Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach 2012-2016 2 / 34 Dział Nauki 2 / 34 Środki na utrzymanie potencjału badawczego łącznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach 2012-2016 2 / 34 Dział Nauki 2 / 34 Środki na utrzymanie potencjału badawczego łącznie."— Zapis prezentacji:

1

2 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach / 34 Dział Nauki 2 / 34 Środki na utrzymanie potencjału badawczego łącznie w latach łącznie: zł

3 3 / 34 Dział Nauki 3 / 34 Dotacje na utrzymanie potencjału badawczego dla wydziałów w latach Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach łącznie: zł

4 4 / 34 Dział Nauki 4 / 34 Środki na utrzymanie potencjału badawczego dla wydziałów łącznie w latach łącznie: zł Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

5 5 / 34 Dział Nauki 5 / 34 Środki na badania młodych naukowców i doktorantów łącznie w latach Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach łącznie: zł

6 6 / 34 Dział Nauki 6 / 34 Dotacje na badania młodych naukowców i doktorantów dla wydziałów w latach Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach łącznie: zł

7 7 / 34 Dział Nauki 7 / 34 Środki na badania młodych naukowców i doktorantów dla wydziałów łącznie w latach łącznie: zł Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

8 8 / 34 Dział Nauki 8 / 34 Granty MNiSW, NCN, NCBiR oraz inne środki pozyskane łącznie w latach Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach łącznie: zł

9 9 / 34 Dział Nauki 9 / 34 Granty MNiSW, NCN, NCBiR oraz inne środki pozyskane przez wydziały łącznie w latach Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach łącznie: zł

10 10 / 34 Dział Nauki 10 / 34 Granty MNiSW, NCN, NCBiR oraz inne środki pozyskane w latach łącznie: zł Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

11 11 / 34 Dział Nauki 11 / 34 Koszty pośrednie naliczone ogółem w latach łącznie: zł Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

12 12 / 34 Dział Nauki 12 / 34 Koszty pośrednie od grantów MNiSW, NCN i NCBiR i zleceń na badania uzyskanych w latach łącznie: zł Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

13 13 / 34 Dział Nauki 13 / 34 Konferencje zorganizowane przez jednostki Uniwersytetu łącznie: 142 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

14 14 / 34 Dział Nauki 14 / 34 Stopnie i tytuły uzyskane przez pracowników UKW w okresie Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach łącznie: 99

15 15 / 34 Dział Nauki 15 / 34 Doktoraty – habilitacje – profesury pracowników UKW w okresie łącznie: 99 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

16 16 / 34 Dział Nauki 16 / 34 Koszty przewodów zrealizowanych poza UKW w latach Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach łącznie: zł

17 17 / 34 Dział Nauki 17 / 34 Koszty przewodów zrealizowanych poza UKW w latach łącznie: zł Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

18 18 / 34 Dział Nauki 18 / 34 Koszty przewodów zrealizowanych na UKW w latach łącznie: zł Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

19 19 / 34 Dział Nauki 19 / 34 Koszty przewodów zrealizowanych na UKW w latach łącznie: zł Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

20 20 / 34 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 20 / 34 Przykłady przedsięwzięć, które uzyskały wsparcie z funduszu Prorektora: Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

21 PROJEKTY W latach (dane bilansowe) przy pomocy Biura Współpracy Międzynarodowej zrealizowano projekty międzynarodowe i krajowe na kwotę: 1 mln PLN w tym koszty pośrednie: PLN 21 / 34 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

22 MOBILNOŚĆ W trakcie kadencji z mobilności w ramach programów E RASMUS + I PO WER I FSS skorzystało 410 studentów i pracowników UKW UKW gościło w tym okresie 202 studentów i pracowników z uczelni partnerskich 22 / 34 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

23 MOBILNOŚĆ W ramach programów wymiany w tym okresie rozdysponowano stypendia na kwotę około: EURO – tj. 3 mln PLN 23 / 34 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

24 WYJAZDY ZAGRANICZNE W latach pracownicy UKW zrealizowali: 1025 wyjazdów na konferencje, kwerendy, sympozja, staże, stypendia, badania naukowe, wyjazdy w ramach projektów międzynarodowych 24 / 34 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

25 INICJATYWY PROREKTORA I BWM 2014/15 - kampania promocyjna na Ukrainie 25 / 34 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

26 INICJATYWY PROREKTORA I BWM Kampania promocyjna na Ukrainie 26 / 34 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

27 INICJATYWY PROREKTORA I BWM  Integracyjne Dni Studentów Europy – łączna kwota dotacji – PLN  Letni Uniwersytet Dyplomacji 2014 – dotacje od sponsorów na łączną sumę – PLN 2015 – dotacje od sponsorów na łączną sumę – PLN 27 / 34 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

28 28 / 34 Biuro Upowszechniania Nauki 28 / 34 VOUCHER BADAWCZY ( ) Koordynacja działań jednostek naukowych związanych ze składaniem wniosków oraz przystąpieniem do ich realizacji.  4 vouchery badawcze indywidualne na zainicjowanie współpracy, objęte wsparciem do zł,  2 vouchery badawcze indywidualne na kontynuację współpracy, objęte wsparciem do zł, łączna kwota wsparcia: zł koszty pośrednie: zł Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

29 29 / 34 Biuro Upowszechniania Nauki 29 / 34 Koordynacja działań jednostek naukowych związanych ze składaniem wniosków oraz przystąpieniem do ich realizacji. 6 Bonów na Innowacje (6 x zł netto = zł, w tym koszty pośrednie to zł) Duży Bon ( zł netto, w tym koszty pośrednie to ok zł) GRANTY ZE ŚRODKÓW POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

30 30 / 34 Biuro Upowszechniania Nauki 30 / 34 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

31 31 / 34 Biuro Upowszechniania Nauki 31 / 34 Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

32 32 / 34 Biuro Upowszechniania Nauki 32 / zł Wysokość pozyskanych dotacji, wsparcie od sponsorów zł zł SPONSORZY: zł łącznie zł Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach

33 33 / 34 Wydawnictwo i Poligrafia 33 / 34 w okresie łącznie : 263 tytuły o łącznej objętości ok. 4 tys. ark. wyd. WYDAWNICTWO i POLIGRAFIA UKW Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach Szeroki zakres i wysoki poziom usług wydawniczo-poligraficznych

34 34 / 34 Biblioteka 34 / 34 Księgozbiór: pozycji Liczba odwiedzin w 2015 r.: Liczba wypożyczeń w 2015 r.: w latach Biblioteka pozyskała zł (z MNiSW, Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego) dary: książki, sprzęt nagłośnieniowy, system wystawienniczy Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach


Pobierz ppt "Działalność Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach 2012-2016 2 / 34 Dział Nauki 2 / 34 Środki na utrzymanie potencjału badawczego łącznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google