Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola organizacji pozarządowych w społecznej odpowiedzialności biznesu Fundacja Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji Beata Abramska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola organizacji pozarządowych w społecznej odpowiedzialności biznesu Fundacja Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji Beata Abramska."— Zapis prezentacji:

1 Rola organizacji pozarządowych w społecznej odpowiedzialności biznesu Fundacja Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji Beata Abramska

2 1 Społeczny 2 Systemowy 3 Rynkowy 4 Ekologiczny 5 Publiczny Kierunki rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Organizacji

3 Organizacje pozarządowe działające non-profit, ale nie dla straty; Zróżnicowane pod względem wielkości, misji, strategii; Ruch społeczny na rzecz poszczególnych grup wymagających wsparcia; Postrzegane jako sumienie przedsiębiorcy, który sprzedaje etyczne ideały i standardy; Kultura organizacyjna unika autorytetów rządowych; Są siecią i działają w sieci. Organizacje pozarządowe:

4 25 % ludzi żyje w ubóstwie. 800 milionów ludzi cierpi z powodu niedożywienia. 900 milionów to analfabeci. 20 % ludzi nie ma dostępu do czystej wody. 1 miliard ludzi żyje za mniej niż 1 dolar dziennie. 250 milinów pracowników to dzieci. 120 milionów dzieci nie ma możliwości kształcenia. Statystyki

5 Zwiększający się udział trzeciego sektora w życiu gospodarczym. Zauważalny brak społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. Organizacje pozarządowe powinny: Porzucić swoje anty biznesowe uprzedzenia i zacząć doceniać współpracę z przedsiębiorcami; Rozpocząć myślenie o przedsiębiorstwach jako potencjalnym sojuszniku i partnerze niż traktować jako przeciwnika; Wspierać grupy społeczne i działania por konsumenckie. Współczesne opinie

6 Kluczowym rozwiązaniem powyższych problemów jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju wraz z polepszaniem warunków do życia dla coraz większej populacji. Rozwój gospodarczy – rozumiany jako tworzenie wartości ekonomicznej, ale nie kosztem sprawiedliwości społecznej i jakości środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwa oparte na potencjale pracowniczym. Konieczność podjęcia wielostronnego dialogu z udziałem trzeciego sektora. Przeszacowanie wartości

7 CSR jest wzmacniany przez: Siła interesariuszy – kluczowa rola w rozwoju CSR - Inwestorzy (społeczne inwestycje) - Członkowie zarządu (doradztwo) - Klienci (premiowanie/bojkotowanie) - Samorządy (działania publiczne) - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ( szeroki zbiór strategii i podejmowanych działań) Organizacje pozarządowe potencjałem rozwoju CSR

8 Sektor pozarządowy jest obecnie wart ponad 1 trylion dolarów (dane światowe) Trzeci sektor jest określany jako piąta władza (zaraz po mediach) Rosnące znaczenie Organizacji Pozarządowych

9 26 % klienci i konsumenci 22 % członkowie zarządu 20 % udziałowcy 4 % samorządy, rząd 1 % NGOs Współpraca Biznesu w ramach CSR

10 91 % wzmocnienie reputacji 81 % nabycie konkurencyjnych doświadczeń 67 % zaufania konsumentów 63 % poparcia udziałowców 63 % zaangażowania pracowników 47 % przychylności rynku kapitałowego 28 % współpracy z NGOs Word Economic Forum Efekty współpracy Biznesu

11 Polityczne relacje ukierunkowane na zmianę polityki prowadzonego biznesu i praktykę. Konfrontacje > dialog > Konsultacje Gospodarcze relacje celem pozyskania źródeł finansowania. Darowizny > strategia filantropii. Społeczne inwestycje Dylematy: Czy możliwe jest jednoczesne krytykowanie, analizowanie i współpraca z biznesem NGOs i biznes: typologia współpracy

12 Współpraca a konfrontacja: korzyści Biznes powinien unikać sytuacji konfliktowych i gromadzić konkurencyjne doświadczenia oparte o wartości i potencjał NGOs: Nabywać wyspecjalizowana wiedzę; Zdobywać i gromadzić dostęp do wiedzy o trendach społecznych; Przewidując zmiany w obszarze oczekiwań społecznych; Wpływając na przyszłość tworzonych regulacji i standardów technicznych stosowanych w przemyśle. Od konfrontacji do dialogu

