Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości jakie dają opcje giełdowe Krzysztof Mejszutowicz St. Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych Warszawa, dn. 10.10.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości jakie dają opcje giełdowe Krzysztof Mejszutowicz St. Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych Warszawa, dn. 10.10.2008."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości jakie dają opcje giełdowe Krzysztof Mejszutowicz St. Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych Warszawa, dn

2 2 Na opcjach na WIG20 działa średnio około inwestorów (zawiera transakcje przynajmniej raz w miesiącu) – 1/6 liczby inwestorów na kontraktach na WIG20, 56% inwestorów to inwestorzy indywidualni (31% instytucjonalni, 13% zagraniczni) – dane z I poł r. – rośnie znacząco udział instytucji i zagranicy, Ponad 80% transakcji inwestorów indywidualnych zawieranych jest przez Internet - dane z I poł r. Na jedną transakcję przypadają średnio 3,06 opcji (I-VIII 2008 r.) Wskaźnik (średni LOP / średni Wolumen) = 24,5 (dla FW20 – 2,13) – wg danych za sierpień 2008 r. Obecna struktura rynku

3 3 Roczne wolumeny obrotów opcjami na WIG20 (w szt.)

4 4 Liczba otwartych pozycji na koniec okresu na opcjach na WIG20 (w szt.)

5 5 Statystyka (1) instrument nr 2 na giełdzie pod względem wolumenu obrotów I – VIII 2008 wolumen obrotu LOP udział animatora w obrotach 6,6%17,8%23%29%30%26% Średnia miesięczna liczba zleceń (tys. sztuk) 10,9102,5180,7819,01 327,51 913,3

6 6 Statystyka (2) Opcje na WIG20 nr 12 w europie pod względem wolumenu obrotów opcjami indeksowymi. LPGIEŁDAINDEKS Wolumen obrotu (sztuk) czerwiec 2008I – VI EUREXDJ E STOXX EUREXDAX Liffe NYSE EuronextFTSE Liffe NYSE EuronextAEX OMX Liffe NYSE EuronextCAC HISZPANIAIBEX EUREXSMI WŁOCHYMIB NORWEGIAOBX GRECJAATHEX * ** 12GPWWIG EUREXMDAX EUREXDJ STOXX EUREXTecDAX

7 7 Krótkie przypomnienie (1) Profil wypłaty - opcje kupna Kurs wykonania opcji (X) Punkt opłacalności X + P Wartość instrumentu bazowego Z/S Premia (P) Kupno Sprzedaż

8 8 Krótkie przypomnienie (2) Profil wypłaty - opcje sprzedaży Wartość instrumentu bazowego Z/S Kurs wykonania opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X - P Kupno Sprzedaż

9 9 Jak zarabiać na opcjach (1) Sposób 1 – dla początkujących Kupujemy, płacimy premię i zostawiamy do terminu wygaśnięcia – opcje kupna – gramy na wzrost – opcje sprzedaży – gramy na spadek W terminie wygaśnięcia – otrzymujemy kwotę rozliczenia (wypłaca wystawca opcji), gdy kurs rozliczeniowy przekroczy kurs wykonania

10 10 Jak zarabiać na opcjach (1a) Przykład 1 – na podstawie opcji WIG20 WIG pkt. Oczekiwania Wzrost wartości indeksu WIG20 Decyzja Kupno opcji kupna i poczekanie do terminu wygaśnięcia Inwestor decyduje się na opcję z kursem wykonania pkt. Kurs opcji 45 pkt Premia 45 pkt x 10 zł = 450 zł WIG20 w dniu wygaśnięcia pkt Kwota rozliczenia (3.690 pkt – pkt) x 10 zł = 900 zł Kwota zysku 900 zł – 450 zł = 450 zł Stopa zwrotu 100%

