. Witold Jurczyk, Andrzej Łakomy. - Kraków : FHU, s., tab. kolor ; 23 cm Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych / Tod Schimelpfening ; tł. Agata Gębska. - Warszawa : Dom Podręcznik anestezjologii klinicznej / Paul G Barash, Bruce F Cullen, Robert K Stoelting ; tł. Bogdan Kamiński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : rys., wykr. ; 20 cm Podręcznik doraźnej pomocy medycznej / tł. Aurelia Szpiro-Żurkowska, Teresa Korta. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop XIII, [1], 705 s. : il. ; 20 cm Podręcznik elektrokardiografii / Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski. - Wyd. 5 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Podręcznik gastroenterologii / współred. Tadataka Yamada. - Lublin : Wydaw. Czelej, s. ; 23 cm Podręcznik nefrologii i nadciśnienia tętniczego / Christopher S. Wilcox, Craig C. Tisher ; red. Andrzej Więcek. - Lublin : Wydaw. Czelej, s. ; 23 cm Podręcznik pierwszej pomocy / Michael Buchfelder, Albert Buchfelder ; przedm. K. Peter ; tł. Ludwik Garmada. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, XI, 287, [1] s. : rys. ; 21 cm Podręcznik ultrasonografii w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii / Vicki E. Noble, Bret Nelson, Nicholas A. Sutingco ; red. Grzegorz Małek. - Warszawa : MediPage, s. ; 21 cm Podręcznik urologii : diagnostyka i leczenie / Mike B. Siroky, Robert D. Oates, Richard K. Babayan. - Lublin : Wydaw. Czelej, s. ; 20 cm

32 Podręczny słownik lekarski łacińsko-polski i polsko-łaciński / Krystyna Karwowska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 21 cm Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski / Przemysław Słomski, Piotr Słomski. - Wyd. 2, (dodr.). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop s. ; 22 cm Podstawy anatomii człowieka : podręcznik dla studentów / Bogusław Kazimierz Gołąb. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. (w tym kolor.), rys. ; 24 cm Podstawy anatomii dla ratowników medycznych / Konstanty Ślusarczyk. - Katowice : Śląska Akademia Medyczna, cop s. : il. ; 24 cm Podstawy chirurgii : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej / współred. Jacek Szmidt, Jarosław Kużdżała. - wyd Kraków : Medycyna Praktyczna, t.: 1384; indeks 143 s. + DVD ; 29 cm Podstawy epidemiologii / R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom ; Szkoła Zdrowia Publicznego. Studium Podyplomowe ; tł. Neonia Szeszenia-Dąbrowska. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy, s. ; 24 cm Podstawy epidemiologii ogólnej : podręcznik dla studentów nauk medycznych i pielęgniarskich studiów licencjackich / red. Leon Jabłoński, Irena Dorota Karwat ; Szkoła Zdrowia Publicznego. Studium Podyplomowe ; tł. Neonia Szeszenia-Dąbrowska. - Lublin : Wydaw. Czelej, s. ; 24 cm. - (Seria podręczników dla studentów studiów pielęgniarskich) Podstawy genetyki : dla studentów i lekarzy / red. Gerard Drewa, Tomasz Ferenc. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, [598, [1] s. ; 24 cm Podstawy hematologii dla lekarza praktyka / Zdzisława Traczyk. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : fot., rys., wykr. ; 20 cm Podstawy Neurochemii Klinicznej / red. Zofia Adamczewska-Goncerzewicz ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego. - Poznań : Akademia Medyczna, s. ; 24 cm

