Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Polska Sieć Kształcenia Modułowego została utworzona w lutym 2002 r. przy wsparciu Funduszu projektu Leonardo da Vinci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Polska Sieć Kształcenia Modułowego została utworzona w lutym 2002 r. przy wsparciu Funduszu projektu Leonardo da Vinci."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Polska Sieć Kształcenia Modułowego została utworzona w lutym 2002 r. przy wsparciu Funduszu projektu Leonardo da Vinci Nr PL/00/B/F/PP- 140.179 realizowanego przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu we współpracy z partnerami z Polski (ZST Mikołów, GCE Gliwice, FESTO Didactic Polska oraz z Włoch (ITC- ILO), Belgii (VDAB) i Wielkiej Brytanii (CamProf)

2 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO MISJA Stanowi dobrowolne zrzeszenie instytucji działających na rzecz promocji i rozwoju modułowej koncepcji kształcenia i szkolenia zawodowego dla krajowego i europejskiego rynku pracy. PSKM zapewnia pomoc metodyczną, doradczą, informacyjną, jak również świadczy usługi w zakresie projektowania, wdrażania oraz oceny jakości nowych modułowych rozwiązań programowych w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej.

3 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO ZADANIA l Integracja środowisk i instytucji wokół problemów kształcenia i szkolenia modułowego l Wymiana doświadczeń, programów i materiałów szkoleniowych oraz rozwiązań organizacyjno-metodycznych l Rozwój modułowych programów z uwzględnieniem standardów kwalifikacji zawodowych

4 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO ZADANIA l Rozwój systemu akredytacji programów modułowych oraz instytucji l Utworzenie systemu doskonalenia kadry dydaktycznej i zarządzającej w zakresie: » identyfikacji potrzeb szkoleniowych » projektowania programów, pakietów edukacyjnych » zapewnienia jakości usług edukacyjnych

5 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO ZADANIA l l Opracowanie wzoru certyfikatu, potwierdzającego jakość szkolenia zawodowego l l Zasilanie informacjami komputerowej bazy danych o programach, materiałach i ofertach szkoleniowych (baza EMCET) l l Tworzenie zaplecza dla rozwoju modułowych programów szkolenia zawodowego w ramach PSKM

6 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO ZADANIA l Współpraca z partnerami zagranicznymi i Europejską Siecią Dostawców Szkolenia Modułowego l Promowanie i upowszechnianie doświadczeń członków PSKM l Kreowanie wspólnych przedsięwzięć: projekty badawcze i pilotażowe, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, inicjatywy wydawnicze, seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne

7 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO ZADANIA l Upowszechnianie informacji o dobrych praktykach w organizowaniu kształcenia i szkolenia modułowego l Wspomaganie prac resortów: edukacji i pracy w modernizowaniu systemu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz upowszechnianiu idei edukacji przez całe życie

8 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Główne formy działań Koordynacja i zarządzanie działalnością PSKM przez Radę Programową l l Okresowe spotkania konsultacyjne i metodyczno- szkoleniowe członków PSKM l l Prowadzenie sekretariatu i dokumentacji z działalności sieci l l Pozyskiwanie nowych członków dla upowszechniania koncepcji kształcenia i szkolenia modułowego

9 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Kryteria dla Kandydatów Do PSKM l l Udokumentowane doświadczenie w zakresie opracowywania, realizacji i ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego l l Akceptacja celów, zadań i zasad funkcjonowania PSKM określonych w Karcie Porozumienia l l Złożenie wniosku o przystąpienie do PSKM l l Podpisanie przez instytucję Deklaracji Członkowskiej

10 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Deklaracja Członkowska POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO (PSKM) Oświadczam, że akceptuję treść Karty Porozumienia Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego oraz deklaruję przystąpienie:.............................................................................................. (podać pełną nazwę i adres instytucji) do członkostwa i udziału w pracach stanowiących przedmiot funkcjonowania PSKM. Data i miejscePodpis Kierownika Instytucji

