Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na tropach przyrody w mojej małej Ojczyźnie.. Gmina Władysławów leży na wysokości 120 m n.p.m. w SE części woj. wielkopolskiego. Jedna z gmin powiatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na tropach przyrody w mojej małej Ojczyźnie.. Gmina Władysławów leży na wysokości 120 m n.p.m. w SE części woj. wielkopolskiego. Jedna z gmin powiatu."— Zapis prezentacji:

1 Na tropach przyrody w mojej małej Ojczyźnie.

2 Gmina Władysławów leży na wysokości 120 m n.p.m. w SE części woj. wielkopolskiego. Jedna z gmin powiatu Turek. Powierzchnia 90,7 km 2.

3 Krajobraz ukształtował lądolód skandynawski. Otaczają nas pasy wzniesień zwanych morenami czołowymi, które są porośnięte lasami. W którąkolwiek spojrzysz stronę, na horyzoncie dostrzeżesz las.

4 Lasy zajmują 21% powierzchni naszej gminy.

5 Władysławów leży w niecce – naturalnym zagłębieniu między wzniesieniami. Teren jest tu płaski i dogodny do rozwoju rolnictwa ale o słabych piaszczystych glebach.

6 26 stycznia 1986 roku utworzono Złotogórski obszar krajobrazu chronionego o pow. 310 km 2. Obejmuje on 3 skupienia pagórków o tej samej rzeźbie powstałe podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Większość terenu naszej gminy leży w jego obrębie.

7 Potocznie nazywana Niemiecka Góra to naprawdę tylko pagórek o wysokości 149 m n.p.m.

8 Z niego można podziwiać panoramę okolicznych terenów.

9 Najładniejsze lasy znajdują się w okolicach Tarnowskiego Młyna. Są to dąbrowy, grądy i bory mieszane.

10 Przez środek Złotogórskiego obszaru chronionego płynie rzeka Topiec. To lewobrzeżny dopływ Warty.

11 W trakcie budowy autostrady (na terenie naszej gminy ma długość 10 km) zachowano naturalny bieg Topca.

12 Atrakcją przyrodniczą są dwa jary (parowy). Jeden z nich jest w Mariantowie. Ma szerokość 3-4 m i długość 600 m. Drugi znajduje się w okolicach Emerytki. Jest krótszy ale o wyższych zboczach.

13 Zbocza parowu porośnięte są różnorodną roślinnością i w znacznej mierze brzozami. Tworzą one nad nim „parasol”.

14 Każdego roku odwiedzają swoje gniazda bociany. Te na zdjęciu gniazdo mają na kominie szkoły. Przyglądamy się im podczas przerw. W tym roku są dwa młode.

15 Dwa gniazda znajdują się we wsi Wyszyna.

16 Jedno można podziwiać przy drodze we wsi Jabłonna.

17 ... oraz jeden „lokal do zamieszkania” na terenie prywatnej posiadłości w Russocicach.

18 W 1977 roku rozpoczęto wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową. Uruchomiono O.W.B. Adamów Oddział Władysławów. Na zdjęciu widoczne hałdy pokopalniane porośnięte bujną roślinnością.

19 Pokłady węgla znajdowały się na głębokości 10 – 30 m. Należało zdjąć warstwę zalegającego piasku i wykopać węgiel. Na zwałowiskach można znaleźć bryłki bursztynu.

20 Teraz po kopalni pozostało jednak wielkie wyrobisko, które czeka na właściwe zagospodarowanie.

21 Podczas wydobycia węgla znaleziono szkielet mamuta i liczne głazy kwarcytowe.

22 Ten 14 tonowy głaz pochodzący z odkrywki jest teraz pomnikiem i stoi na rynku naszej miejscowości. Inne głazy narzutowe znajdują się we wsi Przyborów.

23 Pomnikami przyrody są dęby szypułkowe w parku w Chylinie. Ten na zdjęciu ma 510 cm obwodu i wiek około 212 lat.

24 Drugi dąb ma aż 550 cm obwodu i wiek około 230 lat.

25 Warto wybrać się na wycieczkę i obejrzeć cały park w Chylinie. Park w stylu angielskim z trzema stawami.

26 Do niedawna we wsi Skarbki rósł jałowiec, który był pomnikiem przyrody. Niestety ze względu na wydobycie węgla trzeba było go przesadzić. Usechł.

27 Na terenach po kopalni utworzony został zbiornik wodny, który widzimy „z lotu ptaka.”

28 Na zdjęciu widać zamknięte już wysypisko śmieci przy drodze w kierunku Brudzewa.

29 Władysławów to miejscowość czysta i zielona. Liczne kwietniki zachwycają zielenią. W centrum rynku jest park, w którym można odpocząć.

30 A gdyby ktoś zapragnął osobiście podziwiać piękno okolicy zachęcamy do wycieczek pieszych i rowerowych. W wyborze trasy pomoże mapa tras rowerowych Nadleśnictwa Turek.

31 Zachęcamy do obserwacji krajobrazu naszej małej ojczyzny – Gminy Władysławów. Uczestnicy programu Szkoła Myślenia oraz opiekun p. M. Hanczewska.


Pobierz ppt "Na tropach przyrody w mojej małej Ojczyźnie.. Gmina Władysławów leży na wysokości 120 m n.p.m. w SE części woj. wielkopolskiego. Jedna z gmin powiatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google