33 Podstawy ortopedii : podręcznik dla studentów / Tomasz Żuk, Artur Dziak, Andrzej Gusta. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm Podstawy patologii / Wenancjusz Domagała, Maria Chosia, Elżbieta Urasińska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop XXX, 706 s. : il. kolor. ; 24 cm Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego / red. Elżbieta Walewska. - Wyd.1 (dodruk). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. ; 24 cm Podstawy psychiatrii : podręcznik dla studentów / red. Marek Jarosz. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : 1 portr. ; 21 cm Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : praca zbiorowa / red. Grażyna Gugała. - Wyd Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, s. : fot. kolor., rys. ; 24 cm Podstawy współczesnej chirurgii urazowej / red. Leszek Brongel, Jerzy Lasek, Krzysztof Słowiński. - Kraków : Wydaw. Medyczne, s. ; 23 cm Położnictwo i ginekologia / red. Grzegorz H. Bręborowicz. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, t.: XXVIII, 547, XX; XX , XX s. ; 21 cm Położnictwo i ginekologia : repetytorium / red. Grzegorz H. Bręborowicz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, XXIII , 516 s. ; 24 cm Poradnik dyżuranta / red. Monika Maciejewska, Adam Torbicki. - wyd. 3 uakt.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 200Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną : wybrane zagadnienia / red. Andrzej Steciwko, Jarosław Barański. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 21 cm , [1] s. ; 20 cm Postępowanie okołooperacyjne / red. Witold Jurczyk, Roman Szulc. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. ; il. ; 21 cm. - (Biblioteka Chirurga i Anestezjologa, ISSN ; 48.) Postępowanie ratownicze w wypadkach masowych i katastrofach / Przemysław Gula. - Kraków : Medycyna Praktyczna, s. : il. ; 30 cm

34 Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych / Peter Sefrin, Rainer Schua ; red. Juliusz Jakubaszko ; tł. Katarzyna Szyszko vel Chorąży, Grzegorz Szyszko vel Chorąży. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 15 cm Postępowanie w stanach nagłych i szczególnych u chorych na cukrzycę / Bogna Wierusz-Wysocka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. - Gdańsk : ViaMedica, s. ; 21 cm Powiadamianie i dysponowanie w ratownictwie medycznym / Przemysław Guła. - Kraków : Medycyna Praktyczna, s. ; 25 cm Powikłania nadciśnienia tętniczegp : poradnik dla lekarzy rodzinnych / współred. Maciej Banach. - Poznań : Termedia, s. ; 21 cm. - (ABC lekarza rodzinnego) Prawo i medycyna : ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny / Marek Safjan ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Warszawa). - Warszawa : Ofic. Naukowa, , [4] s. ; 21 cm Prehospital Trauma Life Suport : Military Edition. - Wyd Mosby Jems, cop s. : il. kolor. + DVD ; 28 cm Procedury kliniczne w medycynie ratunkowej / James R. Roberts, Jerris R. Hedges ; red. wyd. pol. Juliusz Jakubaszko. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, XX, 512 s. ; 32 cm Procedury w intensywnej terapii / William C. Hanson ; red. Ewa Mayzner-Zawadzka ; tł. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz. - Warszawa : MedMedia, cop s. : il. + DVD ; 29 cm Proktologia / red. Krzysztof Bielecki, Adam Dziki. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s., [12] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie / Jerzy B. Karski. - Warszawa : CeDeWu, s. ; 24 cm

35 Propedeutyka pediatrii / Marian Krawczyński. - wyd. 2 uakt. i rozsz
Propedeutyka pediatrii / Marian Krawczyński. - wyd. 2 uakt. i rozsz.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 23 cm Przewodnik po intensywnej terapii / Robert H Bartlett ; tł. Bogdan Kamiński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL : Lippincott-Raven Publ., cop [6], 40, [1] s. : il. ; 22 cm Przysięga: chirurg na wojnie / Khassan Baiev, Ruth Daniloff, Nicholas Daniloff ; tł. Grzegorz Woźniak. - Warszawa : Świat Książki, , [1] s. : fot., mapa, portr. ; 21 cm Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny / red. Adam Bilikiewicz. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : il. ; 24 cm Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny / red. Marek Jarema, Jolanta Rabe-Jabłońska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : il. ; 24 cm Psychiatria : repetytorium / Adam Bilikiewicz, Jerzy Landowski, Piotr Radziwiłłowicz. - wyd. 3 popr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 21 cm Psychiatria : sedno / Padraig Wright, Julian Stern, Michael Phelan ; red. Janusz Rybakowski, Filip Rybakowski. - Wyd. 1 polskie. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop t.: 336; XIII, s. ; 29 cm Psychiatria kliniczna / H.I. Kaplan, B.J. Sadock, V.A. Sadock ; red. Sławomir K. Sidorowicz, Filip Rybakowski. - Wyd. 2 polskie. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop s. ; 21 cm Psychiatria ratunkowa / Jorge R. Pett ; red. Sławomir K. Sidorowicz. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 21 cm Psychiatria społeczna / Zdzisław Falicki. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Psychologia w ratownictwie / Joanna Kliszcz. - Warszawa : Difin, s. ; 23 cm. - (Engram) Pulmonologia / red. Adam Antczak. - Warszawa : Medical Tribune, cz.: XVI, 520; XVI, 528 s. ; 30 cm. - (Wielka interna / red. Adam Antczak, Michał Myśliwiec, Piotr Pruszczyk ; T. 1-2) Radiologia : diagnostyka obrazowa Trg, TK, USG, MR i radiozotopy / red. Bogdan Pruszyński. - Wyd. 2 unowocz.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 29 cm Radiologia : podręcznik dla studentów medycyny / red. Szczęsny Leszek Zgliczyński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [3] s. : fot., rys., wykr. ; 25 cm

