Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motywowanie ucznia do aktywnego uczestniczenia w procesie dydaktycznym 1. Dlaczego należy podjąć trud szukania nowych sposobów na aktywizowanie uczniów?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motywowanie ucznia do aktywnego uczestniczenia w procesie dydaktycznym 1. Dlaczego należy podjąć trud szukania nowych sposobów na aktywizowanie uczniów?"— Zapis prezentacji:

1 Motywowanie ucznia do aktywnego uczestniczenia w procesie dydaktycznym 1. Dlaczego należy podjąć trud szukania nowych sposobów na aktywizowanie uczniów? 2. Jakie metody mogą skutecznie wpłynąć na aktywny udział ucznia w zajęciach dydaktycznych?

2 A / Zawód nauczyciela ulega przeobrażeniom: ➢ nauczyciel przechodzi z roli nauczającego w rolę kierującego procesem uczenia się, ➢ stosuje działania socjo-techniczne – obserwuje zachowania uczniów i dostosowuje formy komunikowania się z nimi.

3 B / Uczeń i jego rodzice oczekują od szkoły/nauczyciela : ➢ stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi dziecka i osiągania przez niego sukcesów, postępów edukacyjnych, ➢ indywidualnego podejścia, adekwatnego do jego potrzeb, ➢ pomocy w ukierunkowaniu przyszłości dziecka

4 Główne problemy współczesnej edukacji w obszarze dydaktycznym: Uczniowie: ● mają trudności z koncentracją, ze skupieniem uwagi, ● „gubią się” w nadmiernej ilości informacji, ● poddawani są różnorodnym formom sprawdzania, wpadania w grupy rankingowe, ● uczestniczą (mniej lub bardziej świadomie)w procesie rywalizacji – element stresogenny.

5 W rozwiązywaniu problemów pomocne są: ● odpowiednio dobrane metody i strategie działania nauczyciela w klasie i poza nią, ● mobilizowanie wspierające ucznia z trudnościami w nauce, ● motywowanie ucznia do podejmowania działań,wyzwań,na miarę jego możliwości, ● uczenie uczenia się poprzez działanie, ● partnerstwo w uczeniu się jako perspektywa kształcenia ustawicznego,

6 Kształcenie ustawiczne jest wyzwaniem dla nauczyciela jak i dla jego ucznia

7 Centrum Edukacji Obywatelskiej Internetowy kurs - „Jak motywować ucznia do nauki” Publikacja - tłumaczenie „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki”. Autor:Merrill Harmin

8 I / Organizacja pracy II / Nauczanie III / Jak uczyć rzeczy ważnych? IV / Motywowanie V / Zadania domowe, sprawdziany, oceny Bloki zagadnieniowe w książce

9


Pobierz ppt "Motywowanie ucznia do aktywnego uczestniczenia w procesie dydaktycznym 1. Dlaczego należy podjąć trud szukania nowych sposobów na aktywizowanie uczniów?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google