Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 80. Posłuchaj, P asterzu I zraela, T y, co jak trzodę W iedziesz ród Józefa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 80. Posłuchaj, P asterzu I zraela, T y, co jak trzodę W iedziesz ród Józefa."— Zapis prezentacji:

1 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 80

2 Posłuchaj, P asterzu I zraela, T y, co jak trzodę W iedziesz ród Józefa.

3 T y, który Z asiadasz nad cherubami, Z abłyśnij, przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem!

4 W zbudź T wą P otęgę i P rzyjdź nam na P omoc! O B oże,

5 O dnów nas i O każ T we P ogodne O blicze, abyśmy doznali Z bawienia.

6 P anie, B oże Z astępów, jak długo G niewać się B ędziesz, choć lud T wój się modli?

7 N akarmiłeś go chlebem płaczu i obficie N apoiłeś go łzami. Z robiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą.

8 B oże Z astępów, O dnów nas i O każ T we P ogodne O blicze, abyśmy doznali Z bawienia.

9 W yrwałeś winorośl z Egiptu, W ygnałeś pogan, a ją Z asadziłeś.

10 Grunt dla niej P rzygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. Góry okryły się jej cieniem, a cedry B oże jej gałęźmi.

11 Swe latorośle rozpostarła aż do Morza, a swoje pędy aż do Rzeki.

12 Dlaczego jej mury Z burzyłeś, tak że zrywa z niej [grona] każdy, kto przechodzi drogą, że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta obgryzają?

13 P owróć, o B oże Z astępów! W ejrzyj z nieba, Z obacz i N awiedź tę winorośl;

14 i C hroń tę, którą Z asadziła T wa P rawica, .

15 Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli, niech zginą od grozy T wojego oblicza!

16 Niech R ęka T woja będzie nad mężem T wej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś U twierdził dla siebie.

17 Nie odstąpimy już więcej od C iebie;

18 Z achowaj nas przy życiu, byśmy wzywali T wojego I mienia. P anie, B oże Z astępów,

19 O dnów nas i U każ T we P ogodne O blicze, abyśmy doznali Z bawienia.

20 Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 80


Pobierz ppt "Księga Psalmów Biblia Tysiąclecia 80. Posłuchaj, P asterzu I zraela, T y, co jak trzodę W iedziesz ród Józefa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google