36 RAPID : intensywna terapia w trakcie transportu / Rosemary Adam, Chris Cebollero ; red. Juliusz Jakubaszko. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. : il. kolor., rys., tab. ; 8x14 cm RAPID : paramedyk / Mick J. Sanders, Kim McKenna ; red. Juliusz Jakubaszko. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. : il. kolor., rys., tab. ; 8x14 cm RAPID : zabiegi ratujące życie / Barbara Aehlert ; red. Juliusz Jakubaszko. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. : il. kolor., rys., tab. ; 8x14 cm Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych: medycyna katastrof w zarysie / red. Jan Ciećkiewicz. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, s. ; 27 cm Ratownictwo nurkowe : z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej / Marcin Dąbrowski. - Warszawa : BEL Studio, s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - (Nurkuj Bezpiecznie) Ratownicy medyczni - nowa grupa interesu? / Przemysław Wołoszyn. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. : il. ; 21 cm Ratownik medyczny : podręcznik / red. Juliusz Jakubaszko. - Wyd Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, , [1] s. ; 30 cm Ratownictwo medyczne : poradnik kieszonkowy / Will Chapleau ; red. Jacek Smereka ; tł. Wiesław Wargocki. - Wyd Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, s. : il. kolor., rys., tab. ; 8x13 cm Ratownictwo medyczne : procedury od A do Z / red. Frank Flake, Klaus Runggaldier, Marek Maślanka. - Wyd Wrocław : Elsevier Urban & Partner, XII, 320 s. ; 29 cm Redukcja ryzyka w diagnozie i leczeniu przez podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników ochrony zdrowia = Reducing diagnosis and reatment risks by leveraging knowledge and practices of health care professionals / Akademia Medyczna (Wrocław). Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ; Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych (Wrocław) ; red. Andrzej Steciwko. - Wrocław : Continuo, s. ; 24 cm. Relacje lekarz-pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym / red. Bożena Płonka-Syroka. - Warszawa ; Wrocław : DiG ; Wrocław : Arboretum, s. ; 24 cm Repetytorium z pediatrii / red. Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm

37 Sabitson Chirurgia / współaut. Courtney M. Towsnend ; red
Sabitson Chirurgia / współaut. Courtney M. Towsnend ; red. Tadeusz Popiel. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, c t.: 544; 367; 352 s. rys. ; 29 cm SARS i inne nowe epidemie / Stefan Ball. - Warszawa : Medyk, s. : mapy ; 21 cm Schorzenia i urazy kręgosłupa / red. Jerzy Kiwierski. - wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 23 cm Sixty eight W : advanced filed craft : combat medic skills. - Boston : Jones and Bartlett Publishers, s. ; 28 cm Skrypt z medycyny i epidemiologii środowiskowej / red. Jadwiga Jośko. - Katowice : Śląska Akademia Medyczna, cop s. ; 24 cm Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji / Roman Dzierżanowski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 20 cm Słownik lekarski angielsko-polski = English-Polish medical dictionary / Przemysław Słomski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2] s. ; 20 cm Słownik lekarski niemiecko-polski = Deutsch-polnisches medizinisches Worterbuch / Bolesław Złotnicki. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 21 cm Słownik lekarski polsko-angielski = Polish-English medical dictionary / Przemysław Słomski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 20 cm Słownik lekarski rosyjsko-polski / oprac. Brunon Neuman, Eugenia Neuman. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 21 cm

