Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Anna Sabat Projekt ProBiz Innovatio. Rola zrzeszeń przedsiębiorstw w rozwoju praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Anna Sabat Projekt ProBiz Innovatio. Rola zrzeszeń przedsiębiorstw w rozwoju praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i nauki."— Zapis prezentacji:

1 mgr Anna Sabat Projekt ProBiz Innovatio. Rola zrzeszeń przedsiębiorstw w rozwoju praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i nauki na przykładzie Stowarzyszenia Forum Pracodawców jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy). PROBIZ INNOVATIO. ROLA ZRZESZEŃ PRZEDSIĘBIORSTW W ROZWOJU PRAKTYK PROINNOWACYJNYCH I BUDOWANIU SIECI WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI NA PRZYKŁADZIE STOWARZYSZENIA FORUM PRACODAWCÓW

2 mgr Anna Sabat Badania - raport Konsultacje Konferencja 2 miesiące !!!

3 mgr Anna Sabat Metody badawcze (cz.1) : Źródła pierwotne i wtórne Badania jakościowe i ilościowe Metoda triangulacji Kwestionariusz ankiety (50 DMSP, 10O)

4 mgr Anna Sabat Metody badawcze (2): W celu zdefiniowania nasilenia koncentracji poszczególnych branż w badaniach posłużono się obliczeniem wskaźnika lokalizacji [1]. Bada on skupiska poszczególnych branż pod względem liczby zatrudnienia. [1] WL=( E BR/ E R)/( E BK/ E K) Gdzie: WL – wskaźnik lokalizacji E BR – średnie zatrudnienie w danej branży w danym regionie E R – średnie zatrudnienie ogółem w badanym regionie E BK – średnie zatrudnienie w badanej branży w całym kraju E K – średnie zatrudnienie w kraju [1] [1] Klosterman, Richard E., Richard K. Brail, and Earl G. Bossard Spreadsheet Models for Urban and Regional Analysis, Florida State University, Department of Urban and Regional Planning Methods III: Forecasting

5 mgr Anna Sabat Klaster, bądź jego zalążekWskaźnik lokalizacji Grono Targowe Kielce1,48 Grono turystyczne, m.in. Klaster Słońce Regionu0,59 Biomasa Świętokrzyska1,07 Klaster ogrodniczo – sadowniczy, spożywczy1,07 Grono odlewnicze1,02 Grono usług budowlanych1,03 Klaster medyczny0,96 Tabela 1. Wskaźnik lokalizacji dla badanych branż. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2006

6 mgr Anna Sabat Wiedza i innowacje Kapitał intelektualny organizacji Kapitał organizacyjnyK.L.K.spol. Struktura wewnętrzna Struktura zewnętrzna zaufanie Konkurencyjność sieci relacji międzyorganizycyjnych koncepcja zarządzania wiedzą Rysunek : Zarządzanie wiedzą w sieci relacji międzyorganizacyjnych. Model podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw w sieci (MPK – PS) Źródło: Opracowanie: Olesiński Z. z wykorzystaniem J. Stachowicz, Zarządzanie…, s. 172

7 mgr Anna Sabat Tabela: Analiza konkurencyjności i innowacyjności badanych klastr ó w Źródło: Z. Olesiński, A. Sabat, Diagnoza i szczegółowa analiza stanu i potencjału konkurencyjnego kalstrów w województwie świętokrzyskim, Gazeta Wyborcza, 28 XII 2007r, Agora S.A., Kielce 2007, s. 4-5 Klaster, bądź jego zalążek Liczba przebadanych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia, urzęd ó w, itp. Wskaźniki konkurencyjności Zdolność do nawiązywania relacji Zdolność do wytwarzania nowych produkt ó w i usług Grono turystyczno - targowe, m.in. Klaster Słońce Regionu, Grono Targowe Kielce 2401,811,18 Grono usług budowlanych 234 1,151,04 Grono odlewnicze 47 1,061,02 Klaster ogrodniczo – spożywczy, sadowniczy 2711,080,94 Klaster medyczny 72 0,830,89 Inne przedsiębiorstwa 55 0,490,46 RAZEM919

8 mgr Anna Sabat Źródło: Obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań.

