Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

F ENOMENOLOGIA. F ENOMENOLOGIA TO …. XX-wieczny kierunek filozoficzny, którego głównym twórcą i reprezentantem jest Edmund Husserl wytworzona przez ten.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "F ENOMENOLOGIA. F ENOMENOLOGIA TO …. XX-wieczny kierunek filozoficzny, którego głównym twórcą i reprezentantem jest Edmund Husserl wytworzona przez ten."— Zapis prezentacji:

1 F ENOMENOLOGIA

2 F ENOMENOLOGIA TO …. XX-wieczny kierunek filozoficzny, którego głównym twórcą i reprezentantem jest Edmund Husserl wytworzona przez ten kierunek metoda badań filozoficznych stosowana przez filozofów egzystencji. Nazwa kierunku pochodzi od greckiego słowa phainomenon oznaczającego to, co się jawi.

3 Metoda fenomenologiczna polega na oglądzie i opisie tego, co jest bezpośrednio dane, jednak odbiega od codziennych sposobów orientowania się w rzeczywistości.

4 BEZZAŁOŻENIOWOŚĆ nawołuje do odrzucenia założeń na temat świata po to, by przyjrzeć się mu tak, jak się on jawi. powrót do rzeczy samych Podejście fenomenologiczne mamy na temat świata pewne założenia, domysły, teorie, spekulacje Naturalne nastawienie

5 R EDUKCJA FENOMENOLOGICZNA Skupienie się na fenomenach - zjawiskach samych w sobie. By zrozumieć ich prawdziwy sens trzeba dostrzec je takimi jakie są naprawdę, jakie są nam dane. odrzucenie wszelkich założeń, teorii, doktryn w postrzeganiu świata POJĘCIAFENOMENOLOGICZNEPOJĘCIAFENOMENOLOGICZNE

6 E POCHÉ termin filozoficzny wywodzący się z filozofii starożytnych sceptyków moment wstrzymania, od którego konstruowana jest nowa filozofia, a porzucana stara. Husserl mówiąc o epoché używa znanej metafory brania w nawias. czasowe wzięcie w nawias pewności co do przekonań i założeń POJĘCIAFENOMENOLOGICZNEPOJĘCIAFENOMENOLOGICZNE

7 INTENCJONALNOŚĆ Pojęcie, które Husserl zapożyczył od swojego nauczyciela Franza Brentany intencja jest relacją łączącą umysł, świadomość z treścią lub przedmiotem. Brentano przypisywał intencjonalność wszystkim stanom umysłowym. Husserl zauważył, że tak nie jest, niektóre stany nie są intencjonalne: np. ani nastrój, ani stan ducha nie są nakierowane na coś. Relacja intencjonalna składa się z dwóch członów: noezy i noematu. POJĘCIAFENOMENOLOGICZNEPOJĘCIAFENOMENOLOGICZNE

8 NOEZA akt świadomościowy przeżycie lub pełny akt czystej świadomości NOEMAT przedmiot dany w tym akcie to, ku czemu kierują się intencje aktów i przeżyć świadomych

9 OCZYWISTOŚĆ Fenomenologowie przejęli też od Brentany fascynację oczywistością. Fenomenologia zaczyna budować teorię od tego, co oczywiste. Sądy powinny być oczywiste, powinna je cechować "świetlista pewność". Husserl przejął od swojego nauczyciela ewidencjonalistyczną koncepcję prawdy. Według niego oczywistość właściwie rozumiana jest przeżyciem prawdy. POJĘCIAFENOMENOLOGICZNEPOJĘCIAFENOMENOLOGICZNE

10 ANALIZA EIDETYCZNA dążenie do uchwycenia istoty tego, co dane, ideacja, docieranie do istoty zjawisk, widzenie istotnościowe. W naoczności istotnościowej dana jest czysta istota zjawiska. Uchwycenie tej istoty nie musi być przeprowadzone na wielu przykładach, wystarczy nawet jeden lub tylko naoczność wyobrażeniowa (przykład wyobrażony). POJĘCIAFENOMENOLOGICZNEPOJĘCIAFENOMENOLOGICZNE

11 Fenomenologia religii, inaczej religioznawstwo porównawcze - zestawienie faktów i systemów religijnych i dokonywanie porównań, po to aby odkryć specyfikę danego systemu religijnego.

12 P RZEDSTAWICIELE Alfred Schutz Edmund Husserl Emmanuel Levinas Jan Patočka Jean-Paul Sartre Martin Heidegger Maurice Merleau-Ponty Paul Ricoeur Roman Ingarden Edyta Stein


Pobierz ppt "F ENOMENOLOGIA. F ENOMENOLOGIA TO …. XX-wieczny kierunek filozoficzny, którego głównym twórcą i reprezentantem jest Edmund Husserl wytworzona przez ten."

Podobne prezentacje


Reklamy Google