38 Słownik medyczny i farmaceutyczny w 11 językach : niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, niderlandzki, szwedzki, polski, czeski, węgierski / red. Julia Kotzschmar, Volker Reinhardt. - Wrocław : MedPharm, cop s. ; 22 cm Służba zdrowia Warszawy w walce z okupantem / Stanisław Bayer. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia : podręcznik dla studiów medycznych / red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm Stany nagłe / red. Tomasz Hryniecki. - wyd. 2 rozsz. i zaktualiz.. - Warszawa : Medical Tribune, s. ; 19 cm Stany nagłe : podstawowe procedury zabiegowe / red. Theresa M. Campo, Keith A. Lafferty, Krystyn Sosada ; tł. Joanna Makarska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop XIII, [1] , 419, [1] s. : il. ; 24 cm Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej / David Sprigings, John B. Chambers ; red. Piotr Muller. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, s. ; 21 cm Stany nagłe w okulistyce / Jerzy Szaflik, Iwona Grabska-Liberek, Justyna Izdebska. - Wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : fot. (gł. kolor.), tab. ; 22 cm Stany nagłe w zarysie / Richard M Leach, Jeremy P. T Ward, James T Sylvester ; red. Ewa Kucewicz-Czech. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. ; 29 cm Stany zagrożenia życia : w neurologii klinicznej / Jennifer A. Frontera ; red. Wojciech Kozubski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : il. ; 21 cm. - (Nauki o Zdrowiu) Stany zagrożenia życia : wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego / red. Maria Kózka. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, , [17] s. : il. ; 23 cm. - (Nauki o Zdrowiu) Studia i materiały do dziejów ratownictwa medycznego w Polsce : część pierwsza do 1939 r. / Jerzy Konieczny. - Poznań ; Warszawa : Garmond, s. ; 23 cm

39 Stulecie chirurgów : według zapisków mojego dziadka, chirurga H. St
Stulecie chirurgów : według zapisków mojego dziadka, chirurga H. St. Hartmanna / Jurgen Thorwald ; tł. Karol Bunsch. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [3] s. ; 23 cm System ochrony zdrowia : problemy i możliwości ich rozwiązania / red. Ewelina Nojszewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm [1] s., [24] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm Szkice z dziejów medycyny / Zbigniew Domosławski. - Wrocław : Erechtejon, s. ; 21 cm Sztuka przetrwania w sytuacjach kryzysowych : kataklizmy natury, zagrożenia terrorystyczne... i jak sobie z nimi radzić / Alexander Stilwell ; tł. Krzysztof Walczak. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop s. : il. ; 18 cm Szyja i głowa / red. Andrzej Skawina. - Wyd Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop s. : il. ; 24 cm. - (Anatomia prawidłowa człowieka) Technika zabiegów pielęgniarskich / Norma Dison ; tł. Krzysztof Bielecki, Janusz Kącki, Danuta Stryjecka-Rowińska. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Pielęgniarki) Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa : poradnik ilustrowany : zastosowanie metody dr. Feldenkraisa / Jeannine Mars-Pryszo ; il. Guillaume Blanchet ; tł. Grzegorz Rawicz-Mańkowski, Agnieszka Straszak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2] : il. ; 24 cm Terapia bólu / red. Witold Stanisław Gumułka, Wojciech Rewerski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : fot., rys., wykr. ; 21 cm Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni / Klaus Buckup ; tł. Tadeusz Szymon Gaździk. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop XVII, [1], 279 s. : il. ; 21 cm

40 Toksykologia : podręcznik dla studentów farmacji / red. Witold Seńczuk
Toksykologia : podręcznik dla studentów farmacji / red. Witold Seńczuk. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : rys., wykr. ; 25 cm Toksykologia kliniczna / red. Tadeusz Bogdanik. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s., [12] s. tabl. kolor. : fot., rys., wykr., err. ; 25 cm Toksykologia współczesna / red. Witold Seńczuk. - wyd. 1 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : rys., wykr. ; 25 cm Toksykomanie : zagadnienia społeczne i kliniczne / Zbigniew Thille, Ludomir Zgirski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s., [4] k. tabl. : il., tab. ; 20 cm Tracheotomia / Stanisław Iwankiewicz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 19 cm Trauma / Kenneth L. Mattox, Ernest Eugene Moore, David V. Feliciano. - 7th ed. - New York : McGraw-Hill Medical, c XX, 1224 p. : ill. ; 29 cm Traumatologia narządu ruchu / red. Donat Tylman, Artur Dziak. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop t.: 720 ; 846 s. ; 24 cm Triage : ratunkowa segregacja medyczna / red. Kevin Mackway-Jones, Janet Marsden, Jill Windle, Juliusz Jakubaszko. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, s. ; 23 cm Triumf chirurgów : według zapisków mojego dziadka, chirurga H. St. Hartmanna / Jurgen Thorwald ; tł. Albin Bandurski, Janina Sczaniecka. - Kraków : Wydaw. Literackie, , [4] s. ; 24 cm Tubiba znaczy lekarka / Jadwiga Klarner-Szymonowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, , [3] s. ; 20 cm Twarzą w twarz : moja droga do pierwszego pełnego przeszczepu twarzy / Maria Siemionow ; tł. Bożena Markiewicz. - Kraków : Wydaw. Znak, , [5] s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm

