Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?"— Zapis prezentacji:

1 Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?

2 Demokracja Demokracja - „rządy ludu” – ustrój polityczny, oparty na trójpodziale władzy, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Gwarantem istnienia demokracji jest konstytucja. Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.

3 Za ojczyznę demokracji uważa się Ateny, starożytną grecką polis położoną w Attyce. Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości. Zgromadzenie wszystkich obywateli płci męskiej brało udział w głosowaniu (demokracja bezpośrednia).

4 Jeżeli obywatele demokratycznego państwa decydują osobiście, mówimy o demokracji bezpośredniej. Gdy decyzje podejmują wybrani w głosowaniu przedstawiciele społeczeństwa np. posłowie, radni, mamy wtedy do czynienia z demokracją pośrednią.

5 Demokracja bezpośrednia Decyzję dotyczącą konkretnej sprawy osobiście podejmują uprawnieni do tego obywatele. Rola władz państwowych ogranicza się do wykonania ich postanowień. Referendum Plebiscyt Inicjatywa obywatelska Konsultacje społeczne

6 Referendum To forma głosowania, w której obywatele opowiadają się za przedstawioną sprawą lub przeciw niej. Wynik referendum może mieć tylko charakter opinii lub – jeśli weźmie w nim udział wymagana większość obywateli – być wiążący dla władz.

7 Plebiscyt To głosowanie, w którym uczestniczą mieszkańcy danego terytorium. Wskazują oni, do którego państwa powinien należeć zamieszkiwany przez nich obszar.

8 Inicjatywa obywatelska Polega na zgłoszeniu do parlamentu wniosku o zmianę istniejącego lub stworzenie nowego prawa. Wymagana jest do tego określona liczba popierających taką propozycję obywateli ( w Polsce – 100 tysięcy osób). Przedstawiony projekt musi zostać następnie rozpatrzony przez parlamentarzystów.

9 Konsultacje społeczne Mają charakter wyłącznie opiniodawczy. Są przeprowadzane przez rządzących w sytuacji, gdy chcą oni poznać zdanie społeczeństwa na określony temat.

10 Petycja – pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku. Petycję składa się bądź przedstawia. Ma ona większą szansę pozytywnego załatwienia sprawy wówczas, gdy zawarte w niej argumenty będą sformułowane jasno i przekonująco. W potocznym rozumieniu petycją nazywa się dokument podpisany przez wiele osób i skierowany do jakiegoś urzędu.


Pobierz ppt "Nie tylko wybory – jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google