11 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO RADA PROGRAMOWA Instytut Technologii Eksploatacji - Krzysztof Symela (Przewodniczący) Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego - Janusz Moos (Wiceprzewodniczący) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - Grażyna Osicka (Wiceprzewodnicząca) Instytut Badań Edukacyjnych - Stefan M. Kwiatkowski Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie - Gabriela Poloczek Zarząd Główny ZZDZ - Bogdan Nawrocki FESTO Didactic Poland - Andrzej Sierota Politechnika Krakowska - Władysława Maria Francuz

12 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO ZESPÓŁ AKREDYTACYJNY Pełnomocnik PSKM ds. Akredytacji – Janusz Górny ZST, Mikołów Zastępca Pełnomocnika ds. Akredytacji – Marian Piotrowski ITeE, Radom Sekretarz – Danuta Pawełczyk ZST, Mikołów Krystyna Wojarska (GCE, Gliwice) – członek, Bogdan Nawrocki (ZGZDZ w Warszawie) – członek Władysława Maria Francuz (Politechnika Krakowska) – członek Zespół Audytorów: Jarosław Sitek (ITeE Radom) Mirosław Żurek (ITeE w Radomiu) Marek Szamański (ŁCDNiKP Łódź) Sławomir Jędrzejowski (GCE Gliwice) Grzegorz Gaik (ZDZ Katowice) Adam Sabiniok (ZST w Mikołowie)

13 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Rada Programowa i członkowie PSKM Lp.Nazwa i adres instytucji Osoba reprezentująca Instytucję/Funkcja w PSKM 1 Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. 0(prefiks)48 3644778, 3644241, fax. 0(prefiks)48 3644765 krzysztof.symela@itee.radom.pl Sekretarz PSKAM - Małgorzata Sołtysiak msoltysiak@o2.pl Krzysztof Symela – Przewodniczący 2 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź; tel. 042 6783378, 6783622; fax. 042 6780798 e-mail: wcdnikp@wckp.lodz.plwcdnikp@wckp.lodz.pl e-mail: jmoos@wckp.lodz.pljmoos@wckp.lodz.pl e-mail: msuliga@wckp.lodz.plmsuliga@wckp.lodz.pl Janusz Moos – Wiceprzewodniczący 3 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel. 022 844 18 68, 844 07 40; fax. 0(prefiks)22 6465251 e-mail: osicka@kowez.edu.plosicka@kowez.edu.pl Grażyna Osicka – Wiceprzewodnicząca 4 Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel. 022 6320221, 6321869; fax. 0(prefiks)22 6321895 e-mail: ibe@medianet.plibe@medianet.pl Stefan M. Kwiatkowski – członek Rady Programowej 5 Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie ul. Rybnicka 44; 43-190 Mikołów, tel. 0(prefiks)32 226 20 28, 226 21 04; fax. 032 226 24 49 e-mail: dyrektor@zst.edu.pldyrektor@zst.edu.pl Gabriela Poloczek – członek Rady Programowej 6 Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Podwale 17 00-252 Warszawa, tel. 022 831 15 03, 831 00 53; fax. 0(prefiks)22 635 76 38 e-mail: nawrocki@polbox.comnawrocki@polbox.com Bogdan Nawrocki – członek Rady Programowej 7 FESTO Didactic Poland, ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn, Janki k/Warszawy tel. 022 7204166; fax. 0(prefix)22 7204176 e-mail: Andrzej_Sierota@festo.comAndrzej_Sierota@festo.com Andrzej Sierota – członek Rady Programowej 8 Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. 012 628 20 00, 6282517 fax. 0(prefiks)12 628 25 18 e-mail: francuz@usk.pk.edu.plfrancuz@usk.pk.edu.pl Władysława Maria Francuz – członek Rady Programowej

14 POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

15 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: www.emcet.org www.itee.radom.pl


Pobierz ppt "POLSKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Polska Sieć Kształcenia Modułowego została utworzona w lutym 2002 r. przy wsparciu Funduszu projektu Leonardo da Vinci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google