Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY PLIKOW FAT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY PLIKOW FAT."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY PLIKOW FAT

2 File Allocation Table FAT (akronim z ang. File Allocation Table) – system plików powstały pod koniec lat 70. zastosowany w systemach operacyjnych, m.in. DOS i Windows. Podobnie jak sam DOS, wywodzi się z systemów CP/M. Określa on rozmieszczenie plików, katalogów i wolnej przestrzeni na takich nośnikach danych jak dyskietki i twarde dyski. Najważniejszym elementem systemu jest tablica informująca o rozmieszczeniu plików na partycji (FAT) - od nazwy tej tablicy pochodzi nazwa systemu.

3 Typy FAT Rozwój systemu plików FAT następował wraz zwiększaniem pojemności nośników na których występował. Aktualnie istnieją 4 rodzaje FAT: - FAT12 - FAT16 - FAT32 - exFAT (FAT64) Numeracje w nazwie systemu informują o liczbie bitów przypadających na jeden klaster w tablicy alokacji plików. Ta charakterystyczna cecha danego rodzaju FAT decyduje o dozwolonych wielkościach plików, ich maksymalnych ilościach etc.

4 Szczegóły limitów na konkretnych wersjach FAT:

5 Sektor Nośniki danych typu dyskietka, dysk itp
Sektor Nośniki danych typu dyskietka, dysk itp. przechowują informacje w porcjach zwanych sektorami. Sektor jest zawsze w całości odczytywany i zapisywany. Większość urządzeń posiada sektory o wielkości 512 bajtów (0,5kB).

6 Klaster W systemie FAT partycja (poza początkowymi zarezerwowanymi sektorami) jest podzielona na klastry (jednostki alokacji pliku). Każdy klaster składa się z jednego lub kilku sektorów, klastry są numerowane. System operacyjny na podstawie numeru klastra oblicza numer logiczny sektora (numer sektora od początku partycji), a na tej podstawie numer fizyczny, tj. odpowiadający mu numer ścieżki, głowicy i sektora na ścieżce. Klaster w całości jest przydzielony jednemu plikowi. Plik w katalogu zawiera numer pierwszego klastra pliku, gdzie znajdują się dalsze części pliku opisuje wpis w FAT. W tablicy FAT pod numerem odpowiadającym numerowi pierwszej części pliku jest umieszczony numer kolejnego klastra przydzielonego plikowi lub liczba z zakresu FFF8h-FFFFh, jeśli to jest ostatni klaster pliku. Jeżeli dany klaster jest wolny, to w FAT odpowiada mu wpis 0000h, a FFF7h oznacza uszkodzony klaster

7 Wartości klastrów w poszczególnych wersjach FAT

8 Liczba bitów a limit klastrów

9 Struktura partycji FAT
Partycja systemu FAT składa się z 4 regionów: zarezerwowany (z boot sectorem) – a w nim tablica BPB (Bios Parameter Block) oraz program ładujący system operacyjny (boot loader) dla partycji systemowej. Blok BPB zawiera informacje potrzebne do wyliczenia położenia i rozmiaru pozostałych regionów. tablica alokacji (tablica FAT) – przechowywana zaraz za boot sektorem struktura, która zawiera informacje dla systemu operacyjnego na temat relacji klastrów. Każda pozycja w tablicy FAT odpowiada jednemu klastrowi. Na partycji może być kilka kopii tablicy FAT, istnieją zazwyczaj dwie. katalog główny (w FAT32 nie istnieje w tej formie) – katalog główny (root directory) jedyny katalog zakładany automatycznie podczas utworzenia systemu plików. W FAT12 i FAT16 ma on predefiniowany rozmiar, zaś już w FAT32 jako łańcuch klastrów może mieć dowolną długość jak i ilość wpisów. region danych – zajmowany przez podkatalogi i wszystkie pliki; podzielony na logiczne bloki nazwane wcześniej klastrami.

