Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Co to jest CSR? Komisja Europejska: odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo Strategiczne podejście do CSR ma coraz większe znaczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Co to jest CSR? Komisja Europejska: odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo Strategiczne podejście do CSR ma coraz większe znaczenie."— Zapis prezentacji:

1 1 Co to jest CSR? Komisja Europejska: odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo Strategiczne podejście do CSR ma coraz większe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Może przynieść korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi i potencjału innowacyjnego. ISO 27000: odpowiedzialność biznesu za wpływ jaki jego decyzje i działania (produkcja, usługi i procesy) wywierają na społeczeństwo i środowisko. Odpowiedzialność ta powinna być wyrażona w etycznym i przejrzystym zarządzaniu powyższymi aspektami działania firm. Obszary CSR wskazane w normie ISO to: kultura organizacyjna, prawa człowieka, zatrudnienie, środowisko, rynek, relacje z konsumentem, zaangażowanie społeczne....

2 2 20% spośród 500 największych polskich firm twierdzi, że realizuje CSR CSR w Polsce

3 3 * Wyniki badania Menedżerowie 500/Lider CSR, przeprowadzonego na grupie kadry menedżerskiej firm znajdujących się na liście 500 największych firm w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, GoodBrand&Company, 2010 CSR w Polsce

4 4 CSR znajduje miejsce w strategiach polskich firm, nie tylko tych z zagranicznym kapitałem CSR w Polsce

5 5 Coraz więcej obecnych na polskim rynku firm sporządza raporty zaangażowania społecznego, raporty środowiskowe, raporty zrównoważonego rozwoju (standard raportowania GRI)

6 6 CSR w Polsce – dobre praktyki Citi HandlowyCiti Handlowy Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy został uruchomiony w czerwcu 2005 roku i od tego czasu rozwinął się w największy program tego typu w Polsce oraz zdobył pozycję najlepszego w swojej dziedzinie. Fundacja zachęca pracowników do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz wspierania różnorodnych przedsięwzięć społecznych.

7 7 CSR w Polsce – dobre praktyki Kompania PiwowarskaKompania Piwowarska Ekipa nie tylko od święta Program wolontariacki - jest dedykowany tym pracownikom Kompanii Piwowarskiej, którzy ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności.

8 8 CSR w Polsce – dobre praktyki DanoneDanone Podziel się Posiłkiem! – program społeczny, którego celem jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. Współorganizatorem programu od 2005 roku jest Fundacja Polsat, a partnerem strategicznym od 2004 roku Banki Żywności. Program działa w oparciu o mechanizm tzw. marketingu zaangażowanego społecznie – oznacza to, że część zysków ze sprzedaży produktów oznaczonych logo – talerzykiem Podziel się Posiłkiem firma przekazuje na walkę z niedożywieniem dzieci przez cały rok.

9 9 CSR w Polsce – dobre praktyki Telekomunikacja PolskaTelekomunikacja Polska Telefon do Mamy w 2003 roku uruchomiła Telekomunikacja Polska, a od 2006 roku prowadzi Fundacja Orange. Obecnie na oddziałach dziecięcych w szpitalach całej Polski działa 1075 przyjaznych i kolorowych Telefonów do Mamy, z których korzystają mali pacjenci. Telefony umieszczone są w miejscach dostępnych dla dzieci i odpowiednio dla nich przystosowane.

10 10 CSR w Polsce – dobre praktyki Tesco Biznes a ekologia - Tesco Polska W 2000 r. Grupa Tesco zobowiązała się do obniżenia emisji dwutlenku węgla na 1 mkw. powierzchni we wszystkich sklepach i centrach dystrybucyjnych na świecie o 50% do końca 2020 r.

11 11 CSR w Polsce – dobre praktyki Carrefour Zatrudnia osoby niepełnosprawne.

12 12 CSR w Polsce – dobre praktyki Microsoft dla non-profit Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz dobra publicznego, dostępu do najnowszego, a przede wszystkim legalnego oprogramowania. Ma to im umożliwić sprawniejszą i bardziej efektywną pracę na rzecz społeczności.

