Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych. Morfologia krwi obwodowej Analiza elementów morfotycznych Erytrocyt Neutrofil Trombocytt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych. Morfologia krwi obwodowej Analiza elementów morfotycznych Erytrocyt Neutrofil Trombocytt."— Zapis prezentacji:

1 Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych

2 Morfologia krwi obwodowej Analiza elementów morfotycznych Erytrocyt Neutrofil Trombocytt

3 Parametry oceny układu czerwonokrwinkowego Liczba (RBC, M/μl) Stężenie hemoglobiny (Hgb, mg%) Hematokryt (HCT, %) Średnia objętość krwinki (MCV, femtolitry czyli μm 3 ) Średnia zawartość hemoglobiny w krwince (MCH, pikogramy) Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC, gram/dl krwinek czerwonych) Rozmaz krwinek czerwonych Retikulocyty (promile)

4 HEMATOPOEZA PŁODOWA 1)OKRES MEZOBLASTYCZNY ( 14 dni – 3 miesiące ) 1)megaloblasty 2)Hb embrionalone 2)OKRES WĄTROBOWY ( 2 miesiące – poród ) 1)makrocyty 2)Hb płodowa (HbF) 3)OKRES SZPIKOWY ( od 5 miesiąca ) 1)Normocyty 2)Hb typu dorosłych (HbA)

5 Stężenie hemoglobiny Noworodki: 14 – 20 mg% –Początkowo głównie HbF –Większe powinowactwo do tlenu (podbiera tlen matce) –Niestabilna – uruchomienie łożyska płucnego hamuje produkcję HbF (77% u noworodka, 23% u dziecka 4-miesięcznego, <1% u dorosłego) Dzieci : 9,0 – 13 mg% –Wzrastanie –Początkowo niedojrzałość aparatu przykłebuszkowego nerki – mało efektywna produkcja erytropoetyny Dorośli: mg% (m), mg% (k)

6 Najmniejsze prawidłowe stężenie hemoglobiny w zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

7 MCV i RDW MCV = HCT / RBC Obiektywny wskaźnik wielkości komórki MCV < 82 – mikrocytoza MCV > 100 – makrocytoza RDW – odzwierciedla zmienność kształtów krwinki czerwonej (Red cell Distribution Width), norma ok. 17

8 HEMATOKRYT NOWORODKI1 – 3 dzień życia % > 4 dzień życia 42 – 62 % NIEMOWLĘTA 30 – 46 % DZIECI2 – 6 rok życia 34 – 41 % 7 – 12 rok życia 37 – 43 % DOROŚLIkobiety 35 – 47 % mężczyźni 40 – 52 %

9 Retikulocyty Odzwierciedlają nasilenie erytropoezy Zawierają resztkowe kwasy nukleinowe Są duże (znaczna retikulocytoza skutkuje zwiększeniem MCV) Specjalne barwienie (nie są elementem automatycznej oceny większości analizatorów hematologicznych) Skorygowana retikulocytoza: SR = retikulocytoza (%) x (HCT pacjenta / prawidłowe HCT) Czyli u pacjenta z hematokrytem 20% i 1.5% retikulocytów SR = 1.5x(20/50) = 0.64%. SR = 3% oznacza prawidłową odpowiedź szpiku na niedokrwistość

10 Algorytm oceny układu czerwonokrwinkowego Hgb < 11 mg%, WBC i PLT (+ rozmaz) prawidłowe MCV < 82 fl82 – 100 fl Retikulocyty Niedobór żelaza (szerokie RDW) Przewlekły stan zapalny Thalassemia (wąskie RDW) Zatrucie aluminium > 100 fl Choroby wątroby Alkoholizm Niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego MDS Niedoczynność tarczycy Niskie Anemia Aplastyczna Anemia B-D Choroby rozrostowe szpiku Przewlekła n. nerek Wysokie Hemoliza Krwawienie

11 Analiza układu płytkowego Liczba – norma od 100 – 400 K/ul MPV (średnia objętość płytki) – 7,1 fl Testy funkcjonalne (czas krwawienia, agregacja płytek w obecności ADP, Epinefryny, kolagenu, ristocetyny)

12 Algorytm oceny krwinek płytkowych PLT < 100 K/ul MPV < 7,4 fl7,4 – 10 fl Zespół Wiskott-Aldrich Zespół TAR > 10 fl ITP Mukopolisacharydozy Inne rzadkie zespoły: Bernadr-Soulier Alport Szarych płytek Płytek jak ser szwajcarski Anemia aplastyczna Nacieczenie szpiku MDS Ostre białaczki Rozmaz krwi szpikowej w celu wykluczenia ostrej białaczki.

13 Elementy oceny układu białokrwinkowego Liczba Rozmaz krwinek białych –Standardem pozostaje rozmaz manualny –Z analizatora hematologicznego niedokładny, potrafi wyróżnić trzy podstawowe grupy leukocytów – limfocyty, neutrofile oraz komórki monocytoidalne (MID)

14 Liczba leukocytów w zależności od wieku

15 Liczba krwinek białych U dzieci większa niż u dorosłych W przypadku nieprawidłowości zawsze należy wykonać rozmaz manualny W przewlekłej białaczce szpikowej wysoka W ostrych białaczkach (ALL, AML) dowolna (postacie leukopeniczne, hiperleukocytane, przebiegające z prawidłową liczbą leukocytów) W anemii aplastycznej może być prawidłowa w przypadku znacznej limfocytozy bezwzględnej !