41 Ultrasonografia w medycynie ratunkowej / red
Ultrasonografia w medycynie ratunkowej / red. Adam Brooks, Jim Connolly, Otto Chan ; red. pol. wyd. Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Juliusz Jakubaszko. - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, cop s. : il. ; 21 cm Urazy czaszki i mózgu : rozpoznawanie i opiniowanie / Jan Wojciech Głowacki, Zdzisław Marek. - Kraków : Krakowskie Wydaw. Medyczne, s. : il. ; 21 cm Urazy klatki piersiowej / red. Jerzy Kołodziej. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il., fot., wykr. ; 21 cm. - (Biblioteka Chirurga i Anestezjologa, ISSN ) Urologia : podręcznik dla studentów medycyny / red. Andrzej Borkowski. - wyd. 2 unowocz. dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 24 cm Użycie pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego w akcjach ratowniczych / Stanisław Kowalkowski ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : AON. Wydział Wydawniczy, s. : il. ; 25 cm War surgery in Afghanistan and Iraq : a series of cases, / Shawn Christian Nessen, Dave Edmond Lounsbury, Stephen P. Hetz ; United States ; Borden Institute (U.S.) ; Walter Reed Army Medical Center. - Falls Church, Va. : Office of the Surgeon General, United States Army : Borden Institute : Walter Reed Army Medical Center, cop xxii, 441 p. : ill. (chiefly col.) ; 28 cm Wczesne leczenie oparzeń / red. Jerzy Strużyna. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop , [1] s. : il. ; 21 cm Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach : podręcznik dla ratowników medycznych / red. Susan M Briggs, Kathryn H Brinsfield ; red. nauk. tł. Andrzej Zawadzki ; tł. Wojciech Rowiński, Justyna Domienik. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop XXI, [1], 194 s. : il. ; 29 cm Wskazówki do ćwiczeń anatomicznych na osobniku żywym / Kazimierz Kucharczyk, Mieczysław Nowak. - Wyd. 3 popr. i zm. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [3] s. : il. ; 24 cm Wskazówki do ćwiczeń prosektoryjnych dla studentów medycyny / Lech Iwanowski, Aleksander Michajlik, Bronisław Strużewski ; red. Witold Sylwanowicz. - Wyd. 5 (przedr.). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [3] s. : il. ; 24 cm

42 Współczesne operacje wojskowe : zagrożenia zdrowotne w odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych / Krzysztof Korzeniewski ; Wojskowy Instytut Medyczny. Zakład Epidemiologii i medycyny Tropikalnej. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Dialog, , [2] s., [48] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm Współczesne wyzwania bioetyczne / red. Leszek Bosek, Michał Królikowski. - Warszawa : Wydaw. C.H.Beck, XIV, 463 s. ; 24 cm Wstrzyknięcia i wlewy dożylne / Lidia Brożek. - wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. ; 21 cm Wybrane ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki / red. Piotr Piskunowicz, Marek Tuliszko ; Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe UM im. K. Marcinkowskiego, s. ; 24 cm Wybrane zagadnienia immunologii klinicznej / Zofia Kuratowska, Andrzej Lutyński, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [3] s. : il. tab. wykr. ; 24 cm Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego / współred. Witold Rużyłło. - Kraków : Medycyna Praktyczna, s. ; 24 cm Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów medycyny i pediatrii ; Propedeutyka pediatrii t.1 ; Choroby okresu noworodkowego, choroby układu oddechowego, choroby alergiczne, choroby tkanki łącznej, genetyka kliniczna t.2 ; Choroby układu pokarmowego, choroby układu nerwowego, choroby układu moczowego t.3 ; Choroby układu wydzielania wewnętrznego, choroby i wady serca t.4 ; Choroby układu krwiotwórczego, choroby nowotworowe t.5 / red. Jacek J. Pietrzyk. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, t.: 266; 447; 513; 623; 314 s. ; 25 cm Wytyczne resuscytacji 2010 / Europejska Rada Resuscytacji ; Polska Rada Resuscytacji. - Kraków : Polska Rada Resuscytacji, s. ; 31 cm Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego / red. Leszek Paradowski. - Wrocław : Cornetis, s. ; 23 cm Zagadki medycyny / Ann Reynolds ; tł. Katarzyna Dzięcioł ; współaut. Kenneth Wapner. - Warszawa : Prószyński Media, , [4] s. ; 21 cm

