Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Dr.-Ing. habil. B. Hentschel Zarządzanie procesami logistycznymi Cz. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Dr.-Ing. habil. B. Hentschel Zarządzanie procesami logistycznymi Cz. 1."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Dr.-Ing. habil. B. Hentschel Zarządzanie procesami logistycznymi Cz. 1

2 Logistyka pochodzi od greckiego słowa logos = rozum Leibnitz i Boole zakwalifikowali logistykę do nauk matematycznych W technice wojskowej termin logistyka jest używany od roku 1830 Szwajcar Baron de Jomini ( ) stawiał na równi logistykę ze strategią i taktyką W 1884 r. amerykański Instytut Floty Wojennej wprowadził logistykę do celów nawigacji i zaopatrzenia floty W 1955 r. w USA ukazała się publikacja pt. Note on the Formulation of the Theory of Logistics – włączenie logistyki do sfery gospodarki W 1970 r. ukazała się pierwsza publikacja z zakresu logistyki w niemieckiej literaturze ekonomicznej Historia logistyki w zarysie

3 1980 początek edukacji logistycznej w Niemczech 1981 utworzenie Instytutu Fraunhofera – Instytut Przepływu Materiału i Logistyki 1993 Uruchomienie ścieżki kształcenia logistycznego w TFH Wildau 1998 uruchomienie międzynarodowego kierunku logistyka w Technische Fachhochschule Wildau Partnerzy: TFH Wildau (Niemcy) – Politechnika Poznańska (Polska) - TH Budapeszt (Węgry) – Uniwersytet Jaroslawl (Rosja) – Politechnika Arnhem (Holandia) – Wyższa Szkoła Inżynierska Belo Horizonte (Brazyla) – WSL Poznań (2005) Od 1996 Niemiecko-Polskie Konferencje Logistyczne (Wildau / Poznań) 28. września 2000 I. Międzynarodowa Konferencja Logistyczna w Wildau 14./15. maja 2002LOGISTICS 2002 Poznaniu 25. września 2003III. Międzynarodowa Konferencja Logistyczna w Wildau 19./20. maja 2004LOGISTICS 2004 in Poznan Maj 2005Międzynarodowa Konferencja Logistyka w Portach Lotniczych Wildau Maj 2006LOGISTICS 2006 w Poznaniu Historia logistyki w zarysie

4 Rynki globalne Presja kosztówE-Business Systemy informacyjne i komunikacyjne Cykl innowacji i cykl życia produktu Sieci producentów i usługodawców Ustawa o gospodarce w układzie zamkniętym i ustawa o odpadach Rynek usług Supply Chain Management Efficient Consumer Response Time to Customer Time to Market Wpływ na logistykę wzrost potoków towarowych większe częstotliwości zaopatrzenia mniejsze przesyłki Indywidualizacja produktów krótsze przedziały czasowe wyższe wymagania dotyczące poziomu obsługi coraz bardziej elastyczne sieci logistyczne Scenariusz rozwoju rynku i globalne trendy w logistyce

5 Rynek zaopatrzenia Dostawcy Rynek zbytu Klient PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE Logistyka transportu Logistyka zaopatrze -nia Logistyka produkcji EkologistykaLogistyka dystrybucji Logistyka transportu Przepływ informacji Transport zewn. - Magazynowanie – Trasnsp. wewn.– Kompletacja - Manipulacje Fizyczny przepływ materiału Sterowanie - Organizacja- Planowanie – Dystrybucja - Kontrola Kompleksowe podejście logistyki

6 rozszerzona funkcja gospodarki magazynowej i transportu zorientowana na przepływ funkcja przekrojowa zorientowane na przepływ zarządzanie przedsiębiorstwem system efektywnościowy przedsiębiorstwa zorientowanego na przepływ Podstawowe koncepcje logistyki

7 KAŻDA IDEA – NIEZALEŻNIE OD JEJ ODNIESIENIA DO PRAKTYKI – JEST CENNA ! Zasadniczo procesy logistyczne powinny opierać się na następujących założeniach: MYŚL RADYKALNIE Dąż do ideałów – nie zajmuj się symptomami, lecz rozwiązuj podstawowe problemy MYŚL KATEGORIAMI EKONOMICZNYMI W miarę możliwości przeprowadzaj zmiany w sferze struktury, ponosząc małe inwestycje – za to wprowadzaj dobre (sprawne) formy organizacyjne Założenia logistyki

8 DYWERSYFIKACJA Procesów według wymagań logistyki UPROSZCZENIE Struktur i operacji w procesach SYNCHRONIZACJA Przepływów informacyjnych i materiałowych AUTOMATYZACJA Wymiany informacji i przepływu materiału Sekwencje w procesie budowy systemu logistycznego

