Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja badań terenowych przez ankieterów Szkolenie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja badań terenowych przez ankieterów Szkolenie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja badań terenowych przez ankieterów Szkolenie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2 Przed rozpoczęciem pracy KONIECZNIE wypełnij jedną ankietę po to, aby poznać szczegółowo treść pytań, treść odpowiedzi i sposób wypełniania ankiety stosowanie znaku X, reguły przejść w pytaniach filtrujących 2

3 Przed rozdaniem ankiet w klasie 1. na pierwszej stronie każdej ankiety w zaznaczone kolorem szarym pole wpisz swój kod ankietera Kod ankietera Kod szkoły Numer ankiety 3

4 Lp. Województwo WSSE Imię i nazwisko Kod ankietera 1. Dolnośląskie WSSE Wrocław 01.1 01.2 01.3 2. Kujawsko-Pomorskie WSSE Bydgoszcz 02. 02.1 02.2 3. Lubelskie WSSE Lublin 03. 4. Lubuskie WSSE Gorzów Wlkp. 04. 5. Łódzkie WSSE Łódź 05. 6. Małopolskie WSSE Kraków 06. 7. Mazowieckie WSSE Warszawa 07. 8. Opolskie WSSE Opole 08. 9. Podkarpackie WSSE Rzeszów 09. 10. Podlaskie WSSE Białystok 10. 11. Pomorskie WSSE Gdańsk 11. 12. Śląskie WSSE Katowice 12. 13. Świętokrzyskie WSSE Kielce 13. 14. Warmińsko-Mazurskie WSSE Olsztyn 14. 15. Wielkopolskie WSSE Poznań 15. 16. Zachodniopomorskie WSSE Szczecin 16. 4

5 5 Kody ankieterów woj. warmińsko-mazurskie: 14.1 – Olsztyn 14.2 – Elbląg 14.3 – Lidzbark Warmiński 14.4 - Szczytno 14.5 - Braniewo 14.6 - Bartoszyce 14.7 – Nowe Miasto Lubawskie

6 2. na pierwszej stronie każdej ankiety w zaznaczone kolorem szarym pole wpisz kod szkoły: Kod ankietera Kod szkoły Numer ankiety 6

7 3. przedstaw uczniom ogólny cel badań (przeczytaj uważnie wprowadzenie do ankiety – bo to wprowadzenie im streścisz) a) wyjaśnij, jak wypełniać ankiety (znak X); b) zapewnij, że ankiety są anonimowe, po wypełnieniu zostaną zaklejone w kopercie w obecności uczniów; c) poinformuj uczniów, że w trakcie wypełniania ankiety mogą się do Ciebie zwrócić o pomoc z jakimkolwiek problemem dotyczącym ankiety; 7

8 d) reaguj w sytuacji, gdy uczniowie rozmawiają podczas badania podkreśl, że tylko osobiste przemyślenia i szczere odpowiedzi pomogą w pracy naukowej (podkreśl słowo „naukowej”); e) przed rozpoczęciem badań, poinformuj nauczyciela, że powinien być obecny w klasie podczas przeprowadzenia badań ankietowych; uzgodnij to wcześniej z dyrekcją szkoły; f) policz uczniów w trakcie, gdy wypełniają ankietę, zwracając uwagę na strukturę płci; liczbę dziewcząt/kobiet i chłopców/mężczyzn zapamiętaj albo zanotuj. 8

9 Po wypełnieniu ankiet przez uczniów: 1. włóż je do koperty i w obecności uczniów zaklej kopertę (1 klasa = 1 koperta); 2. po opuszczeniu szkoły otwórz kopertę i ponumeruj ankiety (stosuj własną numerację zaczynając od 1, pamiętaj, że numery nie mogą się powtarzać): UWAGA!Otwarcie koperty z ankietami w szkole lub jej bezpośrednim sąsiedztwie (np. przy oknach szkolnych klas) jest NIEDOPUSZCZALNE Kod ankietera Kod szkoły Numer ankiety 9

