Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przypisani Północy Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku ul. Gołdapska 27, 19-400 Olecko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przypisani Północy Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku ul. Gołdapska 27, 19-400 Olecko"— Zapis prezentacji:

1 Przypisani Północy Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku ul. Gołdapska 27, 19-400 Olecko e-mail: biuro@przypisani.mazury.pl www.przypisani.mazury.pl

2 Stowarzyszenie działa od 1995 r. Skład Zarządu: Prezes – Maria Dzienisiewicz, Wiceprezesi – Marek Gałązka, Jerzy Weiss, Skarbnik – Maciej Kupczyński, Sekretarz – Roman Karsztun. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący – Wojciech Łukasik, Członek – Zbigniew Terepko, Członek – Marek Borawski. Obecnie stowarzyszenie liczy 30 członków. Przy Stowarzyszeniu działają dwa koła – krótkofalarski i Miłośników Ziemi Oleckiej.

3 Cele statutowe: podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych, gospodarczych, naukowych i ekologicznych służących rozwojowi Mazur i Suwalszczyzny, tworzenie warunków umożliwiających ujawnianie, upowszechnianie i promocję zjawisk wartościowych dla Mazur i Suwalszczyzny, kreowanie i upowszechnianie czynnego sposobu życia społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością.

4 Stowarzyszenie Przypisani Północy wspomagało i współuczestniczyło w projektach artystycznych, takich jak: Zjawiska kulturowe, 20 lat później, czyli spotkanie z Edwardem Stachurą w mieście O,

5 Odkrywanie Całej Jaskrawości, Jesienne Dni Literatury, Ocaleni przez poezję w Gołdapi, Pasje Przypisanych Północy – Północne Aranżacje Sztuki, Fiesta Borealis – Święto Młodej Muzyki na Północy, Przystanek Olecko, jesienne spotkania ze sztuką alternatywną SZTAMA.

6 Wybrane działania w latach 2000-2007 : Realizacja programu szkoleniowego Kultura demokracji – powiatowe koalicje kultury, którego celem było wyposażenie uczestników – przedstawiciele organizacji pozarządowych, animatorzy kultury, samorządowcy – w wiedzę niezbędną do twórczego działania w koalicjach.

7 Realizacja projektu Sami Sobie wspólnie z Instytutem Lecha Wałęsy – wyłonienie 18 liderów młodzieżowych, którzy uczestniczyli w warsztatach pisania projektów, a następnie realizowali własne pomysły.

8 Family Cup – VIII Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim 2003 – mistrzostwa kolarskie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

9 Organizacja konferencji naukowej Ochrona bioróżnorodności fauny i flory na przykładzie zlewni Jeziora Oleckie Wielkie w ramach I. Warmińsko-Mazurskiego Środowiskowego Forum Organizacji Pozarządowych. Realizacja projektu Ratuj! Nie czekaj! – zdobycie przez 15-osobową grupę międzynarodowych uprawnień ratownictwa przedmedycznego. Zespół przepracował wolontarystycznie blisko 2000 godzin zabezpieczając m. in. kąpieliska miejskie, Przystanek Olecko, Festiwal Kultury Celtyckiej w Dowspudzie, festiwal Rock Węgorzewo i koncerty zespołów Łzy i Varius Max w Ełku.

10

11 Ochrona przyrody i edukacja na bazie ścieżki ekologicznej wokół Jeziora Oleckie Wielkie – głównym działaniem było umocnienie wyrobiska żwirowego Szyjka, które stało się siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. W ramach projektu wykonano również małą retencję na rzece Ledze.

12 Wydano folder informacyjny dotyczący ścieżki ekologicznej, na którym znalazła się mapa, główne informacje o Wiewiórczej Ścieżce, zdjęcia z trasy oraz zasady poruszania się po Ścieżce.

13 Tańczący z ogniami – projekt realizowany przez młodzież skupioną w Amatorskiej Grupie Tanecznej POI przy Stowarzyszeniu Przypisani Północy. Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu technik żonglerki w celu przygotowania się grupy do tańca z ogniem. Wokół Olecka – publikacja promująca gminę Olecko. Dzięki zawartymi w niej fotografiami wraz z opisem propaguje uprawianie czynnego wypoczynku na terenie gminy, a także przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia z botaniki i leśnictwa.

14 Akademia Młodzieżowych Inicjatyw Profilaktycznych – projekt realizowany we współpracy z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii mający na celu aktywizowanie młodzieży do pracy wolontarystycznej oraz podejmowania działań na własną rzecz.

15 Tłumaczenie z języka niemieckiego na polski materiałów archiwalnych dotyczących Ziemi Oleckiej. Przepisy kulinarne z nr 20 Treuburger Heimatbrief dotyczące niedźwiedziego pazura znalazły się w projekcie miejskim Ocalić od zapomnienia.

16 Wydanie prezentacji artystycznej TARAS BENIAKH SKULPTURE – wydawnictwo opracowane we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku. Keep away from fire? – warsztaty dla młodzieży z żonglerki ogniem. Pokazy na Dzień Wiosny i na rzecz Domu Dziecka w Olecku. Wystąpienie Amatorskiej Grupie Tanecznej POI na Przeglądzie Teatrów Alternatywnych SZTAMA w Olecku.

17

18 Od 2000 r. Kapituła, powoływana przez Zarząd Stowarzyszenia, przyznaje tytuł honorowy Pasjonat Przypisanych Północy. Nagroda jest przyznawana osobom działającym na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmującym się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach kultury, sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych. Pasjonaci Przypisanych Północy: 2008 r. – Andrzej Kamiński, 2007 r. – Adam Andryszczyk, 2006 r. – Wojciech Kot, 2005 r. – Józef Krajewski, 2004 r. – Ryszard Demby, 2003 r. – Katarzyna i Zygmunt Waraksowie, 2002 r. – Władysław Żurowski, 2001 r. – Marian Ratasiewicz, 2000 r. – Zbigniew Fałtynowicz.

19 Więcej informacji o Pasjonatach można znaleźć na stronie www.przypisani.mazury.pl

20 Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Północy w 11 kwietnia 2008 r. podpisało porozumienie partnerskie z Oleckim Stowarzyszeniem Aktywnych Zamek w celu wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć z zakresu: kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony środowiska, sportu i kultury fizycznej, promocji, turystyki, integracji europejskiej.

21

22 Więcej informacji o Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie www.przypisani.mazury.pl

23 Dziękuję za uwagę. Olecko, 13 grudnia 2008 r. Prezentację przygotowała: Anna Turowska – członek SK Przypisani Północy.


Pobierz ppt "Przypisani Północy Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku ul. Gołdapska 27, 19-400 Olecko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google