Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH im. Cyryla Ratajskiego za rok 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH im. Cyryla Ratajskiego za rok 2012."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH im. Cyryla Ratajskiego za rok 2012

2 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
STRATEGIA WZPP: opisaliśmy nasze cele na lata w dokumencie, przygotowanym przez grupę członków zarządu pod auspicjami Jacka Kornosza (właściela Instytutu Doradztwa Strategicznego). W lata byłam Wiceprzewodnicząca Zarządu. Od 2009 roku jestem Przewodniczącą Zarządu. Moje działania były zgodne/wynikały ze Strategii.

3 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
W roku 2009: Podjęliśmy decyzję o rezygnacji z certyfikacji ISO i ubiegania się o PK KSU (z uwagi na inne oczekiwania wzg. Wytycznych) Kontynuowaliśmy 2 projekty: 2.1. „Monitorowanie plus. Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy”- projekt realizowany przez w partnerstwie z ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. i Akademią Ekonomiczną w Poznaniu w ramach ZPORR, działanie 2.1. 2.2. „System aktywizacji zawodowej kobiet – KOBIETA PRACUJĄCA…”- projekt realizowany w ramach SPO RZL, działanie 1.6. Lider: ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

4 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
FINANSE 2009 ROKU (stan na ): Zysk z działalności 7 833,81 Strata z lat ubiegłych 43 779,01 Należności krótkoterminowe, w tym (m.in.): - składki członkowskie, Vat 51 739,40 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym zobowiązania pochodzące z 2007, 2008, 2009 r. 40 043,21 Inne zobowiązania - pozycja dot. zobowiązań wynikających z prawomocnego wyroku sądowego 27 097,14 Działalność statutowa i gospodarcza: Przychody, w tym: - pozostała sprzedaż usług - składki członkowski 54 875,04 30 275,04 24 600,00 Koszty działalności statutowej i gospodarczej 46 849,38

5 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
W roku 2010: ETAP II – rozwój organiczny poprzez aktywne pozyskiwanie członków oraz poprzez przyłączenia innych organizacji przede wszystkim z terenu województwa wielkopolskiego – od I kwartału 2010.

6 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
Metody realizacji to m.in.: - Rozpoczęcie rozmów z Panem Dariuszem Kałużnym, wówczas Dyrektorem KIG, o zacieśnianiu współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą i/lub powołaniu Oddziału regionalnego WZPP Ziemi Konińsko - Kaliskiej. - W celu wzmocnienia pozycji regionu i poszerzenia współpracy z otoczeniem, m.in. WZPP poparło wspólną inicjatywę Zarządów Województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Wielkopolskiego.

7 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
FINANSE 2010 ROKU (stan na ): Zysk z działalności 19 883,03 Strata z lat ubiegłych 35 945,20 Należności krótkoterminowe, w tym (m.in.): - składki członkowskie, VAT 41 052,56 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - mieszczą się zobowiązania pochodzące z r. 33 133,31 Inne zobowiązania 52,69 Działalność statutowa i gospodarcza: Przychody, w tym: - pozostała sprzedaż usług - składki członkowski 83 580,70 49 830,70 33 750,00 Koszty działalności statutowej i gospodarczej 88 023,59

8 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
W latach : ETAP III - rozwój oferty merytorycznej – posiadając większą liczbę członków (większe przychody) oraz dostęp do alternatywnych źródeł finansowania można przystępować do realizacji najważniejszego etapu, który będzie decydował o długofalowej przewadze konkurencyjnej WZPP, przewadze, którą trudno będzie innym skopiować – od 2011 roku.

