Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Wytomyślu. Szkoła Podstawowa w Wytomyślu zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki i zachęca rodziców dzieci w wieku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Wytomyślu. Szkoła Podstawowa w Wytomyślu zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki i zachęca rodziców dzieci w wieku."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Wytomyślu

2 Szkoła Podstawowa w Wytomyślu zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki i zachęca rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do posyłania swych pociech w jej mury, które gwarantują solidną edukację w spokojnej i kameralnej atmosferze…

3 Zapewniamy:  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną  opiekę specjalistów: - pedagoga - psychologa - logopedy - higienistki szkolnej - oligofrenopedagoga - surdopedagoga

4 Ponadto:  bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych koła zainteresowań (np. przyrodnicze, teatralne, informatyczne, językowe) zajęcia wyrównawcze zajęcia świetlicowe dla dzieci dowożonych (rano od godziny 7.15 i po lekcjach) zajęcia, lekcje biblioteczne

5  dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne  pomoce dydaktyczne także w ramach realizacji programu „Radosna Szkoła”  w klasach I-III lekcje z wykorzystaniem multibook’ów  dowóz uczniów spoza Wytomyśla do szkoły (zorganizowany przez Ośrodek Oświaty i Sportu)  wydawanie obiadów dla dzieci objętych pomocą socjalną

6 Jednym z naszych największych atutów jest:  liczebność klas, co daje możliwość indywidualnej pracy z każdym uczniem a zarazem lepszy ich kontakt z nauczycielami

7 Dysponujemy także:  salką korekcyjną

8  salką komputerową  ciekawym sprzętem sportowym, np. waveboard’y

9  placem zabaw w ramach realizacji rządowego programu „Radosna Szkoła”

10 Nasi uczniowie:  biorą udział w realizacji różnorodnych programów, projektów i akcji o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim (np. programy profilaktyczne, akcje charytatywne, projekty przyrodniczo-ekologiczne, kurs udzielania pierwszej pomocy)

11  uczestniczą w konkursach na terenie szkoły, gminy, powiatu i województwa (sportowe, polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze)  biorą udział w akcjach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”  oszczędzają w SKO

12 Organizujemy:  zajęcia w czasie ferii zimowych i letnich (wyjazdy do kina, na basen, zawody sportowe, dyskoteki)

13  spotkania z pisarzami, autorami i innymi ciekawymi ludźmi  wycieczki szkolne (te bliskie i te dalsze)  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dni wolne od zajęć dydaktycznych, gdy rodzice pracują

14 Współpracujemy:  ze środowiskiem lokalnym (Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Straż Pożarna), wspólnie organizujemy imprezy środowiskowe (Dzień Seniora, Festyn Rodzinny, Dzień Wiosny)

15  z partnerską szkołą w Biesenthal (nasi uczniowie bezpłatnie odwiedzają swoich rówieśników w Niemczech i przyjmują ich rewizyty w Wytomyślu)

16 Dbamy:  o wychowanie patriotyczne (organizujemy apele, opiekujemy się grobami Powstańców Wielkopolskich i Dębem Pamięci)

17 Zapraszamy serdecznie Społeczność Szkoły Podstawowej w Wytomyślu


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Wytomyślu. Szkoła Podstawowa w Wytomyślu zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki i zachęca rodziców dzieci w wieku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google