43 Zakażenia : obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie / red
Zakażenia : obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie / red. Danuta Prokopowicz. - wyd. 2 popr.. - Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, , [1] s. ; 20 cm Zakażenia HIV i AIDS : w praktyce lekarskiej : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy / red. Waldemar Halota. - Wyd Szczecin : Ottonianum, s. : il. ; 21 cm Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń / red. Piotr B. Heczko, Jadwiga Wójkowska-Mach. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 23 cm Zakażenia w ortopedii / red. Tadeusz Szymon Gaździk. - Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, cop , [2] s. ; 23 cm Zarys chorób wewnętrznych / Alexander Sturm ; red. Roman Smolik, Stefan Kwiatkowski, Urszula Kosmala, Zbigniew Andreasik. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, XXXI, 787 s. : il., tab. ; 24 cm Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa / red. Jadwiga Daniluk, Grażyna Jurkowska. - Lublin : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [3] s. : fot., rys., wykr. ; 25 cm. - (Seria podręczników dla studentów studiów pielęgniarskich) Zarys kardiologii / red. Henryk Chlebus, Włodzimierz Januszewicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm Zarys kosmetyki lekarskiej / Anna Koźmińska-Kubarska. - Wyd Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. ; 24 cm Zarys medycyny hiperbarycznej / red. Aleksander Sieroń, Grzegorz Cieślar. - wyd Bielsko-Biała : a-medica press, s. ; 20 cm Zarys parazytologii lekarskiej : podręcznik dla studentów medycyny / red. Rościsław Kadłubowski. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [2] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm

44 Zarys pediatrii : podręcznik dla studentów medycyny / ed
Zarys pediatrii : podręcznik dla studentów medycyny / ed. Olech Szczepski ; red. Mieczysław Walczak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s., [8] s. tabl. kolor. ; 25 cm Zarys proktologii klinicznej / Mieczysław Tylicki. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : fot., rys. ; 24 cm Zarys psychiatrii / Michael I. Levi ; red. nauk. tł. Stanisław Pużyński ; tł. Roman Krzysztofiak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. : il. ; 24 cm Zarys seksuologii i seksiatrii / Kazimierz Imieliński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [3] s. : il. ; 24 cm Zarys stomatologii : podręcznik dla studentów medycyny / red. Zbigniew Jańczuk. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] s. : il., 3 tab., 2 wykr. ; 24 cm Zarys toksykologii klinicznej / red. Janusz Pach. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, , [1] s. ; 24 cm Zasady etyki medycznej / Tom L Beauchamp, James F Childress ; tł. Witold Jacórzyński. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop , [1] s. ; 24 cm Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku / red. Bożena Urbanek ; Śląski Uniwersytet Medyczny ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki Polskiej. - Warszawa : ASPRA_JR, s. ; 23 cm. - (Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku) Zdrowie publiczne / Marian Sygit. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 24 cm Zdrowie w tropiku : poradnik dla podróżujących / Anna Kuna, Agnieszka Wroczyńska, Leszek Mayer. - Kraków : Medycyna Praktyczna, s. ; 19 cm Zespoły bólowe kręgosłupa: zagadnienia wybrane / red. nauk. Kazimierz Rąpała. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, , [1] ; 20 cm Złota godzina : czas życia, czas śmierci / red. Leszek Brongel. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Kraków : Wydaw. Medyczne, s. : il. ; 21 cm

45 O SZCZEGÓŁY PYTAJ W BIBLIOTECE
CIĄG DALSZY NASTĄPI … O SZCZEGÓŁY PYTAJ W BIBLIOTECE

46

47 ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI


Pobierz ppt "© 2003 matusiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google