Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Czy każdemu z nas jest bliska ochrona środowiska?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Czy każdemu z nas jest bliska ochrona środowiska?”"— Zapis prezentacji:

1 „Czy każdemu z nas jest bliska ochrona środowiska?”

2 Nasza dru ż ynaNasza dru ż yna

3 Cele projektu: Określenie problemów środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy. Określenie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby dla życia człowieka. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska. Mobilizacja społeczności uczniowskiej do zbiórki i segregacji odpadów. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, kreatywności, skutecznego komunikowania w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi. Kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień.

4 P ROJEKT : „C ZY KAŻDEMU Z NAS JEST BLISKA OCHRONA ŚRODOWISKA ?” POWSTAŁ W CELU ROZWIJANIA WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBECNY I PRZYSZŁY STAN NASZEGO ŚRODOWISKA. W IELU Z NAS PRZECHODZI OBOJĘTNIE WOBEC POJAWIAJĄCYCH SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ KATASTROF EKOLOGICZNYCH, UWAŻA, ŻE NAS TO NIE DOTYCZY. P ROBLEMY GLOBALNE DOTYCZĄ JEDNAK KAŻDEGO MIESZKAŃCA Z IEMI. M OŻEMY JE ROZWIĄZAĆ WSPÓLNIE PODEJMUJĄC ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA. T YLKO MAŁYMI KROKAMI MOŻNA OSIĄGNĄĆ SUKCES. P OPRZEZ POPULARYZACJE NASZYCH DZIAŁAŃ CHCEMY WYROBIĆ POŚRÓD SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ CHĘĆ I GOTOWOŚĆ DO POPRAWY STANU CZYSTOŚCI NASZEGO ŚRODOWISKA, W KTÓRYM ŻYJEMY. C ELE TE MOŻEMY OSIĄGNĄĆ POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z DYREKCJĄ SZKOŁY, SPOŁECZNOŚCIĄ UCZNIOWSKĄ, WŁADZAMI LOKALNYMI ORAZ MIESZKAŃCAMI NASZEJ GMINY. P RAGNIEMY PODJĄĆ NOWE WYZWANIE, JAKIM JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁOWIEKA ZA DZIAŁANIA WOBEC PRZYRODY. Skąd pomysł na projekt ?

5 OKREŚLENIE PROBLEMU ! ANKIETY

6 Wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety

7

8

9

10 Efekty naszej pracy :  gazetki ścienne, plakaty, ulotki propagujące ochronę środowiska, kt ó rym żyjemy,,  wykonanie pojemnik ó w na surowce wt ó rne,  segregacja surowc ó w wt ó rnych,  prezentacja multimedialna,  zdjęcia.

11 GAZETKI

12 PLAKATY

13

14 ULOTKI PROPAGUJĄCE OCHRONĘ ŚRODOWISKA

15 REBUSY, KRZYŻÓWKI I ZAGADKI

16 WYKONALIŚMY REFERATY DOTYCZĄCE PRZYCZYN I SKUTKÓW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, WODY I GLEBY.

17 Przeprowadzili ś my zbiórk ę surowców wtórnych  Butelki plastikowe  Puszki aluminiowe  Makulatura

18 Pojemniki na korytarzach szkolnych

19 „Dopóki jesteśmy zdrowi to powinniśmy pomagać innym, nigdy nie wiadomo czy za jakiś czas to my nie będziemy potrzebowali pomocy ”- Grzegorz Hryniewicz Przeprowadziliśmy zbiórkę nakrętek dla Bartusia Kędziora, trzyletniego chłopca chorego na dziecięce porażenie mózgowe. Do tej pory zebraliśmy 4499 złotych.

20 SPRZĄTAMY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ

21

22 RAZEM DBAJMY O NASZĄ PLANETĘ !

23


Pobierz ppt "„Czy każdemu z nas jest bliska ochrona środowiska?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google