9 mgr Anna Sabat Rysunek : Udział władz samorządowych (urzęd ó w Miast i Gmin) w procesie budowy klastr ó w (gron) według odpowiedzi respondent ó w

10 mgr Anna Sabat Audax – systemy informatyczne Momag - poligrafia Rembor – materiały instalacyjne Jarkpol – kasy fiskalne Artom - przedsiębiorstwo budowlane Banki: PKO S.A., BPH, ING BŚk Import – export H Schmidt Niemcy Wydziały Ekonomiczne Ambasad Biura Radcy Handlowego PAM Francja DUKER Niemcy Mat – bud – stal Kielce Bowim Kielce PPUH BASZ Bartosz Szymusik Firma konsultingowa Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o. o. Starachowice Bowim Kielce Celsa Huta Ostrowiec Przedsiębiorstwa otoczenia, dostawcy surowców (złomu żeliwnego, stali, koksu), etc. Zawstal Sp. z o. o. - Łódź B.S.K. Return sp. z o.o. Kielce Jumar Skarżysko Kamienna Kama – Vitrum Kielce Arczes – Skarżysko Kamienna Wirsom s.c. Końskie Zakład Urządzeń Odpylających Łuczyński, Końskie ProMar Końskie Makamex s.j. Ostrowiec Św. Metal Handel J.P. Golas s.c. Końskie PPUH WIR. Ryszard Chrabąszcz, Końskie COM Maleniec, Ruda Maleniecka OP Handel Sp. z o.o. Starachowice PPHU RADSTAR Sp. z o.o. Starachowice Zakład Produkcyjno – Handlowy Krzysztof Bryś Skarżysko Kam. Zakład Ślusarsko – Mechaniczny Marsziu Durlik Skarżysko Kam. Usługi dla klastra: Poziom międzynarodowy Schemat 4. Grono odlewnicze Pozostałe województwa PIOMA ODLEWNIA Sp. z o.o.-Piotrków Tryb. ALFA Sp. z o. o.-Rzeszów Odlewnia Ci ś nieniowa META-ZEL Sp. z o. o.-Rzeszów Odlewnia Metali Niezale ż nych CEMAD-Rzeszów Politechnika rzeszowska, katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa - Rzeszów PROMEN Ryszard Podka ń ski - Rzeszów Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Oddział w Rzeszowie Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Fabryka Armatur JAFAR S.A. Jasło Huttenes Albertus Polska Sp. z o. o.w Lublinie Odlewnia Motoryzacyjna Sp. z o. o. Lublin PHU CEWAR Wi ę ch&Wi ę ch s.j. Lublin ZOMECH Zakład Obróbki Mechanicznej Sp. z o. o. Lublin Innowacja Sp. z o. o. Nowa D ę ba Metal System Sp. z o. o. Stalowa Wola Wytwórnia Silników PZL Mielec Sp. z o. o. Zakład Automatyki POLNA S.A. Przemy ś l Zakład Odlewniczy PIOBAR Nisko Schemat. Grono odlewnicze Audax – systemy informatyczne Momag - poligrafia Rembor – materiały instalacyjne Jarkpol – kasy fiskalne Artom - przedsiębiorstwo budowlane Banki: PKO S.A., BPH, ING BŚk Celsa Huta Ostrowiec Przedsiębiorstwa otoczenia, dostawcy surowców (złomu żeliwnego, stali, koksu), etc. Zawstal Sp. z o. o. - Łódź B.S.K. Return sp. z o.o. Kielce Jumar Skarżysko Kamienna Kama – Vitrum Kielce Arczes – Skarżysko Kamienna Wirsom s.c. Końskie Zakład Urządzeń Odpylających Łuczyński, Końskie ProMar Końskie Makamex s.j. Ostrowiec Św. Metal Handel J.P. Golas s.c. Końskie PPUH WIR. Ryszard