13 13 CSR – sprawdzone mechanizmy Fundacje korporacyjne Programy wolontariatu pracowniczego Programy grantowe Marketing Społecznie Zaangażowany

14 14 Konkurs Konkurs DanoneŻywiec ZdrójPolsatMilkaCisowianka

15 15 CSR w Polsce – dobre praktyki Milka we współpracy z ekspertami z Tatrzańskiego Parku Narodowego wybrała sześć symboli tatrzańskiej przyrody: krokus, Giewont, niedźwiedź, kozica, Morskie Oko, świstak. Eksperci TPN zidentyfikowali dla każdego symbolu potencjalne zagrożenia i zaproponowali szereg działań badawczych, monitoringowych i edukacyjnych, które pomogą te zagrożenia zminimalizować. Programem działań ochronnych zostaną objęte trzy symbole, na które internauci oddają najwięcej głosów.

16 16 Komunikacja w partnerstwie

17 17 Partnerstwo, a komunikacja Dobrowolność Uwzględnienie potrzeb (nie: spełnienie oczekiwań wszystkich interesariuszy) Niekoniecznie darowizna, ale raczej współpraca, czyli win-win Musicie wesprzeć ten projekt Waszym obowiązkiem jest dofinansowanie tego działania Musicie wdrożyć takie rozwiązania

18 18 Partnerstwo, a komunikacja Po co? Wkład Szanse Możliwe zagrożenia Z kim? (wielkość firmy, zasięg, obszar i strategia działania, polityka firmy, zasoby firmy

19 19 7 kroków ku skutecznemu partnerstwu: Zidentyfikowanie zagadnień i rozpoczęcie autodiagnozy – przeanalizowanie własnych potrzeb i oczekiwań PRZED rozpoczęciem współpracy Źródło: CSR Europe

20 20 7 kroków ku skutecznemu partnerstwu: Rozpoczęcie szczerego dialogu i wymiany – komunikacja z kandydatami.... rozpoznanie rynku

21 21 7 kroków ku skutecznemu partnerstwu: Zidentyfikowanie i wybranie partnera idealnego

22 22 7 kroków ku skutecznemu partnerstwu: Zobowiązanie wobec partnera i sformalizowanie partnerstwa (ustalenie zasad).

23 23 7 kroków ku skutecznemu partnerstwu: Zdefiniowanie przedmiotu partnerstwa (co robimy, co pojawi się w umowie).

24 24 7 kroków ku skutecznemu partnerstwu: Wdrożenie partnerstwa (zadbanie o zasoby, wykonanie projektu, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna).

25 25 7 kroków ku skutecznemu partnerstwu: Ocena partnerstwa i jego rezultatów.

26 26 Mierzenie efektywności 1.Wpływ projektu na społeczeństwo, a szczególnie na grupę, której projekt dotyczy; 2.Wartość partnerstwa dla każdej z organizacji; 3.Rzeczywiste koszty i korzyści dla każdej z organizacji;

27 27 Pamiętajmy o wielu wymiarach Co ma zrobić firma produkcyjna, kierująca się CSR, chcąca wybudować fabrykę? Nie budować – tego chcą ekolodzy. Budować – mieszkańcy chcą miejsc pracy. Budować - wójt gminy liczy na zyski w budżecie, zachęci innych inwestorów, spadnie stopień bezrobocia. The business of business is... business

28 28 Gdzie w tych obszarach jest miejsce na Państwa działalność? Społeczeństwo Środowisko Rynek Miejsce pracy

29 29 CSR – odpowiedzialność jest w modzie Promocja odpowiedzialności przez powszechne autorytety

30 30 Organizacje, o których istnieniu warto wiedzieć


Pobierz ppt "1 Co to jest CSR? Komisja Europejska: odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo Strategiczne podejście do CSR ma coraz większe znaczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google