Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBIUT NA GPW październik 2007 Niniejszy materiał ma charakter promocyjny. Emitent w dniu 15 października 2007 r. opublikował w formie elektronicznej prospekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBIUT NA GPW październik 2007 Niniejszy materiał ma charakter promocyjny. Emitent w dniu 15 października 2007 r. opublikował w formie elektronicznej prospekt."— Zapis prezentacji:

1 DEBIUT NA GPW październik 2007 Niniejszy materiał ma charakter promocyjny. Emitent w dniu 15 października 2007 r. opublikował w formie elektronicznej prospekt emisyjny, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.complexmetal.com) oraz Oferującego (www.bossa.pl).www.bossa.pl

2 Profil działalności Opis rynku Dane finansowe Misja Spółki Strategia rozwoju Podsumowanie

3 F I R M A

4 5. COMPLEX S.A. – efektywne i skuteczne działania zapewniające akcjonariuszom wysoki, stabilny wzrost wartości akcji. 4. COMPLEX S.A. – pewny i stabilny pracodawca, stwarzający swoim pracownikom warunki do rozwoju zawodowego i osobistego. 3. Produkty COMPLEX S.A. – stabilna, najwyższa w swojej grupie jakość. 2. Naczelne wartości COMPLEX S.A. - wiarygodność, uczciwość, profesjonalizm oraz ciągłe doskonalenie. 1. COMPLEX S.A. - lider rynku części maszyn w Polsce o silnej pozycji na rynkach zagranicznych. M I S J A

5 O F E R T A Produkty marek własnych łożyska zestawy naprawcze do piast kół uszczelnienia techniczne pasy klinowe połączenia śrubowe tuleje, nakrętki i podkładki łożyskowe akcesoria łożyskowe Towary Usługi serwisowe diagnostyczne łożysk obróbka skrawaniem, obróbka cieplna toczenie, frezowanie i cięcie

6 30.000 produktów w stałej ofercie Magazyny na 3500 palet 3000 klientów 8 oddziałów krajowych Nowoczesne laboratorium P O T E N C J A Ł

7 M A R K I CX marka wiodąca łożysk, tulei łożyskowych, uszczelnień, pasów klinowych i zespołów naprawczych do piast kół chroniona od 1998 roku HERTZ marka połączeń śrubowych zgłoszona do rejestracji w 2005 roku

8 1993r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez A.O.N. COMPLEX 2006 / 2007 r. Wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP II MBS AXAPTA 30 czerwca 2006r. Wniesienie do COMPLEX S.A. aportem majątku przedsiębiorstwa A.O.N. COMPLEX 11 maja 2006r. Rejestracja COMPLEX S.A. 2006 r. Otrzymanie Złotego Certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play 2003r. Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000 1999r. Otrzymanie świadectwa ochronnego na wiodący znak towarowy CX 2007 r. – GPW H I S T O R I A

9 P E W N A I N W E S T Y C J A Lider w branży Solidne fundamenty biznesu Wieloletnie doświadczenie na rynku Uznane marki i produkty Przemyślany i konsekwentny rozwój

10 O P I S R Y N K U

11 Niszowy, specjalistyczny rynek łożysk tocznych jest częścią większego rynku części maszyn Wartość rynku łożysk szacuje się na ok. 400 mln Udział COMPLEX S.A. w rynku łożysk to ok. 12 % O P I S R Y N K U

12 G R U P Y O D B I O R C Ó W PRODUKCJA – tzw. PIERWSZY MONTAŻ REMONTY HANDEL MOTORYZACJA

13 K A N A Ł Y D Y S T R Y B U C J I A. Zakłady produkcyjne B. Firmy remontowo-usługowe C. Firmy handlowe D. Autoryzowani dystrybutorzy i partnerzy handlowi E. Handlowe firmy motoryzacyjne Klienci ostateczni - zajmujący się działalnością produkcyjną, wykorzystujący w samym procesie wytwarzania produkty z oferty COMPLEX S.A. Klienci, wykorzystujący produkty Emitenta w procesie uruchamiania i naprawy wykorzystywanych przez siebie maszyn produkcyjnych. Pośrednie ogniwo dystrybucji pomiędzy producentem, a nabywcą ostatecznym. Klienci prowadzący działalność handlową, w charakterze hurtowni, sklepów. Pośrednie ogniwo dystrybucji pomiędzy producentem, a nabywcą ostatecznym. Klienci prowadzący działalność handlową, w charakterze hurtowni, sklepów. Objęci szczególnymi preferencjami ze strony producenta ujętymi w podpisanych umowach dystrybucyjnych. Pośrednie ogniwo dystrybucji pomiędzy producentem, a kolejnym nabywcą. Posiadające własną rozbudowaną sieć dystrybucji, umożliwiającą dalszą dystrybucję do kolejnych ogniw łańcucha.