10 Schemat struktury:

11 Bootsector Bootsector - to zawsze pierwszy sektor partycji, zawiera podstawowe informacje o partycji, między innymi: wielkość partycji wielkość sektora (w bajtach) ilość sektorów w klastrze typ partycji (np. FAT32) ilość kopi tablicy FAT wskaźniki do innych danych kod ładujący system operacyjny

12 Zawartość pól bootsektora

13 FAT Tablica Alokacji Plików (ang. File Allocation Table)
Tablica alokująca pliki znajduje się na pierwszych 63 sektorach dysku, po Boot Sektorze. Tablica alokująca pliki jest zwykłą tablicą, zawierającą 12, 16 lub 32 bitowe elementy. Zazwyczaj na jednej partycji znajdują się dwie  identyczne kopie.  W strukturze Boot Record jest pole specyfikujące ilość kopii tablicy FAT. W systemach FAT12 i FAT16 używana jest pierwsza kopia tablicy FAT, ale wszystkie zmiany są synchroniczne nanoszone na pozostałe kopie. FAT32 został rozszerzony o możliwość specyfikacji w polu "Flags", która kopia jest podstawowa. O strukturze plików FAT można po prostu myśleć jako o liście, gdzie każdy łańcuch specyfikuje, które obszary dysku zajęte są przez dany plik czy katalog. 

14 Katalog główny Root directory - jest to katalog główny systemu plików, występuje w ustalonym miejscu w partycji. W FAT12 i FAT16 ma sztywno ustaloną wielkość - mieści do 512 wpisów (przy długich nazwach jeszcze mniej). W FAT32 nie ma tego ograniczenia. Każdy katalog i plik w katalogu głównym liczony jest jako jeden wpis

15 Struktura katalogu Każdy plik na dysku znajduje się w jakimś katalogu. Katalog także jest plikiem, tyle, że posiada specjalną strukturę i posiada szczególne znaczenie z punktu widzenia systemu operacyjnego. Katalog jest tablicą zawierającą informacje o plikach i podkatalogach wewnątrz oraz wskaźniki do początków ich danych na dysku. Każdy zapis w pliku katalogu składa się z 32 bajtów i zawiera następujące informacje (w tej kolejności): E5h - jest wpisywane do pierwszego bajtu nazwy pliku, który został skasowany. (Faktycznie plik nie jest kasowany, ale jest traktowany tak, jakby go nie było) zarezerwowane pole w przypadku FAT32 zawiera 16 starszych bitów numeru początkowego klastra Każdy zwykły katalog posiada dwa specjalne zapisy:   . (kropka) - odnosząca się do bieżącego katalogu   .. (dwie kropki) - odnoszące się do nadkatalogu.

16 Nazwy plików i rozszerzenia
W systemie FAT pliki mają nazwy w klasycznej postaci składającej się z ustalonego dwuczęściowego formatu: nazwa pliku - ciąg długości od 1 do 8 złożony z dozwolonych znaków (liter, cyfr i symboli $ ' - _ ( ) ~ ! # ^ & ) rozszerzenie - opcjonalna część nazwy składająca się z ciągu długości od 0 do 3 znaków jak wyżej. Rozszerzenia pełnią rolę oznaczeń typów plików i są w związku z tym pewne konwencje nazewnicze. Z drugiej jednak strony nie ma formalnych przeszkód do nazywania plików w dowolny inny sposób, byle prawidłowy.

17 Długie nazwy plików W systemie Windows95 wprowadzono nazwy o długości do 255 znaków. Kluczową kwestią było zapewnienie kompatybilności ze starszymi systemami i aplikacjami. - zastosowano aliasowanie długich nazw plików. - rozszerzone nazwy są zapisywane w plikach fikcyjnych katalogów, stworzonych specjalnie do tego celu - żeby uniknąć pomyłek mają one nadawane kombinacje atrybutów: Read Only + Hidden + System + Volume label

18 Długie nazwy plików W systemie Windows95 wprowadzono nazwy o długości do 255 znaków. Kluczową kwestią było zapewnienie kompatybilności ze starszymi systemami i aplikacjami. - zastosowano aliasowanie długich nazw plików. - rozszerzone nazwy są zapisywane w plikach fikcyjnych katalogów, stworzonych specjalnie do tego celu - żeby uniknąć pomyłek mają one nadawane kombinacje atrybutów: Read Only + Hidden + System + Volume label Problemy z długimi nazwami: - wykrywanie przez starsze wersje narzędzi systemowych specjalnych plików jako błędnych i "poprawianie" ich - nadpisywanie i duplikowanie aliasów

19 Atrybuty plików Read-Only większość aplikacji nie pozwoli modyfikować, ani kasować tego pliku Hidden w normalnych warunkach nie jest wyświetlany przy listowaniu katalogu, chyba że podano odpowiedni parametr System pliki systemowe, które nie powinny być zmieniane, ani usuwane (może to mieć przykre konsekwencje) Volume Label etykieta dysku - przechowywana w katalogu głównym w postaci zapisu jako nazwa pliku w którym ustawiono ten atrybut Directory ten atrybut odróżnia pliki od katalogów Archive plik archiwalny - atrybut ten jest używany do metakomunikacji między aplikacjami, oznacza starszą wersję pliku, który może być backupowany

