Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa na terenie Powiatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa na terenie Powiatu."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego

2 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU: Język Polski Matematyka Fizyka Promocja przedsiębiorczości Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Auto CAD AUTO CAD – zajęcia w firmach projektowych Technik budownictwa – prezentacja materiałów, sprzętu i technologii budowlanych Nowe techniki pomiarów geodezyjnych – prezentacja nowoczesnego sprzętu do pomiarów geodezyjnych Nowe techniki pomiarów geodezyjnych - zajęcia praktyczne w terenie

3 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady Wykład pracownika naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – Wydział Nauk Technicznych Wykład pracownika naukowego Instytutu Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

4 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Język polski Dwie 10 osobowe grupy spotykają się raz w tygodniu po jednej godzinie. Program zajęć skierowany jest do ucznia zainteresowanego przedmiotem, pragnącego pogłębić wiedzę z zakresu: literatury, sztuk plastycznych, teatru, filmu. Zajęcia pozwoliły uczniowi rozwinąć pasje humanistyczne i dostrzec związki między różnymi dziedzinami sztuki

5 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fizyka Zajęcia odbywają się w dwóch 10 osobowych grupach Uczniowie: mają możliwość eksperymentowania i poznawania najnowszych odkryć fizyki, uzupełniają i poszerzają wiadomości i umiejętności z zakresu fizyki i astronomii.

6 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Matematyka Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach 10 osobowych. Cel zajęć: rozszerzanie wiadomości z matematyki nie objętych programem podstawowym, lepsze przygotowanie do zajęć z przedmiotów ścisłych na uczelniach wyższych, nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej.

7 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorczość 12 uczniów ZSB-E spotyka się raz w miesiącu realizując 8 godzin zajęć. Głównym celem realizacji zajęć jest: wszechstronny rozwój uczniów ukierunkowany na przygotowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym kraju, odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, przygotowanie do aktywności zawodowej i samozatrudnienia w przyszłości.

8 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu po 3 godziny. Uczestniczy w nich 15 uczniów. Posiadacz certyfikatu ECDL potrafi prawidłowo wykorzystywać: edycję tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

9 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Auto CAD Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny. Uczestniczy w nich 15 uczniów. AutoCAD to podstawowe narzędzie wykorzystywane do dwuwymiarowego i trójwymiarowego wspomagania projektowania (CAD) Zajęcia przeznaczone są dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Zakres zajęć obejmuje poznanie podstawowych cech programu i korzystanie z obiektów wektorowych oraz wprowadzanie tekstu i przygotowanie do druku.

10 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AUTO CAD zajęcia w firmach projektowych Cel zajęć: Podniesienie i aktualizacja kwalifikacji zawodowych przez uczestników, z zakresu wykorzystywania programu AutoCAD. Uczestnicy w ramach zajęć będą mieli możliwość usprawnić proces tworzenia dokumentacji technicznej poprzez naukę wykonywania rysunków technicznych, wizualizacji, projektowania w środowisku 2D i 3D, projektowania obrazów i realizacji animacji.

11 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Technik budownictwa prezentacja materiałów, sprzętu i technologii budowlanych 15 osobowa grupa uczniów uczestniczyła w: pokazach i prezentacjach materiałów i technologii budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na materiały ekologiczne, pokazach sprzętu i urządzeń budowlanych, profesjonalnym doradztwie i konsultacjach z zakresu budownictwa.

12 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe techniki pomiarów geodezyjnych prezentacja nowoczesnego sprzętu Spotkanie z przedstawicielem nowoczesnego sprzętu geodezyjnego jest idealnym rozwiązaniem aby można prześledzić najnowsze tendencje w rozwoju geodezji, zapoznać się z różnymi zastosowaniami nowych technologii To miejsce przekazania doświadczeń z ekspertami, którzy są dla uczniów aby udzielić im wszechstronnych informacji dotyczących sprzętu i pomiarów Prezentowany będzie – nowoczesny sprzęt pomiarowy optyczny i elektroniczny, akcesoria pomiarowe, wykrywacze urządzeń podziemnych, oprogramowanie dla firm i urzędów

13 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe techniki pomiarów geodezyjnych zajęcia praktyczne Celem ćwiczeń terenowych jest praktyczne zapoznanie z zawodem geodety. Ćwiczenia odbywają się w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy i oprogramowanie we współpracy z uprawnionymi geodetami.

14 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady pracowników naukowych Uczelni Wyższych Tematyka wykładów podejmować będzie wiążące i najbardziej aktualne zagadnienia współczesnego świata Szczególnymi zaletami wykładów będą: –wysoki poziom popularyzacji wiedzy naukowej (specjalistycznej) przekazywanej uczniom, –wyraźne podkreślanie wymiaru prezentowanych rezultatów badań naukowych

15 Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę. Maciej Sikora


Pobierz ppt "Konferencja współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa na terenie Powiatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google