Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO. Wypracowanie wraz z JST wspólnej strategii działań do realizacji celów o charakterze średnio i długoterminowym w obszarze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO. Wypracowanie wraz z JST wspólnej strategii działań do realizacji celów o charakterze średnio i długoterminowym w obszarze."— Zapis prezentacji:

1 PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO

2 Wypracowanie wraz z JST wspólnej strategii działań do realizacji celów o charakterze średnio i długoterminowym w obszarze w sportu PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO

3 Zacieśnienie współpracy z samorządami jako partnerami programowymi dysponującymi narzędziami do kształtowania regionalnej – lokalnej polityki sportowej PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO

4 Dostarczenie społecznościom lokalnym różnorodnej oferty sportowej dostosowanej do ich potrzeb, wsparcie oddolnych inicjatyw i lokalnych liderów i liderek PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO

5 Podniesienie pozycji wychowania fizycznego w procesie rozwoju dzieci i młodzieży PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO

6 Upowszechnienie i wzrost aktywności sportowej uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w ramach ogólnodostępnych zajęć organizowanych w miejscu zamieszkania PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO

7 Włączenie społeczne poprzez sport osób niepełnosprawnych PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO

8 Wykorzystanie przedsięwzięć sportowych jako instrumentu zbliżenia Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski do kraju pochodzenia i wzmocnienia więzi z krajem ojczystym PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO

9 Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie: wzmocnienie prestiżu zawodu i pozycji trenerów, instruktorów oraz nauczycieli WF, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za edukację sportową dzieci i młodzieży PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO

10 KOSZTY BRAKU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ (w mld € ) * Lee et al., (2012), WHO, OECD, Eurostat, EUCAN, IDA, EUCAN, Cebr analysis 80,4 mld € 80,4 mld €

11 Roczna liczba zgonów, spowodowanych brakiem wystarczającej dawki ruchu w Europie to 500 000 (1 zgon na 10)! Wkrótce brak ćwiczeń będzie powodował więcej zgonów niż palenie papierosów! BRAK AKTYWNOŚCI ZABIJA

12 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 77% wpływów z dopłat w wysokości: 1)25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze - w grach liczbowych, 2) 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze - w loteriach pieniężnych i grze telebingo. BP – ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) FRKF – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471)

13 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Zgodnie z art. 13 2 ust. 1 ustawy, podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. FZSdU – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)

14 FINANSOWANIE SPORTU POWSZECHNEGO W LATACH 2013-2016 2013201420152016 46 % 46 %

15 WYDATKI NA KULTURĘ FIZYCZNĄ (źródło: Bank Danych Lokalnych GUS oraz sprawozdawczość MSiT, opracowanie własne)

16 PROGRAMY PROGRAM „KLUB”

17 KLUBY SPORTOWE W LICZBACH * Wg danych GUS z 2012 r. 14 307 14 307 klubów sportowych w Polsce

18 PROGRAM KLUB Klub jednosekcyjny: Dofinansowanie wynagrodzenia trenera – 6 000 zł Dofinansowanie wynagrodzenia trenera – 6 000 zł Dofinansowanie zakupu sprzętu/organizacja obozu – 4 000 zł Dofinansowanie zakupu sprzętu/organizacja obozu – 4 000 zł Łącznie 10 000 zł Łącznie 10 000 zł Klub wielosekcyjny: Dofinansowanie wynagrodzenia trenera – 9 000 zł Dofinansowanie wynagrodzenia trenera – 9 000 zł Dofinansowanie zakupu sprzętu/organizacja obozu – 6 000 zł Dofinansowanie zakupu sprzętu/organizacja obozu – 6 000 zł Łącznie 15 000 zł Łącznie 15 000 zł

19 PROGRAM KLUB 15 mln zł Wsparcie małych i średnich klubów sportowych 1 200 klubów w programie 16województw

20 PROGRAMY LOKALNY ANIMATOR SPORTU

21 3000 Animatorów 2010 Orlików 23 mln zł 16 województw 16 województw

22 PROGRAMY JUNIOR SPORT

23 4 mln zł 4 mln zł 16 województw 16 województw 21 500 UCZNIÓW 1 065 GRUP ĆW.

24 PROGRAMY UMIEM PŁYWAĆ

25 98 000 UCZNIÓW 7 200 GRUP ĆW. 12,996 mln zł 12,996 mln zł 16 województw 16 województw

26 PROGRAMY MAŁY MISTRZ

27 96 000 UCZNIÓW 4 800 SZKÓŁ 12 województw 12 województw 3,2 mln zł 3,2 mln zł

28 PROGRAMY UPOWSZECHNIANIA SPORTU RELALIZOWANE PRZEZ POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE 190 000 UCZNIÓW 12,43 mln zł 12,43 mln zł 16 województw 16 województw LekkoatletykadlaKażdego NarodowyProgramUpowszechnianiaKolarstwa SzczypiornistaSzkoła SzkolneMłodzieżoweOśrodkiKoszykówki

29 PROGRAMY W LICZBACH W 2015 4 154 389 4 154 389

30 PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO. Wypracowanie wraz z JST wspólnej strategii działań do realizacji celów o charakterze średnio i długoterminowym w obszarze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google