16 Odsetek neutrofili i limfocytów w zależności od wieku

17 Liczba granulocytów w zależności od wieku

18 Neutropenia – algorytm postępowania NEU < 1 K/ul Czy wcześniej prawidłowa ? Nie (wrodzona)Tak (nabyta) Bez zajęcia szpiku: Autoimmunologiczna Polekowa Idiopatyczna Z zajęciem szpiku: Białaczki Przerzuty do szpiku Infekcje wirusowe Dysmorfizm ? Tak: Dyskeratosis cong. Anemia Fanconiego Osteopetrosis Zesp. Cartilage-Hair Nie Częste infekcje? Nie: Przewlekła łagodna Rodzinna łagodna Tak: Kostmanna Dysgenezja siateczki Cykliczna

19 Granulocytoza Odczyn białaczkowy Przewlekła białaczka szpikowa Liczba leukocytówZwykle <100 K/ulMoże być nawet 300 K/ul RozmazNeutrofile 80% z niewielkim odmłodzeniem Rozmaz ze znacznym odmłodzeniem do mieloblasta włącznie (przypomina szpik kostny) Liczba bazofiliZwykle normaZwykle zwiększona SplenomegaliaNieZwykle tak FAGZwiększona lub normalna Nieobecna lub zmniejszona znacznie

20 Limfocytoza Bezwzględna > 5 K/ul (ale zwykle poniżej 10 K/ul) może towarzyszyć: –infekcji wirusowej, (CMV,mononukleoza itp.) –kile trzeciorzędowej, toxoplazmozie, brucellozie, gruźlicy W CLL (przewlekłej białaczce limfatycznej) znaczna limfocytoza > 10 K/ul z towarzyszącą limfomegalią

21 Limfopenia < 1 K/ul Ograniczona przydatność diagnostyczna Zwykle polekowa (kortykosteroidy, RTG- terapia) AIDS, SCID, Ziarnica złośliwa Ostre zatrucie alkoholowe

22 UWAGA W przypadku kombinowanych zaburzeń w morfologii krwi obwodowej (np. małopłytkowość + niedokrwistość, neutropenia z małopłytkowością) wskazana konsultacja z ośrodkiem hematologicznym !

23 Morfologia w niedokrwistości z niedoboru Fe Hgb 6 g% MCV 71 RDW 21 WBC 9 K/ul, 30% Neutrofili PLT 180 K/ul Reti 1%

24 Morfologia w ostrej białaczce limfoblastycznej Hgb 8,5 g/dl MCV 84 RDW 16 WBC 8 K/ul 10% Neutrofili PLT 35 K/ul W rozmazie manualnym 40% Komórek Niezróżnicowanych (KN)

25 Morfologia w Anemii Autoimmunohemolitycznej Hgb 7,5 g/dl MCV 98 RDW 18 WBC 9 K/ul, 40% Neutrofili PLT 280 K/ul Reti 20%

26 Morfologia krwi obwodowej w mononukleozie Hgb 12 g/dl MCV 87 RDW 16 WBC 11 K/ul, 20% Neutrofili PLT 85 K/ul W rozmazie limfocytoza z obecnością plazmocytów, komórek limfoidalnych i monoidalnych siateczki, brak komórek niezróżnicowanych (blastów !)

27 Morfologia krwi obwodowej w przewlekłej białaczce szpikowej Hgb 12 g/dl MCV 87 RDW 16 WBC 45 K/ul, 80% Neutrofili PLT 500 K/ul W rozmazie : KN 2%, Promiel 5%, Miel 7%, Meta 13%, Pałki 20%, Segm 40, Mono 3%, limfo 10%

28 Czy pacjenta należy skierować na dalsze konsultacje i dlaczego? WBC 6 K/ul HgB 14 g% PLT 140 K/ul W rozmazie 4% KN, 70% Segm, 6% Monocytów, Limfocyty 20%

29 Czy pacjenta można leczyć ambulatoryjnie ? Gorączka >38C WBC 3 NEU 20% PLT 140 K/ul HgB 13 g%

30 Anemia Aplastyczna czy Ostra Białaczka Limfoblastyczna ? WBC 2,5 K/ul 70% limfocytów HBG 8 g% MCV 95 PLT 40 K/ul Reti 1%

31 Jak postępować z 6-letnim dzieckiem z następującą morfologią krwi obwodowej WBC 7,5 K/ul, 60% Neu, 30% Limf, 10% Mono HgB 7,5 g% MCV 72 fl PLT 150 K/ul MPV 10 fl Reti 1,5%

32 Jakie rozpoznanie? WBC 90 K/ul (Promiel 2%, Miel 7%, Meta 16, Pałki 17%, Segm 40%, Bazo 5%, Limfo 5%, Mono 8%) HgB 11 g% MCV 90 fl PLT 600 K/ul Reti 1,5%


Pobierz ppt "Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych. Morfologia krwi obwodowej Analiza elementów morfotycznych Erytrocyt Neutrofil Trombocytt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google