Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uzupełniające działania z zakresu NMT w projekcie z EKK Pobranie modelu SRTM dla obszaru z EKK Analiza porównawcza modelu SRTM Mapa widoczności Przekrój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uzupełniające działania z zakresu NMT w projekcie z EKK Pobranie modelu SRTM dla obszaru z EKK Analiza porównawcza modelu SRTM Mapa widoczności Przekrój."— Zapis prezentacji:

1 Uzupełniające działania z zakresu NMT w projekcie z EKK Pobranie modelu SRTM dla obszaru z EKK Analiza porównawcza modelu SRTM Mapa widoczności Przekrój pionowy Wpisanie wektora do rastra NMT – Numeryczny Model Terenu EKK – Elementy Kartografii Komputerowej Dotyczy programu realizowanego w r.ak. 2008/2009 Krystian Pyka

2 Dane wysokościowe SRTM – jak pobrać?

3

4

5

6

7

8 Format podstawowy ArcGRID (adf)

9 Zmiana formatu na GeoTIFF 1 plik zawiera komplet informacji (do transformacji) Format podstawowy ArcGRID (adf) Składa się z serii 6 plików z rozszerzeniem adf

10 Porównanie modelu SRTM z modelem fotogrametrycznym Model fotogrametryczny: zdjęcia 1:26000, na potrzeby opracowania orto, grid 20m, format grd Intergraph, układ „1992” (ROPSIM) SRTM: siatka 3”, wsp. geograficzne, format adf lub GeoTIFF docelowe porównanie modeli w Terrain Analyst lub OpenEV Transformacja SRTM do układu 1992 i konwersja do formatu … biblioteka GDAL transformacja układ – układ:gdalwarp konwersja do formatu…: gdal_translate Format taki aby możliwe było wczytanie przez TA Sprowadzenie obu modeli do jednakowej rozdzielczości ( i ten sam punkt zaczepienia) Odjęcie modeli (TA grid operation) Mapa różnic w formie warstwic

11 gdalwarp -t_srs ”….” input output -t_srs – układ docelowy, np. specyfikacja PROJ.4 (proj.maptools.org) ” +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.999300 +x_0=500000 +y_0=-5300000 +ellps=GRS80 +datum=WGS84 +units=m ” do katalogu z binariami gdal trzeba dokopiowac bibliotekę proj

12 gdalwarp -t_srs ”….” input output -t_srs – układ docelowy, np. specyfikacja PROJ.4 (proj.maptools.org) ”+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.999300 +x_0=500000 +y_0=-5300000 +ellps=GRS80 +datum=WGS84 +units=m” Inne parametry -tr xres yres rozdzielczość docelowa -rb interpolacja biliniowa -rc interpolacja kubiczna

13 gdal_translate -of format input output gdal_translate -of AAIGrid format input output

14 Mapa widoczności (dla obszaru z EKK, model fotogrametryczny -ROPSIM) Wybrać najciekawszy punkt widokowy Opracować (TA) mapę widoczności (obserwator o wysokości 1,75m) Przekrój pionowy (dla obszaru z EKK) Wykonać przekrój wzdłuż drogi lub rzeki o długości ok. 500m Mapa widoczności i przekrój są załącznikami do mapy hybrydowej

15 Konspekt EKK 5. Trójwymiarowa wizualizacja mapy Mając mapę sytuacyjną i NMT można generować widoki perspektywiczne tzw. techniką drapowania. Narzędzi jest sporo, nie wszystkie radzą sobie z tak dużymi rastrami. Ponadto powstaje problem co z częścią wektorową? Jako rozwiązanie minimalne proponuje się wykorzystanie programu OpenEV z serii programów GDAL (załącznik). Wcześniej jednak trzeba wpisać wektory do rastra. Należy się zastanowić, jakie są możliwości GM w tym zakresie. Teoretycznie możliwe jest wykorzystanie modułu ArcScene z programu ArcGIS 9.2. Pozwala on drapować i zapisywać wyniki w formacie GeoVRML. Do wpisania wektora do rastra można wykorzystać program z bibl. gdal gdal_rasterize


Pobierz ppt "Uzupełniające działania z zakresu NMT w projekcie z EKK Pobranie modelu SRTM dla obszaru z EKK Analiza porównawcza modelu SRTM Mapa widoczności Przekrój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google