Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeby rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie Gminy Miejskiej Kraków Analiza w zakresie wsparcia rodzin w ramach polityki społecznej Urzędu Miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeby rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie Gminy Miejskiej Kraków Analiza w zakresie wsparcia rodzin w ramach polityki społecznej Urzędu Miasta."— Zapis prezentacji:

1 Potrzeby rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie Gminy Miejskiej Kraków Analiza w zakresie wsparcia rodzin w ramach polityki społecznej Urzędu Miasta Krakowa RAPORT Błażej Pasiut

2 Przedmiot i cel badania Przedmiot: Potrzeby rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym Uwzględnienie podstawowych funkcji rodziny Cel: Nakreślenie tendencji i wielkości w zakresie badanego przedmiotu Podstawa do modyfikacja istniejącej oferty i szukania nowych form wsparcia rodzin

3 Grupa badawcza Specyfika grupy badawczej (rodzic – ofiara niepełnosprawności dziecka) - żałoba - chroniczny smutek - stres rodzicielski Plan badawczy – 1000 ankiet Uzyskano 731 59 placówek, w tym: 14 przedszkoli, 18 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 4 licea, 8 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz 4 zespoły szkół specjalnych Najliczniejszą grupę stanowią dzieci w wieku 5-13 (szkoła podstawowa 50,41%), następnie młodzież powyżej 16 roku życia (szkoła średnia 28,1%), młodzież gimnazjalna 18,34% oraz dzieci w przedziale 0-4 roku życia 3,15%

4 Narzędzie badawcze Opracowano w Wydziale Spraw Społecznych UMK Charakter sondażowy badania Wynik wcześniejszych analiz Ankieta zawierająca 12 pytań Istotna rola pytań otwartych

5 Potrzeby –Co jest niezbędne do wyboru właściwej terapii dla dziecka niepełnosprawnego –Jaki rodzaj terapii zaspokoi potrzeby dziecka niepełnosprawnego –Jak często winny odbywać się zajęcia terapeutyczne –Jakie dodatkowe formy zajęć edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych powinny się odbywać –Jakie formy integracji są pożądane –Na jakie utrudnienia napotyka się w obszarze usług transportowych –Jakie usługi pomocowe dla dziecka niepełnosprawnego powinny zostać uruchomione –Jakie wsparcia oczekują rodzice dziecka niepełnosprawnego –Jakich usług odciążeniowych oczekuje rodzina dziecka niepełnosprawnego –Jakiego wsparcia wymaga rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego

6 Świat rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym OTOCZENIE FIZYCZNE: - udogodnienia - bariery SZKOŁA: - rozwój (przyszłość) - rówieśnicy -tolerancja - pomoce dydaktyczne - specjalne potrzeby edukacyjne -kompetencje nauczycieli TRANSPORT: - czas - koszty - jakość obsługi TERAPIA I OPIEKA MEDYCZNA: - diagnoza (szybkość, trafność, sposób przekazania, systematyczność) - czas - jakość - dopasowanie - otoczenie fizyczne (miejsce) OTOCZENIE SPOŁECZNE: - zrozumienie - tolerancja - szacunek - integracja - rodzina - małżeństwo - rodzeństwo RODZINA

7 INFORMACJA  Potrzeba pełnej i rzetelnej informacji  Brak jednego miejsca skupiającego pełny pakiet pomocowy  Informacja mało czytelna (zmiana sposobu przekazywania informacji)  Potrzeba jak najwcześniejszego uzyskiwania wskazówek i porad

8 DIAGNOZA I TERAPIA  Długi czas oczekiwania na diagnozę  Diagnoza pobieżna / sprzeczna / błędna  Sposób przekazania diagnozy (błędy jatrogenne)  Brak ciągłości diagnozowania (nie uwzględnianie zmian rozwojowych i dynamiki niepełnosprawności)  Dostępność ośrodków terapeutycznych (informacja)  Dostępność specjalistów  Systemowy model pomocy – rodzice, szkoła, terapeuci, specjaliści

9 EDUKACJA  Dostępność i przystosowanie szkoły  Kompetencje nauczycieli i kadry placówek oświatowych  Wsparcie szkoleniowe dla dzieci niepełnosprawnych: (psychologia, praktyka, rozwój)  Edukacja rodziców (potrzeba podnoszenia kompetencji)  Edukacja osób w otoczeniu rodzin dzieci niepełnosprawnych  Edukacja społeczna (kampanie informacyjne)

10 INTEGRACJA  Intensyfikacja działań integracyjnych  Wychodzenie poza własną grupę  Łączenie środowisk  Integrowanie rodzin  Intensyfikacja kontaktów równieśniczych  Organizacja czasu wolnego  Ewaluacja efektywności podejmowanych działań – modyfikacja oferty

11 WSPARCIE  Wsparcie psychologiczne  Pomoc dla rodziców – odciążenie  Rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego  Pomoc finansowa  Aktywizacja wsparcia wolontaryjnego

12 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Potrzeby rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie Gminy Miejskiej Kraków Analiza w zakresie wsparcia rodzin w ramach polityki społecznej Urzędu Miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google