Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Olecko 21.06.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Olecko 21.06.2016."— Zapis prezentacji:

1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Olecko 21.06.2016

2 Charakterystyka społeczno-gospodarcza Gminy Olecko

3 Energia elektryczna – struktura sprzedaży

4 Energia elektryczna – dynamika sprzedaży, MWh

5 Ciepło sieciowe – struktura sprzedaży

6 Ciepło sieciowe – dynamika zmian zużycia

7 Gaz – struktura sprzedaży

8 Gaz – dynamika sprzedaży, tys. m3

9 Inwentaryzacja bazowej emisji CO 2 Podstawowe założenia metodyczne: jako rok bazowy inwentaryzacji przyjęto rok 2014. Jest to rok, dla którego udało się zebrać kompleksowe dane we wszystkich grupach odbiorców, wytwórców i dostawców energii, w obliczeniach zużycia energii przyjęto dane uzyskane z ankietyzacji budynków; bilans uzupełniono informacjami od przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących na terenie gminy, uzyskanymi w ramach opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przeprowadzono własne obliczenia zużycia energii końcowej wśród odbiorców.

10 Inwentaryzacja bazowej emisji CO 2 Dokument opracowano zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów przedstawionymi na początku roku 2010, zawierającymi m. in. nowe wskaźniki emisji CO 2 dla poszczególnych nośników. W celu obliczenia emisji CO 2 w roku bazowym wyznacza się zużycie energii finalnej dla poszczególnych sektorów odbiorców w tych latach na obszarze gminy Olecko. Wyróżniono następujące sektory odbiorców: sektor obiektów/instalacji użyteczności publicznej, sektor handel, usługi, przedsiębiorstwa, sektor mieszkalny oświetlenie uliczne, sektor transportowy.

11 Wskaźniki emisji CO 2 Nośnik Wartość wskaźnika (Mg CO 2 /MWh) Źródła danych Energia elektryczna 0,8315 KOBiZE - Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce Gaz ziemny0,201 KOBIZE - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 Olej opałowy0,276 Benzyna silnikowa0,247 Olej napędowy0,264 Ciekły gaz ziemny0,225 Gaz ziemny LNG0,201 Węgiel0,341 Ciepło sieciowe 0,473 Przedsiębiorstwa ciepłownicze - ankieta dotycząca emisji zanieczyszczeń ze źródeł ciepła

12 Cel strategiczny

13 Cele szczegółowe

14

15 Obszary interwencji

16

17

18

19 Zużycie energii w 2014 r. oraz prognoza do roku 2020

20 Emisja CO2 w 2014 r. oraz prognoza do roku 2020

21 Przedsięwzięcia

22 Unikalny symbol przedsięwzięcia

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Wyznaczenie efektu ekologicznego

43

44 Redukcja emisji CO 2 w 2020 w stosunku do roku bazowego: -cel krajowy – 20,00% (w stosunku do roku 1990), -w Gminie Olecko – 4,6%. W przypadku braku realizacji przedsięwzięć w Gminie Olecko nastąpiłby wzrost emisji CO 2 o 2,25% w stosunku do roku bazowego.

45 Nakłady inwestycyjne w mieście: -Całkowite – 68 180 000 (do roku 2020), -Koszty gminy – 30 649 000 (do roku 2020).

46 Dziękuję za uwagę Piotr Kukla p.kukla@fewe.pl Tel. 32 203 51 14 wew. 13 Tel. kom. 603 554 419


Pobierz ppt "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Olecko 21.06.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google