Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców Działanie 2.2 POWER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców Działanie 2.2 POWER."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców Działanie 2.2 POWER

2 Co to znaczy myśleć strategicznie? Spojrzenie na organizację szeroko i w długim horyzoncie czasowym Skupienie się na perspektywicznych działaniach organizacyjnych Ciągłe określanie stanu organizacji, analizy sytuacji, przewidywanie tendencji rynkowych Integrowanie podstawowych procesów analizy, oceny i kreacji z działaniami wdrożeniowymi Formułowanie strategii działania i planowanie sposobów ich realizacji

3 Czy polskie MŚP myślą strategicznie? W ocenie PARP firmy koncentrują uwagę bardziej na doraźnym planowaniu działalności i bieżącym funkcjonowaniu Prawie 1/3 firm nie ma planów rozwojowych, uważając, że nie ma sensu planować wobec niepewnej przyszłości Wielu przedsiębiorców, którzy powinni być motorem polskiej gospodarki, nie uznaje rozwoju biznesu za priorytet

4 Jakiego wsparcia potrzebują MŚP? W perspektywie finansowej UE 2014-2020 system dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wspieranie adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników zostanie oparty na podejściu popytowym przedsiębiorca, po zidentyfikowaniu swoich potrzeb rozwojowych, będzie samodzielnie wybierał usługi, które w największym stopniu zrealizują te potrzeby zmiana w dystrybucji środków wymaga wsparcia przedsiębiorstw w zakresie ukierunkowania na rozwój oraz identyfikacji potrzeb rozwojowych

5 Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan w Krakowie oraz Partnerzy: Konfederacja Lewiatan, Wszechnica UJ, Grupa Doradcza Projekt oraz Woj. Rada OPZZ Projekt: Akcelerator biznesu. Wsparcie rozwoju strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce Cel główny projektu: Wzrost konkurencyjności 100 małopolskich firm MMSP poprzez uzyskanie przez nie wiedzy n.t. strategicznych kierunków rozwoju oraz zwiększenie gotowości do działań rozwojowych w firmie dzięki opracowanym we współpracy z partnerem społecznym planom rozwoju ze wskazaniem możliwości oferowanych przez podmiotowe systemy finansowania. Rekrutacja od 01.10.2016 obejmie: - 10 mikro przedsiębiorstw - 40 małych przedsiębiorstw - 50 średnich przedsiębiorstw Działania: analiza potrzeb rozwojowych, opracowanie i wdrożenie planów rozwojowych, agregacja potrzeb rozwojowych MMSP, analiza dostępności usług w regionie, upowszechnienie i ew. interwencja.

6 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie Projekt: Małopolski system wsparcia strategicznego dla MŚP Cel główny projektu: Podniesienie jakości działania 120 przedsiębiorstw poprzez rozwój ich kapitału ludzkiego oraz wzrost jakości i dostępności usług rozwojowych w Małopolsce. Rekrutacja od 01.01.2017: - 40 mikro przedsiębiorstw - 65 małych przedsiębiorstw -15 średnich przedsiębiorstw *pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 1407/2013.

7 Analiza 4 perspektyw funkcjonowania firmy: 1. Finansowa (na podstawie dokumentów finansowych zostanie wyliczonych kilka podstawowych wskaźników, które w sposób ogólny przedstawią sytuację finansową firmy), 2.Rynku (np. co firma sprzedaje, kto kupuje jej produkty/usługi, jaka jest wartość rynku, oczekiwania klientów, jakich firma ma dostawców, kto jest jej konkurentem, jaką ma pozycję na rynku, czym wygrywa, a w czym przegrywa), 3. Procesów wewnętrznych (np. jaki jest czas wysłania towaru od przyjęcia zamówienia, jak długo realizuje usługę, ile ma nowości w swojej ofercie, ile czasu zajmuje wprowadzenie nowości, ile trwa obsługa jednego klienta, ile trwa obsługa reklamacji, czy coś może być objęte systemem IT, jakie jest otoczenie prawne wpływające na prowadzoną działalność i czy procesy wewnętrzne są z nim zgodne). 4. Infrastruktury (jakie firma posiada zasoby fizyczne, a jakie kadrowe, jaki jest zysk na 1 zatrudnionego, czy pracownicy są usatysfakcjonowani z wykonywanej pracy, czy posiadają wymagane kwalifikacje/kompetencje, jaka jest fluktuacja, ile firma wydaje na rozwój pracowników, jakie są koszty absencji)

8 Działania w projekcie: opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w wieku 45+ - o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym przygotowanie propozycji planów rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach; monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwojowych MMSP w okresie trwania projektu; opracowanie analizy faktycznej dostępności usług w regionie lub branży dla MMSP i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych; upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w RUR i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

9 Zapraszamy do współpracy Agregacja potrzeb rozwojowych MMSP i analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych w ramach regionalnych programów operacyjnych dla MMSP. Podejmowanie działań interwencyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w rejestrze usług rozwojowych (RUR) i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych). Inne?

10 Zapraszamy do współpracy Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie www.izbarzemieslnicza.tarnow.plwww.izbarzemieslnicza.tarnow.pl tel. 14 621 57 69 Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan w Krakowie www.mzp.org.plwww.mzp.org.pl, tel. 12 294 06 03


Pobierz ppt "Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców Działanie 2.2 POWER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google