9 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
Metody realizacji to m.in.: - stabilny wzrost ilości firm członkowskich (dane: stan na koniec roku w latach , w 2013 roku- stan na dzień ) ROK 2009 2010 2011 2012 2013 Ilość firm 38 40 47 68 72

10 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
FINANSE 2012 ROKU (stan na ): Zysk z działalności 10 189,47 Strata z lat ubiegłych 0,00 Działalność statutowa i gospodarcza: Przychody, w tym: - pozostała sprzedaż usług - składki członkowski 93 869,99 53 519,91 40 349,09 Koszty działalności statutowej i gospodarczej 92 413,23

11 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
Realizacja projektów EFS pozwoliła na podjęcie szeregu działań, niemożliwych do sfinansowania z budżetu podstawowego. Działania w.w. zaś pozwoliły na odbudowanie nadszarpniętej podziałem reputacji. Potencjał projektowy na przestrzeni lat: 2010r: Projekt „FLEXCORE- wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rynku pracy w oparciu o ideę Flexicurity w Wielkopolsce”; budżet zrealizowany: 139 841,32 zł Łącznie: 139 841,32 zł

12 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
Projekt „FLEXCORE- wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rynku pracy w oparciu o ideę Flexicurity w Wielkopolsce”; budżet zrealizowany: 338 417,37 zł Projekt „Wielkopolski Klub CSR - ….”, budżet zrealizowany: 204 546,12 zł Projekt „Foresight-…”, budżet zrealizowany: 26 437,63 zł Łącznie: 569 401,12 zł

13 Wszystko zaczyna się od STRATEGII…
Projekt „Wielkopolski Klub CSR - ….”, budżet zrealizowany: 433 744,60 zł Projekt „Foresight-…”, budżet zrealizowany: 335 118, 67 zł Projekt „B+R dla Wielkopolski”, budżet zrealizowany: 593 085,99 zł Projekt „Wirtualna Platforma Współpracy”, budżet zrealizowany: 210 256,40 zł Łącznie: 1 572 205,66 zł

14 Partnerstwo w projektach EFS
„Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce” Okres realizacji: do r. Cel główny projektu: zwiększenie świadomości wielkopolskich przedsiębiorców i społeczności lokalnych na temat roli, możliwości stosowania działań z zakresu CSR w bieżącej działalności firm poprzez kompleksową kampanię promocyjną w okresie 24 miesięcy

15 Partnerstwo w projektach EFS
„Foresight – narzędzia wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami” Okres wdrażania projektu do r. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 70 pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w województwie Wlkp. Staże (3miesięczne, odpłatne) dla 14 „naukowców” w przedsiębiorstwach (nie tylko u Członków WZPP). Instytut Zachodni: Lider projektu; WZPP: Partner

16 Partnerstwo w projektach EFS
„B+R dla Wielkopolski” Okres wdrażania projektu do r. Cel: Podnoszenie wiedzy 100 pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych na temat zarządzania badaniami naukowymi oraz transfer wyników prac badawczych do przedsiębiorstw. Staże (3miesięczne, odpłatne dla obu stron) dla 40 „naukowców” w przedsiębiorstwach (nie tylko u Członków WZPP). Instytut Zachodni: Lider projektu; WZPP: Partner 

17 Partnerstwo w projektach EFS
„Wirtualna Platforma Współpracy” Okres wdrażania projektu do r. Cel: sieciowanie i rozwój współpracy pomiędzy Instytucjami Otoczenia Biznesu, Przedsiębiorcami, Instytucjami Naukowymi oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego z obszaru Wielkopolski. Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami platformy; Upowszechnienie wiedzy w zakresie pojęć prawno – gospodarczych i informacji gospodarczych oraz strategii zarządzania zmianą; Wypracowanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim (foresight).  Przygotowanie portalu do komunikacji: Lider: WZPP, Partner: MConsult Marta Kędzierska

18 Partnerstwo w projektach EFS
Szczególne podziękowania ze strony Zarządu WZPP należą się Partnerom, z którymi wspólnie opracowaliśmy plany projektowe, pozyskaliśmy dotacje i zrealizowaliśmy wszelkie działania. -) ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. -) Co Winners Sp. z o.o. -) Instytut Zachodni -) Konińska Izba Gospodarcza -) MC Consult Marta Kędzierska -) Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji -) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Osobne podziękowanie składamy kierownikom projektów z ramienia WZPP, ponieważ bez ich zaangażowania prace nie szły by sprawnie.