11 11 Jak zarabiać na opcjach (1b) Przykład 2 – na podstawie opcji na WIG20 WIG pkt Oczekiwania Spadek wartości indeksu WIG20 Decyzja Kupno opcji sprzedaży i poczekanie do terminu wygaśnięcia Inwestor decyduje się na opcję z kursem wykonania pkt Kurs opcji 120 pkt Premia 120 pkt x 10 zł = zł WIG20 w dniu wygaśnięcia pkt Kwota rozliczenia (3.500 pkt – pkt) x 10 zł = zł Kwota zysku zł – zł = 600 zł Stopa zwrotu 50%

12 12 Jak zarabiać na opcjach (2) Sposób 2 - aktywne handlowanie kursem opcji Zarabiamy na zmianie kursu opcji Możemy grać na wzrost oraz spadek kursu opcji (kurs opcji ma bardzo dużą zmienność) Zamykanie pozycji: – po kupnie opcji zamykamy pozycję poprzez sprzedaż opcji, – po sprzedaży opcji zamykamy pozycję poprzez kupno opcji.

13 13 Jak zarabiać na opcjach (3) Strategie opcyjne na rynku zagranicznym na przykładzie opcji na FTSE100 (Euronext-Liffe) Badanie przeprowadzone przez R. Fahlenbranch, P. Sandas opublikowane w dokumencie z 10 kwietnia 2006 r. Does Information Drive Trading in Options Strategy? – dokument dostępny na www, Dane do badania dotyczyły okresu od sierpnia 2001 do grudnia 2004 r. Średni miesięczny obrót opcjami na FTSE100 to 1,7 mln (wg danych za sty-wrz 2007 r.)

14 14 Jak zarabiać na opcjach (4) Wyniki badań Strategie opcyjne stanowią 37% całkowitej liczby transakcji zawieranych na tym rynku - pozostałe 63% stanowią transakcje na pojedynczych seriach opcji. Jeżeli spojrzymy na wolumen wówczas strategie opcyjne reprezentują aż 75% całkowitych obrotów opcjami. Na jedną strategię opcyjną przypada średnio 176 opcji tymczasem dla strategii realizowanych na pojedynczych seriach przypada jedynie 20 opcji czyli prawie 9- krotnie mniej.

15 15 Jak zarabiać na opcjach (5) Strategia Udział % we wszystkich strategiach opcjami Udział % w strategiach wykorzystujących tylko opcje Strangle13,723,0 Put Spread8,013,4 Call Spread8,113,7 Straddle4,57,5 RAZEM34,357,6 Najpopularniejsze strategie złożone jedynie z opcji.

16 16 Covered call (1) Instrument bazowy Z/S (Y) Wystawienie opcji kupna Y – kurs wykonania A – premia (A) (X) Długa pozycja w akcjach (instrument bazowy)

17 17 Covered call (2) Przykład ( ) kurs TP – 22,00 zł Wartość portfela 500 akcji – zł Planujemy wzrost do poziomu 26 zł (18,2%) Wystawiamy 5 opcji na OTPSI6026 po kursie 1 zł (premia 5 x 100 akcji x 1 zł = 500 zł) Warianty rozliczenia w terminie wygaśnięcia Kurs TPRozliczenie strategii < 26 zł Zatrzymujemy portfel akcji Opcja nie jest wykonywana zatrzymujemy premię wysokości 500 zł (+4,5%) = 26 zł Na akcjach zarabiamy zł (+18,2%) Z tytułu wystawionej opcji dodatkowo mamy 500 zł (+4,5%) RAZEM zarabiamy zł (+22,7%) > 26 zł (przykładowo 28 zł) Na akcjach zarabiamy zł (+27,2%) Opcja jest wykonywana – musimy zapłacić zł, ale ponieważ z opcji otrzymaliśmy 500 zł dlatego łącznie ponosimy stratę 500 zł (-4,5%) RAZEM zarabiamy zł (+22,7%)

18 18 Spread byka ( bull call spread ) (1) Instrument bazowy Z/S (Y) Wystawienie opcji kupna Y – kurs wykonania A – premia (A) (X) Kupno opcji kupna X – kurs wykonania B – premia (B) Spread byka (B-A) Maksymalna strata = B – A Punkt opłacalności = X + (B – A) Maksymalny zysk = (Y – X) – (B – A)

