Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pismo Święte i Objawienie. Pismo Święte Pismo Święte - zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowanych do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pismo Święte i Objawienie. Pismo Święte Pismo Święte - zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowanych do."— Zapis prezentacji:

1 Pismo Święte i Objawienie

2 Pismo Święte Pismo Święte - zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowanych do ludzi. Tradycja - podanie ustne, zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów. Kościół katolicki przechowuje i podaje do wierzenia.

3 Autor i podział Pisma Świętego Pierwszorzędny - Bóg Drugorzędny - Ludzie natchnieni przez Boga Stary i Nowy Testament

4 Księgi NT Ewangelie - 4 Dzieje Apostolskie - 1 Listy św. Pawła - 14 Pozostałe Listy - 7 Apokalipsa św. Jana - 1

5 NAJWAŻNIEJSZE KSIĘGI Ewangelie (Dobra Nowina) - opisują życie i działaność Jezusa Autorzy - św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan

6 Trójca święta Jeden Bóg w Trzech Osobach (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty)

7 Bóg Jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, Pan, Król, Sędzia, dobry i miłosierny Ojciec. Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym - posiada wszystkie możliwe doskonałości.

8 Cechy Boga wiecznyzawsze był, jest i będzie wszechmocny wszystko co może czynić, co chce niezmiennyzawsze jest ten sam świętyzłego nie chce i brzydzi się grzechem najsprawiedliwszyza dobre wynagradza i za złe karze najmiłosierniejszy pragnie zbawienia wszystkich ludzi najmędrszy wszystko, co robi, jest mądre i dobre

9 Dowody na istnienie Boga 1) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie 2) z przekonania wszystkich ludów 3) z własnego sumienia 4) z Objawienia Bożego

10 Pojęcia cud Jest to nadzwyczajne dzieło widzialne. Nie może dokonać go żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg. śmierć Jest to odłączenie duszy od ciała człowieka. niebo Jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem. czyściec Jest to stan kary doczesnej po śmierci. piekło Jest to stan wiecznej kary. figury mesjańskie Są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które maję pewne podobieństwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela. proroctwa mesjańskie Są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu Opatrzność Boża Boża opieka nad światem. człowiek Jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest jednością ciała i duszy nieśmiertelnej. aniołowie Są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Mają slużyć Bogu i opiekować ludźmi. Zbuntowane aniołówm nazywamy szatanami.

11 Grzech Pierworodny (Grzech dziedziczny -Przechodzi z rodziców na dzieci) Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi względem Boga. Utracili oni szczęście i dziecięctwo Boże. Jest wolna od grzechu pierworodnego. Czcimy ją, bo: a)jest Matką Boga b) jest Niepokalanie poczęta c) jest Wniebowzięta d) jest Królową Polski

12 Duch Święty Jest to trzecia osoba Trójcy świętej. Na Apostołów zstąpił w dniu Piędziesiątnicy.

13 Jezus Chrystus Imię Jezus oznacza - MESJASZ, POMAZANIEC PAŃSKI. Matka - Maryja, ojciec - Bóg, opiekun - św. Józef. Miejsce narodzin - Betlejem, stajenka. Publiczna działalność - 30 lat. Śmierć - góra Golgota, Jerozolima, na krzyżu, godz.15.00 Fakty z życia Jezusa: a) ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu b) pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu c) ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda d) dzieciństwo w Nazarecie do trzydziestego roku życia e) chrzest w Jordanie f) 3 lata publicznej działalności g) powołanie 12 Apostołów i ustanowienie Kościoła św. h) wybór św. Piotra na następcę i) Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę. Wniebowstąpienie czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

14 Dowody mówiące o tym, że Jezus jest Bogiem a) powiedział o tym Bóg b) zaświadczyli to Apostołowie c) wyznał to niejednokrotnie sam Jezus d) swoje wyznanie potwierdził Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem Jezus jest prawdziwym człowiekiem 1) Ewangelia św. - narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł 2) historycy rzymscy i żydowscy

15 Źródła Obrazy - Google Grafika Tekst - własny


Pobierz ppt "Pismo Święte i Objawienie. Pismo Święte Pismo Święte - zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowanych do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google