20 Schemat Alokacji W tablicy alokacji plików woluminu FAT plikom przydzielana jest pierwsza dostępna lokalizacja w woluminie. Numer początkowego klastra jest adresem pierwszego klastra używanego przez plik. Każdy klaster posiada wskaźnik do kolejnego klastra pliku lub indykator końca pliku, informujący o tym, że bieżący klaster jest ostatnim zawierającym dany plik. Każdy klaster zawiera wskaźnik do następnego klastra danego pliku albo wskaźnik końca pliku.

21 Schemat Alokacji

22 Schemat Alokacji

23 Schemat Alokacji

24 Fragmentacja System plików FAT nie posiada mechanizmów zapobiegających fragmentacji danych na dysku, wystepowanie tego zjawiska wpływa niekorzystnie na wydajność operacji na plikach. przebieg fragmentacji:

25 FAT12, FAT16, FAT32 Podsumowanie Zalety
• Prosty w implementacji - idealny do urzadzen przenosnych i osadzonych systemów operacyjnych • Popularny i dobrze udokumentowany • Obsługiwany przez praktycznie kazdy system operacyjny Wady • Podatny na awarie • Podatny na fragmentacje • Brak systemu uprawnien • Nieefektywny przy duzej ilosci plików i przy duzych partycjach W marcu 2008 roku pojawił się następca FAT32, wolny od niektórych niedogodności znanych u jego poprzedników. Podsumowanie

26 exFAT exFAT (Extended File Allocation Table, aka FAT64) jest systemem plików stworzonym specjalnie na potrzeby pamięci flash przez Microsoft. Został zawarty w systemie operacyjnym Windows Embedded CE 6.0 oraz w poprawce SP1 dla systemu Windows Vista. exFAT może być używany wszędzie tam gdzie system plików NTFS nie jest najlepszym rozwiązaniem, ze względu na dużą nadmiarowość struktury danych. Innowacje: - znaczne zwiększenie limitów wielkości plików, rozmiaru klastra - możliwość nadania praw dostępu (podobnie jak w NTFS) - nieograniczona liczba plików w katalogu - udoskonalono wydajność

27 SYSTEM PLIKÓW NTFS

28 NTFS – New Technology File System
Przed systemem plików zaczęto stawiać nowe wymagania, którym poprzedni system plików FAT nie był w stanie sprostać. Wymagania te były na tyle skomplikowane, że nie zdecydowano się na rozszerzenie systemu FAT tylko napisanie zupełnie nowego systemu plików. Nowe cechy miały nie tylko zaspokoić oczekiwania biznesowe, ale i wspomóc zwykłych użytkowników w ich codziennej pracy

29 Główne cele, które postawiono przed nowym systemem plików to:
zminimalizować utratę i rozspójnienie danych w przypadku awarii sprzętu, braku zasilania, awarii systemowych - NTFS zapewnia integralność metadanych (czyli danych opisujących plik) w przypadku awarii. ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem - NTFS ma zintegrowany model bezpieczeństwa dzięki któremu użytkownik może chronić swoje dane

30 NTFS – cechy ogólne Obiektowy system plików
Bezpieczeństwo danych ( Security ) Nazwy plików i katalogów Indeksowanie plików i katalogów Quota Szyfrowanie Kompresja danych Pliki rzadkie (sparse file) Transakcyjne wykonywanie operacji We / Wy Twarde dowiązania

31 NTFS - Struktura systemu
Najmniejszą logiczną jednostką na dysku jest klaster. Wszelkie dane składowane są na dysku w postaci plików wliczając w to indeksy, bitmapy, metadane i dane. Trzonem systemu NTFS jest MFT

32 NTFS - Schemat budowy partycji

33 NTFS – Spis metaplików Inode Nazwa pliku Opis $MFT
$MFT Master File Table - spis wszystkich plików 1 $MFTMirr Kopia zapasowa pierwszych 16 rekordów MFT. 2 $LogFile Dziennik transakcji. 3 $Volume Informacje o partycji. 4 $AttrDef Definicje atrybutów. 5 . (dot) Katalog główny. 6 $Bitmap Mapa bitowa wszystkich klastrów dysku. 7 $Boot Boot record 8 $BadClus Lista uszkodzonych klastrów. 9 $Secure Lista zabezpieczeń nałożonych na pliki z dysku. 10 $UpCase Tablica służąca do zamian małych liter na duże. 11 $Extend Katalog zawierający pozostałe pliki systemowe: $ObjId, $Quota, $Reparse, $UsnJrnl 12-15 <Unused> Puste

34 NTFS - Pliki Pliki w NTFS reprezentowane są jako zbiory struktur zwanych atrybutami. Każdy atrybut może wystąpić dla jednego pliku wielokrotnie, każdy może też mieć przypisaną nazwę.

