Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2.23. Mitoza i mejoza Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2.23. Mitoza i mejoza Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska."— Zapis prezentacji:

1 2.23. Mitoza i mejoza Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska

2  Mitoza i mejoza to dwa główne typy podziałów komórkowych.  Wszystkie komórki żywe powstają wyłącznie z podziałów komórek już istniejących.  W każdym jądrze komórkowym żywego organizmu znajduje się bardzo duża ilość materiału genetycznego. znajduje się bardzo duża ilość materiału genetycznego.  Tym materiałem genetycznym jest DNA, występującym w postaci chromozomów. występującym w postaci chromozomów.  Chromosomy występują parami. Para chromosomów to chromosomy homologiczne.  Chromosomy homologiczne są do siebie podobne pod względem wielkości i kształtu, i zawierają geny (allele) tych samych cech.  Ilość chromosomów jest stała dla danego gatunku i wynosi 2n ( jest to międzynarodowy symbol).  Jeżeli komórka zawiera ilość 2n chromosomów, to mówimy, że jest diploidalna. Komórka haploidalna ma pojedynczy komplet chromosomów- n.  W trakcie podziału komórki musi nastąpić szybki i precyzyjny podział materiału genetycznego, czyli chromosomów.

3 Replikacja DNA  Replikacja jest to podwojenie ilości DNA.  Zachodzi przed każdym podziałem komórkowym.  W wyniku replikacji powstają dwie helisy DNA. Każda zawiera jedną nić pochodzącą z wyjściowej cząsteczki DNA i jedną nową, dobudowaną na zasadzie komplementarności zasad.  Po replikacji, przed samym podziałem komórki, podwojona chromatyna zwija się w chromosomy.  Każdy chromosom składa się teraz z dwóch chromatyd siostrzanych

4 Etapy podziałów komórkowych  Komórka, która się dzieli, jest komórką macierzystą.  Nowo powstałe komórki w wyniku podziału to komórki potomne. Podział komórkowy składa się z dwóch głównych etapów: 1. Podział jądra komórkowego – kariokineza. 2. Podział cytoplazmy – cytokineza.

5 Mitoza - znaczenie  W wyniku mitozy powstają dwie komórki potomne o identycznym składzie materiału genetycznego  Mitoza pozwala zachować komórkom diploidalną ilość chromosomów.  Umożliwia wzrost i regenerację organizmu.  Mitotyczny podział dotyczy komórek somatycznych (komórek ciała).  Umożliwia rozmnażanie bezpłciowe wielu organizmów ( przez podział komórki). Obejrzyj animację mitozy, która pomoże zrozumieć i wyobrazić ten skomplikowany proces http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_mitotyczny_ podzia%C5%82_kom%C3%B3rki.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_mitotyczny_ podzia%C5%82_kom%C3%B3rki.html 2n

6 Mitoza –opis przebiegu PROFAZA- krótka, - chromosomy dzielą się na dwie chromatydy METAFAZA- chromosomy podzielone na dwie chromatydy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona kariokinetycznego ANAFAZA- w wyniku kurczenia się włókien wrzeciona kariokinetycznego do biegunów komórki rozchodzą się chromatydy TELOFAZA- chromatydy osiągają biegun komórki, - powstają dwa jądra potomne o diploidalnej liczbie chromosomów, - zachodzi cytokineza, - powstają dwie komórki potomne

7 Mejoza – znaczenie i charakterystyka  Mejoza dotyczy powstawania komórek rozrodczych – gamet, służących do rozmnażania płciowego.  Z jednej komórki macierzystej powstają 4 komórki potomne.  W gametach znajduje się zredukowana o połowę ilość chromosomów – haploidalna ( n)  Umożliwia to utrzymanie stałej liczby chromosomów w wyniku zapłodnienia 2n n n n n n n nn zapłodnienie

8 Mejoza – I podział ( redukcyjny) koniugacja chromosomów homologicznych pary chromosomów homologicznych podzielonych na cztery chromatydy) ustawiają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona kariokinetycznego do biegunów komórki rozchodzą się, w wyniku kurczenia się włókien wrzeciona kariokinetycznego, całe chromosomy chromosomy osiągają biegun komórki, - powstają dwa jądra potomne o haploidalnej liczbie chromosomów, - nie zachodzi cytokineza

9 Mejoza - II podział chromosomy dzielą się na dwie chromatydy chromosomy podzielone na dwie chromatydy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona kariokinetycznego do biegunów komórki rozchodzą się chromatydy, w wyniku kurczenia się włókien wrzeciona kariokinetycznego chromatydy osiągają biegun komórki, - powstają dwa jądra potomne o diploidalnej liczbie chromosomów, - zachodzi cytokineza, - powstają dwie komórki potomne,

10 Znaczenie mejozy przedstawia animacja na podanej niżej stronie http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja_znac zenie_mejozy.html

11 Porównanie mitozy i mejozy Proces Liczba komórek potomnych Liczba chromosomó w w komórkach potomnych Komórki powstałe w wyniku podziału Mitoza22n Komórki somatyczne (ciała) Mejoz a 4n Komórki rozrodcze (gamety)

12 Zadania 1.Liczba chromosomów u człowieka wynosi 46. Podaj ile chromosomów ma komórka Twojego naskórka. Podaj ile chromosomów ma komórka Twojego naskórka. 2. Wymień trzy przykłady znaczenia mitozy. 3. Pewien gatunek charakteryzuje się liczbą 2n=10 Ustal, ile chromosomów znajduje się w jądrze komórki somatycznej tego organizmu. Ustal, ile chromosomów znajduje się w jądrze komórki somatycznej tego organizmu. Określ prawdziwość stwierdzeń: (wstawiając P lub F ) Określ prawdziwość stwierdzeń: (wstawiając P lub F ) 4. Chromosomy homologiczne zawierają allele tych samych genów. 4. Chromosomy homologiczne zawierają allele tych samych genów. 5. Redukcja informacji genetycznej zachodzi w I fazie mejozy. 5. Redukcja informacji genetycznej zachodzi w I fazie mejozy.

13 Źródła  W.Lewiński,J.Prokop, Biologia 2, Operon, Gdynia, 2004  J.Loritz-Dobrowolska i wsp., Biologia, Operon, Gdynia, 2007  B.Sągin, MSęktas, Puls życia, Nowa Era, 2008  B.Klimuszko, Biologia III, Żak, Warszawa 2001  E.Kłos i wsp., Ciekawa biologia, WSiP, Warszawa, 2002  E.Wierbiłowicz, Biologia, ABC, Poznań, 2001  B.Potocka, W.Górski, Biologia 2, MAC Edukacja,2003


Pobierz ppt "2.23. Mitoza i mejoza Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google