Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w 2011 r. Joanna Jarzębowska Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w 2011 r. Joanna Jarzębowska Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w 2011 r. Joanna Jarzębowska Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

2 Budownictwo mieszkaniowe – grudzień 2011 r. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS Wzrost o 32,2% w stosunku do listopada 2011 Wzrost o 32,3% w stosunku do listopada 2011 Spadek o 20,0% w stosunku do listopada 2011 Wzrost o 8,8% w stosunku do listopada 2011 Spadek o 35,5% w stosunku do listopada 2011 Wzrost o 21,9% w stosunku do listopada 2011

3 Mieszkania oddane do użytku miesięcznie w okresie I.2009 – XII.2011 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

4 Mieszkania oddane do użytku wraz z powierzchnią miesięcznie w okresie styczeń 2009 – styczeń 2011 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS Średnia powierzchnia mieszkania oddanego do użytku w grudniu 2011 wyniosła 107,6 m 2 i była o 0,8% niższa niż średnia wielkość mieszkania oddanego do użytku w poprzednim miesiącu i wyższa o 1,5% w porównaniu do średniej powierzchni z grudnia ubiegłego roku.

5 Mieszkania oddane do użytku, których rozpoczęto budowę i na które wydano pozwolenia na budowę w okresie I.2009 – I.2011 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

6 Mieszkania oddane do użytku według form budownictwa (2010 i 2011 r.) Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS 2010 r. 2011 r.

7 Mieszkania, których budowę rozpoczęto według form budownictwa (2010 i 2011) Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS 2010 r. 2011 r.

8 Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia według form budownictwa (2010 i 2011) Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS 2010 r. 2011 r.

9 Dziękuję za uwagę Joanna Jarzębowska Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

10

11 Chcesz wiedzieć…  Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia do osób związanych z branżą budowlaną – inwestora, architekta oraz wykonawcy?  Gdzie warto zamieszczać reklamy i co najlepiej przyciąga uwagę odbiorców przekazów reklamowych z sektora budowlanego?  Jakie źródła o branży budowlanej wybierają potencjalni konsumenci?  Jak oceniają media i w jakim zakresie z nich korzystają?  Jakie tytuły prasowe i stacje telewizyjne i radiowe preferują wykonawcy, inwestorzy indywidualni oraz architekci? Raport pozwoli zdobyć wiedzę na temat najskuteczniejszych kanałów dotarcia do respondentów, pozwoli poznać najbardziej opiniotwórcze środki przekazu pod kątem rynku budowlanego. Informacje zawarte w raporcie ułatwią podęcie decyzji w aspekcie przeprowadzania efektywnych kampanii informacyjnych i reklamowych.

12  Źródła informacji o wydarzeniach/produktach z branży budowlanej wykorzystywane przez potencjalnych klientów.  Rodzaje poszukiwanych informacji o wydarzeniach/produktach z branży budowlanej.  Ocena rodzajów mediów wg poszczególnych płaszczyzn działania.  Częstotliwość korzystania z poszczególnych mediów przez osoby z branży budowlanej.  Elementy skutecznego przekazu reklamowego.  Określenie najmniej i najbardziej skutecznego rodzaju reklamy.  Wpływ reklam zamieszczanych w prasie, radiu, telewizji, Internecie na decyzje zakupowe. Dzięki raportowi poznasz…

13  Stosunek inwestorów indywidualnych, wykonawców i architektów do działań reklamowych pojawiających się w poszczególnych mediach (prasa ogólna, prasa branżowa, radio, telewizja, Internet).  Elementy skutecznego przekazu reklamowego dla prasy, radia, telewizji i Internetu.  Podział na najmniej i najbardziej skuteczna reklamę w poszczególnych mediach.  Wpływ reklam zamieszczanych w prasie, radiu, telewizji, Internecie na decyzje zakupowe inwestorów indywidualnych, wykonawców i architektów. Raport to także doskonałe źródło informacji na temat przekazów reklamowych kierowanych do osób związanych z branżą budowlaną

14

15 W roku 2012 zespół ASM kontynuuje cykliczne opracowania kwartalnie oraz miesięcznie opatrzone szyldem Monitoring Rynku Budowlanego. Cel… …to dostarczanie zawsze aktualnych i pełnych informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku budowlanego.