19 Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej
W 2012 roku Zarząd pracował w składzie: Anna Fedorczuk- Przewodnicząca Zarządu Piotr Karol Potempa - Wiceprzewodniczący Zarządu Przemysław Walewski - Wiceprzewodniczący Zarządu Marcin Cwalina - Wiceprzewodniczący Zarządu Marii Korcz – Członek Zarządu Jacek Kornosz – Członek Zarządu Hanna Laszczyk - Ćwiertnia - Członek Zarządu dr inż. Jan Kucharski - Członek Zarządu Piotr Zaremba – Członek Zarządu Skład Komisji Rewizyjnej: Dr. n. wojsk. inż. Marian Kryłowicz - Przewodniczący Komisji Anna Dymowska – Członek Komisji Przemysław Talarski - Członek Komisji

20 Jak pracowaliśmy Imię i nazwisko 09.01.12r 18.01.12rr 06.02.12r.r
L.p. Imię i nazwisko r rr r.r r rr r r r r r r. r r r r r r 1 Anna Fedorczuk + 2 Jacek Kornosz 3 Piotr Zaremba 4 Przemysław Walewski 5 dr. inż. Jan Kucharski 6 Marcin Cwalina 7 Maria Korcz 8 Hanna Ćwiertnia-Laszczyk X 9 Kazimierz Rzeźnik 10 Piotr Karol Potempa dr. n. wojsk. Marian Kryłowicz Przemysław Talarski Anna Dymowska

21 W okresie sprawozdawczym w poczet członków przyjęto 32 firmy
Nowi Członkowie WZPP W okresie sprawozdawczym w poczet członków przyjęto 32 firmy Anna Fedorczuk Agencja Fotograficzna Signum Creative Media Aneta Murakowska Centrum Języków Obcych i szkoleń FITZGERALD Bre Bank S.A. Jamir Jackowiak Mirosław Nuvarro Sp.z o.o. Avantage Instytut HR I Promocji Biznesu Sp. Z o.o. Negocjator Anna Gąsiorowska AMB Solutions Sp.z o.o. Commercial Communications Szczepański Arkadiusz Sp. Z o.o. PRAN Doradztwo Personalne Przemysław Andrzejak NOI Izabela Skórzewska Edyta Marynowska Łukasz Kober Media Vita Barbara Wicher Matmara Mateusz Wiśniewski GaJa Grażyna Jędrzejczak Degórski, Golusińska I Partnerzy Adwokacka Sp. Partnerska Akademia Zdrowia i Urody Agnieszka Nowaczyk Olewińska Opiekun Inwestora s.c. Pentor Research International Poznań Sp. Z o.o. Termoniebieski – Doradztwo Energetyczne Sławomir Bzdok

22 Nowi Członkowie WZPP Jacek Kornosz
MarceSense Hanna Laszczyk – Ćwiertnia DPI Studio Graficzne Piotr Derda Przemysław Walewski Dewar Sport Sp. z o.o. Light ERP Creativo Lab Marcin Cwalina Piotr Karol Potempa World Trade Center Sp. z o.o. Maria Korcz dr. inż. Jan Kucharski Hanna Laszczyk - Ćwiertnia Anna Dymowska dr. n. wojsk. inż. Marian Kryłowicz Szkoła Karate Mariusz Seibert Grupa Medialna Antoni Wojtkowiak Przemysław Talarski Marta Banach – Urbańska Agencja Artystyczna L`arte Stockmeier Chemia  Sp.z o.o. i Sp.k.