Chrabąszcz, Końskie COM Maleniec, Ruda Maleniecka OP Handel Sp. z o.o. Starachowice PPHU RADSTAR Sp. z o.o. Starachowice Zakład Produkcyjno – Handlowy Krzysztof Bryś Skarżysko Kam. Zakład Ślusarsko – Mechaniczny Marsziu Durlik Skarżysko Kam. Import – export H Schmidt Niemcy Wydziały Ekonomiczne Ambasad Biura Radcy Handlowego PAM Francja DUKER Niemcy PPUH BASZ Bartosz Szymusik Firma konsultingowa Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o. o. Starachowice Województwo ś wi ę tokrzyskie Zakład Odlewniczo- Ś lusarski GuzeraMasłów Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.Ko ń skie Ironel Sp. z o.o.Ko ń skie Lefek-Miler-Banasik Zakład OdlewniczyKo ń skie Nieborów sp. z o.o. Odlewnia Ż eliwaSt ą porków Ż eliwo-Metal.S.C.Sierosławice Zakład Materiałów Ogniotrwałych JedynakW ą sosz Zakład Odlewniczo-Mechaniczno-Handlowy WójcikKielce Zakład Odlewniczy LaskowskiParszów Odlewnie Polskie S.A.Starachowice Kielecka Fabtyka Pomp BiałogonKielce Zakład Odlewniczy KowalczykHucisko Zakład Odlewniczy PiotrowskiRadoszyce AGA Odlewnia Ż eliwaKo ń skie Antar. Zakład OdlewniczyKo ń skie Fansuld sp. z o.o.Ko ń skie Odlewnia Ż eliwa RurarzKo ń skie Canet. Odlewnia Ż eliwaPomyków Zakład Odlewniczy E.MuchaKo ń skie Zakład Odlewniczy Metal-KolorStarachowice Zakład Modelarstwa Odlewniczego R.W ę gierekKo ń skie Celsa Huta OstrowiecOstrowiec ChemarKielce GRANT sp. z o.o.Ostrowiec Ermet Bis s.c. OdlewniaKo ń skie Zakład Wyrobów Metalowych FametKo ń skie ASMET. Zakład Metalowo-DrzewnyKo ń skie ImpexZłomOstrowiec Odlewnia OstrowiecOstrowiec St ą porków-MeierSt ą porków Odlewnia Ferrum-WodeckiKo ń skie Metalexport – Odlewnia Koluszki sp. z o. o.Koluszki Zakład Odlewniczo – Metalowy WójcikKielce Ludwikowski JanKo ń skie AnterKo ń skie HalmatSt ą porków Piotrkowski Stefan. OdlewnictwoWilczkowice Orzechowski Stanisław. Odlewnictwo s. J.Wincentów MinesSkar ż ysko Kam. Zakład Odlewniczy STAR - CAST sp. z o.o.Starachowice Pozostałe województwa PIOMA ODLEWNIA Sp. z o.o.-Piotrków Tryb. ALFA Sp. z o. o.-Rzeszów Odlewnia Ci ś nieniowa META-ZEL Sp. z o. o.-Rzeszów Odlewnia Metali Niezale ż nych CEMAD-Rzeszów Politechnika rzeszowska, katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa - Rzeszów PROMEN Ryszard Podka ń ski - Rzeszów Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Oddział w Rzeszowie Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Fabryka Armatur JAFAR S.A. Jasło Huttenes Albertus Polska Sp. z o. o.w Lublinie Odlewnia Motoryzacyjna Sp. z o. o. Lublin PHU CEWAR Wi ę ch&Wi ę ch s.j. Lublin ZOMECH Zakład Obróbki Mechanicznej Sp. z o. o. Lublin Innowacja Sp. z o. o. Nowa D ę ba Metal System Sp. z o. o. Stalowa Wola Wytwórnia Silników PZL Mielec Sp. z o. o. Zakład Automatyki POLNA S.A. Przemy ś l Zakład Odlewniczy PIOBAR Nisko

