Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Preferencje zawodowe uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 24 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Preferencje zawodowe uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 24 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała:"— Zapis prezentacji:

1 Preferencje zawodowe uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 24 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Urszula Makowska – doradca zawodowy

2 I. Wstęp Raport z badań preferencji zawodowych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 24 w Białymstoku zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnymi stanowi załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, który został opracowany na lata szkolne 2014/2015 – 2016/2017. Badania diagnostyczne w zakresie preferencji zawodowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim kształcących się w Publicznym Gimnazjum Nr 24 w Białymstoku wykonane zostały przez doradcę zawodowego z wykorzystaniem: Skali przystosowania do sytuacji pracy oraz Inwentarza preferencji czynności zawodowych opracowanych w ramach Innowacyjnego Programu „Jestem dorosły – chcę pracować przez EUROPERSPEKTYWY. W wyniku badań dla każdego ucznia został opracowany indywidualny plan rehabilitacji społecznej i zawodowej określający obszary wymagające szczególnego wsparcia oraz sposoby jego udzielania.

3 Inwentarz preferencji zawodowych zawiera badanie czynności w obszarach: Obszar I: Usługi osobiste – czynności związane z usługami pielęgnacyjno – higienicznymi względem osób w różnym wieku, polegającymi na bezpośrednim kontakcie z klientem. Obszar II: Obsługa klienta – czynności związane z obsługą klientów w miejscach użyteczności publicznej, nie wymagające bezpośredniego kontaktu z ciałem klienta. Obszar III: Prace w kuchni i związane z żywnością – czynności związane z wytwarzaniem, przetwórstwem i ekspedycją żywności oraz obsługą konsumenta w zakładach żywienia. Obszar IV: Prace związane z roślinami – czynności związane z uprawą, pielęgnacją i zbiorem płodów rolnych, owoców i warzyw, roślin ozdobnych oraz z pracami leśnymi, w tym czynności związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń przystosowanych do pracy w terenie. Obszar V: Prace związane ze zwierzętami – czynności związane z uprawą, pielęgnacją i zbiorem płodów rolnych, owoców i warzyw, roślin ozdobnych oraz z pracami leśnymi, w tym czynności związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń przystosowanych do pracy w terenie. Obszar VI: Prace przy budowie i wykańczaniu – czynności związane z pracami budowlanymi, wykończeniowymi i remontowymi przy budowlach i traktach komunikacyjnych. Obszar VII: Prace związane z papierem, ceramiką i tworzywami sztucznymi – czynności związane z wytwarzaniem, obróbką i przetwarzaniem przedmiotów wykonanych z papieru, materiałów ceramicznych i tworzyw sztucznych. Obszar VIII: Prace przy stolarstwie i prace z drewnem oraz wikliną – czynności związane z wytwarzaniem, obróbką i montażem przedmiotów wykonanych z drewna i wikliny. Obszar IX: Prace przy krawiectwie i prace z tkaniną i skórą – czynności związane z wytwarzaniem i obróbką przedmiotów wykonanych z materiałów tekstylnych i skóry. Obszar X: Prace związane z utrzymaniem czystości – czynności związane z utrzymaniem czystości wewnątrz i wokół budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, dbaniem o czystość przedmiotów użytkowych oraz utylizacją odpadów. Obszar XI: Praca w hurtowni i magazynie – czynności związane z przyjmowaniem, porządkowaniem i wydawaniem przedmiotów oraz transportem wewnętrznym w hurtowniach i magazynach. Obszar XII: Prace przy samochodach i maszynach – czynności związane z wytwarzaniem, naprawą, modernizacją i konserwacją maszyn, w tym również pojazdów.

4 II. Badanie preferencji zawodowych uczniów. Preferencje zawodowe dziewcząt w roku szkolnym 2014/2015: W II semestrze wzrosło zainteresowanie dziewcząt w zakresie czynności związanych z: pracami przy krawiectwie i prace z tkaniną i skórą – czynności związane z wytwarzaniem i obróbką przedmiotów wykonanych z materiałów tekstylnych i skóry (Obszar IX) – wzrost o 19,2%, pracami przy stolarstwie tj. czynnościami związanymi z wytwarzaniem, obróbką i montażem przedmiotów wykonanych z drewna i wikliny (Obszar VIII) – wzrost o 12,5%, prac związanych z utrzymaniem porządku czyli czynności z utrzymaniem czystości wewnątrz i wokół budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, dbaniem o czystość przedmiotów użytkowych oraz utylizacją odpadów (Obszar X) – wzrost o 6%.

5 II. Badanie preferencji zawodowych uczniów. Preferencje zawodowe chłopców w roku szkolnym 2014/2015: W II semestrze nastąpiły zmiany preferencji zawodowych chłopców w: Obszarze II tj. obsługi klientów w miejscach użyteczności publicznej, nie wymagające bezpośredniego kontaktu z ciałem klienta – spadek o 6%, Obszar IX tj. pracami przy krawiectwie i prace z tkaniną i skórą – czynności związane z wytwarzaniem i obróbką przedmiotów wykonanych z materiałów tekstylnych i skóry – spadek o 6,2%.

6 III. Wnioski i rekomendacje 1.Wnioski: W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono dwa badania preferencji zawodowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim uczęszczających do Publicznego Gimnazjum Nr 24 w Białymstoku. Z przeprowadzonych badań wynika, że płeć w niewielkim stopniu ma wpływ na preferencje zawodowe uczniów. Edukacja zawodowa realizowana przez nauczycieli szkoły wpłynęła na bliższe poznanie zawodów, rynku pracy oraz środowiska pracy, co mogło być przyczyną zmiany preferencji zawodowych uczniów w II semestrze roku szkolnego 2014/2015. 2.Rekomendacje: W następnym roku szkolnym kontynuować badania preferencji zawodowych uczniów oraz edukację zawodową. Indywidualny Plan Działań włączyć do Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego ucznia.

7 Dziękuję za uwagę Szczegółowy raport z preferencji zawodowych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 24 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015 dostępny jest w bibliotece Ośrodka oraz doradcy zawodowego.


Pobierz ppt "Preferencje zawodowe uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 24 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google