Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six) 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 32 33 200

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six) 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 32 33 200"— Zapis prezentacji:

1 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six) 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 32 33 200 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl 2 września 2016 r. Pomorski Broker Eksportowy. Idealne rozwiązanie dla MŚP. Katarzyna Matuszak Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości

2 2 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 PODSTAWOWE INFORMACJE Czas trwania projektu: Budżet projektu: lipiec 2016 - czerwiec 2023 Cały budżet projektu:84,08 mln zł Dofinansowanie projektu:64, 08mln zł  Projekt adresowany jest do: Mikro, małych i średnich przedsiębiorców nastawionych na rozpoczęcie działań eksportowych, wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków * * ze szczególnym uwzględnieniem branż wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza

3 3 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 POMORSKI BROKER EKSPORTOWY TO PROJEKT PARTNERSKI  Agencja Rozwoju Pomorza – PARTNER WIODĄCY  Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza  Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, OT Gdańsk  Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości  Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego  Pomorski Park Naukowo Technologiczny

4 4 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 WYZWANIA Przyszłość POLSKIEGO EKSPORTU to wyprowadzenie przynajmniej 50 proc. polskiego eksportu poza Unię Europejską  Zwiększenie poziomu eksportu do 60% PKB to warunek, aby przekroczyć lukę rozwojową i awansować do grupy krajów rozwiniętych na dobre;  Zwiększenie eksportu produktów o wysokim poziomie technicznym w efekcie rozwoju innowacyjności polskich firm;  Europa to nie tylko Unia – poszukiwać będziemy rynków zbytu poza UE;  Wzrośnie znaczenie Ameryk jako rynku docelowego dla polskich produktów;  Zwiększenie eksportu do krajów mniej znanych.

5 5 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 KORZYŚCI DLA FIRM Z UDZIAŁU W PROJEKCIE  Pomorskie firmy, produkty i marki będą promowane za granicą poprzez udział w misjach i targach;  Prowadzona będzie promocja regionu za granicą;  Projekt będzie tworzyć warunki do nawiązywania współpracy pomorskich firm w obszarze eksportu;  Firmy będą mogły zbadać swój potencjał eksportowy, określić swoje szanse na prowadzenie eksportu;  Prowadzone będą działania na rzecz dywersyfikacji kierunków eksportu - brokerzy zagraniczni;  Zwiększy świadomość przedsiębiorstw nt. korzyści związanych z eksportem - projekt dostarczy wiedzę o rynkach i potencjalnych kooperantach zagranicznych.  Dostarczy przedsiębiorcom wiedzy o prowadzeniu eksportu, tj. kwestiach prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych, o warunkach działalności i eksportu na dane rynki itd.

6 6 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 CEL PROJEKTU Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP poprzez:  zwiększenie liczby pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych;  dywersyfikację rynków eksportowych pomorskich firm;  zwiększenie udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie;  wzmocnienie marki pomorskich (polskich) firm.

7 7 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 Projekt polega na stworzeniu i funkcjonowaniu kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw. Koncepcja projektu została podzielona na trzy obszary aktywności: 1.WSTĘP DO EKSPORTU – działania kierowane do MSP, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami. 2.ROZWÓJ EKSPORTU FIRM POMORSKICH NA WYBRANYCH RYNKACH - dedykowany program kompleksowych działań wzmacniających eksport firm pomorskich i promocję regionu na wybranych rynkach. 3.GRANTY DLA MSP – działanie kierowane do MSP, które polega na realizacji konkursów grantowych dla MSP.

8 8 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 WSTĘP DO EKSPORTU  Identyfikacja potencjalnych eksporterów w regionie  Przygotowanie MŚP do eksportu poprzez działania edukacyjno-konsultacyjne Najważniejszą częścią tego etapu projektu jest stworzenie sieci brokerów lokalnych, których zadaniem będzie:  dotarcie do firm w regionie, które chciałyby eksportować, ale nie wiedzą jak zacząć, lub już eksportują, ale chciałyby wejść na inne rynki,  identyfikacja MSP z potencjałem eksportowym nieaktywnych dotychczas na rynkach zagranicznych,  zbudowanie bazy o takich firmach i ich potencjale rynkowym, ich produktach, usługach,  praca z firmami i pomoc im w przygotowaniu do eksportu Inne działania to m.in.: seminaria o rynkach i rożnych aspektach współpracy międzynarodowej, moduły szkoleniowe, konferencje eksportowe, informacja rynkowa, analizy rynkowe, spotkania doświadczonych eksporterów z początkującymi eksporterami, itp.

9 9 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 ROZWÓJ EKSPORTU FIRM POMORSKICH NA WYBRANYCH RYNKACH  PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU  wykorzystanie i rozwój kontaktów zagranicznych, które posiadają poszczególni Partnerzy projektu;  zidentyfikowanie istniejących i zbudowanie nowych kontaktów zagranicznych na wybranych rynkach w oparciu o brokerów zagranicznych (będą na bieżąco dostarczać informacji z danych rynków, szukać kontrahentów i wykonywać usługi dla pomorskich MSP) stali Brokerzy zagraniczni będą działali w Chinach i USA;  organizacja wystaw, spotkań dla kupujących, aby pomóc pomorskim MSP w tworzeniu kanałów zbytu i znalezieniu odbiorców;  udział w targach i organizacja misji gospodarczych;  realizacja inicjatyw, w ramach których firmy pomorskie nawiązują ze sobą współpracę i są w stanie na większą skalę odpowiadać na przetargi lub inne zapytania ofertowe z tych rynków.

10 10 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 GRANTY dla MŚP  Konkursy grantowe dla firm - dzięki grantom firmy lub grupy firm będą miały możliwość wsparcia swoich aktywności, zwłaszcza na innych rynkach niż te, dla których będą prowadzone dedykowane działania Operatora. Finansowanie: granty 50% + wkład własny 50% 4 KONKURSY: – pierwszy w 2017 r. – kolejne w 2018,2019 i 2020 r.  W wybranych konkursach preferencje dla Inteligentnych Specjalizacji oraz dla firm, które są właściwie przygotowane do współpracy międzynarodowej (np. skorzystały z działań przygotowujących do eksportu, dokonały zmian organizacyjnych w firmie, posiadają rekomendacje brokera lokalnego)

11 11 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 KONFERENCJA EKSPORTOWA 12 października 2016r. Pomorski Park Naukowo- Technologiczny Gdynia

12 12 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www.arp.gda.pl Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200 Dziękuję za uwagę katarzyna.matuszak@arp.gda.pl


Pobierz ppt "Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six) 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 32 33 200"

Podobne prezentacje


Reklamy Google