16 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI  Wskaźniki makroekonomiczne – dane kwartalne  Prognozy sytuacji makroekonomicznej kraj (PKB oraz składowe popytu krajowego, stopa bezrobocia, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, inflacja) W 2012 roku stałymi elementami analiz kwartalnych MRB są:

17 2. SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM  Wskaźniki budowlane – dane kwartalne  Budownictwo na GPW  Budownictwo inżynieryjne  Ceny w budownictwie w tym: Analiza cen materiałów budowlanych Analiza cen materiałów elektrycznych i instalacyjnych Analiza cen pracy i sprzętu budowlanego  Prognozy rozwoju budownictwa w cyklu kwartalnym i rocznym Analiza cen w cyklach półrocznych! W 2012 roku stałymi elementami analiz kwartalnych MRB są:

18 3. NIERUCHOMOŚCI W POLSCE  Efekty budownictwa mieszkaniowego i ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym  Prognozy rozwoju mieszkalnictwa, w tym: Mieszkania oddane do użytku w podziale na Indywidualne, na sprzedaż lub/i wynajem i inne Mieszkania na budowę których wydano pozwolenia Mieszkania rozpoczęte  Efekty budownictwa niemieszkalnego W 2012 roku stałymi elementami analiz kwartalnych MRB są:

19 Składowa raportu – BAZA DANYCH Monitoring Rynku Budowlanego to nie tylko aktualny zapis bieżącej sytuacji w sektorze, to także dostęp do ogólnopolskiej i regionalnej BAZY DANYCH, czyli serwisu umożliwiającego natychmiastowy wgląd do najświeższych i historycznych danych z rynku budowlanego oraz makroekonomii. KAŻDY RAPORT MRB 2012 ZAWIERA RÓWNIEŻ: załącznik Excel tabele, które ułatwią samodzielną analizę wskaźników

20 Kontakt : Projekty syndykatowe i na wyłączność: Sylwia Prośniewska – Dyrektor Działu Analiz Rynku Budowlanego Tel: /24/ 355 77 60; 697 122 540 e-mail: s.prosniewska@asm-poland.com.pls.prosniewska@asm-poland.com.pl Paweł Łuszcz – Senior Project Manager Tel.: /24/ 355 77 51; 603 765 304 e-mail: p.luszcz@asm-poland.com.plp.luszcz@asm-poland.com.pl Projekt Monitoring Rynku Budowlanego: Joanna Jarzębowska – Project Manager Tel.: /24/ 355 77 66 e-mail: j.jarzebowska@asm-poland.com.plj.jarzebowska@asm-poland.com.pl ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno ------------------------------------------------------- NIP: 775 22 53 397; nr KRS: 0000198125 Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście Kapitał zakładowy: 480 000 zł ------------------------------------------------------- www.asm-poland.com.pl

21 ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. BUDOWLANA MARKA ROKU 2012 Ranking Marek Budowlanych 2012 Najnowsza edycja badania Wykonawców rusza… Elżbieta Czerniec ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

22 ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. BUDOWLANA MARKA ROKU 2012 Zatem jak można przekonać nabywców materiałów budowlanych do wyboru własnej marki? Ranking Marek Budowlanych ASM organizuje już od 7 lat! Na czym polega wyjątkowość i prestiż tego rankingu? Z pewnością pomocne w tym procesie jest pozyskanie zaufania kupujących poprzez działania marketingowe, w tym niezależne badania jakości marki i wywalczenie wysokiej pozycji w rankingu.

23 ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. BUDOWLANA MARKA ROKU 2012 Po drugie… badamy czynniki najistotniejsze Wybrane czynniki wpływające na wybór produktu przez wykonawców. Wykonawca w swym wyborze kieruje się parametrami, które gwarantują zadowolenie Klienta z wykonania zlecenia.

24 ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. BUDOWLANA MARKA ROKU 2012 Zatem klasyfikacja corocznie dokonywana przez ASM jest rankingiem najbardziej miarodajnym ze wszystkich konkursów w branży budowlanej na rynku! Wyniki nie są efektem pracy jurorów kierujących się subiektywnymi kryteriami. TO RYNEK PRZEMAWIA!!! Laureaci Rankingu Marek Budowlanych z lat ubiegłych mają wysoką świadomość tych faktów i podkreślają zdobyty tytuł w swych działaniach marketingowych.

25 ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. BUDOWLANA MARKA ROKU 2012 Potwierdza jakość produktów i usług, Podnosi prestiż firmy w oczach Klientów, Pozwala poznać punkt widzenia fachowców na własną markę Świadczy o popularności i uznaniu dla marki wśród fachowców i inwestorów indywidualnych, Umacnia pozycję marki na rynku, Daje możliwość efektywnej promocji marki i rozwijania istniejących akcji marketingowych Firmy, Jest symbolem nowoczesności i rzetelności. Tytuł Budowlana Marka Roku 2012 Daj szansę własnej marce i zwyciężaj! ZAPRASZAMY!!!


Pobierz ppt "Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w 2011 r. Joanna Jarzębowska Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google