Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” wspófinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 Prezentacja zasad pomocy dla partnerstw w II fazie projektu predefiniowanego w ramach Programu Regionalnego MF EOG Tomasz Potkański, kierownik projektu Łódź 12 listopada 2013 r.

2 Program konferencji w dniu 12.11.2013 11:00 - 11:10Otwarcie konferencji, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP 11:10 - 11:30Podsumowanie wyników naboru projektów w konkursie grantowym w ramach Programu Regionalnego MF EOG – Przemysław Derwich, z-ca dyr. Departamentu PPiPT, MRR 11:30 - 11:45Prezentacja zasad pomocy dla partnerstw w II fazie projektu predefiniowanego – Tomasz Potkański, kierownik projektu 11:45 - 12:15Prezentacja raportu „Diagnoza stanu współpracy między- samorządowej w Polsce” - Andrzej Porawski, ZMP 12:15 - 12:35przerwa 12:35 - 12:50Planowanie rozwoju na obszarach funkcjonalnych – kontekst przestrzenny - Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP 12:50 - 13:30Dyskusja 13:30 - 14:00Prezentacja wniosków z raportu nt. stanu współpracy międzysamorządowej w Norwegii – Anna Stephansen, IRIS 14:00 - 14:30Prezentacja doświadczeń współpracy w obszarze funkcjonal- nym miasta Stavanger – Felix Laate, Greater Stavanger Area 14:30 - 15:00Pytania i odpowiedzi, po zakończeniu - lunch

3 Cele projektu predefiniowanego w fazie II Pomoc doradcza partnerstwom, które uzyskały granty z MF EOG w rozwoju ich inicjatywy współpracy; Upowszechnianie doświadczeń dot. metod i narzędzi współpracy – w celu wzmacnianie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej w skali kraju – wśród pozostałych JST w kraju; Sformułowania wniosków do zmian legislacyjnych, niezbędnych dla poprawy warunków tworzenia i rozwijania partnerstw w obszarach funkcjonalnych; Wspieranie współpracy bilateralnej między polskimi i norweskimi samorządami.

4 Aktualna skala zainteresowania projektami partnerskimi na MOF - statystyka Łączna liczba partnerstw w projekcie predefiniowanym61 Uzyskały grant z programu MF EOG13 (21 %) Uzyskały grant z programu POPT w konkursie MOF nr 115 (25%) Złożyły wniosek do programu POPT w konkursie MOF nr 221 (34 %) Uczestnicy projektu predefiniowanego - razem48 (79 %) Partnerstwa, które nie uczestniczyły w projekcie predefiniowanym, a uzyskały grant z programu POPT w konkursie MOF nr 1 19 Nowe partnerstwa, które nie uczestniczyły w proj. predefiniowanym, a złożyły wniosek aplikacyjny do POPT MOF-2 (w rozpatrywaniu) min. 60 Łączna liczba lokalnych i subregionalnych inicjatyw współdziałania w formie partnerstw na obszarach MOF, które się ujawniły w roku 2013 min. 127 (co obejmuje ponad 1000 JST =ok. 40%)

5 Partnerstwa w projekcie EOG (+2) Partnerstwa w projekcie POPT MOF-1 Uczestnicy projektu predefiniowanego:

6 Partnerstwa w projekcie EOG Partnerstwa w projekcie POPT MOF-1 Partnerstwa, które złożyły wniosek do POPT MOF-2 Uczestnicy projektu predefiniowanego:

7 Formy wsparcia dla partnerstw w II fazie projektu predefiniowanego – 15 grantobiorców MF EOG Indywidualny asystent partnerstwa: – Łącznik między projektem a partnerstwem, przekazywanie informacji o zakresie potrzebnego wsparcia specjalistycznego dla partnerstwa; – Bezpośrednia pomoc w rozwiązywaniu problemów szczegółowych; – Monitoring rozwoju partnerstwa na użytek wypracowania modelu współpracy; – Uzyskanie doradztwa dla partnerstwa ze strony zespołu prawnego projektu w sprawach dot. współpracy - w miarę powstających potrzeb. Doradcy sektorowi: – Wsparcie dla partnerstwa w rozwiązywaniu problemów szczegółowych w poszczególnych sektorach, w razie potrzeby doradztwo przy odbiorze prac wykonanych przez firmy zatrudnione przez partnerstwa. Uczestnictwo w wyjeździe studialnym do Norwegii: – 4 dniowy pobyt w Norwegii – obejmujący wizytację partnerstw, udział 3 osób z każdego partnerstwa, wyjazdy między lutym a listopadem 2014. Uczestnictwo w różnych formach bezpośredniej wymiany doświadczeń w trakcie spotkań warsztatowych

8 Formy wsparcia dla partnerstw w II fazie projektu predefiniowanego – 15 z MF EOG i 12 z POPT MOF nr 1 Warsztaty dla średniego personelu koordynującego pracę w podmiotach będących członkami partnerstwa - ok. 400 osób – 2-dniowe warsztaty dla ok. 15-20 osób; – Warsztaty odbywają się między końcem maja a początkiem grudnia 2013; – Przedmiotem jest rozwój umiejętności współpracy i komunikacji w grupie (dotyczy zespołów wewnątrz JST, jak i zespołów międzysamorządowych) Warsztaty z zakresu zintegrowanego zarządzania strategicznego na obszarach funkcjonalnych – dla kadry zarządzającej partnerów: – 1-dniowe warsztaty dla ok. 15-25 osób (po 1-2 partnerstwa na raz); – Warsztaty będą się odbywać między grudniem 2013 a lutym 2014 – Przedmiotem jest zapoznanie burmistrzów/wójtów (liderów samorządowych w partnerstwie) z metodologią analizy potencjału rozwojowego partnerstwa, obejmującą ocenę konkurencyjności OF, zapotrzebowanie na usługi publiczne i możliwości finansowania rozwoju ze źródeł własnych i zewnętrznych. Kluczowe pytanie: jak integrować plany rozwoju i konkretne działania, aby tworzyć synergię i warunki do rozwoju obszaru funkcjonalnego.

9 Formy wsparcia dla partnerstw w II fazie projektu predefiniowanego – wszystkie zainteresowane JST w kraju Tematyczne konferencje upowszechniające doświadczenia 15 partnerstw w ramach programu regionalnego MF EOG: – Efektywności i skuteczności różnych form i narzędzi współpracy – Rozwiązywania szczegółowych problemów – Stosowania modelu samooceny rozwoju partnerstw Udział w 2 edycjach ogólnokrajowego Konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania: współpraca międzysamorządowa” – Możliwość uzyskania nagrody za ciekawe rozwiązania – Możliwość uzyskania wiedzy o najciekawszych rozwiązaniach stosowanych w Polsce – sytuacja w tym zakresie będzie się dynamicznie rozwijać – Szczególnie ważne będą doświadczenia współpracy międzysektorowej !!! Udział w konferencjach upowszechniających nagrodzone rozwiązania Możliwość korzystania z internetowej Bazy Dobrych Praktyk Możliwość korzystania z Bazy Wiedzy o współpracy międzysamorządowej – www.partnerstwa.jst.org.pl oraz strony i publikacje realizatorów projektu www.partnerstwa.jst.org.pl


Pobierz ppt "Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google