10 3. sprawdź, jaka jest struktura respondentów według płci – powinna się zgadzać z wytycznymi, które otrzymałeś od osoby koordynującej badania, 4. jeżeli masz ZA MAŁO ankiet od osób określonej płci 1. kontynuuj badania w innej klasie, tak żeby uzupełnić próbę; 2. podczas uzupełniania próby przeprowadź badania z całą klasą, nadmiarowe kwestionariusze usuniesz w sposób opisany w kolumnie obok; należy unikać sytuacji, w której ankiety wypełnia tylko część uczniów w klasie – zwłaszcza w przypadku drażliwego tematu; 3. w przypadku, gdy w danej szkole nie ma wystarczającej liczby osób określonej płci – zob. str. 4: Pytania i wątpliwości: (5) Co zrobić, jeśli w szkole nie ma odpowiedniej liczby dziewcząt lub chłopców? Tak może być np. w technikum mechanicznym albo w liceum ogólnokształcącym. ZA DUŻO ankiet od osób określonej płci usuń ankiety nadmiarowe: a) zacznij od tych, które są wypełnione niedbale (mają rysunki, zawierają niemerytoryczne komentarze i uwagi, dowcipy); b) następnie usuń te, które zawierają niekompletne odpowiedzi, dużo braków odpowiedzi; c) na końcu – gdy pozostaną już kompletne i prawidłowo wypełnione ankiety – usuwaj je w sposób losowy. UWAGA: 1. nie wyrzucaj ankiet, które odrzuciłaś / odrzuciłeś; 2. oba zestawy (zapakowane osobno) przekaż osobie koordynującej badania; 10

11 5. po zakończeniu badań w danej szkole musisz uzupełnić „Kartę pracy ankietera”. W odpowiednie pola a) wpisać swój kod: Kod ankietera Kod szkołyPieczęć szkołyData i podpis ankietera 11

12 b) wpisać kod szkoły: c) zdobyć pieczęć szkoły: Kod ankietera Kod szkołyPieczęć szkołyData i podpis ankietera Kod ankietera Kod szkołyPieczęć szkołyData i podpis ankietera 12

13 d) podpisać się czytelnie i wpisać datę realizacji badania w danej placówce: Kod ankietera Kod szkołyPieczęć szkołyData i podpis ankietera 13

14 Pytania i wątpliwości ankieterów: 1. Skąd wziąć adres szkoły? 2. Skąd wziąć kod szkoły? 3. W jaki sposób dowiem się, ile ankiet mają wypełnić dziewczęta / kobiety, a ile ankiet mają wypełnić chłopcy / mężczyźni? Adresy szkół, kody oraz liczbę uczniów otrzymasz od osoby koordynującej badania Nazwa szkołyLokalizacjaSymbol szkołyLiczba dziewcząt / kobiet Liczba chłopców / mężczyzn Kod ankiet era Podpis ankietera Gimnazjum Nr 1 w Głogowie, ul. Sikorskiego 11, 67-200 Głogów miasto DOL-G-1- M 13 14

15 4. Skąd wziąć numer telefonu do szkoły? Chodzi o umówienie się na realizację badania? Numer telefonu do szkoły należy samodzielnie odszukać. 5. Co zrobić, jeśli w szkole nie ma odpowiedniej liczby dziewcząt lub chłopców? Tak może być np. w technikum mechanicznym albo w liceum ogólnokształcącym. Ankieter powinien wybrać inną szkołę tego typu w wylosowanej miejscowości i tam dokończyć badania, zbierając brakujące ankiety. Gdyby w wylosowanej miejscowości nie było szkoły danego typu, to proszę wybrać taką szkołę w powiecie. Jeżeli to wciąż niemożliwe (brakuje tego typu placówki), to proszę wybrać dowolne sąsiednie miasto, które jest siedzibą powiatu. Zobacz też tabela: ZA MAŁO/ZA DUŻO ankiet od osób określonej płci ( materiały - str. 2). 15

16 6. Co zrobić, gdy w gimnazjum nie ma wymaganej liczby uczniów? Taka sytuacja może mieć miejsce w gminach wiejskich. W przypadku gimnazjów zlokalizowanych na wsiach (rzadziej w miastach) może pojawić się problem małolicznych klas. Gdyby ankieter nie mógł zrealizować badań w jednej szkole, powinien skorzystać z listy rezerwowej, ale tylko w ostateczności. 7. Co zrobić, gdy szkoły zawodowe są wieloprofilowe? Są tam klasy męskie i osobno – żeńskie? W takiej sytuacji ankieter powinien zrealizować badania w kilku klasach – tak, żeby zebrać wymaganą liczbę ankiet od respondentów określonej płci, odrzucając ankiety nadmiarowe w sposób opisany w tabeli ZA MAŁO/ZA DUŻO ankiet od osób określonej płci (materiały - str. 2). 16

