Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciecze Napięcie powierzchniowe  = W/S (J/m 2 ) Miarą napięcia powierzchniowego cieczy jest stosunek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciecze Napięcie powierzchniowe  = W/S (J/m 2 ) Miarą napięcia powierzchniowego cieczy jest stosunek."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Ciecze Napięcie powierzchniowe  = W/S (J/m 2 ) Miarą napięcia powierzchniowego cieczy jest stosunek wartości tej pracy do przyrostu powierzchni cieczy. Wyrażając pracę w dżulach a zmianę powierzchni w m 2 otrzymujemy jako jednostkę napięcia powierzchniowego: J/m 2 = N * m/m 2 = N/m

10 Lepkość F = 

11 Ciała stałe Ciała bezpostaciowe (np. szkło, stopiona i ochłodzona krzemionka, żywice polimetakrylowe) to substancje, których atomy, cząsteczki lub jony nie są rozmieszczone w prawidłowej sieci przestrzennej. Substancje te, określone często jako ciecze przechłodzone o dużej lepkości, wykazują niektóre cechy charakterystyczne dla ciał stałych, jak twardość i zdolność zachowania nie zmienionego kształtu. najłatwiej dostrzegalną włąściwością fizyczną odróżniającą ciałą bezpostaciowe od krystalicznego jest brak określonej temperatury topnienie. Ciała bezpostaciowe ogrzewane stopniowo miękną i rozpływają się. Ciała bezpostaciowe są izotropowe. Oznacza to, że wykazują one we wszystkich kierunkach identyczne właściwości fizyczne, ich twardość, wytrzymałość mechaniczną, rozszerzalność cieplną, przewodnictwo elektryczne, właściwości optyczne - nie zależą od kierunku działania.

12 Ciała krystaliczne - wykazują regularne i periodyczne we wszystkich kierunkach ułożenie atomów cząsteczek lub jonów.Wykazują zależność własności od kierunku (anizotropia). Topią się w ściśle określonych temperaturach. Sieć przestrzenna jest definiowana jako nieskończenie rozciągający się, regularny, przestrzennie periodyczny układ punktów, które są równoważne w tym sensie, że otoczenie obserwowane z każdego z nich wygląda jednakowo. W każdej sieci daje się wydzielić komórkę elementarną opisaną długością jej krawędzi a, b, c i trzema kątami (  ).

13 Układy krystalograficzne

14  regularny - trzy jednakowe osie o długości a, tworzące z sobą kąty proste  tetragonalny - dwie jednakowe krawędzie oraz trzecia krawędź o innej długości, wzajemne prostopadłe  heksagonalny i trygonalny nieromboedryczny - dwie równe krawędzie, pod kątem 120 o, i trzecia krawędź o innej długości, prostopadła do dwóch pierwszych  rombowy - trzy krawędzie o niejednakowych długościach, wszystkie wzajemne prostopadłe  jednoskośny - dwie krawędzie a i c pod kątem  względem siebie i trzecia krawędź pod kątem prostym do a i c  trójskośny - trzy krawędzie a, b, c z trzema kątami  między nimi  trygonalny romboedryczny - trzy krawędzie a, b i c oraz kąty  są jednakowe

15

16

17

18

19


Pobierz ppt "Ciecze Napięcie powierzchniowe  = W/S (J/m 2 ) Miarą napięcia powierzchniowego cieczy jest stosunek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google