Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBIUT NA GPW październik 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBIUT NA GPW październik 2007"— Zapis prezentacji:

1 DEBIUT NA GPW październik 2007
Niniejszy materiał ma charakter promocyjny. Emitent w dniu 15 października 2007 r. opublikował w formie elektronicznej prospekt emisyjny, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki ( oraz Oferującego (

2 Profil działalności Opis rynku Dane finansowe Misja Spółki Strategia rozwoju Podsumowanie

3 F I R M A

4 M I S J A 1. COMPLEX S.A. - lider rynku części maszyn w Polsce o silnej pozycji na rynkach zagranicznych. 2. Naczelne wartości COMPLEX S.A. - wiarygodność, uczciwość, profesjonalizm oraz ciągłe doskonalenie. 3. Produkty COMPLEX S.A. – stabilna, najwyższa w swojej grupie jakość. 4. COMPLEX S.A. – pewny i stabilny pracodawca, stwarzający swoim pracownikom warunki do rozwoju zawodowego i osobistego. 5. COMPLEX S.A. – efektywne i skuteczne działania zapewniające akcjonariuszom wysoki, stabilny wzrost wartości akcji.

5 O F E R T A Produkty marek własnych Towary Usługi łożyska
zestawy naprawcze do piast kół uszczelnienia techniczne pasy klinowe połączenia śrubowe tuleje, nakrętki i podkładki łożyskowe akcesoria łożyskowe Towary Usługi serwisowe diagnostyczne łożysk obróbka skrawaniem, obróbka cieplna toczenie, frezowanie i cięcie

6 P O T E N C J A Ł 30.000 produktów w stałej ofercie
Magazyny na 3500 palet 3000 klientów 8 oddziałów krajowych Nowoczesne laboratorium

7 M A R K I CX marka wiodąca łożysk, tulei łożyskowych, uszczelnień, pasów klinowych i zespołów naprawczych do piast kół chroniona od 1998 roku HERTZ marka połączeń śrubowych zgłoszona do rejestracji w 2005 roku

8 H I S T O R I A 2007 r. – GPW 2006 / 2007 r. Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP II MBS AXAPTA 30 czerwca 2006r. Wniesienie do COMPLEX S.A. aportem majątku przedsiębiorstwa A.O.N. COMPLEX 11 maja 2006r. Rejestracja COMPLEX S.A. 2006 r. Otrzymanie Złotego Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2003r. Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000 1999r. Otrzymanie świadectwa ochronnego na wiodący znak towarowy CX 1993r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez A.O.N. COMPLEX

9 P E W N A I N W E S T Y C J A Lider w branży
Solidne fundamenty biznesu Wieloletnie doświadczenie na rynku Uznane marki i produkty Przemyślany i konsekwentny rozwój

10 O P I S R Y N K U

11 O P I S R Y N K U Niszowy, specjalistyczny rynek łożysk tocznych jest częścią większego rynku części maszyn Wartość rynku łożysk szacuje się na ok. 400 mln Udział COMPLEX S.A. w rynku łożysk to ok. 12 %

12 G R U P Y O D B I O R C Ó W PRODUKCJA – tzw. PIERWSZY MONTAŻ REMONTY
HANDEL MOTORYZACJA

13 K A N A Ł Y D Y S T R Y B U C J I A. Zakłady produkcyjne
Klienci ostateczni - zajmujący się działalnością produkcyjną, wykorzystujący w samym procesie wytwarzania produkty z oferty COMPLEX S.A. B. Firmy remontowo-usługowe Klienci, wykorzystujący produkty Emitenta w procesie uruchamiania i naprawy wykorzystywanych przez siebie maszyn produkcyjnych. C. Firmy handlowe Pośrednie ogniwo dystrybucji pomiędzy producentem, a nabywcą ostatecznym. Klienci prowadzący działalność handlową, w charakterze hurtowni, sklepów. D. Autoryzowani dystrybutorzy i partnerzy handlowi Pośrednie ogniwo dystrybucji pomiędzy producentem, a nabywcą ostatecznym. Klienci prowadzący działalność handlową, w charakterze hurtowni, sklepów. Objęci szczególnymi preferencjami ze strony producenta ujętymi w podpisanych umowach dystrybucyjnych. E. Handlowe firmy motoryzacyjne Pośrednie ogniwo dystrybucji pomiędzy producentem, a kolejnym nabywcą. Posiadające własną rozbudowaną sieć dystrybucji, umożliwiającą dalszą dystrybucję do kolejnych ogniw łańcucha.

