Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elastyczność to wrażliwość popytu na własne determinanty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elastyczność to wrażliwość popytu na własne determinanty."— Zapis prezentacji:

1 Elastyczność to wrażliwość popytu na własne determinanty

2  Czynniki wpływające na elastyczność funkcji popytu: 1. cena dobra  Elastyczność cenowa popytu 2. cena dóbr substytucyjnych i komplementarnych  Elastyczność mieszana popytu 3. dochód  Elastyczność dochodowa popytu  Eliminujemy czynniki niemierzalne – np. gusta i preferencje

3 E p =│ zmiana wielkości popytu wielkość popytu : zmiana ceny cena │ EpEp = │ ΔQ Q : ΔP P │ │% zmiany wielkości popytu : % zmiany ceny│= EpEp = Elastyczność cenowa popytu mierzy siłę reakcji popytu na zmianę ceny ceteris paribus. = │% ΔQ : % ΔP│

4 E1E1 Ep=Ep= : ΔQ Q2Q2 Q1+Q1+ 2 ΔP P 1 +P 2 2 = ΔQ ΔP P 1 +P 2 Q 1 +Q 2 : Jest to sposób na obliczanie elastyczności łukowej E1E1

5  Firma X sprzedaje krzesła po 80 zł za sztukę. Roczna wielkość popytu (sprzedaży) wynosi 3000 sztuk krzeseł. Gdy cena krzesła spadła do 70 zł, zaś wielkość sprzedaży (popytu) wzrosła do 4000 sztuk. Oblicz elastyczność cenową popytu.  Zmiana wielkości popytu=4000 – 3000 = 1000  E p =│1000/3000 : -10/80│=33,3%/- 12,5%│=│-2,67│=2,67  Odp. Zmiana ceny krzeseł prowadzi do 2,67 procentowej zmiany (wzrostu) wielkości popytu.

6 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1000 2000 3000 4000 D ΔP ΔQ Cena (P) Produkcja (Q) w szt. Graficzna interpretacja elastyczności cenowej popytu

7  E p >1 popyt jest elastyczny  E p <1 popyt jest nieelastyczny  E p =1 popyt o elastyczności jednostkowej = elastyczność wzorcowa np. wzrost ceny o 10 % powoduje spadek popytu o 10 %.  E p =1/2 jeżeli wzrost ceny o 10 % spowoduje spadek popytu o 5 %.  Im bliżej zera tym mniejsza elastyczność.  E p =0 popyt doskonale nieelastyczny, sztywny (linia pionowa), zmiana ceny nie powoduje żadnych zmian popytu  E p =∞ popyt doskonale elastyczny (linia pozioma)

8 Przykład: P P P P Q Q Q Q popyt doskonale nieelastyczny popyt doskonale elastyczny D2D2 D D1D1 D E p =0 E p = ∞ Krzywa popytu D1 jest bardziej elastyczna niż D2 1. 2. 3.

9  Osiągalność substytutów - jeśli dobro nie ma substytutów to popyt jest nieelastyczny.  Znaczenie danego produktu dla konsumenta –popyt na dobro, które zajmuje większy udział w budżecie konsumenta jest bardziej elastyczny.  Poziom ceny towaru - popyt jest bardziej elastyczny przy cenach wysokich).  Czas trwania zmiany ceny. Popyt jest bardziej elastyczny w okresie długim niż w okresie krótkim.  Rodzaj dóbr – popyt na dobra podstawowe, dobra pierwszej potrzeby jest mniej elastyczny.

10  sól, leki, ropa, trumny – brak substytutów - popyt nieelastyczny, (sztywny), linia pionowa

11  Znając wysokość cenowej elastyczności popytu, przedsiębiorca może z pewnym przybliżeniem skalkulować, jak wpłyną wzrost lub spadek ceny na jego przychód całkowity (wpływy ze sprzedaży) TR (total revenue).

12 Cena jednostkowa Wielkość popytu Elastyczność popytu E P =ΔQ/Q:ΔP/P Przychód całkowity TR=PxQ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

13 Cena jednostkowa P Wielkość popytu Q Elastyczność popytu E P =ΔQ/Q:ΔP/P Przychód całkowity TR=PxQ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 5 3 2 1,4 1 0,7 0,5 0,3 - 1000 1350 1600 1750 1800 1750 1600 1350 1000 Firma osiągnie maksymalny zysk gdy P=30, Q=60

14 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 20 40 60 80 100 D E P =1 E P >1 E P <1 P Q

15 0 20 40 60 80 100 1800 1600 1000 0 TR Q

16  Elastyczność mieszana popytu – popyt reaguje na zmianę cen dóbr substytucyjnych/komplementarnych  E xy = ΔQ x /Q x : ΔP y /P y = %ΔQ x /%ΔP y  Jeśli E xy =0,7 oznacza to, że spadek ceny dobra Y o 1 % powoduje spadek zapotrzebowania na dobro X o 0,7%.

17  Dla dóbr komplementarnych współczynnik elastyczności mieszanej popytu jest zawsze ujemny.  Dla dóbr substytucyjnych współczynnik jest dodatni.  Elastyczność mieszana jest równa zeru, gdy dobra są niezależne.

18  Oblicz elastyczność mieszaną popytu na dobro A na podstawie następujących danych: PBPB QAQA 80 40 400 200 Czy dobra A i B są dobrami substytucyjnymi czy komplementarnymi? Odpowiedź uzasadnij. Odp. E AB =(200-400)/400 : (40-80)/80 = 1 Elastyczność mieszana popytu = 1, więc dobra A i B są substytutami, gdyż E AB >0

19  Elastyczność dochodowa popytu mierzy zależność między zmianami popytu a zmianami dochodów ludności.  E I =ΔQ/Q:ΔI/I = % ΔQ/% ΔI, gdzie I=dochód  Poziom tego współczynnika zależy przede wszystkim od: dostępności substytutów, dóbr komplementarnych, a także od zróżnicowania ich jakości.  Stanowi to kryterium klasyfikacji dóbr.

20 DOBRA Dobra pierwszej potrzeby EI<1 Dobra niższego rzędu EI<1 Inne dobra pierwszej potrzeby (dobra normalne) 01

21  1. Wraz ze wzrostem dochodów spada udział wydatków na żywność = dochodowa elastyczność popytu < 1.  2. Udział wydatków na odzież i mieszkanie nie zmienia się gdy rosną dochody = dochodowa elastyczność popytu =1.  3. Wydatki na samochody, meble, podróże, ochronę zdrowia, wypoczynek i biżuterię rosną szybciej od wzrostu tempa dochodów = dochodowa elastyczność popytu >1.

22  WNIOSEK: Zmiana dochodu powoduje nie tylko zmianę poziomu ale i struktury wydatków.


Pobierz ppt "Elastyczność to wrażliwość popytu na własne determinanty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google