9 Przyjęcie zamówienia Wydanie 10% Czas obróbki 2% Czas transportu 3% sprawdzanie/kontrola 5% Czas składowania 3% Czas zatrzymania materiału z powodu zakłóceń (awarie) 2% Czas zatrzymania materiału z powodu pracowników 75% czas zatrzymania materiału w związku z wykonywaną pracą 85 % Czas zatrzymania materiału Przepływ materiału w przedsiębiorstwie - dzisiaj

10 NL + SL + BL + FL WP= Stopień efektywności procesów - WP NL Tworzenie wartości Zużycie wartości Działania ukryte - BL Działania wnoszące wartość - NL Działania pozorne- SL Działania ujmujące wartość- FL Obróbka Terminowe dostawy Transport Manipulacje Kontrola Magazynowanie buforowe Braki Poprawki Logistyka zwiększa wartość dzięki optymalizacji...

11 Przezwyciężenie starych schematów myślowych ! Opracowywanie zintegrowanych analiz potencjału logistyki ! Zdefiniowanie słabych strony ! Objaśnienie koniecznych zmian ! Mobilizacja wszystkich pracowników ! Udowodnij własne kompetencje społeczne ! Faza akceptacji i motywacji

12 Optymalizuj łańcuch logistyczny w sposób kompleksowy ! Buduj łańcuchy logistyczne zorientowane na tworzenie wartości ! Wprowadzaj nowe technologie ! Szkol pracowników dla zapewnienia osiągnięcia celów przedsiębiorstwa ! Wszyscy pracownicy muszą uczestniczyć w procesie ! Również w tym zakresie udowodnij kompetencje społeczne ! Odnawianie procesów w łańcuchach logistycznych

13 Spowoduj, aby pracownicy identyfikowali się z wprowadzonymi zmianami ! Zapewnij stałą wolę zmian dotyczących procesów logistycznych ! Uświadom swoim pracownikom: Miejsce pracy zapewni sobie tylko ten, kto się sprawdzi ! Faza zrozumienia przez wszystkich pracowników

14 Zapamiętaj ! Człowiek znajduje się centrum i właśnie z tego powodu jest zawsze przeszkodą – Ale to właśnie on jest i będzie najważniejszym zasobem ! Pater Augustinus Henckel – Donnersmerch 10. Kongres Logistyczny 1993, Berlin

15 Wyszczuplona produkcja - jak ją osiągnąć ?: Zmiany w kulturze przedsiębiorstw Człowiek znajduje się w punkcie centralnym Inteligentna, prosta struktura procesów Zarządzanie przez Coaching Mniejsza hierarchiczność w przedsiębiorstwie Podwyższanie kwalifikacji przez pracowników Praca zespołowa Kompleksowe podejście do usuwania błędów Wprowadzanie zmienionego podejścia do myślenia o karierze i formach wynagrodzenia Konieczność ciągłego doskonalenia ! LEAN PRODUCTION - część 1

16 Wyszczuplona produkcja - jak ją osiągnąć ?: NOWA ORIENTACJA NA KLIENTA Jakość ma priorytet Zadowolenie klienta na pierwszym miejscu Każdy klient jest traktowany jako rynek Zapewnienie prostej komunikacji Orientacja na koszty (Target Cost) Priorytet budowania łańcuchów procesu Zapewnienie zmiennego programu produkcji Dążenie do ciągłego procesu doskonalenia i jego realizacja ! LEAN PRODUCTION - część 2

17 Wyszczuplona produkcja - jak ją osiągnąć ?: Powiązania (relacje) z dostawcami Skrócenie czasu rozwoju produktów Dostawca wnosi ze sobą know-how Długotrwałe związki z dostawcami Identyfikacja błędów w najszybszym stadium Produkcja Just-in-time-/Just-in-sequence Zapewnienie zmniejszenia partii produkcji Zapewnienie zmniejszenia głębokości produkcji Implementacja Global lub single sourcing (zaopatrywanie się z jednego lub wielu źródeł). Ciągłe doskonalenie procesów ! LEAN PRODUCTION - część 3

18 Krótsze czasy reakcji dla decyzji menedżerskich wymagają rozbudowy systemów planowania i kontroli Elastyczność przedsiębiorstwa musi zostać zagwarantowana dzięki elastycznym strukturom organizacyjnym, elastyczności w produkcji i w logistyce Odbiurokratyzowanie w celu zwiększenia elastyczności struktury organizacji dla podejmowania procesów decyzyjnych umożliwiających reagowanie przedsiębiorstwa na nieoczekiwane zdarzenia Zmniejszenie kosztów przezbrojenia Magazynowanie towarów zgodnie z popytem - szybkie i niezawodne wydanie towarów Konsekwencje dla zarządzania wynikające z rosnącej dynamiki rynków