11 mgr Anna Sabat

12 Rysunek. Przykład horyzontalnej sieci lokalnej. Firma końcówk a Lokalne firma usługowa Lokalny kooperant Lokalna Izba Przemysło wo- Handlowa Lokalna Firma Doradcza Jednostka Samorząd u Terytorialn ego Kanały wymiany towarów i usług materialnych Kanały informacji i usług niematerialnych Źródło: Olesiński Z., Struktury organizacyjne w globalnej gospodarce, Gliwice 2007

13 mgr Anna Sabat Anna Sabat

14 mgr Anna Sabat

15 Wykres. Istotności poszczególnych komponentów partnerstwa. Źródło: opracowanie własne

16 mgr Anna Sabat Tabela. Kapitał intelektualny organizacji a zaufanie Kapitał intelektualny organizacji Kapitał organizacyjnyKapitał ludzki - kompetentnoś ć - zręczność intelektualna - motywacja Kapitał społeczny -kapitał strukturalny - wymiar stosunków międzyludzkic h -kapitał poznawczy Struktura wewnętrzna - struktura organizacyjna -system działania -własność intelektualna -procesy wewnętrzne -kultura organizacyjna Struktura zewnętrzna -powiązania z interesariuszami zewnętrznymi Kapitał rozwojowy -innowacyjność -organizacyjne uczenie się -zamierzenie strategiczne -cele i strategie organizacji -procesy tworzenia strategii -gotowość do zmian Zaufanie Źródło: Stachowicz J., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych Nr 2H02D 03225, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2006, s. 172

17 mgr Anna Sabat Wiedza – najistotniejszy zasób organizacji - Podstawowy zasób ekonomiczny Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą, koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007 Drucker P.: Społeczeństwo postkapitalistyczne. PWN. Warszawa Dzięki niej przedsiębiorstwa są w stanie skuteczniej reagować na zmiany w otoczeniu i lepiej dostosowywać swoją ofertę do potrzeb klientów, unikając powielania błędów + Pomaga kreować i zarządzać przedsiębiorstwami w stale zmieniającym się otoczeniu.

18 mgr Anna Sabat Wiedza to kompozycja ukierunkowanego doświadczenia, wartości, użytecznych informacji i fachowego spojrzenia, stwarzająca podstawy do oceny i przyswojenia nowych doświadczeń i informacji. Jest zapisana nie tylko w dokumentach i bazach danych, lecz także w zwyczajach, normach i procedurach [1]. [1] [1] Davenport T.H, Prusak L., How Organizations Manage What They Know, Harvard Business Review 1998, s.5.

19 mgr Anna Sabat Procesy składaj ą ce si ę na zarz ą dzanie wiedz ą : lokalizowanie, pozyskiwanie, rozwijanie, dzielenie si ę i upowszechnianie, wykorzystywanie i zachowywanie. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarz ą dzanie wiedz ą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 42

20 mgr Anna Sabat Rysunek. Składniki zarządzania wiedzą Źródło: Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 46

21 mgr Anna Sabat Dwa stany wiedzy (posiadania i nie posiadania) Dwa poziomy wiedzy (jednostka i przedsi ę biorstwo) Dwa wymiary wiedzy (strategiczny i operacyjny)

22 mgr Anna Sabat Rysunek. Oddziaływanie zmiany w lokalnej sieci kanałów przekazu Jednostka lokalna firmy globalnej Lokalne firma usługowa Lokalny kooperant Lokalna Izba Przemysło wo- Handlowa Lokalna Firma Doradcza Jednostka Samorząd u Terytorialn ego Kanały wymiany towarów i usług materialnych Kanały informacji i usług niematerialnych Lokalna firma produkcyjn a Szkoła Źródło: Z. Olesiński, Wpływ innowacyjności na restrukturyzację przedsiębiorstw w sieciach globalnych i lokalnych, w: R. Borowiecki, A. Jaki (red.) Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków 2007, s. 554 Sieć powiązań generuje wiedzę

