Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skrobia – w ę glowodan ro ś linny, wielocukier sk ł adaj ą cy si ę wy łą cznie z merów glukozy, pe ł ni ą cy w ro ś linach rol ę magazynu energii. Skrobia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skrobia – w ę glowodan ro ś linny, wielocukier sk ł adaj ą cy si ę wy łą cznie z merów glukozy, pe ł ni ą cy w ro ś linach rol ę magazynu energii. Skrobia."— Zapis prezentacji:

1

2 Skrobia – w ę glowodan ro ś linny, wielocukier sk ł adaj ą cy si ę wy łą cznie z merów glukozy, pe ł ni ą cy w ro ś linach rol ę magazynu energii. Skrobia ma budow ę ziarnist ą. (C 6 H 10 O 5 ) n

3  Skrobia jest najwa ż niejszym polisacharydem zapasowym u ro ś lin, które magazynuj ą go w owocach, nasionach, korzeniach w formie ziaren w li ś ciach, bulwach, rdzeniu ł odygi i k łą czach. Szczególnie bogate w skrobi ę s ą ziarna zbó ż i bulwy ziemniaka, a tak ż e (cho ć mniej) kolby kukurydzy.

4  Odk ł ada si ę w komórkach ro ś lin w postaci ziaren lub granulek, których wielko ść i kszta ł t s ą charakterystyczne dla poszczególnych gatunków ro ś lin. Rozró ż nia si ę skrobi ę ziemniaczan ą, pszenn ą, kukurydzian ą itp.

5  Skrobia i niektóre jej pochodne maj ą zastosowanie w przemy ś le w ł ókienniczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, papierniczym, tekstylnym oraz do produkcji klejów.

6  Skrobię można wykryć za pomocą jodyny.  Jodyna pod wpływem skrobi zmienia barwę z żółtej na ciemnofioletową.

7

8

9


Pobierz ppt "Skrobia – w ę glowodan ro ś linny, wielocukier sk ł adaj ą cy si ę wy łą cznie z merów glukozy, pe ł ni ą cy w ro ś linach rol ę magazynu energii. Skrobia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google