19 19 Spread byka ( bull call spread) (2) Przykład 1Sesja Giełdowa19 marca WIG ,78 pkt. 3Kupno OW20F7340Kurs kupna – 134,00 pkt. (1.340 zł) 4Wystawienie OW20F7370Kurs wystawienia – 49,90 pkt (499 zł) 5Maksymalna strata= 134,00 – 49,90 = 84,10 pkt (841 zł) 6Punkt opłacalności w terminie wygaśnięcia = (134,00 – 49,90) = 3 484,10 pkt 7Maksymalny zysk= (3.700 – 3.400) – (134,00 – 49,90) = 300 – 84,10 = 215,90 pkt (2.159 zł) Ryzykując kwotę 841 zł mamy szansę zarobić zł Maksymalna stopa zwrotu = zł / 841 zł = 257%

20 20 Spread byka ( bull call spread) (3) Wartość WIG20 (pkt) Wartość BULL CALL SPREAD (pkt)

21 21 Spread niedźwiedzia ( bear put spread ) Instrument bazowy Z/S (Y) Wystawienie opcji sprzedaży Y – kurs wykonania A – premia (A) (X) Kupno opcji sprzedaży X – kurs wykonania B – premia (B) Spread niedźwiedzia (B-A)

22 22 Długi stelaż ( long straddle ) (1) Instrument bazowy Z/S Kupno opcji sprzedaży X – kurs wykonania A – premia (A) (X) Kupno opcji kupna X – kurs wykonania B – premia (B) Długi stelaż (B+A) Maksymalna strata = A + B Punkt opłacalności 1 = X + (A + B) Punkt opłacalności 2 = X – (A – B)

23 23 Długi stelaż ( long straddle ) (2) Długi stelaż - przykład 1SESJA GIEŁDOWA5 stycznia 2007 r. 2WIG ,15 pkt 3Kupno OW20C7320Kurs kupna – 146 pkt (1.460 zł) 4Kupno OW20O7320Kurs kupna – 120 pkt (1.200 zł) 5Maksymalna strata= = 266 pkt (2.660 zł) 6Punkty opłacalności w terminie wygaśnięcia - pierwszy - drugi = ( ) = pkt = – ( ) = pkt

24 24 Długi stelaż ( long straddle ) (3) Wartość WIG20 (pkt) Wartość LONG STRADDLE (pkt)

25 25 Strategie opcyjne Arkusz kalkulacyjny – -> Narzędzia i Wskaźniki -> Arkusz do symulacji opcyjnych strategii inwestycyjnych

26 26 Dalszy rozwój opcji (1) Czynniki które będą wpływały dalszy rozwój opcji Rozwój krótkiej sprzedaży Dalsza edukacja rynku Dążenie do zmniejszenia ograniczeń prawnych dla niektórych inwestorów instytucjonalnych (przypadek OFE) Nowi animatorzy rynku Dostosowywanie specyfikacji do potrzeb rynku

27 27 Dalszy rozwój opcji (2) Opcje są papierem o istotnym znaczeniu w obrotach na giełdach papierów wartościowych generującym dużą płynność. Przykładowo – w tabeli wolumeny obrotów kontraktami i opcjami na główne indeksy Należy oczekiwać, że w przypadku opcji notowanych na GPW sytuacja będzie podobna – będzie to instrument o dużej płynności w który warto będzie inwestować GiełdaIndex Wolumen (2007 r.) FuturesOpcje EUREXDJ E Stoxx EUREXDAX EURONEXTCAC EURONEXTFTSE OMOMX HISZPANIAIBEX MINI IBEX WŁOCHYMIB NORWEGIAOBX

28 28 (wkrótce nowa strona dedykowana dla instrumentów pochodnych) Więcej informacji:

29 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel. (022) , fax (022) ,


Pobierz ppt "Możliwości jakie dają opcje giełdowe Krzysztof Mejszutowicz St. Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych Warszawa, dn. 10.10.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google