35 NTFS – Standardowo występujące atrybuty
0x10 $STANDARD_INFORMATION 0x20 $ATTRIBUTE_LIST 0x30 $FILE_NAME 0x40 $OBJECT_ID 0x50 $SECURITY_DESCRIPTOR 0x60 $VOLUME_NAME 0x70 $VOLUME_INFORMATION 0x80 $DATA 0x90 $INDEX_ROOT 0xA0 $INDEX_ALLOCATION 0xB0 $BITMAP 0xC0 $REPARSE_POINT 0xD0 $EA_INFORMATION 0xE0 $EA 0xF0 $PROPERTY_SET 0x100 $LOGGED_UTILITY_STREAM

36 NTFS – Jak i gdzie są trzymane dane?
Małe Średnie Duże

37 NTFS – Jak i gdzie są trzymane dane?

38 NTFS - Katalogi Katalogi podobnie jak w FAT, traktowane są jak
zwyczajne pliki, z tą różnicą że zawartość katalogu jest trzymana w B+ drzewie, co znacząco przyspiesza wyszukiwanie.

39 NTFS - Katalogi

40 NTFS - Rozwiązania dla działania w warunkach awaryjnych, odporność systemu
Transakcyjność operacji Prowadzenie dziennika -undo ( unieważnienie ) -redo (powtarzanie ) -undo / redo Punkty kontrolne (checkpoints)

41 Odtwarzanie z powtarzaniem / unieważnieniem
Przy odtwarzaniu z powtarzaniem system wykonuje: - Jeżeli czytając dziennik od końca napotka na wpis <End CKTP> to powtarza jedynie zatwierdzone transakcje rozpoczęte po tym dokonaniu wpisu <Start CKTP> (odpowiadającemu dokładnie temu <End CKTP>) oraz te transakcje będące na liście aktywnych transakcji. - Jeżeli czytając dziennik od końca napotka na wpis <Start CKTP> to jest on ignorowany tzn. szukamy pierwszego rekordu <End CKTP> Przy odtwarzaniu z unieważnieniem system wykonuje: system unieważnia transakcje nie zakończone te które rozpoczęły się po rekordzie <Start CKTP> oraz te będące na liście aktywnych transakcji - Jeżeli czytając dziennik od końca napotka na wpis <Start CKTP> to

42 NTFS - Bezpieczeństwo Read Write Execute Delete Change Permissions
Take Ownership

43 NTFS – 3G Darmowy sterownik do obsługi NTFS, przeznaczony dla systemów Linux, Mac OS X, FreeBSD, BeOS oraz Haiku. NTFS-3G przyporządkowuje konkretnej partycji z systemem plików położenia w drzewie katalogów partycje z systemem plików NTFS, używając do tego podsystemu FUSE. W przeciwieństwie do standardowego sterownika, w który wyposażone jest jądro systemów Linux, NTFS-3G posiada niewielkie ograniczenia, jeśli chodzi o zapisywanie plików: - tworzenie, - usuwanie, - zmiana nazwy, - przenoszenie i modyfikowanie plików dowolnej wielkości - w najnowszej wersji można zmieniać ich prawa dostępu

44 CDFS - Compact Disc File System
CDFS (Compact Disc File System) - zgodny ze standardem ISO system plików dla nośników optycznych, umożliwiający korzystanie z długich nazw plików zgodnie ze standardami ISO Level 2.

45 CDFS - Compact Disc File System
Wszystkie nazwy folderów i plików muszą mieć długość do 31 znaków (w przypadku używania rozszerzenia Joliet nazwy mogą mieć do 64 znaków – kodowane w formacie Unicode). Drzewo folderów nie może mieć więcej niż osiem poziomów, licząc od korzenia (w przypadku Joliet to ograniczenie nie występuje). Rozszerzenia nazw plików nie są obowiązkowe. Wielkość jednego pliku nie może być większa niż 2GB (DVD).

46 Koniec


Pobierz ppt "SYSTEMY PLIKOW FAT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google