23 Przedstawiciele WZPP Rezygnacje w roku 2012 złożyło 12 firm:
Pretext Adrian Trojanowicz Infoconsulting Włodzimierz Konopka Biznes Centrum Irena Wojciechowska Józef Łukaszczyk Kancelaria Radcy Prawnego Agata Pytel Marketing – Usługi Łosik Anna Wielkopolska SKOK AL-KO Kober Sp. z o.o. PPHU Blak – mens Kazimierz Rzeźnik Montema Sp. z o.o. Ryszard Torzyński Ubezpieczenia, kredyty, doradztwo gospodarcze Instytut Doradztwa Europejskiego Jacek Kornosz (zastąpiony na Arena Consulting Group)

24 Przedstawiciele WZPP Przedstawiciele WZPP zasiadają w następujących organach decyzyjnych i doradczych (mimo cofnięcia rekomendacji przez Zarząd Konfederacji Lewiatan latem 2012 roku): Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego: aktualnie reprezentantem jest Pan dr inż. Jan Kucharski Wojewódzka Rada Zatrudnienia: Pan dr inż. Jan Kucharski Powiatowe Rady Zatrudnienia: poprzez swoich przedstawicieli społecznych w powiatach Wielkopolski Rada Podatkowa: Pan Piotr Passowicz - Zespół Ekspertów ds. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Pani Anna Fedorczuk

25 Współpraca Przystąpiliśmy (wróciliśmy) do Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego – organizacji samorządu gospodarczego Przystąpiliśmy do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy, którego liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy. W ramach wspólnych inicjatyw nasi członkowie wystawiali się podczas wielkopolskich targów pracy i edukacji w miastach wojewódzkich Opiniowaliśmy programy studiów dla Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, która jest Partnerem Strategicznym WZPP Przyjęliśmy zaproszenie do współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Komunikacji

26 Współpraca Współpracujemy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (RIF dla PO IG, Wdraża Jeremi w Wlkp, PK KSU) Jesteśmy członkiem World Trade Center Poznań Sp. z o.o. która wspiera międzynarodową wymianę gospodarczą, organizuje biznes mixery i pomaga w umiędzynarodowieniu biznesu Nawiązaliśmy współpracę z Multibankiem (naszym członkiem) w celu współorganizacji Cyklu „Move-up – Jak rozwijają się najlepsi w Wielkopolsce”. Pierwszym sponsorem był bank BZ WBK S.A. Wspieraliśmy wydawnictwo Grupy Maciaszczyk, Firmę w Wielkopolsce

27 Współpraca - Wsparliśmy eventy naszych firm członkowskich tj. PR for business, Search Marketing Week, spotkania Klubu newtorkingu i inne - Wspieraliśmy organizację ciekawych eventów, np. WPIK.pl – Cytrynarium, Otwartą konferencję Lean w Poznaniu itp. - Braliśmy udział w obchodach Dni Przedsiębiorczości, spotkaniach Izby Rzemieślniczej, Klubu Kobiet Przedsiębiorczych, Wielkopolskiego Instytutu Jakości, Zrzeszenia Handlu i Usług i innych - Współpracujemy z Galerią TAK w zakresie promocji podopiecznych Galerii - Wsparliśmy Mediations Biennale, czyli międzynarodową imprezę kulturalną

28 Współpraca Jesteśmy widoczni w sieci: pozycjonowanie strony bez kosztów, na bazie częstego korzystania przez użytkowników Łatwe w obsłudze narzędzia do administrowania stroną aktualnościami na stronie internetowej WZPP Profil WZPP na Facebooku: ponad 200 fanów Kanał na YOU TUBE

29 Wydarzenia 2012 r SPOTKANIE NOWOROCZNE CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH Przyjęcie nowych członków WZPP Nagroda specjalna dla p. posła Adama Szejnfelda za osiągnięcia w zakresie wspierania przedsiębiorczości Złote Odznaki dla: p. Marszałka Województwa Marka Woźniaka, p. Wicemarszałka Leszka Wojtasiaka, p. Starosty Poznańskiego, Jana Grabkowskiego Impreza towarzysząca - wystawa fotografii współczesnej w ramach PRE MEDIATIONS BIENNALE 3, Licytacja prac wykonanych przez podopiecznych Galerii „Tak” Miejsce – Pałac w Biedrusku

