Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie długich przelotów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie długich przelotów"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie długich przelotów
Przestrzeń powietrzna i zasady ruchu lotniczego

2 Co trzeba wziąć pod uwagę
Struktury przestrzeni powietrznej: Stałe Czasowe Wymagania: Łączność Transponder Plan lotu Artur Rutkowski (c) 2010

3 Struktury przestrzeni powietrznej
Stałe: CTR*, TMA, AWY Strefy P, R Czasowe: TSA, TFR, MATZ TRA, MRT, EA Strefy D Specjalnych wymagań: TMZ, RMZ, etc. Artur Rutkowski (c) 2010

4 Struktury stałe – CTR, TMA
CTR – strefy kontrolowane lotnisk Z wyjątkiem EPBY, EPZG i EDCD mała rozciągłość pionowa i pozioma CTR EPZG i EPBY działa w opublikowanych godzinach – odpowiednio 5:00-21:00 UTC oraz 6:00-19:00 UTC Wymagane zezwolenie kontroli TMA – rejony kontrolowane lotnisk Duża rozciągłość pionowa i rosnąca z wysokością rozciągłość pozioma Artur Rutkowski (c) 2010

5 Artur Rutkowski (c) 2010

6 Artur Rutkowski (c) 2010

7 Artur Rutkowski (c) 2010

8 Artur Rutkowski (c) 2010

9 Struktury stałe – strefy P i R
Strefa P – strefa, w której loty, z wyjątkiem specjalnych zezwoleń są zakazane Zwykle mała rozciągłość pozioma i pionowa (ok m AMSL) Strefa R – strefa, w której loty poddane są określonym dla każdej z nich ograniczeniom Ograniczenia dotyczą prędkości naddźwiękowych, lub statków powietrznych z napędem Artur Rutkowski (c) 2010

10 Artur Rutkowski (c) 2010

11 Struktury czasowe – TSA i strefy D
TSA - Przestrzeń czasowo wydzielona dla potrzeb lotnictwa wojskowego: TSA jest dostępne tylko dla tego użytkownika, który ją zarezerwował! Zajmują znaczącą część niekontrolowanej przestrzeni powietrznej Wykorzystywane zasadniczo w dni robocze Strefa D – strefa, w której loty lotnictwa cywilnego są czasowo zakazane ze względu na wojskową aktywność na ziemi lub wodzie Artur Rutkowski (c) 2010

12 Artur Rutkowski (c) 2010

13 TSA – ograniczenia czasowe i przestrzenne
Niektóre TSA są dodatkowo ograniczone co do zakresu wysokości i czasu w jakim mogą być użytkowane Poniższe TSA, w sezonie letnim, wykorzystywane są poniżej FL95 tylko w godzinach przedpołudniowych: TSA02 ABCDF TSA06 ABCDE TSA07 ABC TSA08 ACDE Artur Rutkowski (c) 2010

14 Artur Rutkowski (c) 2010

15 Struktury czasowe – TFR, MATZ
TFR – trasy dolotowe do stref TSA: Zwykle ograniczone wymiary pionowe i poziome Tylko kilka takich stref poniżej FL100 w NW i NE Polsce (H min m AMSL) Wykorzystywane zasadniczo w dni robocze Strefa zarezerwowana na wyłączność użytkownika MATZ – wojskowe strefy ruchu lotniskowego: Dolna granica GND Zróżnicowane wymiary poziome i pionowe (nawet do FL135) Aktywne wg AUP, często 07:00 do 15:00 LMT Przelot możliwy za zezwoleniem organu MATS Artur Rutkowski (c) 2010

16 Artur Rutkowski (c) 2010

17 Struktury czasowe – TRA, MRT, EA
TRA – przestrzeń czasowo zarezerwowana dla określonego użytkownika Wykorzystywane zarówno przez użytkowników cywilnych jak i wojskowych Zwykle nieduża rozciągłość pozioma i pionowa Można uzyskać zezwolenie na przelot! MRT – trasy niskich lotów wojskowych Wąskie korytarze – max 823 m AMSL Największe zagęszczenie w NW Polsce EA – doraźna strefa lotów Zwykle rozległa Często na potrzeby m.in. zawodów szybowcowych, lub ćwiczeń wojskowych Można w niej latać jeżeli warunki dla niej określone zezwalają Artur Rutkowski (c) 2010

18 Artur Rutkowski (c) 2010

19 Strefy specjalnych wymagań
TMZ – Transponder Mandatory Zone – strefa obowiązkowego używania transpondera RMZ – Radiocommunication Mandatory Zone – strefa obowiązkowej łączności radiowej Artur Rutkowski (c) 2010

20 Co z tego wynika? Artur Rutkowski (c) 2010

21 Artur Rutkowski (c) 2010

22 Artur Rutkowski (c) 2010

23 Łączność Łączność radiowa jest wymagana w klasie C, a w klasie G jest wskazana Wymagane pasmo częstotliwości: 118,000 – 136,000 MHZ Separacja międzykanałowa 25 kHz poniżej FL195, powyżej 8,33 kHz (a także w Niemczech) Wskazane jest posiadanie wykazu częstotliwości wszystkich organów ATS na planowanej trasie Z organami ATS za granicą łączność w języku angielskim – wymagany wpis do licencji! Artur Rutkowski (c) 2010

24 Transponder W TMA gdzie zapewniana jest służba radarowa (EPPO, EPKT, EPKK, EPWA, EPGD) lot jest możliwy tylko z transponderem Wymagany MOD A/C (W Niemczech MOD S!) Bez przydzielonego indywidualnego kodu ustawiamy kod 7000 Squawk ident tylko na żądanie ATC! Artur Rutkowski (c) 2010

25 Plan Lotu Plan lotu – FPL – zbiór informacji o zamierzonym locie dla potrzeb służb ruchu lotniczego FPL może być złożony za pomocą dostępnego środka łączności w odpowiednim organie służb ruchu lotniczego FPL może być złożony z powietrza – wówczas nie musi zawierać informacji dot. m.in. SAR Artur Rutkowski (c) 2010

26 Przekraczanie granicy
Układ z Schengen – granicę z krajami UE przekraczamy bez kontroli paszportowej Lot międzynarodowy – przekroczenie granicy kraju w locie, nawet w ramach UE, to lot międzynarodowy Plan lotu – wymagany w lotach międzynarodowych CBA – strefa lotów transgranicznych – nie wymagany FPL! Artur Rutkowski (c) 2010

27 Źródła informacji Aktualna mapa lotnicza VFR AUP – Airspace Use Plan
FIS – Flight Information Service Artur Rutkowski (c) 2010

28 127,150 118,775 119,450 126,300 119,275 Artur Rutkowski (c) 2010

29 Czy są jakieś pytania?

30 Dziękuję


Pobierz ppt "Planowanie długich przelotów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google