Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzmacnianie odporności Warszawy na zmiany klimatu Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta st. Warszawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzmacnianie odporności Warszawy na zmiany klimatu Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta st. Warszawy."— Zapis prezentacji:

1 Wzmacnianie odporności Warszawy na zmiany klimatu Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta st. Warszawy

2 Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej - ADAPTCITY Głównym celem projektu jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce. Lider: Instytut na Rzecz Ekorozwoju Partnerzy: Miasto Stołeczne Warszawa Unia Metropolii Polskich Verband Region Stuttgart Czas trwania projektu: 1 lipca 2014 r. - 31 grudnia 2018 r. Źródło zdjęć: http://ec.europa.eu

3 Cele: zbudowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy przy zastosowaniu podejścia ekosystemowego; pobudzenie aktywności władz, administracji i służby miejskiej do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu; pokazanie celowości i możliwości wykorzystania prognostycznych map klimatycznych do budowania strategii adaptacji do zmian klimatu; pogłębienie świadomości problemu globalnego jakim są zmiany klimatyczne wśród władz miasta i ich zaangażowania w europejskie działania.

4 Działania: Przygotowanie mapy klimatycznej Warszawy obejmującej ocenę ryzyka klimatycznego. powołano Komitet Konsultantów Naukowych - analiza dokumentów m.st. Warszawy oraz jednostek zewnętrznych (np. IMiGW, Straż Pożarna, uczelnie) pod kątem bezpośredniego i pośredniego dostrzegania problemu już istniejących zagrożeń klimatycznych, oceny ich skali oraz przewidywanych kierunków dalszego zwiększania się ryzyka tych zagrożeń i ich skutków. Przygotowanie, w procesie partycypacyjnym, strategii adaptacji m.st. Warszawy do zmian klimatu. W ramach tego działania odbędą się: badania opinii mieszkańców nt. zmian klimatu i adaptacji do tych zmian, konsultacje społeczne we wszystkich dzielnicach Miasta, spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych (okrągły stół). Rozpowszechnienie informacji o prowadzonych w Warszawie działaniach na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu wśród metropolii polskich i administracji innych miast poprzez cykl konferencji lokalnych oraz konferencję międzynarodową.

5 Działania: Przeprowadzenie szerokiej promocji tematyki adaptacji do zmian klimatu w Warszawie i innych miastach poprzez rozpowszechnienie mapy klimatycznej w Internecie, prasie lokalnej, tablice informacyjne oraz przygotowanie filmu edukacyjno-szkoleniowego. Wyjazdy studyjne w celu zapoznania się z rozwiązaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz wymiany informacji i doświadczeń pozyskanych w ramach realizacji innych projektów dotyczących adaptacji do zmian klimatu finansowanych z środków Unii Europejskiej. Przygotowanie poradnika o adaptacji do zmian klimatu na obszarach miejskich, który będzie rozpowszechniony wśród władz samorządowych, organizacji społecznych i innych interesariuszy.

6 Przewidywane rezultaty : Zwiększenie świadomości władz polskich miast w zakresie zmian klimatu, w tym konieczności adaptacji do zmian klimatu; Zwiększenie aktywności mieszkańców Warszawy w zakresie adaptacji do zmian klimatu; Przyjęcie i rozpoczęcie wdrażania strategii adaptacji Warszawy do zmian klimat. W wyniku realizacji strategii adaptacji nastąpi: Spadek śmiertelności podczas fal ciepła do 15%; Wzrost liczby terenów zielonych w miesicie powyżej 8% powierzchni; Redukcja maksymalnej różnicy temperatur pomiędzy śródmieściem a przedmieściami miasta o 1 0 C. Zachęcenie miast do opracowania strategii adaptacji do zmian klimatu oraz do wdrożenia rozwiązań adaptujących do zmian klimatu realizowanych w innych projektach LIFE+. Zwiększenie zainteresowania miast i metropolii polskich międzynarodowymi inicjatywami na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu.

7 Dotychczasowe wyzwania : Trudności w pozyskiwaniu danych do przeprowadzenia analizy oceny ryzyka klimatycznego. Rożnej długości okresy, często bardzo krótkie bo kilkuletnie, za które można pozyskać dane powodują trudności w analizie i przewidywaniu ryzyk.

8


Pobierz ppt "Wzmacnianie odporności Warszawy na zmiany klimatu Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta st. Warszawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google