13 Celem jest: wypracowanie lepszych rozwiązań i umocowanie ich w praktyce; więcej przejrzystości w działaniach biznesowych; przekazanie doświadczenia i opinii trzeciego sektora. Strategie bezpośrednie – świat biznesu Strategie pośrednie - udziałowcy Strategie interakcji

14 Typologia NGOsPolaryzatorIntegrator DyskryminatoryZidentyfikować cele działania, określić jak można się przyłączyć, nieprzewidziane sytuacje, nowe strategie. Zidentyfikować cele działania, określić jak można się przyłączyć, nauka i rozwój, kreatywność. Nie dyskryminująceUnikać konfliktów pomiędzy działaniami, instynkt, taktyka. Unikać konfliktów pomiędzy działaniami, empatia, upowszechnianie.

15 Biznes: zagrożenie czy nowe możliwości? Podejście 1 – Biznes jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Strategie – konfrontacje, prezentacje Metody – kampanie, akcje Podejście 2 – Biznes jako nowe możliwości. Strategie – dialog, zaangażowanie Metody – partnerstwo, postulaty, nowe standardy (zmieniający się rynek). Współpraca z biznesem

16 Partnerstwa na rzecz wdrażania rozwiązań pro ekologicznych. Dialog i współpraca. Edukacja i szkolenia. Promocja zrównoważonego rozwoju: Przewodni po ekologicznych zakupach. Środowisko i kultura młodych – etyczne zakupy. Fundatorzy rozwiązań ekologicznych. Ekologia

17 Bezpośrednie strategie w kierunku Biznesu: Informacje Zaangażowanie Kampanie Akcje Przykłady: - Biznesowe grupy robocze - Biznes w społeczeństwie – praktyczne narzędzia - Podręcznik wspólnych korzyści Upowszechnianie i wdrażanie dobrych rozwiązań

18 Pośrednie strategie w kierunku udziałowców: Informacje Kampanie Akcje Rozwiązania praktyczne Przykłady: - Inwestorzy, konsumenci i klienci – za co płacimy? - Dostawcy (rynek kapitałowy) – zielone inwestycje. - Pracownicy – planeta dla ludzi. - Kampania NGOs – promowanie przejrzystych zasad na rynku gospodarki i pracy. - Pozytywne media. - Akademia biznesu w społeczeństwie. - Samorządy i trzeci sektor – kampania społeczna. Upowszechnianie i wdrażanie dobrych rozwiązań

19 Konferencje i debaty z zainteresowanymi stronami. Upowszechnianie korporacyjnych kodeksów, etycznych rozwiązań, zwłaszcza dotyczących praw człowieka/pracownika, rozwiązań pracowniczych/ społecznych. Media a nieprawidłowości w działaniu przedsiębiorstw. Głos NGOs i grup konsumenckich. Sankcje handlowe wobec nieuczciwych dostawców/sprzedawców. Współpraca stowarzyszeń społecznych i biznesowych. Uchwały akcjonariuszy do większego zaangażowania na rzecz CSR. Znaki czasu

20 Rozwiązanie większości problemów pracowniczych i środowiskowych wymaga współpracy z organizacjami społecznymi. NGOs posiadają wiedze o problemach społecznych, które przekładają się na sytuację w firmie i na rynku pracy. Potrzeba znalezienia nowych sojuszników w dążeniu do pozytywnych zmian społecznych i politycznych. Dlaczego jest konieczność współpracy biznesu z NGOs?

21 Łagodzenie obecnych problemów społecznych (ubóstwo, ochrona zdrowia, bezrobocie, edukacja, bezdomność, ekologia). Interwencje społeczne. Rozwój zaufania społecznego do organizacji biznesowych. Moderowanie i wspieranie realizacji zadań społecznych i pro ekologicznych. Współpraca z działami HR – focus group. Wyzwania dla NGOs

22 Promotorzy Społecznie Odpowiedzialnej Organizacji Nowe rozwiązania na rynku pracy np. flexicurity Polityka Gender Ekonomia Społeczna Kampanie i działania informacyjno-promocyjne Sprawdzone działania

23 Dziękuję za uwagę fundacja@instytut-csr.net www.wmcentrum-csr.net Fundacja Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji


Pobierz ppt "Rola organizacji pozarządowych w społecznej odpowiedzialności biznesu Fundacja Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji Beata Abramska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google