Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agro Klaster Kujawy – regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agro Klaster Kujawy – regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego."— Zapis prezentacji:

1 Agro Klaster Kujawy – regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

2 ZAŁOŻYCIELE KLASTRA Założyciele  15 PRZEDSIĘBIORSTW  1 UNIWERSYTET  1 INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU  1 STOWARZYSZENIE Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców, pod numerem 0000510278 Obecnie: 20 przedsiębiorstw, 4 jednostki naukowe, 2 IOB, 2 stowarzyszenia

3 WIZJA AGRO KLASTRA KUJAWY Nowoczesna organizacja otoczenia biznesu, integrująca środowiska biznesowe i naukowe, przy wsparciu administracji oraz organizacji pozarządowych z sektora agrobiznesu.

4 MISJA AGRO KLASTRA KUJAWY prowadzenie działań, które będą służyć rozwojowi zrzeszonych firm oraz inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora agrobiznesu, administracją, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, a w rezultacie stymulowanie wzrostu gospodarczego w regionie.

5 DZIAŁANIA AGRO KLASTRA KUJAWY to m.in.:  Wspomaganie innowacyjności firm przez prace badawczo-rozwojowe;  Organizowanie wyjazdów na targi międzynarodowe i zagraniczne misje handlowe;  Reprezentowanie stanowiska przedsiębiorców sektora agrobiznesu wobec administracji rządowej i samorządowej, w istotnych dla gospodarki sprawach;  Informowanie członków klastra o możliwościach uzyskania wsparcia przedsięwzięć rozwojowych ze środków zewnętrznych (dotacje, pożyczki, kredyty itp.).

6 AGRO KLASTER KUJAWY A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU  Według Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 jednym z celów strategicznych jest: Nowoczesny sektor rolno-spożywczy - obejmujący działalność rolniczą i przetwórczą.  Służyć temu będą nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w ramach całego łańcucha powiązań produkcyjnych.  Działania Agro Klastra Kujawy, zgodnie z jego strategią, będą stymulować oczekiwane zmiany, a zatem klaster będzie pozytywnie oddziaływał na sektor.  Łącznie przedsiębiorstwa skupione w Agro Klastrze Kujawy zatrudniają ok. 1500 pracowników, a ich obroty to ok. 700 milionów złotych rocznie (dane na koniec 2015 r.)

7 AGRO KLASTER KUJAWY A INNOWACYJNOŚĆ REGIONU Ok. połowa firm zrzeszonych w Agro Klastrze Kujawy prowadzi współpracę w zakresie badań i rozwoju oraz projektów innowacyjnych z wyższymi uczelniami regionu. Członkami i naukowymi partnerami Agro Klastra Kujawy są: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (na zdjęciu Wydział Rolnictwa i Biotechnologii) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (na zdjęciu Laboratorium Badawcze Mikotoksyn) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach, Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy

8 ZACHĘCAMY WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE W SEKTORZE AGROBIZNESU DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO NASZEJ ORGANIZACJI! AGRO KLASTER KUJAWY – STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACJI I ROZWOJU 85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6-8 www.agroklaster.pl e-mail: biuro@agroklaster.pl


Pobierz ppt "Agro Klaster Kujawy – regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google