14 K L I E N C I MASZYNOWY CIĘŻKI MEBLARSKI LEKKI ENERGETYKA HUTNICTWO MOTORYZACJA Sprzedaż do żadnego z Klientów nie przekracza 5 % obrotów firmy Klientami COMPLEX S.A. są CZOŁOWE PRZEDSIĘBIORSTWA wszystkich gałęzi przemysłu, przede wszystkim:

15 D A N E F I N A N S O W E

16 2006 r : 85 MLN PLN 2007 r : pierwsze półrocze: 51 MLN PLN P R Z Y C H O D Y Średni roczny wzrost przychodów W latach 2001-2006: 24 %

17 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (tys. PLN) Dynamika przychodów 2001 – 2006 r. 276 %

18 STRUKTURA ZE SPRZEDAŻY (tys. PLN) Stały wzrost udziału marek własnych

19 Z Y S K I (tys. PLN) * Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Business Solutions AXAPTA, aport przedsiębiorstwa- amortyzacja. *

20 WYNIKI FINANSOWE Dane porównywalne za I półrocze 2006 i 2007 (tys. PLN)

21 P U B L I C Z N A O F E R T A

22 Struktura emisji W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest 4.515.500 akcji zwykłych na okaziciela COMPLEX (Akcji Oferowanych), w tym: 3.765.500 nowo emitowanych Akcji Serii C 750.000 Akcji Serii A (Akcje Sprzedawane) Pozostałe akcje wprowadzane do obrotu publicznego 20.909.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii B 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Publikacja prospektu 15 października 2007 Otwarcie Publicznej Oferty 22 października 2007 Budowa Księgi Popytu dla inwestorów 22 – 24 października 2007 Ustalenie Ceny Emisyjnej 24 października 2007 Przyjmowanie zapisów 25 - 31 października 2007 Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty 8 listopada 2007 Harmonogram Emisji Przedział cenowy wynosi od 5,00 do 6,60 zł. OFERTA PUBLICZNA

23 A. Akwizycje = 15 mln zł COMPLEX S.A. bierze pod uwagę przejęcie dwóch przedsiębiorstw. Przedmiotem inwestycji będą producenci, posiadający w swej ofercie produkty uzupełniające ofertę Spółki. Pierwszy z podmiotów o obrotach rzędu 8 mln zł. prowadzi działalność na rynku producentów sprzętu medycznego. Drugi podmiot o obrotach około 10 mln zł. jest producentem i eksporterem szlifierek do płaszczyzn, otworów i wałków. B. Budowa centrum logistycznego = 5 – 7 mln zł Strategicznym celem COMPLEX S.A. jest poszerzenie asortymentu oraz zapewnienie sprawnej obsługi klientów poprzez: nieograniczoną dostępności jak największej gamy produktowej i terminową obsługę zamówień. Wartość nowej emisji akcji szacowana 19.032.000,00 zł do ok. 22.900.000,00 zł netto Cele emisyjne CELE EMISYJNE

24 AKCJONARIAT PRZED I PO DEBIUCIE Przed emisją AKCJE SERII A 3,50% AKCJE SERII B 96,50% Liczba akcji ogółem = 21.659.500 Po emisji Liczba akcji ogółem = 25.500.000 Emisja akcji opłaconych aportem w postaci majątku przedsiębiorstwa A.O.N. Complex Michał Nowacki

25 S T R A T E G I A R O Z W O J U

26 2006 - 2010 Dynamiczny wzrost przychodów i zysku Sukcesywne powiększanie udziałów w rynku łożysk tocznych w Polsce do osiągnięcia wartości 16% udziału w roku 2010 Rozszerzenie komplementarnego asortymentu do około 25 tys. produktów w ciągłej sprzedaży z magazynów i dodatkowo o 50 tys. realizowanych na specjalne zamówienie 2 krotny wzrost eksportu - budowa sieci sprzedaży za granicą -------------------------------------------------------------------- Utworzenie nowego centrum logistycznego Akwizycje – budowanie grupy kapitałowej

27 Dywersyfikacja asortymentu - osiągnięcie 50% udziału pozostałych produktów w obrotach spółki ogółem STRATEGIA ROZWOJU NOWE PRODUKTY Planowany podział asortymentowy w 2010 r.

28 P O D S U M O W A N I E

29 INWESTYCJA W AKCJE COMPLEX S.A. Silna pozycja marki CX oraz asortyment produktów Niskie koszty produkcji Znajomość rynku lokalnego, liczne oddziały Stabilny rynek, odporny na krótkoterminowe wahania koniunktury Silna pozycja marki CX oraz asortyment produktów Niskie koszty produkcji Stabilny rynek, odporny na krótkoterminowe wahania koniunktury

30 COMPLEX S.A. efektywne i skuteczne działania zapewniające akcjonariuszom wysoki, stabilny wzrost wartości akcji. z Misji COMPLEX S.A.

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. Al. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź tel. +42 6 777 777 www.complexmetal.com


Pobierz ppt "DEBIUT NA GPW październik 2007 Niniejszy materiał ma charakter promocyjny. Emitent w dniu 15 października 2007 r. opublikował w formie elektronicznej prospekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google