Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[Tytuł – najlepiej aby jak najtrafniej oddawał opisywane rozwiązanie ] [Imię i nazwisko os. prezentującej] [Nazwa start-upu/przedsiębiorstwa] Warsztat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[Tytuł – najlepiej aby jak najtrafniej oddawał opisywane rozwiązanie ] [Imię i nazwisko os. prezentującej] [Nazwa start-upu/przedsiębiorstwa] Warsztat."— Zapis prezentacji:

1 [Tytuł – najlepiej aby jak najtrafniej oddawał opisywane rozwiązanie ] [Imię i nazwisko os. prezentującej] [Nazwa start-upu/przedsiębiorstwa] Warsztat Innowacyjnych Pomysłów1

2 2 Wyzwania PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. [ Podaj Wyzwanie z Załącznika nr 1 – tytuł wraz z numerem z listy] [Napisz dlaczego Twój pomysł odpowiada właśnie na to wyzwanie - max. 2-3 zdania]

3 Warsztat Innowacyjnych Pomysłów3 Pomysł, 1/2 [ Opis rozwiązania – krótko i zwięźle opisz jego cechy szczególne, jakie potrzeby zaspokaja, dla kogo jest przeznaczony] [ Pokaż Swoje rozwiązanie – schemat, zdjęcie, instalacje referencyjne] [Napisz na jakim poziomie TRL jest obecnie Twoje rozwiązanie] [Jeśli rozwiązanie jest wdrożone w innym obszarze, a w obszarach wskazanych przez PGNiG ma niższy TRL wskaż cechy, które uprawdopodabniają sukces tego projektu] [Czy rozwiązanie/pomysł jest chronione? Napisz w jaki sposób – patent, chronione wzorem przemysłowym czy prawem autorskim i kto ma prawa do tego rozwiązania]

4 Warsztat Innowacyjnych Pomysłów4 Pomysł, 2/2 [ Na ile wyceniasz swój pomysł – Jaka jest wartość licencji na Twoje rozwiązanie lub jakiego poziomu finansowania oczekujesz ze strony PGNiG - spróbuj określić te materialne i niematerialne] [ Podaj 2-3 korzyści dla PGNiG z zastosowania tego rozwiązania – wykorzystaj informacje o spółce będące w domenie publicznej] [ Określ nakłady jakie należy ponieść aby rozpocząć / wdrożyć rozwiązanie w PGNiG lub u innego odbiorcy]

5 Warsztat Innowacyjnych Pomysłów5 Firma / Zespół 1/1 [ Czy Twoja firma jest MŚP? Czy jesteście powiązani kapitałowo z innymi spółkami a może jesteście przedstawicielstwem firmy zagranicznej?] [Ile osób zatrudnionych jest obecnie w Twojej firmie?] [ Przedstaw zespół – podaj kto jaką rolę pełni w projekcie i jakie jest jego doświadczenie] [Czy zespół odpowiedzialny za rozwiązanie stanowią pracownicy firmy czy specjaliści zewnętrzni?

6 Warsztat Innowacyjnych Pomysłów6 Rozwiązanie, 1/2 [ Kto jest Waszą konkurencją – podaj produkty lub usługi, rozwiązania konkurencyjne] [Co stanowi istotę problemu ? Jak rozwiązali to inni. Podaj 3 cechy wyróżniające Twoje rozwiązanie od konkurencji] [Określ jaki jest lub może być udział w rynku oferowanego rozwiązania lub jaka jest przewidywana wartość dodana z jego zastosowania - zmniejszenie kosztów o X%, zwiększenie produkcji lub zysku o X%, zwiększenie efektywności….]

7 Warsztat Innowacyjnych Pomysłów7 Rozwiązanie, 2/2

8 Warsztat Innowacyjnych Pomysłów8 Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 1/2 [ Czy Twoje rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia ? Czy będą potrzebne prace dostosowawczy czy może jeszcze jakieś prace B+R? [Określ ile czasu potrzebujesz, aby wdrożyć rozwiązanie w PGNiG lub ile czasu potrwają prace B + R oraz pozostałe do wdrożenia?] [Czy potrzebne będzie finansowanie zewnętrzne na rozwój Twojego pomysłu?] [Jeśli tak to na jaki okres i ile oraz na jakie prace]

9 Warsztat Innowacyjnych Pomysłów9 Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 2/2 Jeżeli poszukujesz inwestycji kapitałowej : 1.zasygnalizuj rząd wielkości poszukiwanego kapitału, 2.zasygnalizuj planowane wydatki i konkretne cele, które dzięki nim osiągniesz 3.wskaż, czy poszukiwana inwestycja kapitałowa mogłaby zostać oferowana w postaci rund finasowania, których uruchomienie jest zależne od spełnienia konkretnych celów przez Wasz zespół

10 Warsztat Innowacyjnych Pomysłów10 Referencje [ Pochwal się – Czy Twoje rozwiązanie jest gdzieś wdrożone? Może w mniejszej skali lub w innym obszarze, podaj gdzie] [Czy to rozwiązanie jest wynikiem wcześniejszych projektów B+R? A może było finansowane prywatnie -VC, Business Angels? Jeśli tak to podaj jakich?] [A może jesteś beneficjentem programu akceleracyjnego? Jakiego i gdzie?] [A może Twoje rozwiązanie było nagrodzone/wyróżnione – napisz jak i gdzie?]

11 Warsztat Innowacyjnych Pomysłów11 Dziękuje za uwagę! [Imię i nazwisko os. prezentującej/os. prezentujących] [ Dane kontaktowe >adres e-mail tel.<]


Pobierz ppt "[Tytuł – najlepiej aby jak najtrafniej oddawał opisywane rozwiązanie ] [Imię i nazwisko os. prezentującej] [Nazwa start-upu/przedsiębiorstwa] Warsztat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google