30 Wydarzenia 2012 r III SPOTKANIE Z CYKLU „MOVE UP - JAK ROZWIJAJĄ SIĘ NAJLEPSI W WIELKOPOLSCE?” Gość specjalny: Patryk Strzelewicz, właściciel firmy Q-Workshop – jeden z największych na świecie producentów kości do gier RPG. Dziś firma pod nazwą DICE + realizuje sukces w zakresie elektronicznych kostek do gier. Sponsor wydarzenia: BRE BANK SA Patronat Honorowy Marszałka Wielkopolskiego Miejsce: World Trade Center Poznań

31 Wydarzenia 2012 r KONFERENCJA „JAK, W CO I KIEDY ZAINWESTOWAĆ Z ZYSKIEM DLA FIRM I ŚRODOWISKA – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” Uczestnicy: wielkopolscy przedsiębiorcy, głównie związani z branżą OZE Cel: dyskusja na temat możliwości wykorzystania polityki klimatycznej Unii Europejskiej do stworzenia nowych obszarów biznesowych. Organizatorzy: Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), Konfederacja Lewiatan oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych

32 Wydarzenia 2012 r KONFERENCJA EKONOMICZNA "RAPORT O SYTUACJI MIKRO I MAŁYCH FIRM W ROKU 2011” II edycja Tematyka spotkania: sytuacja gospodarcza w 2011 roku, a także perspektywy rozwoju mikro i małych firm w województwie wielkopolskim w 2012 roku. Raport  Biura Analiz Makroekonomicznych w Banku Pekao S.A. Organizator: Bank Pekao S.A. Patron Honorowy: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

33 Wydarzenia 2012 r 2012.05.18 DEBATA O PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ WALUTY
„QUO VADIS €URO” Tematyka spotkania: przyszłości wspólnej waluty Prelegenci: Filip Kaczmarek - Europoseł oraz Ernest Pytlarczyk - Główny Ekonomista BRE Banku SA Organizatorzy: WZPP, BRE Bank SA Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

34 Wydarzenia 2012 r 2012.05.22 SEARCH MARKETING DAY
Największa w Europie Środkowej konferencja poświęcona marketingowi w wyszukiwarkach internetowych Omawiane zagadnienia: pozycjonowanie i PPC, AdWords & Affiliate Prelegenci: autorytety branży internetowej z całej Europy Organizator imprezy - firma MaxROY.com , członek WZPP

35 Wydarzenia 2012 r 2012.06.27 KONFERENCJA „CZAS NA ZMIANY” Tematyka:
Doradztwo jako narzędzie wspomagające proces zmian podczas reorganizacji i restrukturyzacji. Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych? Zarządzanie Talentami - Nowe Trendy. Zmiany w przedsiębiorstwie - szanse i zagrożenia, Rola przywództwa w czasach zmiany, szef – satrapa czyli inspirator. Organizatorzy: Betterfield Partner wydarzenia: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Miejsce: City Park Residence

36 Wydarzenia 2012 r KONFERENCJA „FORESIGHT – NARZĘDZIE PRZYSZŁOŚCI? NAUKA I BIZNES – PARTNERSTWO DLA INNOWACJI” Cel wydarzenia: podsumowanie projektu „Foresight-narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami” Ilość uczestników: ponad 250 osób, przedstawiciele świata nauki i biznesu 6 paneli dyskusyjnych oraz mikser naukowo-biznesowy dot. edukacji, kultury, ekologii i rolnictwa, społeczeństwa, technologii, stosunków międzynarodowych Organizator: Instytut Zachodni Partner wydarzenia: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Miejsce: Centrum Konferencyjne Concordia Design