23 mgr Anna Sabat Rysunek. Przepływy wiedzy w podejmowaniu decyzji przez sieć Wiedza, poznanie Podjęcie decyzji = Źródło: Opracowanie własne na podst. Baecker D., Why Knowing?, Dirk Baeckers Journal, SystemOne, Austria, march 2008 Działanie Koopetycja Wymiana informacji Zasoby finansowe Sieć System Zmiana Powiązania Konkurowanie

24 mgr Anna Sabat Wykres. Poziom składników kapitału intelektualnego w środowisku branży odlewniczej i ceramicznej województwa świętokrzyskiego źródło: opracowanie własne

25 mgr Anna Sabat Wykres. Zmiany w wartościach kapitału społecznego z podziałem na branże.

26 mgr Anna Sabat Wykres. Profil zaufania społecznego producentów płytek ceramicznych prawośćkompetencjekonsekwencjalojalnośćotwartość średnia 4,804,944,864,664,61

27 mgr Anna Sabat Wykres. Profil zaufania społecznego odlewników prawośćkompetencjekonsekwencjalojalnośćotwartość średnia 4,725,095,014,664,63

28 mgr Anna Sabat Wnioski 1.Pojawienie się na rynkach lokalnych firm globalnych sprzyja powstawaniu i rozwojowi sieci lokalnych, w pewnych warunkach umożliwia współpracę firm lokalnych z globalnymi, sprzyja transferowi wiedzy i innowacji. 2.Istnienie sieci lokalnych sprzyja powstawaniu i rozwojowi kalstrów. 3.Istnienie klastra wyraża się występowaniem w określonym natężeniu relacji miedzyorganizacyjnych, tak materialnym jak i niematerialnym (wymiana informacji). Na obecnym etapie badań trudno jest określić tę wartość (firmy kontakty swoje z partnerami traktują jako poufne). Niemniej można przyjąć, iż już wartość kliku punktów (w przyjętej w badaniach skali) może świadczyć co najmniej o współpracy z innymi przedsiębiorstwami klastra. 4.istnienie klastra sprzyja kształtowaniu kapitału intelektualnego w poszczególnych organizacjach tworzących klaster. W przeprowadzonych badaniach osiągnęła ona wartość nawet do 6 stopni w siedmiostopniowej skali Likerta. 5.Wzrost kapitału intelektualnego sprzyja transferowi technologii i wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach tworzących klaster.

29 mgr Anna Sabat Korzy ś ci dla miasta / regionuKorzy ś ci dla podmiotów wchodz ą cych w skład klastra Poprawa wizerunku miasta i regionu Rozwój sfery usług Rozwój bazy hotelarsko – gastronomicznej i turystycznej Rozwój funkcji targowo – wystawienniczych miasta Zwi ę kszenie atrakcyjno ś ci miasta dla turystów biznesowych i indywidualnych Wzrost zainteresowania inwestorów Rozwój przedsi ę biorstw, tworzenie miejsc pracy Poprawa oferty edukacyjnej Aktywizacja gospodarcza regionu Wzrost innowacyjno ś ci regionu Poszerzanie skali i zakresu usług Wspólne wprowadzanie nowych usług na rynek Podejmowanie wspólnych lub skoordynowanych działa ń, w tym inwestycyjnych i rozwojowych Optymalizacja kosztów prowadzonej działalno ś ci Zapewnienie profesjonalnej i spójnej obsługi biznesowej (banki, por ę czenia, doradztwo) Zapewnienie przepływu wiedzy oraz procesu wzajemnego uczenia si ę Stworzenie spójnego systemu aplikowania o wsparcie zewn ę trzne Wspólne promowanie wizerunku i marki klastra i jego podmiotów Zapewnienie podmiotom stabilizacji gospodarczej Lepsza pozycja konkurencyjna w kraju i za granic ą Źródło: Koncepcja utworzenia i działalności klastra usługowego Grono Targowe Kielce

30 mgr Anna Sabat Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Mgr Anna Sabat Projekt ProBiz Innovatio. Rola zrzeszeń przedsiębiorstw w rozwoju praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google