19 Konsekwencje dla zarządzania wynikające ze zmniejszającej się rentowności zarządzanie zorientowane na produkcję, z uwzględnieniem: ciągłej kontroli i nadzoru nad wszystkimi czynnikami produkcji i ich kosztami zarządzania informacją dla uzyskania optymalnego wykorzystania czynnika produkcji, jakim jest INFORMACJA. Cel - zastąpienie innych czynników produkcji (Hasło: Zapasy zastępuj informacjami !) Zarządzanie zapasami jako kompleksowe podejście do wszystkich zapasów magazynowych znajdujących się w przedsiębiorstwie w celu zmniejszenia zaangażowania kapitału i podniesienia wydajności dzięki szybszej cyrkulacji kapitału. Liczą się nie tylko obroty, ale większa rentowność Jakość zamiast ilości Zarządzanie zorientowane na marketing należy rozszerzyć o:

20 SYTUACJA WYJŚCIOWA Niewłaściwy przepływ materiału Brak zoptymalizowanej sekwencyjności produkcji Niejednorodny podział potencjału Brak uzgodnień wielkości partii Długi czas transportu, przepływu i zatrzymania materiału Brak transparentnej organizacji dostaw Niewłaściwe użycie zasobów ludzkich Wysokie koszty transportu CEL Budowanie przejrzystych przepływów informacyjnych Synchronizacja: techniki - organizacji - personelu- kwalifikacji - ekonomiczności Dostosowanie dostaw materiałowych do przebiegu montażu Wysokie nakłady na poszukiwanie materiału Wymagania stawiane logistyce produkcji w przedsiębiorstwie budowy maszyn

21 Działania służące do podniesienia wydajności Organizacja produkcji wg zasad logistyki Polepszenie Procesów produkcji i przepływu materiału Zmniejszenie poziomu zapasów na magazynie i produkcji Polepszenie procesu manipulacji materiałem Zwiększenie dostępności do maszyn, materiałów, i środków eksploatacyjnych Zwiększenie elastyczności W procesie zmian technologicznych Działania służące do zmniejszenia kosztów Działania logistyczne

22 Organizacja produkcji wg zasad logistyki Poprawa procesów produkcji i przepływu materiału Redukcja zapasów w procesie produkcji, w magazynie i montażu Zmniejszenie liczby wariantów Zmniejszenie różnorodności części Analiza wartości Doradztwo dot. produkcji Dostosowanie konstrukcji Stworzenie katalogu produkcji Planowanie przepływu materiału Badanie przepływu materiału Wdrażanie zautomatyzowanych systemów transportu Systemy ssące (PULL) Liniowy, a nie krzyżowy przepływ materiału Implementacja wysepek produkcyjnych Symulacja procesów wytwarzania Animacja i optymalizacja Redukcja procesu Materialvorlaufes Łączne magazynowanie części seryjnych i zamiennych Zredukowanie struktur list materiałowych Zagwarantowanie przepływu informacji wyprzedzającego przepływ materiałowy Zastępowanie zapasów informacją Działania zmierzające do wzrostu efektywności logistyki

23 Racjonalizacja procesu manipupulacji materiałami Zwiększenie dostępności do materiałów i maszyn Zwiększenie elastyczności w procesie zmian technologicznych Zautomatyzowane magazyny części do produkcji i części zamiennych Implementacja automatycznych systemów przydzielania zadań produkcyjnych Wykorzystanie robotyki Sterowanie procesem użycia materiałów Implementacja systemów śledzenia materiałów (logistyka informacyjna) Przeniesienie (przelokowanie) procesu kontroli towarów Wdrożenie systemów sterowania procesami Ciągłe badanie występowania zakłóceń Stworzenie elastycznego potencjału produkcyjnego Stworzenie elastycznego systemu wykorzystania zasobów ludzkich (personel) Wykorzystanie dynamicznych metod ustalania wielkości partii Sterowanie wg zasady PULL Włączenie prac projektowych do zintegrowanego procesu sterowania Usprawnienie systemów sterowania przy przeprowadzaniu zmian technicznych Stworzenie systemu informacyjnego dla list materiałowych Działania zmierzające do wzrostu efektywności logistyki