37 – 10.14 Wydarzenia 2012 r TRZECIA EDYCJA MEDIATIONS BIENNALE THE UNKNOWN - NIEPOJMOWALNE Największa prezentacja sztuk wizualnych w Europie Środkowej zorganizowana w atrakcyjnych instytucjach związanych z poznańską kulturą (Muzeum Narodowe, Centrum Kultury Zamek, Synagoga i inne.) Uczestnicy: około 150 artystów z 5 kontynentów Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych jako promotor wydarzenia

38 Wydarzenia 2012 r IX POLSKO - HISZPAŃSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spotkania biznesowe z udziałem 30 przedsiębiorców hiszpańskich reprezentujących głównie branżę energii odnawialnej Organizator: Rada Główna Izb Handlowo Przemysłowych oraz Biuro Radcy Handlowego Ambasady Hiszpanii w Polsce pod patronatem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej Współorganizator: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych oraz Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

39 Wydarzenia 2012 r 2012.10.17 KONFERENCJA „WIELKOPOLSKIE FORUM CSR”
Cel: podsumowanie projektu „Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce”. Tematyka: prezentacja dobrych praktyk firm - uczestników projektu, prelekcje ekspertów CSR Ogłoszenie wyników konkursu o tytuł Wielkopolskiego Grand Prix CSR Nagroda Główna: Grupa Raben, inne min. dla: Coca-Cola Hbc Polska Sp. z o.o., Grupa Żywiec S.A., Autostrada Wielkopolska Patronat honorowy: Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Poznański Patronat medialny: Radio PiN, Telewizja WTK Organizatorzy: Polska Izba Gospodarcza Import., Eksport. i Kooperacji, WZPP

40 Wydarzenia 2012 r 2012.11.28 KONFERENCJA „RECESJA CZY ROZWÓJ?
– PRZEDSIĘBIORCO, PRZYGOTUJ SIĘ NA 2013 R.” Cel: fachowa wiedza na temat aktualnej sytuacji na rynku, trendów i możliwości rozwoju przedsiębiorstw w 2013 r.  Panel dyskusyjny: dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prof. nadzw. SGH, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dr hab. Aleksandra Gaweł, Prof. nadzw. UEP, Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A., Rafał Janowicz, Prezes Zarządu TNS PENTOR, Wojciech Matysiak, Starszy Ekonomista Banku Pekao S.A., Anna Fedorczuk- Przewodnicząca Zarządu WZPP Podsumowanie paneli Foresight (realizowanych w ramach Projektu WPW) Prezentacja ofert instytucji otoczenia biznesu (PUP, Izba Celna i inne) Ilość uczestników: 150 osób Miejsce: Hotel IBB Andersia

41 Wydarzenia 2012 r PANEL DYSKUSYJNY „CZY POTRAFIMY ZROBIĆ COŚ RAZEM?” BARIERY WE WSPÓŁPRACY I KOMUNIKACJI POMIĘDZY SEKTOREM NAUKI I GOSPODARKI Spotkanie w ramach projektu „iGPA – Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej – kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim” Prezentacja platformy MilestoneHero - nadrzędzie służące poprawie przepływu informacji między badaczami i przedsiębiorcami, omówienie wyników badań na temat stosowania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, przedstawienie barier blokujących skuteczną współpracę między światem nauki i biznesu Organizator: INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii Patronat: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Miejsce: Sala Lubrańskiego Collegium Minus, Poznań

42 Ciąg dalszy STRATEGII…
ETAP IV – efekty działań i dalszy rozwój - po roku 2012. Pomysły nie zrealizowane (jeszcze?): Grupa zakupowa dla członków WZPP Inicjatywy takie jak debata o zmianie opodatkowania dla przedsiębiorców. (WPW może służyć do takich celów) Uznając cele I strategii za realizowane, życzę Zarządowi WZPP ambitnych celów i dalszego rozwoju działalności.

43 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Kontakt: Znajdź nas na Facebooku


Pobierz ppt "RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH im. Cyryla Ratajskiego za rok 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google