17 8. Czy nie lepiej wręczać ankiety tym uczniom, którzy chcą wziąć udział w badaniach? Ankieter nie może dystrybuować kwestionariuszy wśród osób chętnych do wzięcia udziału w badaniach. Badania nie mogą mieć charakteru „kto chce wypełnić?” lub „którą klasę poleci pani dyrektor”. Ankieter samodzielnie decyduje o wyborze konkretnej klasy i konkretnej osoby do badań (pamiętając o innych wytycznych). 9. Czy nauczyciel powinien być obecny w klasie podczas badania? Zdecydowanie tak. Nauczyciel powinien być obecny w klasie. Trzeba to koniecznie uzgodnić z dyrekcją szkoły i poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem badania. 17

18 10. Co zrobić w przypadku, gdyby nauczyciel / dyrekcja szkoły robili problemy dot. przeprowadzenia badania? Najlepiej umówić się telefonicznie. Gdyby pojawiły się problemy, to proszę użyć autorytetu Ministerstwa Zdrowia i dodać, że w 2008 roku GIS realizował badania na znacznie większą skalę (12 tysięcy uczniów) i szkoły chętnie współpracowały. Gdyby szkoła stanowczo protestowała, proszę wybrać inną szkołę z listy rezerwowej. 11. Co zrobić, gdyby dyrekcja chciała określić, która klasa ma wziąć udział w badaniu? Proszę unikać takich sytuacji. Najlepiej gdyby ankieter sam wskazał klasę – podając przypadkowo jej symbol literowy np. „b”. Proszę jednak się upewnić, że klasa jest ogólna (w przypadku gimnazjum) albo, że jest w niej wymagana liczba kobiet i mężczyzn (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych). 18

19 12. Co zrobić, gdyby akurat w tym dniu uczniowie w dużej mierze byli nieobecni (chorzy, poszli na wagary)? Proszę zebrać brakującą liczbę ankiet w innej klasie. 13. Co zrobić, gdyby uczniowie „wypełniali wspólnie”, patrzyli, co który napisał? jak odpowiedział? w jaki sposób ich upomnieć? czy takie ankiety mają być brane pod uwagę? Jak wcześniej wspomniano, należy reagować na takie sytuacje na bieżąco. Za dyscyplinowanie uczniów jest odpowiedzialny obecny w klasie nauczyciel. 19

20 14. Czy uczeń, który wcześniej zakończył wypełnianie ankiety, może opuścić klasę (jeśli tak, to gdzie się udać)? Nie, uczeń po wypełnieniu ankiety wraca na miejsce. 15. Czy uczniowie, którzy zakończyli ankietę wcześniej, nie będą przeszkadzać pozostałym? Jak reagować w takich sytuacjach? Za dyscyplinowanie uczniów jest odpowiedzialny obecny w klasie nauczyciel. 16. W jaki sposób reagować na zachowania „nietypowe”, destrukcyjne i agresywne niektórych uczniów (możliwe po wyjściu nauczyciela z klasy, zwłaszcza w gimnazjach i ZSZ)? Za dyscyplinowanie uczniów jest odpowiedzialny obecny w klasie nauczyciel. Nauczyciel nie może opuścić klasy. 20

21 Możliwe pytania ankietowanych: 1. Ile mogę zaznaczyć odpowiedzi w pytaniu? Nr pytaniaIle odpowiedzi może wybrać respondent? 1, 2, 31 4, 5wielokrotnego wyboru 6, 7, 8, 9, 10, 111 12„x” w każdym wierszu, dla każdej używki z osobna 13, 14, 15, 16wielokrotnego wyboru 17, 181 19wielokrotnego wyboru 20, 211 22wielokrotnego wyboru 23, 24, 251 26, 27, 28wielokrotnego wyboru 29, 30, 31, 32, 331 34wielokrotnego wyboru 35, 361 37wielokrotnego wyboru 38, 39, 401 21

22 2. Jaką mam gwarancję, ze ankieta jest anonimowa? Przekazuję ankiety do Warszawy i to ja wpisuję na nich specjalne kody, które pozwolą jedynie zidentyfikować województwo, w którym były realizowane badania. Badania służą celom naukowym, a wyniki będą podawane zbiorczo na podstawie 5,5 tysiąca ankiet z całej Polski. 3. Co to znaczy, że pytanie jest wielokrotnego wyboru? To znaczy, że można wybrać więcej niż jedną odpowiedź, jeżeli taka jest potrzeba. Można w takim pytaniu wybrać również tylko jedną odpowiedź. 4. Co zrobić, jeżeli nie ma odpowiedzi, którą chciałbym zaznaczyć? Spośród podanych wariantów odpowiedzi, spróbuj wybrać ten, który jest Ci najbliższy, najbardziej się odpowiada Twoim preferencjom. Jeśli nie możesz wskazać takiego wariantu, wpisz pod danym pytaniem własną kategorię odpowiedzi. 22