24 Procent obrotów w roku Procent artykułów Artykuły technologiczne 100 % 80 % ANALIZA ABC 80 % obrotu jest generowanych przez 20 % artykułów ! Sporządzenie statystki obrotów artykułów umożliwia określenie artykułów, na których koncentruje się obrót ! Krzywe LORENZA do oznaczania koncentracji obrotu w różnych branżach

25 Oto kilka przykładów, ilustrujących co w istocie dla logistyki oznacza 99,9 % : Codziennie dwa niebezpieczne lądowania samolotów na lotnisku we Frankfurcie ! Co godzinę ginie przesyłek pocztowych! Co godzinę pomyłek przy realizacji czeków ! Co miesiąc przez godzinę zanieczyszczona woda! Co roku pomyłkowo wystawionych recept ! Co roku zawałów ! TERAZ WIEMY, DLACZEGO POSTULAT 0 BŁĘDÓW TERAZ WIEMY, DLACZEGO POSTULAT 0 BŁĘDÓW MA SENS !!! Dlaczego ZERO BŁĘDÓW ? Czy faktycznie jest konieczne osiągnięcie 0 błędów ? Czy nie wystarczy 99,9 % ? Źródło: FhG IML Dortmund

26 PlanowanieRozwójWytwarzanieKontrolaKlient Zapobieganie błędomWykrywanie błędów Koszty przypadające na błąd 0,05 0,51 5,11 51,12 Jeden nie wykryty błąd w łańcuchu logistycznym powoduje, że koszty jego usunięcia są na każdym etapie dziesiąciokrotnie wyższe ! (Źródło: DAIMLER - BENZ 1996) Zasada zazębiania się kosztów błędów

27 Jakość usługi logistycznej = 100% Przepływ materiałów = 80% Przepływ informacji = 20% Realizacja (wykonanie) zlecenia logistycznego = 35% - właściwy artykuł = 30% - we właściwej ilości = 20% - we właściwym czasie = 20% - we właściwym miejscu = 20% - po właściwych ( minialnych ) kosztach = 10% Zapewnienie jakości produkcji = 15% Realizacja usług dodatkowych = 10% Stopień gotowości do wykonania dostawy = 10% Czas dostawy = 7% Gwarancja sprawności środków transportu = 7% Wykorzystanie pojemności jednostek ładunkowych = 5% Wykorzystanie przestrzeni ładunkowej = 5% Ekologia procesu logistycznego = 3% Konstrukcja jednostek wg zasady LIFO = 3% Kompletność informacji = 35% Przepływ informacji wyprzedzający przepływ materiałów = 25% Niezawodność informacji = 25% Czas konieczny dla zapewnienia przepływu informacji = 15% Zarządzanie jakością w logistyce Hierarchiczna struktura i rangi kryteriów celu

28 Dostawca nr 1Dostawca nr 2Dostawca N Usługodawca logistyczny – SPEDYCJA STREFA EKSPEDYCJI System Informatyczny i system sterowania Przyjęcie towaru Magazyno wanie PRODUKCJA WYTWARZANIE MONTAŻ ZlecenieDostawca (-y)Materiał Logistyka zaopatrzenia – zaopatrzenie tradycyjne

29 Dostawca 1 Dostawca 2Dostawca N Usługodawca logistyczny - SPEDYCJA STREFA EKSPEDYCJI System informatyczny i system sterowania Przyjęcie - towaru Eingangs- lager PRODUKCJA WYTWARZANIE MONTAŻ ZlecenieDostawcaMateriał Logistyka zaopatrzenia – zaopatrzenie wg JUST-IN-TIME

30 Dostawca 1 Dostawca 2 Dostawca N Usługodawca logistyczny - SPEDYCJA STREFA EKSPEDYCJI System Informatyczny i system sterowania Przyjęcie towaru Eingangs- lager PRODUKCJA ZlecenieDostawcaMateriał Logistyka zaopatrzenia wg JUST-IN-SEQUENCE - Dokładne dostosowanie do rytmu produkcji (synchronizacja procesów montażu !

31 Łańcuchy procesów w przedsiębiorstwie Czas

32 Nowa zasada logistyki brzmi: Najważniejszym elementem nie jest maszyna, lecz produkt (zamówienie klienta) ! Logistyk rozpatruje: cały łańcuch wartości – od zamówienia do przekazania zlecenia klientowi ! CEL: Organizacja produkcji (wg zasad przepływu) dysponującej optymalnym potencjałem, w celu zapewnienia zgodnej z wymaganiami klienta realizacji zamówienia! Podejście procesowe – co nim jest nowego?


Pobierz ppt "Prof. Dr.-Ing. habil. B. Hentschel Zarządzanie procesami logistycznymi Cz. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google