14 K L I E N C I Klientami COMPLEX S.A. są CZOŁOWE PRZEDSIĘBIORSTWA
wszystkich gałęzi przemysłu, przede wszystkim: MASZYNOWY CIĘŻKI MEBLARSKI LEKKI ENERGETYKA HUTNICTWO MOTORYZACJA Sprzedaż do żadnego z Klientów nie przekracza 5 % obrotów firmy

15 D A N E F I N A N S O W E

16 Średni roczny wzrost przychodów
P R Z Y C H O D Y 2006 r : MLN PLN 2007 r : pierwsze półrocze: MLN PLN Średni roczny wzrost przychodów W latach : 24 %

17 276 % PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (tys. PLN)
Dynamika przychodów 2001 – 2006 r. 276 %

18 STRUKTURA ZE SPRZEDAŻY (tys. PLN) Stały wzrost udziału marek własnych

19 Z Y S K I (tys. PLN) * * Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Business Solutions AXAPTA, aport przedsiębiorstwa- amortyzacja .

20 WYNIKI FINANSOWE Dane porównywalne
za I półrocze 2006 i 2007 (tys. PLN)

21 P U B L I C Z N A O F E R T A

22 OFERTA PUBLICZNA Harmonogram Emisji Struktura emisji
W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest akcji zwykłych na okaziciela COMPLEX (Akcji Oferowanych), w tym: nowo emitowanych Akcji Serii C Akcji Serii A (Akcje Sprzedawane) Pozostałe akcje wprowadzane do obrotu publicznego akcji zwykłych na okaziciela Serii B akcji zwykłych na okaziciela serii D Przedział cenowy wynosi od 5,00 do 6,60 zł. Harmonogram Emisji Publikacja prospektu 15 października 2007 Otwarcie Publicznej Oferty 22 października 2007 Budowa Księgi Popytu dla inwestorów 22 – 24 października 2007 Ustalenie Ceny Emisyjnej 24 października 2007 Przyjmowanie zapisów października 2007 Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty 8 listopada 2007

23 CELE EMISYJNE Wartość nowej emisji akcji szacowana ,00 zł do ok ,00 zł netto Cele emisyjne A. Akwizycje = 15 mln zł COMPLEX S.A. bierze pod uwagę przejęcie dwóch przedsiębiorstw. Przedmiotem inwestycji będą producenci, posiadający w swej ofercie produkty uzupełniające ofertę Spółki. Pierwszy z podmiotów o obrotach rzędu 8 mln zł. prowadzi działalność na rynku producentów sprzętu medycznego. Drugi podmiot o obrotach około 10 mln zł. jest producentem i eksporterem szlifierek do płaszczyzn, otworów i wałków. B. Budowa centrum logistycznego = 5 – 7 mln zł Strategicznym celem COMPLEX S.A. jest poszerzenie asortymentu oraz zapewnienie sprawnej obsługi klientów poprzez: nieograniczoną dostępności jak największej gamy produktowej i terminową obsługę zamówień.

24 AKCJONARIAT PRZED I PO DEBIUCIE Przed emisją Po emisji
Emisja akcji opłaconych aportem w postaci majątku przedsiębiorstwa A.O.N. Complex Michał Nowacki Po emisji AKCJE SERII B 96,50% AKCJE SERII A 3,50% Liczba akcji ogółem = Liczba akcji ogółem =

25 S T R A T E G I A R O Z W O J U

26 STRATEGIA ROZWOJU 2006 - 2010 Dynamiczny wzrost przychodów i zysku
Sukcesywne powiększanie udziałów w rynku łożysk tocznych w Polsce do osiągnięcia wartości 16% udziału w roku 2010 Rozszerzenie komplementarnego asortymentu do około 25 tys. produktów w ciągłej sprzedaży z magazynów i dodatkowo o 50 tys. realizowanych na specjalne zamówienie 2 krotny wzrost eksportu - budowa sieci sprzedaży za granicą Utworzenie nowego centrum logistycznego Akwizycje – budowanie grupy kapitałowej

27 STRATEGIA ROZWOJU NOWE PRODUKTY
Planowany podział asortymentowy w 2010 r. Dywersyfikacja asortymentu - osiągnięcie 50% udziału pozostałych produktów w obrotach spółki ogółem

28 P O D S U M O W A N I E

29 INWESTYCJA W AKCJE COMPLEX S.A.
Silna pozycja marki CX oraz asortyment produktów Niskie koszty produkcji Znajomość rynku lokalnego, liczne oddziały Stabilny rynek, odporny na krótkoterminowe wahania koniunktury Silna pozycja marki CX oraz asortyment produktów

30 COMPLEX S.A. efektywne i skuteczne działania zapewniające akcjonariuszom wysoki, stabilny wzrost wartości akcji. z Misji COMPLEX S.A.

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. Al. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź
tel


Pobierz ppt "DEBIUT NA GPW październik 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google