23 5. Ja nie biorę dopalaczy. Czy muszę dalej wypełniać ankietę? Po pytaniu 28? NIE, pytanie nr 28 jest ostatnim pytaniem. Jednak jeżeli masz jakieś spostrzeżenia dotyczące dopalaczy, to możesz je zapisać na ostatniej stronie ankiety. 6. Ja w pytaniu 28 wybrałem kilka wariantów odpowiedzi i ten ostatni również. Czy muszę dalej wypełniać ankietę? Po pytaniu 28? TAK, wybór ostatniego wariantu powoduje, że badany powinien kontynuować wypełnianie ankiety. 7. Czy będzie możliwość zobaczenia wyników, jeżeli tak, to kiedy? Wyniki zbiorcze zostaną opublikowane. Informacji należy szukać na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (http://www.mz.gov.pl/) albo Głównego Inspektoratu Sanitarnego (http://gis.gov.pl/). 23

24 8. Czy dostanę coś w zamian za wypełnienie ankiety? Niestety, nie przewidujemy żadnych prezentów. Często w badaniach ankietowych jest tak, że osoby obdarowane nie wypełniają jej szczerze. Chcą się przypodobać ankieterowi w ramach rewanżu za prezent. Nam chodzi wyłącznie o szczere i przemyślane uwagi. 9. Ile mam czasu na wypełnienie ankiety? Powinno to zająć kilkanaście minut. 10. Co zrobić, jeżeli pomylę się podczas wypełniania? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź jeszcze raz i wskazać strzałką tę właściwą. Proszę napisać „właściwa odpowiedź”. 24

25 11. Co zrobić, jeżeli nie chcę uzupełniać? Szanuję Twoje zdanie, ankieta jest dobrowolna, jednak bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Zapewniam, że nikt ze szkoły nie pozna Twoich odpowiedzi. 12. Co jeśli nigdy nie miałem do czynienia z dopalaczami, czy też mam odpowiadać? Tak, jest sporo pytań, na które chcemy poznać Twoje odpowiedzi (pytania 1-28) 13. Czy muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania? Odpowiadaj tylko na pytania, które Ciebie dotyczą. 25

26 14. Dla kogo i po co ta ankieta? Jak wspomniałam/wspomniałem na wstępie ankieta służy celom naukowym. Zleciło ją Ministerstwo Zdrowia. 15. Kto będzie oglądał te ankiety? Nikt ze szkoły i nikt z Ministerstwa Zdrowia. Analizą zajmują się specjaliści z firmy analizującej dane, którzy nie poznają nawet treści wszystkich pytań. Opracują wyniki i zbiorczy raport przekażą do Ministerstwa. 16. Czy da się sprawdzić na podstawie pisma, że ja ją wypełniłem? Nie, nikt tego nie będzie analizował. Jeżeli masz wątpliwości, to wstawiaj jedynie znak X obok wariantów odpowiedzi. Znak X jednego ucznia wygląda tak samo, jak znak X drugiego ucznia. 26

27 Harmonogram badania: - do 16.09. 16 r. - szkolenia ankieterów, przygotowania do badań - od 19 do 23.09.16 r. - realizacja badania - od 23.09 do 30.09.16 r. do godz. 12.00 – kontrola i korekta zebranych ankiet - do 30.09.16 r. do godz. 12.00 - przesłanie meldunków z informacją o liczbie wykonanych ankiet z województwa do Głównego Inspektoratu Sanitarnego wg wzoru 19-23.09.2016 r. termin przeprowadzenia badań w woj. warmińsko-mazurskim Proszę wszystkie ankiety (zweryfikowane) wraz z dokumentami (z kartą pracy ankietera) dostarczyć najpóźniej do 27.09.2016 do OPZiOZ WSSE Olsztyn 27

28 - RegionGimnazja Zasadnicze zawodowe LOTechnika Ponadgimnazjalne razem RAZEM dolnośląskie169686468200369 kujawsko-pomorskie138684958175313 lubelskie145466861175320 lubuskie6431222780144 łódzkie154506660176330 małopolskie23410890100298532 mazowieckie35591166118375730 opolskie5830192776134 podkarpackie149586269189338 podlaskie7722363290167 pomorskie1597558 191350 śląskie271108102116326597 świętokrzyskie82283538101183 warmińsko- mazurskie 98463638120218 wielkopolskie2421298691306548 zachodniopomorskie105424139122227 POLSKA25001000 30005500 Tab. Liczba respondentów z podziałem na województwa i typ szkoły 28


Pobierz ppt "Realizacja badań terenowych przez ankieterów Szkolenie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google