Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Figury płaskie Lekcja 1. ▪ Figura płaska -rodzaj figury geometrycznej – zbiór punktów leżących w pewnej płaszczyźnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Figury płaskie Lekcja 1. ▪ Figura płaska -rodzaj figury geometrycznej – zbiór punktów leżących w pewnej płaszczyźnie."— Zapis prezentacji:

1 Figury płaskie Lekcja 1

2 ▪ Figura płaska -rodzaj figury geometrycznej – zbiór punktów leżących w pewnej płaszczyźnie.

3 ▪ Łamana ▪ Kwadrat ▪ Okrąg i koło ▪ Punkt, prosta... ▪ Prostokąt ▪ Romb ▪ Równoległobok ▪ Trapez ▪ Trójkąt ▪ Wielokąty

4 Lekcja 2: Łamana ▪ Łamaną nazywamy figurę składającą się z odcinków połączonych w ten sposób, że koniec pierwszego odcinka jest początkiem drugiego odcinka, koniec drugiego odcinka jest początkiem trzeciego itd.

5

6 Lekcja 3: Kwadrat Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości. Przekątne kwadratu mają jednakową długość, przecinają się w połowie i są prostopadłe.

7 Lekcja 4: Okrąg i koło Okrąg ▪ Brzeg koła: Zbiór punktów oddalonych dokładnie o zadaną odległość (promień okręgu) od zadanego punktu na płaszczyźnie (środek okręgu). Koło Zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie (środka koła) nie przekracza pewnej wartości (promienia koła).

8 Różnica między kołem a okręgiem jest taka że koło jest w środku wypełnione, a okrąg nie. Okrąg i koło nie są wielokątami.

9 Lekcja 5: Punkt i prosta. 1.Punkt- najmniejsza część płaszczyzny 2.Prosta nie ma początku, ani końca. 3.Półprosta- linia, która ma początek, ale nie ma końca. 4.Odcinek to część prostej ograniczony dwoma punktami.

10

11 Lekcja 6: Prostokąt Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste. Przekątne prostokąta mają jednakową długość i przecinają się w połowie.

12 Lekcja 7: Romb ▪ Romb to równoległobok, który ma wszystkie boki jednakowej długości. Przekątne rombu przecinają się w połowie i są prostopadłe.

13 Lekcja 8: Równoległobok ▪ Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. Przekątne równoległoboku dzielą się na połowy.

14 Lekcja 9: Trapez 1.Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Równoległe boki trapezu nazywamy podstawami, a pozostałe boki - ramionami. 2.Trapez, w którym ramiona mają jednakowe długości, nazywamy trapezem równoramiennym. Trapez, który ma co najmniej jeden kąt prosty nazywamy trapezem prostokątnym.

15

16 Lekcja 10: Trójkąt ▪ Trójkątem nazywamy wielokąt o trzech bokach (więc i trzech kątach). ▪ Warunek trójkąta Długość każdego boku trójkąta jest mniejsza od sumy długości dwóch pozostałych boków tego trójkąta.

17 Ze względu na boki wyróżniamy trójkąty: Trójkąt równoboczny to trójkąt, którego wszystkie boki mają tę samą długość. Trójkąt równoramienny to trójkąt, którego (co najmniej) dwa boki mają tę samą długość. Trójkąt różnoboczny to trójkąt, którego boki mają różne długości.

18 Ze względu na kąty wyróżniamy trójkąty: ▪ Trójkąt ostrokątny to trójkąt, którego wszystkie kąty są ostre. ▪ Trójkąt prostokątny to trójkąt, którego jeden z kątów jest prosty. ▪ Trójkąt rozwartokątny to trójkąt, którego jeden z kątów jest rozwarty.

19

20 Lekcja 11: Wielokąty ▪ Wielokątem nazywamy część płaszczyzny ograniczoną łamaną zwyczajną zamkniętą wraz z tą łamaną. Bokami wielokąta nazywamy boki łamanej tworzącej ten wielokąt. Wierzchołkiem wielokąta nazywamy każdy z wierzchołków łamanej tworzącej dany wielokąt. ▪ Wielokąty, których wszystkie kąty wewnętrzne są równe i wszystkie boki są równe, nazywamy wielokątami foremnymi ▪ Przekątną wielokąta nazywamy odcinek, którego końcami są dwa niekolejne wierzchołki wielokąta.

21 Wielokąt wypukły ▪ Figurą wypukłą nazywamy taką figurę, w której każde dwa punkty wyznaczają odcinek zawarty w tej figurze. Wielokąt wklęsły ▪ Figurą wklęsłą nazywamy taką figurę, która nie jest figurą wypukłą.

22

23 Wykonała: Julia Tomczak Klasa 1 gimnazjum


Pobierz ppt "Figury płaskie Lekcja 1. ▪ Figura płaska -rodzaj figury geometrycznej – zbiór punktów leżących w pewnej płaszczyźnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google